ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

พบ 48 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(19)
(10)
(8)
(5)
(2)
(2)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
เดือน
(9)
(34)
(40)
(44)
(30)
(3)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(13)
(23)
(8)
(3)
สายการบิน
(13)
(10)
(8)
(7)
(5)
(4)
(1)
ดูเพิ่มเติม
พฤ 31 พ.ค. 18 2 มิ.ย. 18 พฤ 31 พ.ค. / ส 02 มิ.ย. ฿10,991
1 มิ.ย. 18 อา 3 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / อา 03 มิ.ย. ฿10,991
2 มิ.ย. 18 4 มิ.ย. 18 ส 02 มิ.ย. / จ 04 มิ.ย. ฿10,991
6 มิ.ย. 18 8 มิ.ย. 18 พ 06 มิ.ย. / ศ 08 มิ.ย. ฿9,991
พฤ 7 มิ.ย. 18 9 มิ.ย. 18 พฤ 07 มิ.ย. / ส 09 มิ.ย. ฿10,991
8 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿10,991
9 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿10,991
13 มิ.ย. 18 15 มิ.ย. 18 พ 13 มิ.ย. / ศ 15 มิ.ย. ฿9,991
พฤ 14 มิ.ย. 18 16 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. / ส 16 มิ.ย. ฿10,991
15 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿10,991
20 มิ.ย. 18 22 มิ.ย. 18 พ 20 มิ.ย. / ศ 22 มิ.ย. ฿9,991
22 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿10,991
23 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 ส 23 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿10,991
27 มิ.ย. 18 29 มิ.ย. 18 พ 27 มิ.ย. / ศ 29 มิ.ย. ฿9,991
พฤ 28 มิ.ย. 18 30 มิ.ย. 18 พฤ 28 มิ.ย. / ส 30 มิ.ย. ฿10,991
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿10,991
4 ก.ค. 18 6 ก.ค. 18 พ 04 ก.ค. / ศ 06 ก.ค. ฿9,991
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿10,991
11 ก.ค. 18 13 ก.ค. 18 พ 11 ก.ค. / ศ 13 ก.ค. ฿9,991
พฤ 12 ก.ค. 18 14 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. / ส 14 ก.ค. ฿9,991
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿10,991
14 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿10,991
18 ก.ค. 18 20 ก.ค. 18 พ 18 ก.ค. / ศ 20 ก.ค. ฿9,991
พฤ 19 ก.ค. 18 21 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. / ส 21 ก.ค. ฿9,991
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿10,991
พฤ 26 ก.ค. 18 28 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / ส 28 ก.ค. ฿10,991
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿10,991
อา 29 ก.ค. 18 31 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. / อ 31 ก.ค. ฿10,991
พฤ 2 ส.ค. 18 4 ส.ค. 18 พฤ 02 ส.ค. / ส 04 ส.ค. ฿9,991
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿10,991
4 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿10,991
พฤ 9 ส.ค. 18 11 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / ส 11 ส.ค. ฿9,991
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿10,991
11 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿10,991
พฤ 16 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿9,991
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿10,991
อา 19 ส.ค. 18 21 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. / อ 21 ส.ค. ฿9,991
พฤ 23 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿10,991
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿10,991
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿10,991
27 ส.ค. 18 29 ส.ค. 18 จ 27 ส.ค. / พ 29 ส.ค. ฿9,991
พฤ 30 ส.ค. 18 1 ก.ย. 18 พฤ 30 ส.ค. / ส 01 ก.ย. ฿9,991
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿10,991
1 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿10,991
พฤ 6 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿9,991
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿10,991
8 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿10,991
พฤ 13 ก.ย. 18 15 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / ส 15 ก.ย. ฿9,991
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿10,991
15 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿10,991
พฤ 20 ก.ย. 18 22 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / ส 22 ก.ย. ฿9,991
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿10,991
อา 23 ก.ย. 18 25 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / อ 25 ก.ย. ฿9,991
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿10,991
29 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 ส 29 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿10,991
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
25 พ.ค. 18 25 พ.ค. 18 ศ 25 พ.ค. / ศ 25 พ.ค. ฿3,991
6 มิ.ย. 18 6 มิ.ย. 18 พ 06 มิ.ย. / พ 06 มิ.ย. ฿3,991
พฤ 7 มิ.ย. 18 พฤ 7 มิ.ย. 18 พฤ 07 มิ.ย. / พฤ 07 มิ.ย. ฿3,991
13 มิ.ย. 18 13 มิ.ย. 18 พ 13 มิ.ย. / พ 13 มิ.ย. ฿3,991
พฤ 14 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. / พฤ 14 มิ.ย. ฿3,991
20 มิ.ย. 18 20 มิ.ย. 18 พ 20 มิ.ย. / พ 20 มิ.ย. ฿3,991
พฤ 21 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. / พฤ 21 มิ.ย. ฿3,991
27 มิ.ย. 18 27 มิ.ย. 18 พ 27 มิ.ย. / พ 27 มิ.ย. ฿3,991
4 ก.ค. 18 4 ก.ค. 18 พ 04 ก.ค. / พ 04 ก.ค. ฿3,991
พฤ 5 ก.ค. 18 พฤ 5 ก.ค. 18 พฤ 05 ก.ค. / พฤ 05 ก.ค. ฿3,991
11 ก.ค. 18 11 ก.ค. 18 พ 11 ก.ค. / พ 11 ก.ค. ฿3,991
พฤ 12 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. / พฤ 12 ก.ค. ฿3,991
18 ก.ค. 18 18 ก.ค. 18 พ 18 ก.ค. / พ 18 ก.ค. ฿3,991
พฤ 19 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. / พฤ 19 ก.ค. ฿3,991
25 ก.ค. 18 25 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / พ 25 ก.ค. ฿3,991
พฤ 26 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / พฤ 26 ก.ค. ฿3,991
1 ส.ค. 18 1 ส.ค. 18 พ 01 ส.ค. / พ 01 ส.ค. ฿3,991
พฤ 2 ส.ค. 18 พฤ 2 ส.ค. 18 พฤ 02 ส.ค. / พฤ 02 ส.ค. ฿3,991
8 ส.ค. 18 8 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / พ 08 ส.ค. ฿3,991
พฤ 9 ส.ค. 18 พฤ 9 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / พฤ 09 ส.ค. ฿3,991
15 ส.ค. 18 15 ส.ค. 18 พ 15 ส.ค. / พ 15 ส.ค. ฿3,991
พฤ 16 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / พฤ 16 ส.ค. ฿3,991
22 ส.ค. 18 22 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / พ 22 ส.ค. ฿3,991
พฤ 23 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / พฤ 23 ส.ค. ฿3,991
29 ส.ค. 18 29 ส.ค. 18 พ 29 ส.ค. / พ 29 ส.ค. ฿3,991
พฤ 30 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. / พฤ 30 ส.ค. ฿3,991
5 ก.ย. 18 5 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / พ 05 ก.ย. ฿3,991
พฤ 6 ก.ย. 18 พฤ 6 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / พฤ 06 ก.ย. ฿3,991
12 ก.ย. 18 12 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / พ 12 ก.ย. ฿3,991
พฤ 13 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / พฤ 13 ก.ย. ฿3,991
19 ก.ย. 18 19 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / พ 19 ก.ย. ฿3,991
พฤ 20 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / พฤ 20 ก.ย. ฿3,991
26 ก.ย. 18 26 ก.ย. 18 พ 26 ก.ย. / พ 26 ก.ย. ฿3,991
พฤ 27 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. / พฤ 27 ก.ย. ฿3,991
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
25 พ.ค. 18 อา 27 พ.ค. 18 ศ 25 พ.ค. / อา 27 พ.ค. ฿10,999
8 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿10,999
15 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿10,999
22 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿10,999
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿10,999
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿10,999
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿10,999
27 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿11,999
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿11,999
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿10,999
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿10,999
11 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿11,999
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿10,999
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿10,999
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿10,999
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿10,999
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿10,999
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿10,999
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿10,999
5 ต.ค. 18 อา 7 ต.ค. 18 ศ 05 ต.ค. / อา 07 ต.ค. ฿12,999
26 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿12,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
30 พ.ค. 18 30 พ.ค. 18 พ 30 พ.ค. / พ 30 พ.ค. ฿4,994
1 มิ.ย. 18 1 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / ศ 01 มิ.ย. ฿4,991
2 มิ.ย. 18 2 มิ.ย. 18 ส 02 มิ.ย. / ส 02 มิ.ย. ฿5,491
อา 3 มิ.ย. 18 อา 3 มิ.ย. 18 อา 03 มิ.ย. / อา 03 มิ.ย. ฿5,491
8 มิ.ย. 18 8 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / ศ 08 มิ.ย. ฿4,991
9 มิ.ย. 18 9 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / ส 09 มิ.ย. ฿5,491
อา 10 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿5,491
15 มิ.ย. 18 15 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / ศ 15 มิ.ย. ฿4,991
16 มิ.ย. 18 16 มิ.ย. 18 ส 16 มิ.ย. / ส 16 มิ.ย. ฿5,491
อา 17 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿5,491
22 มิ.ย. 18 22 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / ศ 22 มิ.ย. ฿4,991
อา 24 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿5,491
29 มิ.ย. 18 29 มิ.ย. 18 ศ 29 มิ.ย. / ศ 29 มิ.ย. ฿4,991
30 มิ.ย. 18 30 มิ.ย. 18 ส 30 มิ.ย. / ส 30 มิ.ย. ฿5,491
อา 1 ก.ค. 18 อา 1 ก.ค. 18 อา 01 ก.ค. / อา 01 ก.ค. ฿5,491
6 ก.ค. 18 6 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / ศ 06 ก.ค. ฿4,991
7 ก.ค. 18 7 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / ส 07 ก.ค. ฿5,491
อา 8 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 อา 08 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿5,491
13 ก.ค. 18 13 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / ศ 13 ก.ค. ฿4,991
14 ก.ค. 18 14 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / ส 14 ก.ค. ฿5,491
อา 15 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿5,491
20 ก.ค. 18 20 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / ศ 20 ก.ค. ฿4,991
21 ก.ค. 18 21 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / ส 21 ก.ค. ฿5,491
อา 22 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿5,491
27 ก.ค. 18 27 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / ศ 27 ก.ค. ฿5,691
28 ก.ค. 18 28 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / ส 28 ก.ค. ฿5,691
อา 29 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿5,691
30 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 จ 30 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿5,491
3 ส.ค. 18 3 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / ศ 03 ส.ค. ฿4,991
4 ส.ค. 18 4 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / ส 04 ส.ค. ฿5,491
อา 5 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 อา 05 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿5,491
10 ส.ค. 18 10 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / ศ 10 ส.ค. ฿4,991
11 ส.ค. 18 11 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / ส 11 ส.ค. ฿5,491
อา 12 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿5,891
13 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 จ 13 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿5,691
17 ส.ค. 18 17 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / ศ 17 ส.ค. ฿4,991
18 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿5,491
อา 19 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿5,491
24 ส.ค. 18 24 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / ศ 24 ส.ค. ฿4,991
25 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿5,491
อา 26 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿5,491
31 ส.ค. 18 31 ส.ค. 18 ศ 31 ส.ค. / ศ 31 ส.ค. ฿4,991
1 ก.ย. 18 1 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / ส 01 ก.ย. ฿5,491
อา 2 ก.ย. 18 อา 2 ก.ย. 18 อา 02 ก.ย. / อา 02 ก.ย. ฿5,491
7 ก.ย. 18 7 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / ศ 07 ก.ย. ฿4,991
8 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿5,491
อา 9 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 อา 09 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿5,491
14 ก.ย. 18 14 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / ศ 14 ก.ย. ฿4,991
15 ก.ย. 18 15 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / ส 15 ก.ย. ฿5,491
อา 16 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿5,491
21 ก.ย. 18 21 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / ศ 21 ก.ย. ฿4,991
22 ก.ย. 18 22 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / ส 22 ก.ย. ฿5,491
