Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18126
18126 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น9,888
ทั่วไป
รหัส 17516
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
31%
17516 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน เว้ นอนบานาฮิลล์ 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง ฮอยอัน เว้ นอนบานาฮิลล์
9
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
9 รีวิว
4.5/5ดี
15,888
เริ่มต้น10,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17626
17626 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง วัดกวางตุ้ง 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง บานาฮิลล์ ล่องเรือกระด้ง วัดกวางตุ้ง
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
11,999
เริ่มต้น10,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17628
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
21%
17628 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง สะพานมังกร ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง สะพานมังกร ฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
13,999
เริ่มต้น10,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นสวนสนุก
รหัส 17531
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
29%
17531 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค.
ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.2/5ดี
16,990
เริ่มต้น11,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17588
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
29%
17588 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง บานาฮิลส์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน สะพานมังกร 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค.
ดานัง บานาฮิลส์ ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน สะพานมังกร
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.2/5ดี
16,990
เริ่มต้น11,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นสวนสนุก
รหัส 18397
18397 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
12,999
เริ่มต้น11,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17451
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
28%
17451 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง บาน่าฮิลล์ สะพานมังกร หมู่บ้านกั๊มทาน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง บาน่าฮิลล์ สะพานมังกร หมู่บ้านกั๊มทาน
8
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
17,999
เริ่มต้น12,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นสวนสนุก
รหัส 18398
18398 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
ดานัง เมืองโบราณฮอยอัน บาน่าฮิลล์
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
13,999
เริ่มต้น12,999
เที่ยวเทศกาล
รหัส 17734
17734 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค.
ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
3
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
13,999
เริ่มต้น12,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17438
17438 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ร้านหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน บาน่าฮิลล์ เต็มวัน 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ร้านหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน บาน่าฮิลล์ เต็มวัน
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น12,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17416
17416 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน บานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน 3 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
บานาฮิลล์ หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น12,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17435
17435 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง วัดลินห์อึ๋ง Café Son Tra Marina บาน่าฮิลล์ 3 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง วัดลินห์อึ๋ง Café Son Tra Marina บาน่าฮิลล์
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น12,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17808
17808 ทัวร์เวียดนาม วัน 2 คืน ดานัง บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
3 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองโบราณฮอยอัน
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
14,888
เริ่มต้น13,888
ทั่วไป
รหัส 17735
17735 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ดานัง สะพานมังกร บานาฮิลล์  สะพานโกเด้นบริดจ์ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดานัง สะพานมังกร บานาฮิลล์ สะพานโกเด้นบริดจ์
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น13,888

ทัวร์ดานัง ชมธรรมชาติ ความทันสมัย วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมหลากหลายในที่เดียว

ข้อมูลทัวร์ดานัง

ดานัง เป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของเวียดนามกลาง ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ อยู่ใกล้กับเมืองเว้ เดิมประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่มีอาชีพเป็นชาวประมง ที่นี่จึงมีสภาพเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่แสนสงบ แต่ในภายหลัง ทหารฝรั่งเศสได้ยกพลขึ้นบกบริเวณนี้ในปี พ.ศ.2401 และทำการยึดเมืองเวียดนามทั้งหมดเป็นอาณานิคมได้ในปี พ.ศ.2426 ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์สงครามเวียดนาม ซึ่งเมืองดานังถูกใช้เป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางการทหารอีกครั้ง และกลายเป็นที่ตั้งของกองทัพทหารอากาศอเมริกัน ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ดานังกลายเป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของตะวันตกผสมผสานอยู่ในหลากหลายสถานที่อย่างลงตัวและน่าสนใจ ในปัจจุบัน ดานังกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเมืองหนึ่งของประเทศเวียดนาม เพราะเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศคึกคักและยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร เนื่องจากมีทั้งแม่น้ำและทะเล อาหารจานเด็ดของเมืองนี้จึงหนีไม่พ้นปลาต่างๆ ที่ทั้งสดและราคาไม่แพง แถมยังมีให้เลือกชิมกันหลากหลายแบบอีกด้วย การมาทัวร์ดานังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้คุณได้สัมผัสอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งภูเขาและทะเลที่สวยงาม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมาใหม่อีกหลายแห่ง หากใครชื่นชอบการเดินชมสถาปัตยกรรมงามๆ สูดกลิ่นอายวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมานับร้อยปี ที่นี่ก็มีให้ชมกันหลายจุดทีเดียว และด้วยความพร้อมในทุกด้านทั้งหมดตามที่บอกมา จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมการมาทัวร์ดานังจึงมีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นในแต่ละปี และไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลงไปเลย

