Tourkrub Logo
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย

พบ 17 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17142
17142 ทัวร์จีน วัน 4 คืน ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น  เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองจางเจียเจี้ย 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองจางเจียเจี้ย
-
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17141
17141 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น21,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17143
17143 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น24,999
ทั่วไป
รหัส 17247
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
27%
17247 ทัวร์จีน วัน 3 คืน จางเจียเจี้ย สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ยอดเขาเทียนเหมินชาน 4 บิน Thai Lion Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
จางเจียเจี้ย สะพานกระจกแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ยอดเขาเทียนเหมินชาน
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
14,888
เริ่มต้น10,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 17245
17245 ทัวร์จีน วัน 3 คืน จางเจียเจี้ย ยอดเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ 4 บิน Thai AirAsia
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
จางเจียเจี้ย ยอดเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
14,888
เริ่มต้น13,888
ทั่วไป
รหัส 17292
17292 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น 6 บิน Qingdao Airlines
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
เมืองอี้ชาง เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Qingdao Airlines
เริ่มต้น14,990
ทั่วไป
รหัส 17256
17256 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD  แช่บ่อน้ำร้อน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD แช่บ่อน้ำร้อน
4
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
18,888
เริ่มต้น16,888
ทั่วไป
รหัส 17259
17259 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD
4
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น16,888
ทั่วไป
รหัส 17248
17248 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
6
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
20,888
เริ่มต้น18,888
ทั่วไป
รหัส 17251
17251 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนชื่อชาน สะพานหนึ่งในใด้หล้ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนชื่อชาน สะพานหนึ่งในใด้หล้
5
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น18,888
ทั่วไป
รหัส 17250
17250 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนชื่อชาน  เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนชื่อชาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
22,888
เริ่มต้น20,888
ทั่วไป
รหัส 17254
17254 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
21,888
เริ่มต้น20,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17462
17462 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น21,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17458
17458 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานเทียนจื่อซาน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ลำธารแส้ม้าทอง อุทยานเทียนจื่อซาน
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
26,999
เริ่มต้น24,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17193
17193 ทัวร์จีน วัน 5 คืน ฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ฟ่งหวง 6 บิน Thai Lion Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ฟ่งหวง
4
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น31,999

ข้อมูลจางเจียเจี้ย  ชมมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติสุดตระการตาและหาไม่ได้จากที่อื่นในโลก

จางเจียเจี้ย เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ซึ่งตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศจีน เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ โดยสามารถสืบย้อนกลับไปได้นับแสนปีเลยทีเดียว ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาทำให้เมืองนี้มีพื้นที่ในการเพาะปลูกไม่มากนัก รายได้หลักของประชากรส่วนใหญ่จึงมาจากการท่องเที่ยวมากกว่า โดยที่นี่มีอุทยานแห่งชาติซึ่งมีทิวทัศน์แปลกตา จนได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีนอีกด้วย จางเจียเจี้ยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนบริสุทธิ์ของโลก เนื่องจากพื้นที่ประมาณ 98% ของที่นี่มีสภาพเป็นป่าไม้ จนได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเป็นแห่งแรกของจีนอีกด้วย ไฮไลท์ในการท่องเที่ยวของที่นี่ซึ่งทำให้เป็นที่รู้จัก และดึงดูดความสนใจให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาทัวร์จางเจียเจี้ย คงต้องยกให้ภูเขาสุดมหัศจรรย์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างฉากหนึ่งในภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่าง Avatar และนอกจากนั้นยังมีสภาพภูมิประเทศอันน่าตื่นตามากมาย รวมทั้งการท้าทายความกลัวด้วยการเดินกลางพื้นกระจกซึ่งสูงจากพื้นดินหลายร้อยเมตรซึ่งมีให้ลองกันหลากหลายรูปแบบในเมืองนี้ และทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณได้รับความตื่นตาตื่นใจอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว การมาทัวร์จางเจียเจี้ยจึงเป็นความแตกต่างในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำใครในประเทศจีน เรียกว่าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติ ซึ่งมีบรรยากาศที่น่าตื่นตาและเร้าใจ การมาทัวร์จางเจียเจี้ยนับเป็นสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว

ตัวอย่างทัวร์จางเจียเจี้ยที่น่าสนใจ

ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ยราคาสบายๆ เที่ยวชมไฮไลท์ ช้อปปิ้งกันได้แบบสุดเพลิน

สำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวไปพร้อมกับการจับจ่ายใช้สอยซื้อหาของฝากที่อยากได้ นี่คงเป็นทัวร์จางเจียเจี้ยที่น่าจะใช่สำหรับคุณ เริ่มจากการเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ของเมืองนี้กันที่พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย แล้วไปเร้าใจกันกับการเดินข้ามสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งยาวกว่า 400 เมตรแบบแสนเร้าใจ ต่อด้วยการไปนวดผ่อนคลายกันที่ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ถ้ำหวงหลงต้งหรือถ้ำวังมังกรเหลือง ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติสุดอัศจรรย์ทั้งอ่างเก็บน้ำ ลำธาร บึง ห้องโถง และระเบียงชมทิวทัศน์อีกมากมาย โดยการล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดินชมถ้ำวังมังกรอันสุดตื่นตา แล้วไปช้อปปิ้งกันที่ร้านชาและถนนคนเดินซีปู้เจียกันแบบยาวๆ ต่อด้วยการไปชมร้านหยกคุณภาพดี ชมงานศิลปะสวยๆ ที่พิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายจวินเซิงฮว่าเยี่ยน พักช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ และเดินเล่นตลาดใต้ดินที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายอย่าง ก่อนแวะซื้อเครื่องเงิน แล้วเดินทางไปชมความสวยของภูเขาเทียนเหมินซาน ด้วยกระเช้าระยะทางยาว 7.5 กิโลเมตร ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแวดล้อม เดินวัดใจบนระเบียงกระจกริมหน้าผาที่สูงจากพื้นกว่า 1.4 กิโลเมตร ต่อด้วยการไปชม 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยที่สุดในจีน ณ ถ้ำเทียนเหมินซานหรือถ้ำประตูสวรรค์อันโด่งดังเป็นการส่งท้าย ปิดทริปทัวร์จางเจียเจี้ยกันแบบประทับใจพร้อมของที่ระลึกเต็มไม้เต็มมือกันแน่นอน

ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ยสำหรับสายธรรมชาติ สัมผัสบรรยากาศสุดอัศจรรย์กันแบบเต็มๆ ตา

ถ้าคุณตามหาทัวร์จางเจียเจี้ยที่จะพาไปชมความตระการตาของธรรมชาติกันแบบเต็มๆ จนสะใจ ทริปนี้ตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน ประเดิมทริปกันด้วยไฮไลท์อย่างภูเขาเทียนเหมินซาน ชมความมหัศจรรย์ของภูเขาลอยฟ้าและเดินเล่นบนทางเดินกระจกริมหน้าผาสุดเร้าใจ ก่อนไปแวะร้านนวดเท้าและช้อปสินค้าเครื่องนอนจากยางพารา แล้วมุ่งหน้าไปยังอุทยานจางเจียเจี้ย ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลงซึ่งสูงถึง 326 เมตร ไปชมสะพานใต้ฟ้าอันดับหนึ่งบนเขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์ตระการตาของภูเขาลอยฟ้าอวตารสุดมหัศจรรย์ ปิดท้ายวันด้วยการชมโชว์เหม่ยลี่เซียงซีอันงดงาม แวะชมร้านหยก แล้วไปเดินวัดใจกันบนสะพานแก้วข้ามภูเขาที่ยาวที่สุดในโลก แวะชิมแวะช้อปที่ร้านชา แล้วมุ่งหน้าสู่ถ้ำมังกรเหลือง เพื่อล่องเรือในลำน้ำใต้ดินชมความอลังการของธรรมชาติด้านใน จากนั้นไปช้อปปิ้งกันที่ตลาดใต้ดิน ก่อนไปชมเมืองโบราณฟ่งหวง เมืองท่องเที่ยวระดับ 5A เพื่อล่องเรือชมวิวในลำน้ำถัวเจียง แวะชมสะพานสายรุ้งอันเก่าแก่หลายร้อยปี ก่อนไปชมศิลปะสุดมหัศจรรย์จากทรายที่พิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายจวินเซิงฮว่าเยี่ยน แล้วไปชมความสวยของอุทยานมรดกโลกจางเจียเจี้ยเป็นการส่งท้าย เป็นทัวร์จางเจียเจี้ยที่จะได้ชมทิวทัศน์อันงดงามน่าประทับใจกันไปแบบเต็มๆ อย่างแน่นอน

ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ยสบายๆ เที่ยวชมไฮไลท์ ล่องเรือดื่มด่ำความงามของเมืองโบราณในยามค่ำคืน

สำหรับใครที่อยากได้อารมณ์หลากหลายในการมาทัวร์จางเจียเจี้ย นี่อาจจะเป็นทริปที่คุณสนใจ เริ่มต้นด้วยการชมความสวยในเมืองโบราณเฟิ่งหวง ซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของโบราณตั้งแต่สมัยหมิงและชิง ชมสะพายสายรุ้งหงเฉียวอันเก่าแก่ แล้วนั่งเรือพายชมแสงสีในยามค่ำคืนของเมืองโบราณ ก่อนเดินทางไปยังเขาเทียนจื่อซานในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ย ซึ่งมีลิฟท์ไป่หลงซึ่งมีความสูงถึง 326 เมตร ชมสะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า กับความอัศจรรย์ของทิวทัศน์ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในฉากหนึ่งของภาพยนตร์อวตาร แล้วไปชมงานศิลปะจากผืนทรายที่พิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายจวินเซิงฮว่าเยี่ยน แวะนวดฝ่าเท้าที่ศูนย์สมุนไพรจีน แล้วไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินซีปู้เจีย แวะชมผลิตภัณฑ์จากร้านหยก ก่อนมุ่งหน้าไปท้าทายความสูงกันที่สะพานแก้วจางเจียเจี้ยซึ่งยาวกว่า 400 เมตร จากนั้นไปชมความตื่นตาของธรรมชาติกันต่อที่ภูเขาเทียนเหมินซาน ขึ้นกอนโดล่าชมความสวยมุมสูงของภูเขานับพันยอด ก่อนไปเดินวัดใจในระเบียงกระจกริมหน้าผา แล้วขึ้นบันไดเลื่อนยาวที่สุดในโลกกว่า 5 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ถ้ำประตูสวรรค์อันสุดตระการตา จากนั้นไปช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นการส่งท้าย ทัวร์จางเจียเจี้ยทริปนี้สนุก ตื่นเต้น เร้าใจ ได้สัมผัสหลากหลายอารมณ์ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอน

ทัวร์เที่ยวจางเจี่ยเจี้ยแบบเพลินๆ เดินเล่นชมธรรมชาติ เช็คอินไฮไลท์กันได้แบบครบครัน

