ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง

พบ 15 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ เส้นทางปักกิ่ง - มองโกเลียใน เส้นทางปักกิ่ง เส้นทางปักกิ่ง+หลายเมือง
ช่วงราคา (บาท)
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(8)
(4)
(3)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(5)
(8)
(10)
(12)
(7)
(5)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(4)
(9)
(2)
สายการบิน
(9)
(4)
(2)
4 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 พ 04 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿17,900
พฤ 5 ก.ค. 18 9 ก.ค. 18 พฤ 05 ก.ค. / จ 09 ก.ค. ฿17,900
6 ก.ค. 18 10 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อ 10 ก.ค. ฿18,900
พฤ 16 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿19,900
พฤ 23 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿19,900
24 ส.ค. 18 28 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อ 28 ส.ค. ฿19,900
29 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 พ 29 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿19,900
พฤ 30 ส.ค. 18 3 ก.ย. 18 พฤ 30 ส.ค. / จ 03 ก.ย. ฿19,900
31 ส.ค. 18 4 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อ 04 ก.ย. ฿19,900
5 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿18,900
พฤ 6 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿18,900
7 ก.ย. 18 11 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อ 11 ก.ย. ฿18,900
12 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿18,900
พฤ 13 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿18,900
14 ก.ย. 18 18 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อ 18 ก.ย. ฿18,900
19 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿18,900
พฤ 20 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿18,900
21 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿18,900
อา 14 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. / พฤ 18 ต.ค. ฿18,900
พฤ 18 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿18,900
19 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 ศ 19 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿18,900
24 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 พ 24 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿18,900
พฤ 25 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿18,900
26 ต.ค. 18 30 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อ 30 ต.ค. ฿18,900
31 ต.ค. 18 อา 4 พ.ย. 18 พ 31 ต.ค. / อา 04 พ.ย. ฿18,900
7 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 พ 07 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿18,900
พฤ 8 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 พฤ 08 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿18,900
9 พ.ย. 18 13 พ.ย. 18 ศ 09 พ.ย. / อ 13 พ.ย. ฿18,900
10 พ.ย. 18 14 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / พ 14 พ.ย. ฿18,900
14 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 พ 14 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿18,900
พฤ 15 พ.ย. 18 19 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. / จ 19 พ.ย. ฿18,900
16 พ.ย. 18 20 พ.ย. 18 ศ 16 พ.ย. / อ 20 พ.ย. ฿18,900
21 พ.ย. 18 อา 25 พ.ย. 18 พ 21 พ.ย. / อา 25 พ.ย. ฿18,900
พฤ 22 พ.ย. 18 26 พ.ย. 18 พฤ 22 พ.ย. / จ 26 พ.ย. ฿18,900
23 พ.ย. 18 27 พ.ย. 18 ศ 23 พ.ย. / อ 27 พ.ย. ฿18,900
28 พ.ย. 18 อา 2 ธ.ค. 18 พ 28 พ.ย. / อา 02 ธ.ค. ฿18,900
พฤ 29 พ.ย. 18 3 ธ.ค. 18 พฤ 29 พ.ย. / จ 03 ธ.ค. ฿18,900
30 พ.ย. 18 4 ธ.ค. 18 ศ 30 พ.ย. / อ 04 ธ.ค. ฿18,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
22 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿22,900
พฤ 23 ส.ค. 18 28 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / อ 28 ส.ค. ฿22,900
24 ส.ค. 18 29 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / พ 29 ส.ค. ฿23,900
31 ส.ค. 18 5 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / พ 05 ก.ย. ฿24,900
4 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 อ 04 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿24,900
5 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿23,900
พฤ 6 ก.ย. 18 11 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / อ 11 ก.ย. ฿23,900
7 ก.ย. 18 12 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / พ 12 ก.ย. ฿24,900
8 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / พฤ 13 ก.ย. ฿22,900
11 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 อ 11 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿22,900
12 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿23,900
พฤ 13 ก.ย. 18 18 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / อ 18 ก.ย. ฿23,900
14 ก.ย. 18 19 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / พ 19 ก.ย. ฿23,900
15 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / พฤ 20 ก.ย. ฿24,900
18 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 อ 18 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿24,900
19 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿24,900
พฤ 20 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿23,900
21 ก.ย. 18 26 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / พ 26 ก.ย. ฿23,900
22 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / พฤ 27 ก.ย. ฿24,900
25 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 อ 25 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿24,900
17 ต.ค. 18 22 ต.ค. 18 พ 17 ต.ค. / จ 22 ต.ค. ฿23,900
พฤ 18 ต.ค. 18 23 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. / อ 23 ต.ค. ฿25,900
19 ต.ค. 18 24 ต.ค. 18 ศ 19 ต.ค. / พ 24 ต.ค. ฿25,900
20 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. 18 ส 20 ต.ค. / พฤ 25 ต.ค. ฿24,900
23 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 อ 23 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿24,900
24 ต.ค. 18 29 ต.ค. 18 พ 24 ต.ค. / จ 29 ต.ค. ฿24,900
พฤ 25 ต.ค. 18 30 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. / อ 30 ต.ค. ฿24,900
26 ต.ค. 18 31 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / พ 31 ต.ค. ฿24,900
27 ต.ค. 18 พฤ 1 พ.ย. 18 ส 27 ต.ค. / พฤ 01 พ.ย. ฿24,900
30 ต.ค. 18 อา 4 พ.ย. 18 อ 30 ต.ค. / อา 04 พ.ย. ฿24,900
6 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 อ 06 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿24,900
7 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 พ 07 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿24,900
พฤ 8 พ.ย. 18 13 พ.ย. 18 พฤ 08 พ.ย. / อ 13 พ.ย. ฿24,900
9 พ.ย. 18 14 พ.ย. 18 ศ 09 พ.ย. / พ 14 พ.ย. ฿24,900
10 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / พฤ 15 พ.ย. ฿24,900
13 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 อ 13 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿24,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