ตัวอย่างทัวร์ดานังที่น่าสนใจ

นี่คือทริปทัวร์ดานังที่คนรักการเดินชมสถาปัตยกรรมต้องแฮปปี้ เพราะทริปนี้จะพาคุณไปเริ่มต้น ณ เมืองเว้ เพื่อชมวัดเทียนมู่ ช้อปปิ้งในตลาดดองบา แล้วไปล่องเรือมังกรชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำหอมหรือแม่น้ำเฮืองยาง ต่อด้วยการไปชมพระราชวังไดโน้ย ซึ่งได้ต้นแบบในการสร้างมาจากพระราชวังต้องห้าม ประเทศจีน ก่อนกลับมายังดานัง เพื่อนั่งกระเช้าไต่ระดับขึ้นไปยังบานาฮิลล์ ซึ่งมีทั้งสวนสนุก สวนดอกไม้ และไฮไลท์ใหม่อย่างสะพาน Golden Bridge ให้คุณได้แวะชม แชะ ชิลล์กันอย่างเต็มที่ จากนั้นมุ่งหน้ามาเช็คอินยังสถานที่ไฮไลท์ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นวัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน และหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ก่อนเดินทางต่อไปยังฮอยอันเมืองมรดกโลก ซึ่งคุณจะได้สนุกกับการนั่งเรือกระด้ง ณ หมู่บ้านกั๊มทาน แล้วไปชมสะพานญี่ปุ่นอันโดดเด่นสวยงาม ชมความเก่าแก่ของบ้านเลขที่ 101 ซึ่งเป็นบ้านโบราณ หนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของการมาเยือนฮอยอัน ต่อด้วยการเดินเล่นแบบแสนเพลินในเมืองโบราณ ซึ่งมีมุมสวยๆ และร้านขายข้าวของให้เลือกช้อปกันได้แบบจุใจ ก่อนกลับมาดานังเพื่อชมสะพานมังกร และช้อปปิ้งในตลาดฮานอีกครั้งเป็นการปิดท้าย ทัวร์ดานังทริปนี้ คุณจะได้ชมสถาปัตยกรรมดีๆ ที่น่าสนใจกันไปแบบเต็มๆ ตาเลยเชียว

หากคุณชอบทั้งธรรมชาติ สถาปัตยกรรม และไม่อยากตรากตรำนั่งรถเป็นระยะทางไกลๆ ทัวร์ดานังทริปนี้น่าจะถูกใจคุณเลยละ เพราะจะพาคุณไปเช็คอินไฮไลท์ของสองเมืองหลักอย่างดานังและฮอยอันกันจุใจ เริ่มเช็คอินที่ไฮไลท์ของดานังอย่างสะพานแห่งความรักอันแสนโรแมนติก และสะพานมังกรอันน่าตื่นตา แล้วข้ามมายังเมืองฮอยอัน เมืองโบราณอันเป็นมรดกโลก ให้คุณได้ชมความงามแบบคลาสสิกแปลกตาของสะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้าโบราณ บ้านเลขที่ 101 และให้คุณเดินชิลล์ชมเมืองเก่ากันอย่างจุใจ ก่อนมุ่งหน้าไปล่องเรือกระด้ง ณ หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับความสนุกสนานและทิวทัศน์สวยงามไปพร้อมกัน จากนั้น มุ่งหน้ากลับสู่ดานัง แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน แล้วนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยังด้านบนของบานาฮิลล์ ซึ่งคุณจะได้สนุกสนานไปกับสารพันเครื่องเล่นและเกมต่างๆ กันอย่างอิสระตามอำเภอใจ เช้าต่อมาพาคุณไปเดินเล่นสูดอากาศเย็นสบายกันในสวนดอกไม้แห่งความรัก ตื่นตากับมือยักษ์ที่สะพาน Golden Bridge และโรงเก็บไวน์ จากนั้นเดินทางไปกราบเจ้าแม่กวนอิมที่วัดหลินอึ๋ง ชมความสวยของทรายขาวๆ และน้ำทะเลใสๆ ในบริเวณชายหาดหมีเคว แล้วแวะช้อปของฝากจากตลาดฮานกันเป็นการส่งท้าย ทัวร์ดานังทริปนี้คุณจะสัมผัสความสนุกและสบายกันได้อย่างครบรสแน่นอน