นี่คือทัวร์จางเจียเจี้ยแบบสบายๆ เหมาะกับใครที่ไม่ชอบความเร่งร้อน ทริปนี้จะเริ่มต้นกันที่สะพานแก้วข้ามเขาแห่งจางเจียเจี้ย ซึ่งเป็นสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ให้คุณได้เดินเล่นวัดใจไปกับความสูงและความเสียวบนความสูง 980 ฟุต แล้วไปเดินเล่นกันต่อที่ถนนคนเดินซีปูเจี่ย ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าของชาวพื้นเมืองมากมาย ก่อนไปชมความสวยของศิลปะจากเม็ดทรายกันที่พิพิธภัณฑ์จวินเซิงฮว่าเยี่ยน แล้วไปแวะชิมแวะช้อปกันที่ร้านใบชา ซื้อหาของฝากในร้านหยก แล้วขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งเป็นกระเช้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลกถึง 7.5 กิโลเมตร เพื่อสัมผัสกับความงามของทิวทัศน์ด้านบน และเดินเล่นแบบเร้าใจบนทางเดินกระจกริมหน้าผา แล้วมุ่งหน้าไปชมความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์อันน่าตื่นตาตื่นใจ ก่อนแวะไปช้อปปิ้งที่ร้านบัวหิมะและร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา จากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองฉางซา เพื่อเดินเล่นที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่เป็นการส่งท้าย นี่คือทริปทัวร์จางเจียเจี้ยแบบสบายๆ ที่ถูกใจคนชอบการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งร้อนอย่างแน่นอน

ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ยสนุกกับวัฒนธรรมโบราณ ดื่มด่ำกับธรรมชาติสุดตระการตา 

หากคุณสนุกไปกับการได้เรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น และชอบการชมธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา ทัวร์จางเจียเจี้ยทริปนี้น่าจะเหมาะกับคุณ เริ่มจากการไปชมเมืองโบราณเฟิ่งหวงซึ่งสร้างขึ้นในราชวงศ์ถัง ที่นี่จึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุให้ชมมากมายด้วยการล่องเรือในแม่น้ำถัวเจียง ซึ่งนอกจากจะได้ชมความงามของบรรยากาศรอบหมู่บ้านแล้ว ยังมีสีสันจากชนเผ่าถู่เจียงที่ลอยเรือมาร้องเพลงเป็นการต้อนรับให้ชมอีกด้วย จากนั้นไปชมความงามของสะพานสายรุ้งอันเก่าแก่ และชมแสงสียามค่ำคืนกันต่อแบบยาวๆ ซึ่งจะได้อีกบรรยากาศไม่ซ้ำกัน ต่อด้วยการไปชมผลิตภัณฑ์ยางพารา แล้วขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งเป็นกระเช้าระยะทางยาว 7.5 กิโลเมตร ขึ้นไปสัมผัสความระทึกใจในการเดินบนระเบียงแก้วเลาะริมหน้าผา แล้วไปตระการตากันต่อกับถ้ำประสูสวรรค์อันโด่งดัง ต่อด้วยการแวะชมผลิตภัณฑ์จากหยก แล้วมุ่งหน้าสู่เขตมรดกโลกอู่หลิงหยวน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเทียนจื่อซาน ชมทิวทัศน์สุดแปลกตาและน่าอัศจรรย์อันเป็นแรงบันดาลใจในภาพยนตร์อวตาร ชมสะพานหนึ่งในใต้หล้า แล้วลงจากยอดเขามาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงสูง 326 เมตร ก่อนไปแวะชิมแวะช้อปกันที่ร้านใบชา ร้านยาบัวหิมะ จากนั้นไปข้ามสะพานแก้วข้ามเขาที่ยาวที่สุดในโลกซึ่งยาวกว่า 400 เมตร ก่อนไปเยือนพิพิธภัณฑ์จวินเซิงฮว่าเยี่ยน และเดินเล่นที่ถนนคนเดินซีปูเจี่ยเป็นการปิดท้าย เชื่อว่านี่จะเป็นทริปทัวร์จางเจียเจี้ยที่หลายคนถูกใจอย่างแน่นอน

