ทัวร์จีน ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย (18 แพ็คเกจ)

พบ 18 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางจางเจียเจี้ย
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(19)
(18)
(11)
(11)
(10)
(9)
(8)
(8)
(7)
(7)
(7)
(6)
(5)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(6)
(6)
(9)
(6)
(6)
(3)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(4)
(4)
(10)
(0)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(3)
(0)
(0)
(0)
(9)
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13976
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนเหมินซาน บิน CZ
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน / ถ้ำมังกรเหลือง ฮวงหลงต้ง / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿9,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14203
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน ยอดเขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน WE (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน
9
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11765
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน ชมประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน สะพานกระจก ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง บิน CZ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / สะพานหนึ่งในใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว) / เขาเทียนเหมินซาน / ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง / เมืองโบราณฟ่งหวง
11
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿12,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12672
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน CZ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / สะพานหนึ่งในใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว) / อุทยานจางเจียเจี้ย / เขาเทียนเหมินซาน
16
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿13,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14200
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน นั่งเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวงยามค่ำคืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน CZ (ไม่รวมค่าวีซ่า) (Optionไม่รวมค่าทัวร์)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เขาเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง
11
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,989
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12858
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย(รวมค่าเข้า) ถ้ำประตูสวรรค์ บิน WE (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
พ.ย.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿13,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12689
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน ถ้ำประตูสวรรค์ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน CZ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
ภูเขาเทียนจื่อซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน / อุทยานจางเจียเจี้ย / ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง
14
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,899
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14105
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน ชมสะพานแก้ว นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน / นั่งกระเช้าขึ้น+ลงบันไดเขาเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿14,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14201
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน บิน CZ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / ภูเขาเทียนจื่อซาน / ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน / ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,999
ทั่วไป
รหัส 13755
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ถ้ำมังกรเหลือง เมืองโบราณฟ่งหวง บิน CZ
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เมืองโบราณฟ่งหวง / ล่องเรือชมถ้ำมังกร / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿16,888
ทั่วไป
รหัส 14197
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง บิน FD(ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ต.ค.
ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง / เขาเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
17
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿16,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13613
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน นั่งกระเช้าเทียนจื่อซาน ระเบียงแก้ว ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บิน FD (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ย.
ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / ภูเขาเทียนจื่อซาน
17
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿16,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13321
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน CZ (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง / เมืองโบราณฟ่งหวง / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / ภูเขาเทียนจื่อซาน / เขาเทียนเหมินซาน
15
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿16,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14202
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน ยอดเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน บิน WE (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ธ.ค.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / สะพานหนึ่งในใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว) / ภูเขาเทียนจื่อซาน / ลำธารจินเปียนซี (ลำธารแส้ม้าทอง) / เมืองโบราณฟ่งหวง / ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง
18
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿16,999
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 11631
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เขาเทียนเหมินซาน ทางเดินกระจก สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน WE (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
฿18,899
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13467
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน อุทยานจางเจียเจี้ย บิน WE (ไม่รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / อุทยานจางเจียเจี้ย / เขาเทียนเหมินซาน / ล่องเรือลําน้ำถัวเจียง
13
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿24,900
ล่องเรือสำราญ
รหัส 11751
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว บิน CZ (รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน / สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว / ภูเขาเทียนจื่อซาน
15
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿25,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14161
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน WE (รวมค่าวีซ่า)
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย / สะพานกระจกเทียนเหมินซาน / เขาเทียนเหมินซาน
9
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿27,999

เที่ยวจางเจียเจี้ย มนต์เสน่ห์แห่งเทือกเขาและธรรมชาติ

  • เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย จางเจียเจี้ยเป็นเมืองในมณฑลหูหนานของประเทศจีน โดยความหมายของจางเจียเจี้ยนั้นมาจากคำว่า "จาง"ซึ่งเป็นนามสกุลทั่วไปในประเทศจีน "เจีย" แปลได้ว่า "ครอบครัว" และ "เจี้ย" แปลว่า "บ้านเกิด" เมื่อนำมารวมกันจึงมีความหมายว่า "บ้านเกิดของครอบครัวจาง" นอกจากเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้ว จางเจียเจี้ย ยังถูกยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ความสวยงามของจางเจียเจี้ย ยังเป็นที่ต้องตาผู้กำกับระดับโลก จนถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ดังอยู่หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์อวตาร และซีรีย์ไซอิ๋วของจีน สำหรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในความงดงามของธรรมชาติและขุนเขา “ทัวร์จางเจียเจี้ย” ถือว่าเป็นอีกทริปในฝันที่น่าสนใจไม่น้อย [ ทัวร์จีนยอดนิยม ] แถมราคายังเบาๆอีกด้วย [ ทัวร์จีนราคาถูก ]

ความสงบท่ามกลางธรรมชาติของทัวร์จางเจียเจี้ย

อุทยานแห่งชาติอู่หลิงเหยียน หรืออุทยานจางเจียเจี้ย

  • "ภูเขาฮัลเลลูยาห์แห่งอวตาร หรือขุนเขาอวตาร"อู่หลิงเหยียน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศจีน ความล้ำค่าของธรรมชาติและวัฒนธรรมทำให้ถูกยกให้เป็นมรดกโลก ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่แห่งด้วยกัน จุดสำคัญแห่งแรกได้แก่ เส้นทางลำธารแส้ม้าทอง เป็นลำธารเล็กๆไหลไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยว โดยตลอดเส้นทางผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับความเขียวของขุนเขาและแมกไม้ที่รายล้อมอยู่ได้อย่างเต็มที่ ความใสของน้ำในลำธารช่วยให้รู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูก จุดที่สองเป็นกิจกรรมนั่งรถรางเพื่อชมความงามของผืนป่าท่ามกลางภูเขาใหญ่ที่โอบล้อมอยู่โดยรอบ แต่จุดไฮไลท์ ที่ถือว่าเป็นเป้าหมายของการมาทัวร์จางเจียเจี้ยของใครหลายๆคน ได้แก่ ขุนเขาอวตาร หรือขุนเขาจักรพรรดิ ภูเขาหินทรายที่มีอายุกว่า 380ล้านปี เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง อวตาร ทำให้ได้ชื่อว่า “ภูเขาฮัลเลลูยาห์แห่งอวตาร” หรือเรียกสั้นๆว่า “ขุนเขาอวตาล” ในที่สุด

ทะเลสาบเป่าเฟิงหู

  • ทะเลสาบเป่าเฟิงหู เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บนช่องเขาสูงที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาใจกลางของอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน ประกอบไปด้วยทะเลสาบอันกว้างใหญ่และเป็นที่ตั้งของ “ ยิงอัวจ้าย” หมู่บ้านริมทะเลสาบ น้ำที่ใสราวกับกระจกเป็นตัวดึงดูดเหล่าทัวร์ริสจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้มาสัมผัสดูสักครั้ง จุดสำคัญที่หากมีโอกาสได้มาทัวร์จางเจียเจี้ย จะต้องแวะมาถ่ายรูปกันให้ได้ก็คือ หินที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิง เป็นการสรรค์สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ บริเวณโดยรอบทะเลสาบถูกโอบล้อมไปด้วยผืนป่าที่ให้ความรู้สึกสดชื่นได้ไม่แพ้กัน ห่างไปไม่ไกล เป็นที่ตั้งของน้ำตกฉีเฟิง ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้เป็นอย่างดี

เมืองโบราณเฟิ่งหวง

  • เมืองโบราณเฟิ่งหวง เป็นแหล่งรวมทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง เส้นทางเป็นถนนที่ปูด้วยหินเขียวกว่า 20 สาย ภายในประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง 68 แห่ง และแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอีก 116 แห่ง เมืองแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินมีชื่อว่า “หวงซือเฉียวกู่เฉิง” เดิมเมืองเฟิ่งหวงเป็นที่ว่าการอำเภอของจางเจียเจี้ย จุดเด่นของที่นี่ได้แก่ กำแพงโบราณ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง นับเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศจีน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนไปพร้อมๆกันด้วย

ทัวร์จางเจียเจี้ย กับกิจกรรมสุดระทึก

กิจกรรมท้าทายความสูงกับสะพานกระจกจางเจียเจี้ย

สะพานกระจกที่เป็นจุดเด่นของทัวร์จางเจียเจี้ย
สะพานกระจกที่เป็นจุดเด่นของทัวร์จางเจียเจี้ย
  • เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย การได้เดินบนสะพานกระจกที่พาดอยู่ระหว่างกลางเทือกเขา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมวัดใจ ท้าทายความสูง ที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะลองมาสัมผัสกันดูสักครั้ง ทางเดินกระจกที่ใสจนมองทะลุได้ถึงด้านล่างที่ความสูง 300เมตร ทำให้รู้สึกเหมือนว่ากำลังลอยอยู่บนอากาศอย่างไรอย่างนั้น ด้วยความยาวของเส้นทางเดินกว่า 430 เมตรทำให้ที่นี่กลายเป็นสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ตลอดเส้นทางมีการนำกระจกนิรภัยมาใช้เป็นจำนวน 99แผ่น เพื่อเสริมความแข็งแรง ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักของนักท่องเที่ยวได้ถึง 600คนเลยทีเดียว ถึงแม้จะดูน่าหวาดเสียวไปสักนิด สำหรับผู้ที่กลัวความสูง แต่ถ้าก้าวข้ามความกลัวไปได้ ความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่โอบล้อมอยู่รอบทิศแม้กระทั่งจากด้านล่าง จะกลายเป็นภาพสุดประทับใจ ที่ทำเอาหลายคนอยากจะกลับมาทัวร์จางเจียเจี้ยกันใหม่อีกครั้ง