ใครเป็นสายสวนสนุกที่มีความสุขกับการได้ลองสารพัดเครื่องเล่นแบบสุดสะใจ ปักหมุดทัวร์ดานังทริปนี้เอาไว้ก่อนได้เลย รับรองว่าคุณต้องแฮปปี้ โดยทริปนี้จะพาคุณไปเริ่มต้นที่เมืองมรดกโลกอย่างฮอยอัน ให้คุณได้เดินชิลล์ชมความสวยของสถาปัตยกรรมโบราณในย่านการค้า ศาลเจ้า หรือสะพานญี่ปุ่นกันแบบจุใจ ก่อนไปสนุกกับการล่องเรือกระด้งในหมู่บ้านกั๊มทาน จากนั้นไปชมงานฝีมือที่หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน แล้วพาคุณไปสนุกสะใจกันในสวนสนุกเอเชียพาร์ค Sun World Da Nang Wonders แบบจุใจ ต่อด้วยการไปเดินเล่นสบายๆ บนสะพานแห่งความรักในยามเช้า ซึ่งใกล้กันยังสามารถชมความสวยของสะพานมังกร และรูปปั้นปลามังกร คาร์พ ดรากอน กันได้อีกด้วย ก่อนพาคุณนั่งกระเช้าขึ้นเขาไปยังบานาฮิลล์ในช่วงบ่าย ซึ่งคุณจะได้สนุกสะใจกับเครื่องเล่นและบริเวณที่น่าสนใจกันยาวไปจนถึงช่วงเย็น เช้าวันต่อมาไปเดินเล่นที่สะพาน Golden Bridge แล้วกลับเข้าเมืองไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิมวันหลินอึ๋ง และช้อปปิ้งในตลาดฮานเป็นการส่งท้าย ทัวร์ดานังทริปนี้คนรักเครื่องเล่นได้กรี๊ดกันแบบสนุกสะใจ เชื่อได้ว่ามัน!

ถ้าคุณกำลังมองหาทัวร์ดานังที่จะพาคุณไปเช็คอินสถานที่สำคัญในเวียดนามกลางกันแบบจุใจ เชื่อว่าทริปนี้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน เริ่มจากการไปชมสะพานมังกรและสะพานแห่งความรัก สองไฮไลท์หลักกลางเมืองดานัง ก่อนเดินทางมุ่งสู่ฮอยอัน แวะชมงานฝีมือที่หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน แล้วไปเดินเล่นชมความสวยของย่านเมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งมีไฮไลท์อย่างในบริเวณบ้านเลขที่ 101 สะพานญี่ปุ่นอายุกว่า 400 ปี หรือที่ศาลกวนอู และวัดฟุกเกี๋ยน ซึ่งเป็นสมาคมชาวจีนอันเก่าแก่ และเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองเว้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองเก่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมโบราณมากมาย ซึ่งที่นี่คุณจะได้ไปกราบพระที่วัดเทียนมู่ ช้อปปิ้งที่ตลาดดองบา แล้วไปล่องเรือมังกร ชมทิวทัศน์สองฝั่งของแม่น้ำหอมหรือแม่น้ำเฮืองยาง แล้วพาคุณไปกินอาหารพร้อมกับการได้ทดลองใส่ชุดประจำราชวงศ์เวียดนามเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกัน จากนั้น ไปชมพระราชวังไดโน้ย ซึ่งได้ต้นแบบมาจากพระราชวังต้องห้ามที่ปักกิ่ง ต่อด้วยการพาคุณไปซิ่งสามล้อซิโคล่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเวียดนาม เพื่อชมทิวทัศน์บริเวณรอบๆ เมือง แวะชมสินค้าที่ผลิตจากเยื่อไม้ไผ่ แล้วเดินทางกลับไปยังดานัง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปยังบานาฮิลล์ เช็คอินที่สะพาน Golden Bridge แวะชมสวนดอกไม้ ไหว้พระที่วัด Linh Chua linh Tu หรือสนุกกับเครื่องเล่นอีกมากมาย ก่อนไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง ชมโบสถ์คริสต์สีชมพู แล้วแวะช้อปปิ้งที่ตลาดฮานเป็นการปิดท้าย ทัวร์ดานังทริปนี้จะพาคุณไปเที่ยวกันแบบจุใจ และเชื่อได้ว่าคุณจะต้องเพลิน

