Tourkrub Logo
ทัวร์จางเจียเจี้ย เดือนเมษายน

ทัวร์จางเจียเจี้ย เดือนเมษายน

พบ 19 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17142
17142 ทัวร์จีน วัน 4 คืน ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น  เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองจางเจียเจี้ย 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองจางเจียเจี้ย
-
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17141
17141 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น21,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17143
17143 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง เมืองจางเจียเจี้ย
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น24,999
ทั่วไป
รหัส 17245
17245 ทัวร์จีน วัน 3 คืน จางเจียเจี้ย ยอดเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์ 4 บิน Thai AirAsia
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
4 วัน 3 คืน
มี.ค.
จางเจียเจี้ย ยอดเขาเทียนเหมินซาน ประตูสวรรค์
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
14,888
เริ่มต้น12,888
ทั่วไป
รหัส 17251
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
25%
17251 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนชื่อชาน สะพานหนึ่งในใด้หล้ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนชื่อชาน สะพานหนึ่งในใด้หล้
5
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,888
เริ่มต้น14,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 17292
17292 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น 6 บิน Qingdao Airlines
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
เม.ย. / พ.ค.
เมืองอี้ชาง เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Qingdao Airlines
เริ่มต้น15,990
ทั่วไป
รหัส 17259
17259 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD
4
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น16,888
ทั่วไป
รหัส 17250
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
22%
17250 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนชื่อชาน  เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย อุทยานจางเจียเจี้ย เขาเทียนชื่อชาน เมืองโบราณเฟิ่งหวง
2
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
22,888
เริ่มต้น17,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 17256
17256 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD  แช่บ่อน้ำร้อน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD แช่บ่อน้ำร้อน
4
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น17,888
ทั่วไป
รหัส 17254
17254 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง สะพานสายรุ้ง
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
21,888
เริ่มต้น18,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17675
17675 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  ถ้ำประตูสวรรค์ 6 บิน Qingdao Airlines
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ถ้ำประตูสวรรค์
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Qingdao Airlines
เริ่มต้น18,990
ทั่วไป
รหัส 17248
17248 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ชมบรรยากาศของเมืองเฟิ่งหวง นั่งเรือแม่น้ำถัวเจียง
6
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น19,888
ทั่วไป
รหัส 17369
17369 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน 6 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง เขาเทียนเหมินซาน
6
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
21,999
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17462
17462 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิงหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น21,999
ทั่วไป
รหัส 17693
17693 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ 5 บิน VietJet Air
จางเจียเจี้ย
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาฮัลเลลูย่าห์
1
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น23,999
Zhangjiajie April