ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม (85 แพ็คเกจ)

พบ 85 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(36)
(10)
(8)
(8)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(12)
(71)
(42)
(34)
(20)
(6)
(7)
(3)
(2)
(0)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(4)
(5)
(64)
(12)
สายการบิน
(31)
(20)
(13)
(6)
(6)
(5)
(2)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
แพ็คเกจลดราคา
พฤ 7 มี.ค. 19 อา 10 มี.ค. 19 พฤ 07 มี.ค. / อา 10 มี.ค. ฿12,999
฿10,999
8 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 ศ 08 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿12,999
฿10,999
15 มี.ค. 19 18 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. / จ 18 มี.ค. ฿12,999
22 มี.ค. 19 25 มี.ค. 19 ศ 22 มี.ค. / จ 25 มี.ค. ฿12,999
พฤ 28 มี.ค. 19 อา 31 มี.ค. 19 พฤ 28 มี.ค. / อา 31 มี.ค. ฿12,999
29 มี.ค. 19 1 เม.ย. 19 ศ 29 มี.ค. / จ 01 เม.ย. ฿12,999
5 เม.ย. 19 8 เม.ย. 19 ศ 05 เม.ย. / จ 08 เม.ย. ฿13,999
6 เม.ย. 19 9 เม.ย. 19 ส 06 เม.ย. / อ 09 เม.ย. ฿13,999
พฤ 11 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. / อา 14 เม.ย. ฿16,999
12 เม.ย. 19 15 เม.ย. 19 ศ 12 เม.ย. / จ 15 เม.ย. ฿16,999
19 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 ศ 19 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿12,999
3 พ.ค. 19 6 พ.ค. 19 ศ 03 พ.ค. / จ 06 พ.ค. ฿12,999
10 พ.ค. 19 13 พ.ค. 19 ศ 10 พ.ค. / จ 13 พ.ค. ฿12,999
17 พ.ค. 19 20 พ.ค. 19 ศ 17 พ.ค. / จ 20 พ.ค. ฿13,999
24 พ.ค. 19 27 พ.ค. 19 ศ 24 พ.ค. / จ 27 พ.ค. ฿12,999
7 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ศ 07 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿10,999
21 มิ.ย. 19 24 มิ.ย. 19 ศ 21 มิ.ย. / จ 24 มิ.ย. ฿11,999
28 มิ.ย. 19 1 ก.ค. 19 ศ 28 มิ.ย. / จ 01 ก.ค. ฿11,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
1 เม.ย. 19 พฤ 4 เม.ย. 19 จ 01 เม.ย. / พฤ 04 เม.ย. ฿10,999
3 เม.ย. 19 6 เม.ย. 19 พ 03 เม.ย. / ส 06 เม.ย. ฿11,999
อา 7 เม.ย. 19 10 เม.ย. 19 อา 07 เม.ย. / พ 10 เม.ย. ฿13,999
8 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. 19 จ 08 เม.ย. / พฤ 11 เม.ย. ฿13,999
9 เม.ย. 19 12 เม.ย. 19 อ 09 เม.ย. / ศ 12 เม.ย. ฿11,999
17 เม.ย. 19 20 เม.ย. 19 พ 17 เม.ย. / ส 20 เม.ย. ฿11,999
19 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 ศ 19 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿12,999
20 เม.ย. 19 23 เม.ย. 19 ส 20 เม.ย. / อ 23 เม.ย. ฿12,999
อา 21 เม.ย. 19 24 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. / พ 24 เม.ย. ฿11,999
22 เม.ย. 19 พฤ 25 เม.ย. 19 จ 22 เม.ย. / พฤ 25 เม.ย. ฿11,999
24 เม.ย. 19 27 เม.ย. 19 พ 24 เม.ย. / ส 27 เม.ย. ฿11,999
26 เม.ย. 19 29 เม.ย. 19 ศ 26 เม.ย. / จ 29 เม.ย. ฿12,999
29 เม.ย. 19 พฤ 2 พ.ค. 19 จ 29 เม.ย. / พฤ 02 พ.ค. ฿11,999
30 เม.ย. 19 3 พ.ค. 19 อ 30 เม.ย. / ศ 03 พ.ค. ฿11,999
พฤ 2 พ.ค. 19 อา 5 พ.ค. 19 พฤ 02 พ.ค. / อา 05 พ.ค. ฿12,999
3 พ.ค. 19 6 พ.ค. 19 ศ 03 พ.ค. / จ 06 พ.ค. ฿12,999
4 พ.ค. 19 7 พ.ค. 19 ส 04 พ.ค. / อ 07 พ.ค. ฿12,999
อา 5 พ.ค. 19 8 พ.ค. 19 อา 05 พ.ค. / พ 08 พ.ค. ฿11,999
8 พ.ค. 19 11 พ.ค. 19 พ 08 พ.ค. / ส 11 พ.ค. ฿11,999
พฤ 9 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. 19 พฤ 09 พ.ค. / อา 12 พ.ค. ฿12,999
10 พ.ค. 19 13 พ.ค. 19 ศ 10 พ.ค. / จ 13 พ.ค. ฿12,999
11 พ.ค. 19 14 พ.ค. 19 ส 11 พ.ค. / อ 14 พ.ค. ฿12,999
อา 12 พ.ค. 19 15 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. / พ 15 พ.ค. ฿11,999
13 พ.ค. 19 พฤ 16 พ.ค. 19 จ 13 พ.ค. / พฤ 16 พ.ค. ฿11,999
14 พ.ค. 19 17 พ.ค. 19 อ 14 พ.ค. / ศ 17 พ.ค. ฿11,999
15 พ.ค. 19 18 พ.ค. 19 พ 15 พ.ค. / ส 18 พ.ค. ฿11,999
อา 19 พ.ค. 19 22 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. / พ 22 พ.ค. ฿11,999
20 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. 19 จ 20 พ.ค. / พฤ 23 พ.ค. ฿11,999
21 พ.ค. 19 24 พ.ค. 19 อ 21 พ.ค. / ศ 24 พ.ค. ฿11,999
22 พ.ค. 19 25 พ.ค. 19 พ 22 พ.ค. / ส 25 พ.ค. ฿11,999
พฤ 23 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. / อา 26 พ.ค. ฿12,999
24 พ.ค. 19 27 พ.ค. 19 ศ 24 พ.ค. / จ 27 พ.ค. ฿12,999
25 พ.ค. 19 28 พ.ค. 19 ส 25 พ.ค. / อ 28 พ.ค. ฿12,999
อา 26 พ.ค. 19 29 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. / พ 29 พ.ค. ฿11,999
27 พ.ค. 19 พฤ 30 พ.ค. 19 จ 27 พ.ค. / พฤ 30 พ.ค. ฿11,999
28 พ.ค. 19 31 พ.ค. 19 อ 28 พ.ค. / ศ 31 พ.ค. ฿11,999
29 พ.ค. 19 1 มิ.ย. 19 พ 29 พ.ค. / ส 01 มิ.ย. ฿11,999
พฤ 30 พ.ค. 19 อา 2 มิ.ย. 19 พฤ 30 พ.ค. / อา 02 มิ.ย. ฿12,999
31 พ.ค. 19 3 มิ.ย. 19 ศ 31 พ.ค. / จ 03 มิ.ย. ฿12,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
แพ็คเกจลดราคา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม

 

  • เที่ยวทัวร์เวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศตัวเลือกที่คนไทยชอบไปเที่ยวกัน เที่ยวเวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ไม่ไกล ใช้เวลาในการเดินทางน้อย ราคาถูกกว่าไปเที่ยวประเทศไกลๆที่อื่น มีสถานที่ท่องเที่ยวเน้นไปทางธรรมชาติที่สวยงาม และที่สำคัญคือ เวียดนามนั้นอาหารทะเลอร่อยมาก พูดได้ว่าเวียดนามขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลเลยทีเดียว โดยปกติแล้วทัวร์เวียดนามจะใช้เวลาในการเดินทาง 4 วัน 3 คืน ราคาอยู่ที่ 10,000 - 20,000 บาท หากราคาไม่เกิน 15,000 บาท ถือว่าเป็น ทัวร์เวียดนาม ราคาถูก

 

red sand
ทะเลทรายสีแดง เวียดนาม

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม - ฮานอย เวียดนาม

  • เที่ยวเมืองหลวงกับทัวร์เวียดนามที่ เมืองฮานอย เป็นเมืองที่มีรวมทั้งเวียดนามยุคใหม่กับเวียดนามยุคเก่า บรรยากาศภายในเมืองก็เย็นสบาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบคืนดาบ ทะลสาบที่เป็นมีสวนสาธาราณะขนาดใหญ่และมีประวัติความเป็นมาในทะเลสาบ หรือจะไปชม สุสานโฮจิมินห์ สุสานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ โฮจิมินห์ และเปิดให้ชาวเวียดนามสามรถเข้าไปคารวะได้ หรือจะไปชม โรงละครหุ่นกระบอกน้ำ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนามเลยทีเดียว ในโรงละครจะมีการแสดงต่างๆให้นักท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามได้ชมกัน และวิหารวรรณกรรม ซึ่งมีเรื่องราวความเป็นมานับพันปี เป็นวัดโบราณและเคยใช้เป็นโรงเรียนสำหรับขุนนางในสมัยก่อน
 The Huc
สะพานเทฮุกหรือสะพานแสงอาทิตย์

