Tourkrub Logo
#11141 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์พม่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกาย มิงกุน 3 วัน 2 คืน สะพานไม้อูเบ็ง พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี บิน Bangkok Airways

ไฟล์ทบ่าย
กลับดึก
บินตรง
ล่องเรือชมวิว
ไหว้พระ

ไฮไลท์ทัวร์

ทัวร์เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
 • อังวะ
 • หอคอยเมืองอังวะ
 • วัดมหาอ่องเหม่
 • สกายน์
 • วัดเจดีย์นมนาง
 • เจดีย์อูมินทงแส่
 • ภูเขาสกายน์
วันที่ 2
  เช้า
 • พระราชวังมัณฑะเลย์
 • พระราชวังไม้สักชเวนานดอว์ (เจดีย์ชเวนานดอว์)
 • วัดกุโสดอ
  กลางวัน
 • มิงกุน
 • หมู่บ้านมิงกุน
 • มหาเจดีย์ยักษ์ (เจดีย์มิงกุน)
 • ระฆังมิงกุน
 • เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิรวดี)
วันที่ 3
  เช้า
 • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
 • อมรปุระ
 • สะพานไม้อูเบ็ง
 • ทะเลสาบคองตามัน
 • ตักบาตรพระสงฆ์
 • วัดมหากันดายงค์
  กลางวัน
 • เจดีย์หยก (พระเวรสนาเจดีย์)
 • ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์
  เย็น
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
2HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
3
เน้นไหว้พระ
รหัส 11141
มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน
3 วัน 2 คืน
Bangkok Airways
Bangkok Airways