ทัวร์ฝรั่งเศส สวิส ทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (มงต์บลังค์) บิน การบินไทย มหาวิหารนอร์ทเธอดามเดอโฟร์วีเยร์ เขาเอกุยย์ ดู มิดี ถนนชองเอลิเซ่ พระราชวังแวร์ซายส์ จัตุรัสทรอคาเดโร หอไอเฟล โบสถ์แองวาลีดส์ สวนตุยเลอลีส์ จัตุรัสคองคอร์ด พิพิธภัณฑ์ลุฟว์ มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส สถานีรถไฟการ์เดอลียง ปารีส รถไฟTGV เพลซเดอเตอรัว ลียง อันเนอซี ชาโมนิกซ์ ชาโมนิกซ์ นาฬิกาดอกไม้ น้ำพุจรวด ทะเลสาบเจนีวา เจนีวา เวเว่ย์ โลซานน์ ซูริค ทัวร์ครับ ทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (มงต์บลังค์) บิน การบินไทย 0 new
4.9 16
ทัวร์ยุโรปตะวันตก สวิส ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน พระราชวังแวร์ซายส์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดี (มงต์บลังค์) บิน การบินไทย
ทั่วไป
รหัส 11032
ทั่วไป
รหัส 11032
ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
เขาเอกุยย์ ดู มิดี / พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส / น้ำพุจรวด
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11032
ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
เขาเอกุยย์ ดู มิดี / พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส / น้ำพุจรวด
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
25 สถานที่ท่องเที่ยว
1 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 11032
ฝรั่งเศส สวิส
ทัวร์ยุโรปตะวันตก
8 วัน 5 คืน
เขาเอกุยย์ ดู มิดี / พระราชวังแวร์ซายส์ / มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส / น้ำพุจรวด
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว