Tourkrub Logo
ทัวร์พม่า วัดติโลมินโล

ทัวร์พม่า วัดติโลมินโล

พบ 3 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นไหว้พระ
รหัส 16913
16913 ทัวร์พม่า วัน 3 คืน มัณฑะเลย พุกาม สะพานไม้ อูเบ็ง 4 บิน Myanmar Airways International
มัณฑะเลย์ พุกาม
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มัณฑะเลย พุกาม สะพานไม้ อูเบ็ง
2
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น16,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 16907
16907 ทัวร์พม่า วัน 3 คืน มัณฑะเลย์  พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง 4 บิน Thai AirAsia
มัณฑะเลย์ พุกาม
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มัณฑะเลย์ พุกาม สะพานไม้อูเบ็ง
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 16902
16902 ทัวร์พม่า วัน 3 คืน มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ 4 บิน Myanmar Airways International
มัณฑะเลย์ พุกาม
ทัวร์พม่า
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์
1
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Myanmar Airways International
เริ่มต้น15,990
  • ‹‹
  • 1
  • ››
ที่นี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูน ภายในวิหารมีช่องบันได เดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่าง เพราะช่วงนั้นเริ่มได้รับอิทธิพลมาจากจีน