ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 11233
ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
4 วัน 3 คืน
Thai Lion Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
ล่องเรือกระจาด
ล่องเรือกระจาด
ทะเลสาบคืนดาบ
ทะเลสาบคืนดาบ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.5 / 5
ดีมาก
3 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.3
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.3
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.3
คุณภาพที่พัก
4.3
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ดูแลดีค่ะ

อาหารเช้าบางร.ร.คืนที่3อาหารไม่พอทาน ร.ร.คืนที่5ไม่ค่อยดี แต่คืนที่4ดีมากทั้งอาหารและร.ร.

สนุก. ลูกทัวร์มีความรับผิดชอบเวลาได้ดีมาก ได้เที่ยวครบทุกโปรแกรมอไกด์ก็มีความรู้ประวัติเวียดนามดีมากๆ