ทัวร์ปักกิ่ง

 • เที่ยวปักกิ่ง ถือว่าเป็นดินแดนอันดับต้นๆที่หลายคนนึกถึงและอยากมาท่องเที่ยวเมื่อได้มาเยือนประเทศจีน ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่ามีอารยธรรมยาวนานที่สุดแห่งหนึ่ง พร้อมกับประวัติศาสตร์อันน่าสนใจมากมาย และที่โดดเด่นนอกจากนี้เห็นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้น จึงไม่แปลกใจเลยที่ในแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาทัวร์ปักกิ่งกันอย่างไม่ขาดสาย >> แพ็คเกจเที่ยวจีน

สถานที่ไม่ควรพลาด เมื่อเที่ยวปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีน

 • เที่ยวปักกิ่ง ความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน ถูกขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ด้วยกำแพงที่รวมๆแล้วมีระยะทางยาวกว่า 50000 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งในสมัยก่อนถูกสร้างโดยแรงงานจากพวกนักโทษท่ามกลางอุณหภูมิที่เลวร้าย ผู้คนนับพันล้มตายจนกลายเป็น หลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลก อีกด้วย กำแพงเมืองจีนแห่งนี้สร้างมาจากหิน ดิน ไม้ รวมไปถึงโคลนและหินอ่อนอีกด้วย ว่ากันว่าด้วยความยาวที่มากขนานนี้ สามารถล้อมโลกได้ถึง 1 รอบเลยทีเดียว >> เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "ยุคใหม่"

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

ความยิ่งใหญ่ของจตุรัสเทียนอันเหมิน
ความยิ่งใหญ่ของจตุรัสเทียนอันเหมิน
 • ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งและสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของประเทศจีนได้อย่างมากมาย ในปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ด้วยความใหญ่โตของพื้นที่นี้สามารถบรรจุผู้คนได้นับหมื่น มีประติมากรรมที่สวยสดและงดงาม จึงมักใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานสำคัญ อย่างเช่น พิธีเฉลิมฉลอง เทศกาลสำคัญของจีน เป็นต้น ความยิ่งใหญ่นี้เองทำให้มักจะเห็นชื่อจตุรัสเทียนอันเหมิน ปรากฏอยู่ในรายการทัวร์ปักกิ่งกันอยู่เรื่อยๆ

พระราชวังต้องห้ามกู้กง

 • พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1949 ใช้เวลาสร้างกว่า 14 ปีเลยทีเดียว กับการใช้แรงงานคนนับล้าน สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจระหว่างราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง สำหรับชาวบ้านในสมัยนั้นแม้จะเดินผ่านหรือเข้าใกล้ก็ยังไม่กล้า เพราะ ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย จนมาถึงในยุคปัจจุบันที่ทางรัฐบาลได้มีการบูรณะและปรับปรุงในส่วนที่เสียหาย ให้กลับมามีสภาพที่ดีและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหนึ่งของจีน ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถเข้าไปชมความงดงาม ที่บ่งบอกถึงความเจริญของราชวงศ์ในสมัยก่อนได้อย่างเต็มตา