อา 23 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿5,491
28 ก.ย. 18 28 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / ศ 28 ก.ย. ฿4,991
29 ก.ย. 18 29 ก.ย. 18 ส 29 ก.ย. / ส 29 ก.ย. ฿5,491
อา 30 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿5,491
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
พฤ 31 พ.ค. 18 2 มิ.ย. 18 พฤ 31 พ.ค. / ส 02 มิ.ย. ฿10,888
฿8,888
8 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿10,888
15 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿10,888
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿10,888
พฤ 5 ก.ค. 18 7 ก.ค. 18 พฤ 05 ก.ค. / ส 07 ก.ค. ฿10,888
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿11,888
พฤ 12 ก.ค. 18 14 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. / ส 14 ก.ค. ฿10,888
พฤ 19 ก.ค. 18 21 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. / ส 21 ก.ค. ฿10,888
21 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿10,888
พฤ 26 ก.ค. 18 28 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / ส 28 ก.ค. ฿11,888
พฤ 2 ส.ค. 18 4 ส.ค. 18 พฤ 02 ส.ค. / ส 04 ส.ค. ฿10,888
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿11,888
พฤ 16 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿10,888
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿11,888
พฤ 23 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿10,888
พฤ 30 ส.ค. 18 1 ก.ย. 18 พฤ 30 ส.ค. / ส 01 ก.ย. ฿10,888
พฤ 6 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿10,888
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿11,888
พฤ 13 ก.ย. 18 15 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / ส 15 ก.ย. ฿10,888
พฤ 20 ก.ย. 18 22 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / ส 22 ก.ย. ฿10,888
พฤ 27 ก.ย. 18 29 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. / ส 29 ก.ย. ฿10,888
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿12,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
1 มิ.ย. 18 อา 3 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / อา 03 มิ.ย. ฿11,900
8 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿11,900
9 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿11,900
15 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿11,900
23 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 ส 23 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿11,900
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿11,900
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿11,900
7 ก.ค. 18 9 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / จ 09 ก.ค. ฿11,900
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿11,900
14 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿11,900
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿11,900
21 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿11,900
27 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿12,900
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿12,900
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿11,900
4 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿11,900
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿12,900
11 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿12,900
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿11,900
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿11,900
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿11,900
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿11,900
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿11,900
1 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿11,900
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿11,900
8 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿11,900
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿11,900
15 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿11,900
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿11,900
22 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿11,900
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿11,900
29 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 ส 29 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿11,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
1 มิ.ย. 18 อา 3 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / อา 03 มิ.ย. ฿12,991
2 มิ.ย. 18 4 มิ.ย. 18 ส 02 มิ.ย. / จ 04 มิ.ย. ฿12,991
8 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿12,991
9 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿12,991
15 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿12,991
16 มิ.ย. 18 18 มิ.ย. 18 ส 16 มิ.ย. / จ 18 มิ.ย. ฿12,991
22 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿12,991
23 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 ส 23 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿12,991
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿12,991
30 มิ.ย. 18 2 ก.ค. 18 ส 30 มิ.ย. / จ 02 ก.ค. ฿12,991
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿12,991
7 ก.ค. 18 9 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / จ 09 ก.ค. ฿12,991
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿12,991
14 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿12,991
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿12,991
21 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿12,991
27 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿14,991
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿14,991
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿12,991
4 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿12,991
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿14,991
11 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿14,991
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿12,991
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿12,991
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿12,991
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿12,991
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿12,991
8 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿12,991
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿12,991