ทัวร์ดานังและเมืองรอบข้างทริปนี้ พาคุณไปสตาร์ททริปกันที่เมืองเว้ ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเว้ แวะชมสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดดองบา แล้วพาคุณลงเรือมังกรล่องชมวิวแม่น้ำหอมหรือแม่น้ำเฮืองยางในตอนค่ำ ก่อนไปชมความงาม ณ วัดเทียนมู่ ศึกษาประวัติศาสตร์ที่สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง แล้วแวะช้อปปิ้งกันต่อ ก่อนไปนั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ ถ่ายรูปเช็คอินที่สะพาน Golden Bridge เพลินกับเครื่องเล่นสารพัดชนิดในแฟนตาซี ปาร์ค แล้วไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองโบราณฮอยอัน ไปสัมผัสประสบการณ์นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน เที่ยวชมวัดจีน และ Old House of Tan Sky บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปีที่สวยที่สุดของฮอยอัน สัมผัสความสวยแปลกตาของสะพานญี่ปุ่น สักการะศาลเจ้าบนสะพาน แล้วเดินทางกลับมายังดานัง ชมไฮไลท์ประจำเมืองอย่างสะพานมังกร ก่อนไปแวะซื้อของฝากที่ตลาดฮานเป็นการปิดท้าย ทัวร์ดานังทริปนี้มีความหลากหลาย และเชื่อว่าสายประวัติศาสตร์จะได้เที่ยวกันแบบจุใจอย่างแน่นอน

ทัวร์ดานังทริปนี้ จะพาคุณไปเช็คอินในหลากหลายสถานที่ของสองเมืองขวัญใจนักท่องเที่ยวแห่งเวียดนามกลาง เริ่มต้นกันตั้งแต่การชมวิวเมืองที่สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร และรูปปั้นปลามังกรริมแม่น้ำฮาน จากนั้นมุ่งหน้าสู่การล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน และชมเมืองโบราณในฮอยอัน ก่อนกลับสู่ดานังเพื่อสนุกกันในสวนสนุก Asia Park Sun World Da Nang Wonders ซึ่งมีเครื่องเล่น เมืองจำลอง รวมทั้งไฮไลท์อย่างชิงช้าสวรรค์ขนาดใหญ่ให้คุณได้ชมวิวเมืองในมุมสูง แล้วตื่นเช้าขึ้นกระเช้าไปสูดอากาศบนยอดเขากัน ณ บานาฮิลล์ ซึ่งคุณจะได้สนุกกับเครื่องเล่น สวนดอกไม้ อุโมงค์เก็บไวน์ และเกมนานาชนิด และถ่ายรูปเช็คอินกับสะพาน Golden Bridge กันได้แบบจุใจเต็มๆ วัน จากนั้นพาคุณมากราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในวัดหลินอึ๋ง ทึ่งกับความสวยของโบสถ์คริสต์สีชมพู แล้วมาเดินเลือกซื้อหาดูของฝากติดไม้ติดมือกลับเมืองไทยกันในตลาดฮานเป็นการปิดท้าย ทัวร์ดานังทริปนี้เที่ยวสนุก เดินทางสบาย และยังได้เห็นไฮไลท์ของสองเมืองกันไปแบบเต็มๆ ตา 