กิจกรรมที่น่าสนใจ ในการเที่ยวกรุงปักกิ่ง

นั่งรถไฟความเร็วสูง

 • เที่ยวปักกิ่ง กิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เลยล่ะเมื่อมาทัวร์ปักกิ่ง นั่นก็คือการนั่งรถไฟความเร็วสูง กับมาตรฐานของรถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่ สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น การนั่งรถไฟจากกรุงปักกิ่งไปยังเซี่ยงไฮ้ ด้วยความเร็วเฉลี่ย 300 กม./ชม. จึงช่วยย่นและระยะทางและเวลาได้มาก ถึงจุดหมายปลายทางเพียง 5 ชั่วโมงเท่านั้น แถมยังได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงามมากในในช่วงนั้นอีกด้วย

ล่องทะเลสาบโฮ่วไห่

ชมทะเลสาบโฮ่วไห่แบบใกล้ชิด
ชมทะเลสาบโฮ่วไห่แบบใกล้ชิด
 • ทะเลสาบโฮ่วไห่เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง มีสถาปัตยกรรมจีนที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ขายของที่ระลึกอีกมากมาย ตั้งอยู่รายล้อมอย่างเป็นระเบียบ เมื่อล่องเรือแล้วชมไปทั้งสองข้างทาง นอกจากสถาปัตยกรรมและร้านที่น่าสนใจ ยังมีแกะสลักหินรูปสัตว์ที่พบได้ในทุกๆสะพาน ที่พาดผ่าน จะยิ่งมีความโรแมนติกมากขึ้นเมื่อได้ล่องเรือในช่วงกลางคืน

นั่งสามล้อ

 • การนั่งสามล้อ อาจเป็นกิจกรรมที่เราไม่ค่อยพบเห็นกันมากสักเท่าไหร่ในยุคนี้ แต่เมื่อมาทัวร์กรุงปักกิ่งทั้งทีก็อย่าได้พลาดเชียว กับการนั่งสามล้อชมกรุงปักกิ่ง ที่จะพาคุณไปชมสถานที่ ตามตรอกหรือซอยที่สวยงามซึ่งอาจยังไม่เคยเห็น แหล่งอันซีนที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเอง การนั่งสามล้อถือว่าได้อีกหนึ่งบรรยากาศในการท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายอย่างแท้จริง

สภาพอากาศในการเที่ยวปักกิ่ง

 • เที่ยวปักกิ่ง เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความกล้าวงใหญ่ไพศาลอย่างมาก นอกจากจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ยังรวมไปถึงความหลากหลายทางสภาพภูมิอากาศด้วย โดยจะมีสี่ฤดูด้วยกันดังนี้ ไม่ว่าจะเป็น ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม จะมีหิมะตก และอากาศที่หนาวมาก เอาเป็นว่าใครอยากสัมผัสหิมะสักครั้งในชีวิตก็ต้องไปช่วงนี้ , ฤดูใบไม้ผลิ เดือนเมษายนถึงมิถุนายน จะมีอากาศที่เย็นสบาย ไม่หนาวไม่ร้อนมาก เหมาะกับคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวมากเกินไป , ฤดูร้อน ช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ที่ปักกิ่งฤดูร้อน จะไม่ได้มีสภาพอากาศที่ร้อนมากๆเหมือนกับเมืองไทย ในทางกลับกันมีฝนตกอยู่บ้างเป็นระยะ ดังนั้นแล้วหากไปทัวร์ปักกิ่งช่วงนี้ก็ต้องพกร่มไว้ติดตัวด้วยนะ และสุดท้ายคือ ฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงกันยายนถึงตุลาคม ใบไม้จะเริ่มทิ้งใบ แล้วผลัดใบใหม่มีสีสันอันสวยงามอย่างมาก ถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดในปักกิ่งเลยก็ว่า อากาศเย็นสบายๆเหมาะกับการเดินเล่นเป็นอย่างยิ่งเลยเชียว