ทัวร์เที่ยวจางเจี่ยเจี้ยแบบสะใจ เช็คอินไฮไลท์สุดอัศจรรย์กันแบบรัวๆ

ทริปนี้เป็นทัวร์จางเจียเจี้ยแบบสะใจ สำหรับคนที่อยากไปเห็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์กันแบบรัวๆ อย่างครบครัน โดยเริ่มทริปกันที่เมืองโบราณเฟิ่งหวง ซึ่งมีจุดเช็คอินเป็นความงดงามของสะพานสายรุ้งอันเก่าแก่ แล้วไปล่องเรือกันในแม่น้ำถัวเจียง ชมบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้าน รวมถึงการได้เดินเล่นชมแสงสีในยามย่ำค่ำของที่นี่ซึ่งจะมีการประดับประดาไปด้วยโคมไฟหลากหลายแบบ ก่อนไปต่อยังเขตมรดกโลกในอู่หลิงหยวน ชมความงามของลำธารแส้ม้าทองซึ่งมีทิวทัศน์งดงามน่าประทับใจ ก่อนไปนวดเท้าที่ศูนย์สมุนไพรจีน แล้วไปขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเทียนจื่อซานเพื่อชมทิวทัศน์ตระการตาซึ่งเคยไปปรากฏในภาพยนตร์อวตาร จากนั้นไปแวะชมสวนจอมพลเฮ่อหลงและสะพานหนึ่งในใต้หล้า ก่อนเดินทางลงจากเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นลิฟท์นอกอาคารที่สูงและเร็วที่สุดในโลก ต่อด้วยการไปเช็คอินที่สะพานแก้วแห่งจางเจียเจี้ย ชมผลิตภัณฑ์ในร้านหยก ชมงานศิลปะจากทรายที่พิพิธภัณฑ์จวินเซิงฮว่าเยี่ยน เดินเล่นถนนคนเดินซีปูเจี่ย ร้านยางพารา แล้วมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งเป็นเส้นทางกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก เพื่อขึ้นไปชมทิวทัศน์อันตื่นตาตื่นใจ และระทึกไปกับการเดินบนระเบียงแก้วริมหน้าผา ต่อด้วยการไปชมความอลังการของถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นเดินทางไปยังเมืองฉางซา เพื่อเดินเล่นในถนนคนเดินหวงซิงลู่เป็นการปิดท้าย ทัวร์จางเจียเจี้ยทริปนี้สะใจคนรักการท่องเที่ยวไปแบบเต็มๆ อย่างแน่นอน

ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ยสุดสะดวกสบาย สัมผัสความอัศจรรย์กันได้แบบแสนตื่นตา

หากคุณมองหาทัวร์จางเจียเจี้ยที่จะพาคุณไปสัมผัสความเพลิดเพลินของสถานที่ต่างๆ กันอย่างแสนสะดวกสบาย ทริปนี้คือคำตอบที่น่าจะถูกใจคุณ เริ่มจากการไปชมความงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองท่องเที่ยวระดับ 5A เพื่อเดินชมความงามของโบราณสถานและโบราณวัตถุ และไปล่องเรือในลำน้ำถัวเจียงเพื่อชมความสวยยามค่ำของสองฝั่งลำน้ำแห่งนี้ แล้วไปตื่นใจกับสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีทั้งพื้นกระจกและทิวทัศน์รอบด้านอันงดงามให้ได้ชมกัน ก่อนเดินทางไปพิพิธภัณฑ์จวินเซิงฮว่าเยี่ยนซึ่งจัดแสดงศิลปะจากเม็ดทราย แล้วไปตื่นตาตื่นใจกับโชว์เชียนกู่ฉิงซึ่งแสนจะอลังการ ก่อนไปสัมผัสทิวทัศน์สุดมหัศจรรย์บนยอดเขาเทียนจื่อซาน ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่เคยถูกนำไปใส่ในภาพยนตร์ดังเรื่องอวตารมาแล้ว จากนั้นไปสัมผัสความสวยของสวนจอมพลเฮ่อหลงและลำธารแส้ม้าทองกันอย่างใกล้ชิด ก่อนปิดท้ายวันด้วยการชมโชว์นางจิ้งจอกขาวซึ่งแสดงกันท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามสุดตระการตา แล้วไปสัมผัสความระทึกใจกันต่อที่สะพานแก้วจางเจียเจี้ยซึ่งยาวที่สุดในโลก แล้วมุ่งหน้าสู่ภูเขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์และระเบียงแก้วริมหน้าผาให้ได้ชมกันอย่างตื่นตาตื่นใจ ก่อนไปถนนคนเดินจางเจียเจี้ยเพื่อช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกกันเป็นการส่งท้าย เป็นทัวร์จางเจียเจี้ยที่สะดวกสบายและน่าประทับใจอย่างแน่นอน