ทัวร์ดานังแบบพรีเมี่ยมทริปนี้ จะพาคุณไปสัมผัสความงดงามในระดับมรดกโลกกันที่เมืองฮอยอันเป็นจุดแรก เริ่มจากการแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ก่อนเดินทางสู่เมืองบริเวณเมืองโบราณ ให้คุณได้เที่ยวชมไฮไลท์อย่างบริเวณสะพานญี่ปุ่น ศาลเจ้ากวนอู หรือวัดฟุกเกี๋ยน และสถานที่ต่างๆ กันอย่างอิสระตามอัธยาศัย แล้วพาคุณไปยังหมู่บ้านกั๊มทาน เพื่อทำการล่องเรือกระด้งชมวิวกันแบบสุดเพลิน ต่อด้วยการเดินทางกลับมายังดานัง เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ในวัดหลินอึ๋ง จากนั้นพาคุณขึ้นกระเช้าชมวิวสุดตื่นตามุ่งหน้าสู่บานาฮิลล์ ซึ่งคุณจะได้ใช้เวลาไปกับการเดินเล่นชมสวนดอกไม้ ชมไฮไลท์บริเวณสะพาน Golden Bridge และมันกับเครื่องเล่นนานาชนิดในสวนสนุก The Fantasy Park กันแบบจุใจ ก่อนเดินทางต่อไปยังสวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ ซึ่งเป็นบ่อออนเซ็นแห่งแรกในเวียดนามที่ได้รับมาตรฐานในแบบญี่ปุ่น ใกล้กันยังมีวัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งให้คุณได้แวะไปกราบสักการะกัน ปิดท้ายวันกันด้วยความสบายไปกับการแช่ออนเซ็นในบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ เช้าวันต่อมาให้คุณได้เพลินกันต่อในบริเวณสวนน้ำ Ebisu Than Tai ก่อนเดินทางไปชมสะพานมังกร แล้วแวะช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดฮานกันเป็นการส่งท้าย เชื่อว่าทัวร์ดานังทริปนี้ คุณจะได้รับทั้งความสะดวกสบาย และยังได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้คุณประทับใจไปอีกนาน 

สภาพอากาศในดานัง 

ฤดูร้อน (เมษายน - สิงหาคม)

ช่วงนี้จะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 – 34 องศาเซลเซียส อากาศค่อนข้างร้อนชื้นคล้ายกับเมืองไทย แดดค่อนข้างแรง และท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใส การไปทัวร์ดานังในช่วงนี้ ควรเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และอย่าลืมพกอุปกรณ์กันแดดติดตัวไปด้วยเสมอ

ฤดูฝน (กันยายน – ตุลาคม)

หากคุณเดินทางมาทัวร์ดานังในฤดูกาลนี้ จะพบว่ามีฝนตกค่อนข้างชุก บางครั้งอาจตกต่อเนื่องกันหลายวัน อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 – 32 องศาเซลเซียส ข้อดีคือในช่วงนี้อากาศจะไม่ร้อนเกินไป และมีแสงแดดไม่รุนแรงนัก แต่ควรพกเสื้อกันฝนและร่มติดไปด้วยเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของคุณ

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน - มีนาคม)

การมาทัวร์ดานังในช่วงเวลานี้ จะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย สภาพท้องฟ้าแจ่มใส อุณภูมิเฉลี่ยอยู่ในระดับประมาณ 18 – 28 องศาเซลเซียส เหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเดินเล่นชมทิวทัศน์รอบๆ เมือง แต่ในบางครั้งอาจมีโอกาสพบฝนตกได้ประปราย เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง คุณจึงควรมีทั้งเสื้อกันหนาวและอุปกรณ์กันฝนติดตัวไป 

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์ดานัง

เที่ยวดานัง - บานาฮิลล์

เป็นหนึ่งในที่สุดของไฮไลท์ในการมาทัวร์ดานัง เดิมทีชาวฝรั่งเศสเคยใช้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนในสมัยอาณานิคม ก่อนจะโดนปล่อยให้เป็นสถานที่รกร้าง จนรัฐบาลเวียดนามฟื้นฟูบริเวณนี้ขึ้นมาใหม่ภายหลัง และสร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คซึ่งคนที่มาทัวร์ดานังต้องมา! ด้วยการนั่งเคเบิ้ล คาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกขึ้นไป ด้านบนของที่นี่มีสวนสนุก สถาปัตยกรรมต่างๆ สวนดอกไม้ กับอากาศที่ไม่ร้อนเกินกว่า 20 องศา รวมทั้งมีแหล่งเช็คอินล่าสุดอย่างสะพาน Golden Bridge อันโด่งดัง มาทัวร์ดานังกันเมื่อไหร่ ปักหมุดไว้เลยว่าจุดนี้ห้ามพลาดจริงๆ!