15 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿12,991
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿12,991
22 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿12,991
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿12,991
29 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 ส 29 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿12,991
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
1 มิ.ย. 18 2 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / ส 02 มิ.ย. ฿7,491
อา 3 มิ.ย. 18 4 มิ.ย. 18 อา 03 มิ.ย. / จ 04 มิ.ย. ฿6,991
6 มิ.ย. 18 พฤ 7 มิ.ย. 18 พ 06 มิ.ย. / พฤ 07 มิ.ย. ฿6,991
พฤ 7 มิ.ย. 18 8 มิ.ย. 18 พฤ 07 มิ.ย. / ศ 08 มิ.ย. ฿6,991
8 มิ.ย. 18 9 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / ส 09 มิ.ย. ฿7,491
9 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿7,491
อา 10 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿6,991
13 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. 18 พ 13 มิ.ย. / พฤ 14 มิ.ย. ฿6,991
พฤ 14 มิ.ย. 18 15 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. / ศ 15 มิ.ย. ฿6,991
15 มิ.ย. 18 16 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / ส 16 มิ.ย. ฿7,491
16 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ส 16 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿7,491
อา 17 มิ.ย. 18 18 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. / จ 18 มิ.ย. ฿6,991
20 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. 18 พ 20 มิ.ย. / พฤ 21 มิ.ย. ฿6,991
พฤ 21 มิ.ย. 18 22 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. / ศ 22 มิ.ย. ฿6,991
22 มิ.ย. 18 23 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / ส 23 มิ.ย. ฿7,491
27 มิ.ย. 18 พฤ 28 มิ.ย. 18 พ 27 มิ.ย. / พฤ 28 มิ.ย. ฿6,991
พฤ 28 มิ.ย. 18 29 มิ.ย. 18 พฤ 28 มิ.ย. / ศ 29 มิ.ย. ฿6,991
29 มิ.ย. 18 30 มิ.ย. 18 ศ 29 มิ.ย. / ส 30 มิ.ย. ฿7,491
30 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ส 30 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿7,491
อา 1 ก.ค. 18 2 ก.ค. 18 อา 01 ก.ค. / จ 02 ก.ค. ฿6,991
พฤ 5 ก.ค. 18 6 ก.ค. 18 พฤ 05 ก.ค. / ศ 06 ก.ค. ฿6,991
6 ก.ค. 18 7 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / ส 07 ก.ค. ฿7,291
7 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿7,491
พฤ 12 ก.ค. 18 13 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. / ศ 13 ก.ค. ฿6,991
13 ก.ค. 18 14 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / ส 14 ก.ค. ฿7,291
14 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿7,491
อา 15 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿7,291
18 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. 18 พ 18 ก.ค. / พฤ 19 ก.ค. ฿6,991
พฤ 19 ก.ค. 18 20 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. / ศ 20 ก.ค. ฿6,991
20 ก.ค. 18 21 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / ส 21 ก.ค. ฿7,291
21 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿7,491
อา 22 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿7,291
25 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / พฤ 26 ก.ค. ฿6,991
พฤ 26 ก.ค. 18 27 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / ศ 27 ก.ค. ฿7,291
27 ก.ค. 18 28 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / ส 28 ก.ค. ฿7,491
28 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿7,491
อา 29 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿7,491
พฤ 2 ส.ค. 18 3 ส.ค. 18 พฤ 02 ส.ค. / ศ 03 ส.ค. ฿6,991
3 ส.ค. 18 4 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / ส 04 ส.ค. ฿7,291
อา 5 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 อา 05 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿7,291
8 ส.ค. 18 พฤ 9 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / พฤ 09 ส.ค. ฿6,991
พฤ 9 ส.ค. 18 10 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / ศ 10 ส.ค. ฿6,991
10 ส.ค. 18 11 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / ส 11 ส.ค. ฿7,291
11 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿7,691
อา 12 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿7,691
พฤ 16 ส.ค. 18 17 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / ศ 17 ส.ค. ฿6,991
17 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿7,291
18 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿7,491
อา 19 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿7,291
พฤ 23 ส.ค. 18 24 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / ศ 24 ส.ค. ฿6,991
24 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿7,291
25 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿7,491
อา 26 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿7,291
29 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. 18 พ 29 ส.ค. / พฤ 30 ส.ค. ฿6,991
พฤ 30 ส.ค. 18 31 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. / ศ 31 ส.ค. ฿6,991
31 ส.ค. 18 1 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / ส 01 ก.ย. ฿7,291
1 ก.ย. 18 อา 2 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / อา 02 ก.ย. ฿7,491
อา 2 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 อา 02 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿7,291
พฤ 6 ก.ย. 18 7 ก.ย. 18 พฤ 06 ก.ย. / ศ 07 ก.ย. ฿6,991
7 ก.ย. 18 8 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / ส 08 ก.ย. ฿7,291
8 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿7,491
อา 9 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 อา 09 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿7,291
12 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / พฤ 13 ก.ย. ฿6,991
พฤ 13 ก.ย. 18 14 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. / ศ 14 ก.ย. ฿6,991
14 ก.ย. 18 15 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / ส 15 ก.ย. ฿7,291
15 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿7,491
อา 16 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿7,291
19 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / พฤ 20 ก.ย. ฿6,991
พฤ 20 ก.ย. 18 21 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. / ศ 21 ก.ย. ฿6,991
21 ก.ย. 18 22 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / ส 22 ก.ย. ฿7,291
22 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿7,491