สภาพอากาศในจางเจียเจี้ย

  • เที่ยวจางเจียเจี้ย ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

หากไปทัวร์จางเจียเจี้ยในช่วงนี้จะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนสักเล็กน้อย แต่ยังถือว่าค่อนข้างสบายๆ สำหรับคนไทย โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับประมาณ 28 องศาเซลเซียสเท่านั้นเอง

  • เที่ยวจางเจียเจี้ย ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

ช่วงนี้ถือเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในการเดินทางไปทัวร์จางเจียเจี้ยมากที่สุด เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย อยู่ในช่วงประมาณ 15 - 20 องศาเซลเซียส และที่สำคัญคือจะมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามมากเนื่องจากเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นฤดูกาลที่สวยที่สุดของจางเจียเจี้ยกันเลยทีเดียว

  • เที่ยวจางเจียเจี้ย ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)

หากเลือกไปทัวร์จางเจียเจี้ยในช่วงฤดูหนาว จะพบกับอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 องศาเซลเซียส หรืออาจจะต่ำกว่านั้นเมื่อขึ้นสู่ที่สูงบนภูเขา ซึ่งเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี โดยในช่วงฤดูนี้จะมีโอกาสได้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติของภูเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่สวยแปลกตาเลยทีเดียว

  • เที่ยวจางเจียเจี้ย ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

เรียกได้ว่านี่เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เหมาะแก่การเดินทางไปทัวร์จางเจียเจี้ยเลยทีเดียว เนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นสบายไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิเฉลี่ยช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 12 - 18 องศาเซลเซียส และจะเป็นฤดูกาลที่ธรรมชาติโดยรอบค่อนข้างสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของปีเลยทีเดียว

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์จางเจียเจี้ย

อุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวนหรืออุทยานจางเจียเจี้ย

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศจีน ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เมื่อทิวทัศน์บริเวณนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในแรงบันดาลใจของการสร้างฉากในภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่อย่าง Avatar ซึ่งบริเวณนั้นมีชื่อว่าขุนเขาจักรพรรดิ ซึ่งเป็นภูเขาหินทรายรูปร่างแปลกตาที่มีอายุเก่าแก่กว่า 380 ล้านปี นอกจากนั้น ในอุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอื่นๆ อีกมากมาย อย่างเช่น ลำธารแส้ม้าทองซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงามมาก และด้วยธรรมชาติอันแสนตื่นตานี่เอง ทำให้ที่นี่จึงนับเป็นไฮไลท์หลักของการมาทัวร์จางเจียเจี้ยซึ่งทุกคนต้องแวะมาเลยทีเดียว

ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาเทียนเหมินซาน

นับว่าที่นี่เป็นหนึ่งในภูเขาที่มีความสวยที่สุดของประเทศจีน มีความสูงประมาณ 1,518 เมตร โดดเด่นตรงที่มีลักษณะเป็นช่องกว้างคล้ายซุ้มประตูตามธรรมชาติ โดยวิธีการขึ้นไปชมที่นี่สามารถเลือกได้ระหว่างการนั่งรถบัสผ่านถนน 99 โค้ง หรือขึ้นกระเช้าที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางยังจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ โดยการเดินจากจุดลงกระเช้าไปยังบริเวณใต้ถ้ำประตูสวรรค์นั้น จะต้องขึ้นบันไดถึง 999 ขั้น หรือเลือกใช้บริการบันไดเลื่อนที่มีให้ก็ได้ นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในการมาทัวร์จางเจียเจี้ยเลยทีเดียว 