เที่ยวดานัง - วัดหลินอึ๋ง

เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวดานัง ตั้งอยู่บนเกาะ Son Tra และนับว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ มีองค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวขนาดใหญ่ตั้งหันหน้าออกไปทางท้องทะเล มีความสูงอยู่ที่ 67 เมตร และนับเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก วัดนี้ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี และด้วยความที่วัดนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 200 เมตร จึงกลายเป็นจุดชมวิวมุมสูงของดานังที่สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียว และนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่คุณมาทัวร์ดานังเมื่อไหร่ ต้องแวะมา

เที่ยวดานัง - Dragon Bridge

เป็นสะพานยาวที่สร้างโครงสะพานโค้งเป็นรูปมังกรสีทองเลื้อยข้ามผ่านแม่น้ำฮาน มีความยาว 666 เมตร กว้าง 37.5 เมตร และเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเวียดนาม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบอิสรภาพของเมืองดานังครบ 38 ปี ด้านบนสะพานเปิดเป็นช่องการจราจร 6 เลน ที่สะพานนี้ยังมีการแสดงโชว์แสง สี ในตอนค่ำของทุกวัน และในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษต่างๆ มังกรของสะพานแห่งนี้จะมีการโชว์พ่นน้ำและไฟ ประกอบแสง สี เสียง ในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ถ้าตรงกับช่วงที่คุณเดินทางไปทัวร์ดานังพอดี ไปชมเลย แฮปปี้ชัวร์!

เที่ยวดานัง - สะพานญี่ปุ่น

เป็นสะพานที่เก่าแก่และสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮอยอัน ซึ่งแสดงถึงความความสัมพันธ์ของชุมชนชาวญี่ปุ่นและชาวจีนที่อาศัยในเมืองนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากชาวญี่ปุ่นได้สร้างสะพานนี้เพื่อเชื่อมต่อไปยังชุมชนชาวจีนในฝั่งตรงข้าม กระทั่งปี ค.ศ.1986 ชาวฝรั่งเศสซึ่งมีอิทธิพลในเวียดนามก็ได้บูรณะสะพานแห่งนี้ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น บริเวณกลางสะพานยังเป็นจุดที่คุณจะดื่มด่ำกับความงามในบริเวณรอบด้านได้เป็นอย่างดี มาทัวร์ดานัง แล้วแวะมาฮอยอันทั้งที ห้ามพลาดจุดนี้เลย

เที่ยวดานัง - ตลาดฮาน

เป็นตลาดโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองดานัง ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำฮาน โดยตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารสด อาหารแห้ง เสื้อผ้า งานหัตถกรรม ของใช้ หรือของฝากหลากหลายรูปแบบ ช่วงเวลาที่ถือว่าตลาดจะมีความคึกคักมากที่สุดนั้นคือช่วงเช้ามืดของทุกวัน หากคุณมาทัวร์ดานัง แล้วยังไม่รู้จะซื้ออะไรกลับมาฝากคนทางบ้านดี ที่นี่คือคำตอบสำหรับคุณ

เที่ยวดานัง - หมู่บ้านกั๊มทาน 

ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ดานัง หรือฮอยอัน นิยมมาใช้บริการการล่องเรือกระด้ง ซึ่งเป็นเรือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร โดยเกิดจากการเอาไม้ไผ่มาสานเป็นลักษณะกลมมนคล้ายตะกร้าหรือกระด้ง ทาทับด้วยน้ำมันสนเพื่อกันน้ำ ซึ่งทำให้ชาวเวียดนามไม่ต้องจ่ายภาษีเรือแก่ฝรั่งเศสในยุคก่อน และแพร่หลายจนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเวียดนามในที่สุด หากคุณมาทัวร์ดานัง แล้วมาเยือนฮอยอัน ต้องมาลองนั่งเรือกระด้งกันดูสักที

เที่ยวดานัง - หาดหมีเคว

เป็นชายหาดของทะเลจีนใต้ที่อยู่ในเมืองดานัง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังเพียงแค่ประมาณ 6 กิโลเมตรเท่านั้น หลายคนยกให้ที่นี่เป็นชายหาดที่สวยงามที่สุดของประเทศเวียดนามกันเลยทีเดียว ตัวชายหาดยาวต่อเนื่องถึง 10 กิโลเมตร นอกจากจะมีน้ำทะเลสีฟ้าสวยใส มีเม็ดทรายขาวนวลละเอียดนุ่มเท้า น้ำทะเลที่หาดนี้ยังมีอุณหภูมิสบายเหมาะแก่การแหวกว่ายตลอดทั้งปี บริเวณรอบๆ ยังมีร้านค้าหลากหลายรูปแบบ หากอยากลองนั่งเรืออ่างแบบเวียดนามสไตล์ หาดนี้ก็มีให้บริการ นอกจากนั้น คุณยังสามารถเล่นกีฬาทางน้ำได้อีกหลายอย่าง ใครมาทัวร์ดานังแล้วอยากสัมผัสกับความสวยของท้องทะเลแบบเต็มๆ ตา ต้องแวะมาเช็คอิน