อา 23 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿7,291
26 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. 18 พ 26 ก.ย. / พฤ 27 ก.ย. ฿6,991
พฤ 27 ก.ย. 18 28 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. / ศ 28 ก.ย. ฿6,991
28 ก.ย. 18 29 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / ส 29 ก.ย. ฿7,291
29 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ส 29 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿7,491
อา 30 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 อา 30 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿7,291
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
1 มิ.ย. 18 อา 3 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / อา 03 มิ.ย. ฿9,999
8 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿9,999
9 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿9,999
16 มิ.ย. 18 18 มิ.ย. 18 ส 16 มิ.ย. / จ 18 มิ.ย. ฿9,999
23 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 ส 23 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿9,999
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿9,999
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿9,999
7 ก.ค. 18 9 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / จ 09 ก.ค. ฿9,999
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿9,999
14 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿9,999
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿9,999
21 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿9,999
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿9,999
4 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿9,999
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿10,900
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿9,999
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿9,999
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿9,999
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿9,999
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿9,999
8 ก.ย. 18 10 ก.ย. 18 ส 08 ก.ย. / จ 10 ก.ย. ฿9,999
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿9,999
15 ก.ย. 18 17 ก.ย. 18 ส 15 ก.ย. / จ 17 ก.ย. ฿9,999
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿9,999
22 ก.ย. 18 24 ก.ย. 18 ส 22 ก.ย. / จ 24 ก.ย. ฿9,999
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿9,999
29 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 ส 29 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿9,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
8 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿11,900
15 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿11,900
22 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿11,900
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿11,900
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿11,900
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿11,900
14 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿11,900
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿11,900
21 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿11,900
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿12,900
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿11,900
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿12,900
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿11,900
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿11,900
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿11,900
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿11,900
1 ก.ย. 18 3 ก.ย. 18 ส 01 ก.ย. / จ 03 ก.ย. ฿11,900
7 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 ศ 07 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿11,900
14 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 ศ 14 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿11,900
21 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 ศ 21 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿11,900
28 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 ศ 28 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿11,900
29 ก.ย. 18 1 ต.ค. 18 ส 29 ก.ย. / จ 01 ต.ค. ฿11,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
9 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿11,900
15 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿11,900
22 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿11,900
23 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 ส 23 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿11,900
29 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿12,900
30 มิ.ย. 18 2 ก.ค. 18 ส 30 มิ.ย. / จ 02 ก.ค. ฿11,900
6 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿11,900
7 ก.ค. 18 9 ก.ค. 18 ส 07 ก.ค. / จ 09 ก.ค. ฿11,900
13 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿11,900
14 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 ส 14 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿11,900
20 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿11,900
21 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 ส 21 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿11,900
27 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿13,900
28 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 ส 28 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿12,900
3 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿11,900
4 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 ส 04 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿11,900
10 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿12,900
อา 12 ส.ค. 18 14 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. / อ 14 ส.ค. ฿11,900
17 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿11,900
18 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿11,900
24 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿11,900
25 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿11,900
31 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 ศ 31 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿11,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