เมืองโบราณเฟิ่งหวง

เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งรวมโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่ากว่า 300 แห่ง ซึ่งตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง รอบเมืองมีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน และมีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่านตัวเมือง เส้นทางด้านในเป็นถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย มีบ้านเรือนที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน ซึ่งปัจจุบัน บ้านเรือนเหล่านี้ได้กลายมาเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นถิ่นและของกินมากมาย นักท่องเที่ยวซึ่งมาทัวร์จางเจียเจี้ยมักนิยมมาเดินเที่ยวชม และใช้บริการล่องเรือพายชมเมืองนี้ ซึ่งจะได้เห็นความสวยในสองบรรยากาศที่แตกต่างกันไป

สะพานกระจกจางเจียเจี้ย

นี่คือสะพานกระจกที่สูงและยาวที่สุดในโลก ด้วยความยาว 430 เมตร และความสูงจากพื้นดินกว่า 300 เมตร โดยตลอดเส้นทางมีการนำกระจกนิรภัยมาใช้เป็นจำนวน 99แผ่น จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องของความปลอดภัย โดยสะพานนี้สามารถรองรับน้ำหนักของนักท่องเที่ยวได้ถึงประมาณ 800 คนเลยทีเดียว แม้การเดินบนสะพานนี้จะต้องใช้แรงใจที่แข็งแกร่งกันสักหน่อย แต่ก็ถือว่านี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์สุดเร้าใจที่หาไม่ได้จากที่อื่น และทิวทัศน์รอบด้านยังสวยงามคุ้มค่าน่าประทับใจ จนอาจจะทำให้คุณลืมความระทึกใจไปเลยละ มาทัวร์จางเจียเจี้ยเมื่อไหร่ ห้ามพลาดที่นี่ไปเลยเชียว

ภาพเขียนสิบลี้

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน ซึ่งเกิดจากแนวช่องแคบของทิวเขาเทียนจื่อซาน ที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารกว่า 200 ยอดสลับซับซ้อนกันไป โดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขาคดเคี้ยว เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนพู่กันจีนที่มีความยาวต่อเนื่องถึง 3 กิโลเมตร หากชอบการรับชมทิวทัศน์ในมุมสูง การนั่งกระเช้าเพื่อชมความงามของภาพเขียนสิบลี้จากด้านบนก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการมาทัวร์จางเจียเจี้ยเลยทีเดียว

ล่องเรือที่ถ้ำมังกรเหลือง

ถ้ำนี้มีความสูงถึง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ด้านในแบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีทั้งอ่างเก็บน้ำ ลำธารใต้ดิน 2 สาย บึง 4 บึง ห้องโถงขนาดใหญ่ 13 ห้อง และระเบียงที่สามารถเดินเที่ยวได้มากกว่า 90 แห่ง นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์จางเจียเจี้ยสามารถล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน เพื่อชมถ้ำวังมังกร วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ประตูแห่งความสุข ประตูอายุยืน รวมทั้งน้ำตกเทวดาสวรรค์ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนนิยมมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และยังมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามให้ชมกันได้ตลอดทาง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งเมื่อมาทัวร์จางเจียเจี้ยแล้วควรได้ชม