แหล่งช็อปปิ้งของฝากจากการเที่ยวปักกิ่ง

ตลาดซิ่วสุ่ยเจีย

 • ตลาดซิ่วสุ่ยเจีย มีอีกหนึ่งชื่อเรียกคือ ตลาดรัสเซีย เป็นแหล่งช็อปปิ้งที่ไม่ควรพลาดอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณชื่นชอบเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับต่างๆ เพราะที่นี่มีสินค้าเลียนแบบแบรนด์ดังระดับโลกอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราด้า กุชชี่ ไนกี้ อดิดาส เป็นต้น จึงมักได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเป็นพิเศษ ได้ทั้งสินค้าถูก ดีและเหมือนจริงกลับบ้านกันไป เดินทางง่ายไม่ต้องกลัวหลงกันเลย เพราะเรามี 7 แอปพลิเคชันที่มีแล้วอุ่นใจเมื่อไปเที่ยวจีน

หลิวหลีฉั่ง

 • หากว่าต้องการของฝากจำพวกงานศิลปะ มีความเป็นเอกลักษณ์ของจีนกลับบ้านไปฝากคนรัก เป็นหลักฐานว่าได้มาทัวร์ปักกิ่ง ก็ต้องมาท่องเที่ยวกันในย่านหลิวหลีฉั่ง เป็นศูนย์รวบรวมงานศิลปะและจำหน่ายสิ่งของมากมาย ไม่ว่าจะเป็น แท่นหยกสลัดชื่อ สมบัติโบราณ พู่กันจีน แท่งหมึกหนังสือภาพวาดจีน เป็นต้น รับรองได้เลยว่ามาแล้วจะไม่ผิดหวัง

ตลาดนัดพันเจียหยวน

ตลาดนัดพันเจียหยวน
ตลาดนัดพันเจียหยวน
 • ผู้ที่ชื่นชอบของโบราณ การมาท่องเที่ยวในตลาดนัดพันเจียหยวน จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เพราะเป็นตลาดนัดของเก่า ที่มีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้า หนังสือ ธนบัตรเก่า ของแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งของบางชิ้นนั้นแม้จะเก่าแต่เป็นของโบราณที่มีอายุและมูลค่ามากเลยทีเดียว เทศกาลที่ไม่ควรพลาด

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง “หลงชิ่งเสีย”

 • มาทัวร์ปักกิ่งทั้งทีโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ก็อย่าได้พลาดเลยเชียวที่จะต้องมาร่วมเทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง “หลงชิ่งเสีย” คุณจะได้พบกับการแกะน้ำแข็งสลัก รูปร่างแปลกตาและอลังการ การแกะสลักน้ำแข็งที่เหมือนกับของจริง พร้อมด้วยการประดับโคมไฟหลากสีสันสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศที่สวย มีความสนุกชวนให้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

อาหารที่ควรไปลิ้มลอง เมื่อเที่ยวปักกิ่ง

เป็ดปักกิ่ง

เป็ดปักกิ่ง อาหารระดับภัตตาคาร
เป็ดปักกิ่ง อาหารระดับภัตตาคาร
 • มากรุงปักกิ่งทั้งที ก็ต้องมาทานอาหารที่ขึ้นชื่อไปทั่วโลกกันสักหน่อย นั้นก็คือ เมนูเป็ดปักกิ่ง สามารถพบได้ในร้านอาหารข้างทาง ย่านที่ทำงาน รวมไปถึงในภัตตาคาร ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมที่เหล่านักท่องเที่ยวต้องมาลิ้มลอง เพราะการได้มารับประทานเป็ดปักกิ่ง เมนูต้นตำรับถึงที่นั้นความอร่อยจึงไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอน

เค้กบักวีต

 • หลายคนอาจจะไม่รู้จักขนมที่มีชื่อว่า เค้กบัตวีท กันสักเท่าไหร่ ซึ่งขนมประเภทนี้จะมีสีเทา รสชาติที่เค็ม มักทานคู่กับเยลลี่ถั่วเย็นๆ รสชาติที่ตัดกันจึงช่วยทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้น นิยมทานอย่างมากในช่วงหน้าร้อน อีกทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอีกด้วย เกี๊ยวทอดรูปสามเหลี่ยม ที่ชาวจีนเรียกกันว่า จ่าซันเจี๋ยว มีความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือ ตัวแป้งที่มีความกรอบ ภายในเต็มไปด้วยไส้แบบล้นๆ มีให้เลือกทั้งผักและเนื้อสัตว์ รับประทานตอนที่ยังอุ่นๆ จะเข้าถึงความกรอบได้อย่างเต็มที่
ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.