ทัวร์เวียดนาม -เที่ยวอ่าวฮาลอง

 halong
อ่าวฮาลอง
  • เที่ยว อ่าวฮาลอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากในทัวร์เวียดนาม เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงามและสมบูรณ์ ถูกยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก ซึ่งไฮไลท์หลักๆของอ่าวฮาลองก็คือ เกาหินปูนที่กระจายอยู่ทั่วอ่าว นักท่องเที่ยวต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่มีความสวยงามเกินจริงเหมือนอยู่ในภาพยนตร์สักเรื่อง

ทัวร์เวียดนาม - ซาปา เวียดนาม

 sapa
นาขั้นบันได ซาปา
  • หรือจะชมความสวยงามของเมืองบนภูเขาที่ ซาปา ซึ่งเมือง ซาปา เวียดนามเหนือ จะมีสิ่งก่อสร้างที่มีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามสไตล์ฝรั่งเศส แถมบรรยากาศภายในซาปาจะเหมือนคุณอยู่ที่ยุโรปเลยทีเดียว อากาศทั้งเย็นสบายและสดชื่น บน ยอดเขาฟานสิปัน มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเวียดนามที่สามารถมองเห็นเมืองได้ทั้งเมือง ทัวร์ครับแนะนำให้ขึ้นไปตอนเช้าๆแล้วคุณจะได้เห็นภาพที่สวยงามมาก
 fansipan
ยอดเขาฟานสิปัน

ทัวร์เวียดนาม - โฮจิมินส์ เวียดนาม

  • เที่ยว เมืองโฮจิมินส์ กับทัวร์เวียดนาม เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามตอนใต้และเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มหาวิหารนอร์เธอดาม อาคารไปรษณีย์กลาง โรงละครโอเปร่า ศาลากลางโฮจิมินห์ ทำเนียบอิสรภาพ พิพิธภัณฑ์สงคราม โรงละครหุ่นกระบอกน้ำมังกรทอง ตลาดบินถั่น อุโมงค์กู๋จี และวัดกาวได๋ ต่างก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันอย่างไม่ขาดสายตลอด
 Notre Dame
มหาวิหารนอร์เธอดาม

สำหรับกิจกรรมทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม - นั่งกระเช้า เที่ยวเวียดนาม

 danang
กระเช้าดานัง
  • เราสามารถนั่งกระเช้า 2 ชั้น ข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ ข้ามสู่อีกฝั่งหนึ่ง เพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศการชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของอ่าวฮาลองเบย์ โดยการนั่งชิงช้าสววรค์ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีดีของการเก็บภาพประทับใจจากมุมสูงและการนั่งกระเช้าจากเมืองอื่นๆได้อีกมากมาย

ทัวร์เวียดนาม - ช้อปปิ้ง

  • ตลาดไนท์พลาซ่า พลาดไม่ได้เลย กับการมาช้อปปิ้งที่เมืองฮาลอง พบกับสินค้าหลากหลาย ของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า

ทัวร์เวียดนาม - ล่องเรือ 

 halong bay
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์
  • ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก โดย องค์การยูเนสโก ชมความงามที่หลากหลาย ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน และอื่นอีกมากมายกว่า 1969 เกาะ

ทัวร์เวียดนาม -ลอดถ้ำ 

 tam coc
ลอดถ้ำตามก๊ก
  • ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแล้วแต่สวยงามน่าประทับใจอย่างมาก เพราะถ้ำได้ถูกประดับไปด้วยแสงสีตามผนังและมุมต่างๆของถ้ำ เป็นความสวยงามที่ลงตัว ผสมผสานไปด้วยความงามของธรรมชาติและการเสริมเติมแต่งโดยมนุษย์

สภาพอากาศเวียดนาม

  • อุณหภูมิที่เวียดนามเหนือ อากาศค่อนข้างเย็นสบาย แบ่งลักษณะตามอุณหภูมิเป็น 4 ฤดูในเดือนธันวาคม –กุมภาพันธ์ ของทุกปีจะเป็นฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น ฤดูใบไม้ผลิเริ่มมีนาคม-เมษายน จะมีฝนตกเล็กน้อย ต่อมาก็จะเป็นฤดูร้อน พฤษภาคม-สิงหาคม และสุดท้ายใบไม้ร่วง กันยายน-พฤศจิกายน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อย แบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และมิถุนายน – กรกฎาคม เวียดนามใต้ อากาศจะค่อนข้างร้อน แบ่งออกเป็น 3 ฤดู พฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูแล้ง พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์และฤดูร้อนมีนาคม-เมษายน

ทัวร์เวียดนามราคาถูก

คลิกที่นี่เลยจ้า