ทัวร์พม่า อิ่มบุญไปกับทริปเพื่อนบ้าน

เที่ยวพม่า นับเป็นแพคเกจท่องเที่ยวที่ขายดีเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เนื่องด้วยระยะทางที่ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยของเรามากนัก ทำให้ราคาแต่ละแพคเกจนั้นดูจับต้องได้ และสบายกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ โดยจุดเด่นของการท่องเที่ยวในประเทศพม่านั้น จะเน้นไปในเรื่องของศาสนาพุทธ และวัฒนธรรมต่างๆที่ชาวพม่าช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ศิลปะที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของประเทศพม่าได้รับอิทธิพลมาจากวรรณคดีและพุทธศาสนานิกายเถรวาท ความสวยงามเหล่านั้นทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมอย่างเนืองแน่น อีกทั้งวัฒนธรรมของพม่าเองที่ผสมผสานทั้งมอญ จีน อินเดีย เข้าด้วยกัน ทำให้ยิ่งมีเสน่ห์มากขึ้นไปอีก เดิมเมืองหลวงพม่าอยู่ที่ ย่างกุ้ง แต่ตอนนี้ เมืองหลวงพม่าได้ทำการย้ายไปที่ กรุงเนปีดอ แล้วนั่นเอง

การเดินทางท่องเที่ยวพม่านั้น มีอยู่ 2 เส้นทางหลักๆด้วยกัน ได้แก่ ย่างกุ้ง หงสาวดี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ ที่ชาวไทยหลายคนคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อีกเส้นทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กันได้แก่ มัณฑะเลย์ และ พุกาม เมืองแห่งป่าเขา ธรรมชาติ และวัดวาอาราม จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเลือกใช้เส้นทางไหน ก็สามารถสัมผัสถึงกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ รวมถึงวัฒนธรรมของชาวพม่าได้เป็นอย่างดี อ่านต่อ ทัวร์พม่าไม่ใช่แค่ทัวร์ 9วัด และ ตะลอนพม่า 4 วัน ทริปนี้ไปไหนดี