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ดานัง

1.Ba Duong

สำหรับคนที่ตามหาอาหารเวียดนามในสไตล์ท้องถิ่นเมื่อมาทัวร์ดานัง แนะนำว่าให้มาที่ร้านนี้ได้เลย เพราะร้านขนาดหนึ่งคูหาที่ตกแต่งในหน้าตาแบบบ้านๆ ร้านนี้นี่ละ ถือว่าดังในระดับเบอร์ต้นของดานังกันเลย พิสูจน์ได้จากที่เห็นทั้งนักท่องเที่ยว ทั้งคนท้องถิ่น นั่งกินกันแน่นร้านทุกวัน เมนูของร้านนี้ที่น่าสนใจได้แก่ Bánh Xèo หรือขนมเบื้องญวน และ Nam Lui 

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 21.30 น.

พิกัด : 23 Hoàng Diệu, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

2. Han Coffee Da Nang

เพราะกาแฟเวียดนามถือว่าเป็นเครื่องดื่มขึ้นชื่อที่โด่งดังไปไกลถึงในระดับโลก แล้วถ้ามาถึงถิ่นทั้งที จะละเลยไม่ชิมก็ดูจะเสียเที่ยวไปละ แน่นอนว่าเมืองท่องเที่ยวอย่างดานังก็ต้องมีคาเฟ่ให้เลือกลองกันละลานตา และร้านนี้ถือเป็นอีกหนึ่งร้านบรรยากาศดีที่ควรมานั่งชิลล์ปล่อยใจกันไปเพลินๆ เมื่อคุณอยากพักขาเวลามาเดินเล่นทัวร์ดานัง เมนูที่น่าสนใจได้แก่ Mango Coffee และ Egg Cocoa สั่งมาชิมเลย

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 23.00 น. 

พิกัด : 517 Đường Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Vietnam

3. Lam Vien Restaurant

อีกหนึ่งร้านอาหารบรรยากาศสุดคูล ที่ด้านในเต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนคุณนั่งอยู่กลางป่า ทั้งหมดตกแต่งอย่างมีสไตล์ จึงไม่น่าแปลกใจที่ร้านนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งร้านดังซึ่งคนมาทัวร์ดานังควรมาลอง ที่นี่เน้นเสิร์ฟเมนูอาหารเวียดนามแบบพื้นเมืองไปจนถึงบาร์บีคิว เมนูที่น่าสนใจขอแนะนำให้ลอง  Fish ball noodles และ Fried sea crab with lam vien sauce 

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 22.30 น.

พิกัด : 88 Trần Văn Dư, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Vietnam

เคล็ดลับในการทัวร์ดานัง

นอกจากการเที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นไฮไลท์ยอดนิยมในการมาทัวร์ดานังแล้ว เมืองนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซึ่งคุณจะได้รับรู้ความเป็นมาที่น่าสนใจของเมืองดานัง รวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับคนที่ชื่นชอบการเดินขึ้นเขาขึ้นไปเหนือน้ำทะเลราวๆ 700 เมตรใกล้กับ Son Tra Peninsula ซึ่งด้านบนคุณจะได้เห็นวิวพาโนรามาสวยๆ ของเมือง ทะเล และภูเขา เป็นสิ่งตอบแทน และตลอดเวลาที่คุณมาทัวร์ดานังและเมืองข้างเคียงนั้น ขอแนะนำให้ดูแลระมัดระวังทรัพย์สินและข้าวของมีค่ากันให้ดี ในเรื่องอาหารการกิน สิ่งที่คุณควรต้องลองชิมคืออาหารเวียดนามแบบท้องถิ่นและกาแฟหลากหลายรูปแบบ ในการช้อปปิ้งของที่ระลึกหรือของฝากทั้งหลาย แนะนำให้ต่อราคาลงไปอย่างน้อย 50% เพราะสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะโดนตั้งราคาเอาไว้สูงเกินความจริง 

รีวิวทัวร์ดานังที่น่าสนใจ

- แจกแพลนเที่ยว ดานัง - ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน เที่ยวชิลล์แบบไม่เร่งรีบ

- 5 สถานที่เที่ยวดานัง..เมืองใหม่สุดฮิปแห่งเวียดนาม!

- แจก 7 พิกัด ถ่ายรูปสวยที่ดานัง มาแล้วได้รูปปังๆ กลับไปแน่นอน