ระเบียงริมหน้าผาเทียนเหมินซาน

เป็นระเบียงกระจกความยาว 60 เมตรบนทางเดินยาวเลาะริมหน้าผา ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลถึงประมาณ 1,433 เมตร ซึ่งนับว่าเป็นระเบียงกระจกเลียบริมผาแห่งที่ 3 ของจางเจียเจี้ย ซึ่งผู้ที่มาทัวร์จางเจียเจี้ยในบริเวณนี้จะได้ชมทิวทัศน์สุดอลังการของถ้ำประตูสวรรค์ และเส้นทาง 99 โค้งจากมุมสูง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่ต่างออกไป โดยนักท่องเที่ยวต้องทำการสวมถุงครอบเท้าเอาไว้ เพื่อป้องกันพื้นผิวกระจกจากความสกปรกและสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัย นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการมาทัวร์จางเจียเจี้ยที่คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์จางเจียเจี้ย

1. Le Kou Fu Restaurant

เป็นหนึ่งร้านอาหารยอดนิยมของผู้คนในท้องถิ่นและบรรดานักท่องเที่ยวที่มาทัวร์จางเจียเจี้ย โดยร้านนี้เน้นเสิร์ฟเมนูสไตล์หูหนาน ไม่ว่าจะเป็นจานปลาหรือหม้อไฟเห็ดที่นี่ก็มีให้บริการทั้งนั้น แถมราคายังไม่ถึงกับโหดร้าย ในขณะที่ได้อาหารรสชาติดี นับเป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าลอง

พิกัด: Guyong Road, Yongding District, Zhangjiajie

2. Lao Yuan Zi Restaurant

อีกหนึ่งร้านอาหารเก่าแก่ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในเมืองนี้ ตัวร้านเป็นอาคารโบราณตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง มีพื้นที่สวนซึ่งตกแต่งได้อย่างสวยงาม เมนูแนะนำของที่นี่คือเมนูในหมวดหมู่ผักทอดทั้งหลาย มาทัวร์จางเจียเจี้ยเมื่อไหร่ ร้านนี้คือประสบการณ์น่าสนใจที่ควรไปลอง

พิกัด: Yongding Ave., Yongding District, Zhangjiajie 

3. Xiang Li Ren Jia Restaurant

อีกหนึ่งร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองนี้ ร้านนี้เป็นร้านอาหารไซส์ใหญ่ที่สามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 500 คน มีห้องโถงใหญ่และมีโซนระเบียงให้เลือกใช้บริการ ร้านนี้เน้นเสิร์ฟเมนูท้องถิ่น แต่ในขณะเดียวกันก็มีเมนูจากพื้นที่อื่นๆ ในจีนให้ได้ลองชิมกันอีกด้วย อาหารจานปลาถือว่าเป็นเมนูที่ควรต้องลองของร้านนี้ มาทัวร์จางเจียเจี้ยเมื่อไหร่ อยากให้มาลอง

พิกัด: Baofeng Bridge, Wulingyuan District, Zhangjiajie / Huilong Road, Yongding District, Zhangjiajie

เคล็ดลับในการทัวร์จางเจียเจี้ย

ในการมาทัวร์จางเจียเจี้ยนั้น แม้สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้รับการปรับปรุงจนทันสมัยและค่อนข้างสะดวกสบายมาก แต่ด้วยความที่สถานที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งมักจะเป็นพื้นที่สูงหรือภูเขาเสียเป็นส่วนใหญ่ คุณจึงต้องเตรียมรองเท้าที่สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วสะดวกสบาย เตรียมเสื้อหนาวเพื่อรับมือกับอากาศเย็นที่อยู่ด้านบน นอกจากนั้น ยังควรต้องเตรียมตัวในด้านของสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง เพราะนอกจากจะต้องเดินเที่ยวชมในระยะทางไกลพอสมควรแล้ว อากาศบนพื้นที่สูงยังค่อนข้างเบาบาง ทำให้การหายใจอาจจะไม่สะดวกเหมือนในพื้นที่ราบด้านล่าง ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพจึงควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อการเดินทางทัวร์จางเจียเจี้ยที่สนุกสนานและปลอดภัย

รีวิวทัวร์จางเจียเจี้ยที่น่าสนใจ