Tourkrub Logo
ทัวร์จีน เมืองโบราณฟ่งหวง

ทัวร์จีน เมืองโบราณฟ่งหวง

พบ 6 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 18417
18417 ทัวร์จีน วัน 5 คืน เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย 6 บิน QINGDAO AIRLINES
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
เมืองอี้ชาง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองเฟิ่งหวง จางเจียเจี้ย
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
QINGDAO AIRLINES
เริ่มต้น19,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17964
17964 ทัวร์จีน วัน 4 คืน จางเจียเจี้ย สะพานสายรุ้ง เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ 5 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค.
จางเจียเจี้ย สะพานสายรุ้ง เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น23,888
ทั่วไป
รหัส 18426
18426 ทัวร์จีน วัน 5 คืน จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง
1
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
28,999
เริ่มต้น23,999
ทั่วไป
รหัส 18205
18205 ทัวร์จีน วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ล่องเรือชมเมืองฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน 7 บิน QINGDAO AIRLINES
ทัวร์จีน
7 วัน 6 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ล่องเรือชมเมืองฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน
5
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
QINGDAO AIRLINES
เริ่มต้น25,990
ทั่วไป
รหัส 18263
18263 ทัวร์จีน วัน 4 คืน เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น  ภูเขาเทียนเหมินซาน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์จีน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น ภูเขาเทียนเหมินซาน
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น25,999
ทั่วไป
รหัส 18382
18382 ทัวร์จีน วัน 5 คืน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง 6 บิน Thai Lion Air
ทัวร์จีน
6 วัน 5 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง
5
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น37,999
  • ‹‹
  • 1
  • ››
เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาและมีแม่น้ำถั่วเจียง แม่น้ำที่ใสสะอาดไหลผ่าน สองฝั่งแม่น้ำมีบ้านแบบโบราณที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมแม่น้ำ ถ้ามองจากริมแม่น้ำจะเห็นบ้านเรือนยกสูงสร้างติดริมแม่น้ำเป็นแนวยาว กลางเมืองฟ่งหวงจะมีสะพานเก่าที่คาดว่าสร้างในสมัยราชวงศ์ชิง เชื่อมโยงชีวิตสองฟากแม่น้ำเป็นหนึ่งเดียว หากต้องการนั่งกินลมพร้อมชมเมืองไปด้วย นักท่องเที่ยวก็สามารถเช่าเรือแจวชมเมืองตลอดลำน้ำได้