นั่งกระเชาชมวิวที่เขาเทียนจื่อซาน

  • เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย เขาเทียนจื่อซานแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตเอี๋ยนเจียเจี้ย มีเนื้อที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร บนยอดเขามีความสูงประมาณ 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกเต็มไปด้วยชะง่อนผาที่สูงชัน ลำห้วยลึกและป่าหิน มีหินยักษ์รูปร่างแปลกตาให้ได้ชมกันตลอดเส้นทาง จุดเด่นของเขาเทียจื่อซานคือ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ซึ่งเป็นสะพานใต้ฟ้า ที่นี่ยังมีบริการรถกระเช้าสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์จางเจียเจี้ยได้ชมวิวทิวเขาและแมกไม้โดยรอบแบบ 360 องศา ให้ผู้มาเยือนได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติได้แบบเต็มที่

ล่องเรือที่ถ้ำมังกรเหลือง

  • เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย การล่องเรือที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นๆ เพราะเป็นการล่องเรือในถ้ำมังกรเหลือง ซึ่งมีความสูง 160 เมตร มีความลึก 1.5 กิโลเมตร ภายในถูกแบ่งออกเป็น 4 ชั้นด้วยกัน โดยนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำวังมังกร วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ประตูแห่งความสุข ประตูอายุยืน รวมทั้งน้ำตกเทวดาสวรรค์ซึ่งเป็นจุดที่เหล่าทัวร์ริสนิยมมาถ่ายรูปกันมาก นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อนที่มีรูปร่างแปลกตาให้ได้รับชมและเก็บภาพกันตลอดเส้นทาง

ชมภาพเขียนสิบลี้ในอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน

  • เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้มาทัวร์จางเจียเจี้ยไม่ควรพลาด ภาพเขียนสิบลี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติอู่หลิงหยวน เกิดจากแนวช่องแคบของทิวเขาเทียนจื่อซาน ที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารกว่า 200 ยอดเขาสลับซับซ้อนกันไป มีลำธารเล็กๆไหลผ่านตามแนวทิวเขา เกิดเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียนพู่กันจีน มีความยาวต่อเนื่องถึง 3 กิโลเมตร หรือหากใครที่ชอบรับชมทิวทัศน์ในมุมสูง การนั่งรถกระเช้าชมภาพเขียนสิบลี้ก็ดูเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย

สภาพภูมิอากาศเมืองจางเจียเจี้ย

  • สภาพอากาศของจางเจียเจี้ยค่อนข้างเย็นสบาย โดยในช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนที่สุด จะมีอุณหภูมิอยู่ที่28องศาเท่านั้นเอง ส่วนในฤดูหนาว อุณภูมิจะลดลงเหลือเพียงแค่ 4องศาเท่านั้น ดังนั้นหากใครต้องการฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยการไปทัวร์จางเจียเจี้ยกันล่ะก็ อย่าลืมพกอุปกรณ์กันหนาวอย่างถุงมือ ผ้าพันคอ ถุงให้ความร้อน รวมไปถึงเสื้อกันหนาว คราวนี้ก็พร้อมเคาท์ดาวน์ภายใต้อากาศหนาวเหน็บกันได้อย่างเต็มที่ช่วงที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางที่สุดได้แก่ฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน และช่วงใบไม่ผลิ ซึ่งกินระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เนื่องจากมีอุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 18-20 องศา ซึ่งถือว่ากำลังเย็นสบาย เหมาะแก่การท่องเที่ยว

แนะนำอาหารเลิศรส สำหรับการมาเที่ยวจางเจี่ยเจี้ย

สุกี้เห็ด

สุกี้เห็ด จานเด็ดแห่งจางเจียเจี้ย
สุกี้เห็ด จานเด็ดแห่งจางเจียเจี้ย

 

  • เที่ยวจางเจี่ยเจี้ย เนื่องจากเมืองจางเจียเจี้ยมีภาพเป็นป่าเขา ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน จะมีเห็ดหลายชนิดมาจำหน่ายเต็มสองข้างทาง สุกี้เห็ด จึงเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ โดยปกติแล้วคนไทยมักจะเลือกใส่วุ้นเส้นลงไปในหม้อสุกี้ แต่สำหรับจางเจียเจี้ย เราจะได้รับประทานสุกี้สไตล์จีนแท้ๆพร้อมกับเส้นบะหมี่สูตรเฉพาะ ความหอมของเครื่องเทศและความหวานจากผักต่างๆที่แทรกอยู่ในเส้นบะหมี่ เรียกได้ว่าแค่หม้อเดียวคงไม่พอจริงๆ