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต เมื่อเที่ยวพม่า

พระธาตุอินแขวน

พระธาตุอินแขวน
ภาพพระธาตุอินแขวนที่ตั้งกระหง่านอยู่บนแท่นหิน

พระธาตุอินแขวน อีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมเมื่อได้มาทัวร์พม่า ตั้งอยู่บนยอดเขาพวงลวง เหนือระดับน้ำทะเลไป 3,615 ฟุต มีหินสีทองขนาดใหญ่ 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานอย่างหมิ่นเหม่ แต่กลับตั้งตระหง่านท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกมาเป็นระยะเวลานาน ว่ากันว่าเป็นการวางน้ำหนักที่สมดุลทางธรรมชาติได้อย่างลงตัวที่สุด ตามตำนานของพระธาตุอินแขวนนั้นเล่าว่า ฤาษีติสสะ ผู้ได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า ได้นำเกศานั้นซ่อนไว้ในมวยผมของตน ครั้งถึงเวลาต้องละสังขารจึงตั้งใจจะนำพระเกศาไปบรรจุไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างคล้ายศีรษะของตน พระอินทร์ (ท้าวสักกเทวราช) จึงช่วยกันหาก้อนหินดังกล่าวจากใต้มหาสมุทรมาวางไว้บนภูเขาหิน ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อพระธาตุอินแขวนตามนั่นเอง ความโดดเด่นของพระธาตุอินแขวนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นก้อนหินสีทองทั้งก้อน และเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องไปสักการะหากได้มาเยือนถิ่นพม่า และถือเป็นพระธาตุประจำปีจออีกด้วย ซึ่งคนที่เกิดในปีนี้หากเป็นไปได้ควรหาโอกาสมาสักการะสักครั้งหนึ่ง

เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์ชเวดากอง
มหาเจดีย์ชเวดากองแห่งกองพม่า

ตั้งอยู่ที่เนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระโคตมพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ตามตำนานเจดีย์ชเวดากองสร้างขึ้นเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วโดยชาวมอญ ว่ากันว่าพี่น้องพ่อค้า 2 คนจากเนินเขาเชียงกุตระ ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้รับประทานพระเกศามาจำนวน 8 เส้น จึงกลับมายังพม่าและได้ทำการประดิษฐานพระเกศาบริเวณเนินเขาเชียงกุตระจากความช่วยเหลือจากพระราชาโอกกะละปา ผู้ปกครองท้องถิ่น ความโดดเด่นของเจดีย์แห่งนี้อยู่ที่รูปแบบการก่อสร้างและการประดับประดา ฐานของเจดีย์ทำจากอิฐคลุมด้วยแผ่นทอง ด้านบนเป็นฐานเจดีย์ลาดแบบขั้นบันได สามารถขึ้นได้เฉพาะพระภิกษุและผู้ชายเท่านั้น ลูกแก้วหรือหยาดน้ำค้างบนยอดสุดประกอบด้วยเพชร 5,448 เม็ด และทับทุม 2,317 เม็ด บนสุดเป็นปลายแหลมหนัก 76 กะรัต

กิจกรรมห้ามพลาด

การขอพรเทพทันใจ

เทพทันใจหรือ นัตโบโบยี ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ เป็นที่เลื่องลือเรื่องการขอพรได้อย่างทันใจ เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์พม่าหรือผู้แสวงบุญที่ต้องการสักการะและขอพร การบูชาเทพทันใจนั้นนิยมใช้มะพร้าว กล้วยนากสีแดงเป็นเครื่องบูชา เพราะเชื่อว่าเป็นผลไม้มงคล อาจประกอบด้วยช่อใบไม้ที่เรียกว่าใบชัยชนะและฉัตร ตุง หรือธงกระดาษขนาดเล็ก ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลเช่นกัน การขอพรจะขอได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น แล้วให้ถวายธนบัตรเสียบที่มือของท่าน ตามแต่ศรัทธา แต่ต้องให้มากกว่า 1 ฉบับ แล้วยืนให้หน้าผากติดกับนิ้วมือของท่านแล้วอธิษฐานอีกครั้งขอเดียวกับที่ขอสักครู่ เพียงข้อเดียว ห้ามเปลี่ยนใจเด็ดขาดแล้วจึงนำธนบัตรกลับคืนมา 1 ใบเพื่อเป็นเงินขวัญถุง

การเข้าพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี

พระมหามัยมุณี
ภาพพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ซึ่งชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจ

เป็นพิธีการล้างพระพักตร์พระพุทธรูป พระมหามัยมุณี ณ วัดมหามัยมุณี แห่งเมืองมัณฑะเลย์ ที่ชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจ จะมีพิธีล้างพระพักตร์ทุกวันตอนเช้ามืด ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาช้านาน ทุก ๆ เช้าเวลาตี 4 เป็นต้นไปจะมีพิธีการล้างพระพักตร์นี้โดยพระเจ้าอาวาสแห่งวัดมหามัยมุณี โดยมีการขับกล่อมระหว่างการนำน้ำมาล้างพระพักตร์และนำแปรงสีฟันมาแปรงพระทนต์ หลังจากนั้นจึงนำน้ำหอมทานาคามาเช็ดถูพระพักตร์ แล้วนำผ้าข้าวหรือผ้าสะอาดเช็ดทานาคาออก หลังจากนั้นจึงนำภัตตาหารมาถวายพระมหาวัยมุณีจึงเป็นอันเสร็จพิธี

การใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่งเหมือนคนพม่า

หากมีโอกาสได้มาทัวร์พม่าแล้ว การนุ่งซิ่น ใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่งตามแบบคนในท้องถิ่นนั้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะดูสวยแปลกตาแล้ว ยังดูเรียบร้อยและเหมาะจะท่องเที่ยวไปในพม่าอย่างยิ่ง เพราะการใส่ผ้าถุงนุ่งโสร่งนั้นเป็นชุดที่เหมาะกับการเข้าวัดวาอาราม นอกจากนี้เรายังสามารถเก็บภาพประทับใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้สวมชุดแปลกตาเช่นนี้ได้อีกด้วย

ขึ้นบอลลูนที่พุกาม

พุกาม
นั่งบอลลูนชมความงามของวัดวาอารามและธรรมชาติ ที่พุกาม

ถัดจากเมือง “มัณฑะเลย์” หากเดินทางต่ออีกนิดก็จะถึงเมืองพุกาม นอกจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้ว เรายังสามารถไปขึ้นบอลลูนที่เมืองพุกามเพื่อชมเมืองพม่าเพื่อเก็บภาพความประทับใจจากมุมสูงได้อีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การขึ้นบอลลูนเพื่อชมวิวนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง มีนาคม หรือใช่วงฤดูหนาวนั่นเอง โดยอัตราค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 320 ดอลลาร์ หรือประมาณ 9,600 บาทต่อคน และมีการปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงวันหยุดยาว

การขึ้นบอลลูนเพื่อชมวิวจากที่สูงของเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ครั้งหนึ่งในชีวิต การได้ชมสีเขียวของหมู่แมกไม้แห่งเมืองพม่า ที่ถูกแซมด้วยความตระการตาของวัดวาอาราม เกิดเป็นความโดดเด่นที่ไม่ว่าจะมองเท่าไหร่ก็ไม่อาจละสายตาได้เลยสักครั้ง กลิ่นอายแห่งธรรมชาติที่หาไม่ได้จากในเมืองหลวงของไทย ช่วยเติมความสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้อย่างเต็มปอด หากได้ลองมาสัมผัสดูสักครั้ง รับรองว่าจะต้องมีการออกทริปทัวร์พม่าครั้งต่อไปอีกแน่นอน

ของฝากจากพม่า

ทานาคา สูตรลับความงาม ตำรับพม่า

ทานาคา
ภาพเด็กน้อยชาวพม่ากำลังนั่งฝนแท่งทานาคา

ทานาคา หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อของ แป้งพม่า สูตรลับบำรุงผิวพรรณให้ดูสวยเรียบเนียน ความโด่งดังในด้านการประทินโฉมนี้ ทำให้บรรดาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งหลายพากันออกสินค้าใหม่ที่มีส่วนผสมจากทานาคาหรือแป้งพม่ากันมากมายจนเลือกใช้กันไม่ไหว แต่ถึงอย่างไร การได้ลองใช้เปลือกทานาคาที่ฝนกันสดๆจนเป็นผงละเอียดทาลงบนผิวหน้านั้น ก็ให้ความรู้สึกที่ดีไปอีกแบบ อุตส่าห์มาเยือนกันถึงถิ่นทั้งที การได้แป้งพม่าถุงโตในราคาแสนถูกติดมือกลับบ้านสักถุง นับเป็นความภาคภูมิใจของนักท่องเที่ยวสาวๆเลยทีเดียว

ชาพม่า หอมเข้มชวนลิ้มลอง

ชาพม่า ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมซื้อหากลับบ้านไปฝากครอบครัว ว่ากันว่าคนไทยที่เคยได้ลิ้มลองแล้วต่างติดอกติดใจในความเข้มข้นและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ จนต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาแทบทุกคน ถึงแม้ในเมืองไทยจะมีวางขายกันอยู่บ้าง แต่การได้มาลองลิ้มชาพม่าหอมๆกันถึงถิ่นแบบนี้ ยังไงก็ได้บรรยากาศมากกว่าการฉีกจากถุงชงแน่นอน

ทัวร์พม่าราคาถูก

คลิกที่นี่เลยจ้า