ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม 3 วัน (16 แพ็คเกจ)

พบ 16 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
จำนวนวันเดินทาง 3 วัน
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(0)
(0)
(0)
(4)
(0)
(0)
(2)
(3)
(3)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(1)
(11)
(13)
(11)
(11)
(3)
(2)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(7)
(56)
(16)
สายการบิน
(9)
(2)
(1)
(2)
(2)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
แพ็คเกจลดราคา
แพ็คเกจลดราคา
15 ก.ค. 19 17 ก.ค. 19 จ 15 ก.ค. / พ 17 ก.ค. ฿11,989
17 ก.ค. 19 19 ก.ค. 19 พ 17 ก.ค. / ศ 19 ก.ค. ฿11,989
24 ก.ค. 19 26 ก.ค. 19 พ 24 ก.ค. / ศ 26 ก.ค. ฿11,989
26 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 ศ 26 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿11,989
31 ก.ค. 19 2 ส.ค. 19 พ 31 ก.ค. / ศ 02 ส.ค. ฿11,989
7 ส.ค. 19 9 ส.ค. 19 พ 07 ส.ค. / ศ 09 ส.ค. ฿10,989
9 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿10,989
14 ส.ค. 19 16 ส.ค. 19 พ 14 ส.ค. / ศ 16 ส.ค. ฿11,989
21 ส.ค. 19 23 ส.ค. 19 พ 21 ส.ค. / ศ 23 ส.ค. ฿9,989
28 ส.ค. 19 30 ส.ค. 19 พ 28 ส.ค. / ศ 30 ส.ค. ฿9,989
4 ก.ย. 19 6 ก.ย. 19 พ 04 ก.ย. / ศ 06 ก.ย. ฿11,989
9 ก.ย. 19 11 ก.ย. 19 จ 09 ก.ย. / พ 11 ก.ย. ฿10,989
11 ก.ย. 19 13 ก.ย. 19 พ 11 ก.ย. / ศ 13 ก.ย. ฿10,989
13 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿11,989
18 ก.ย. 19 20 ก.ย. 19 พ 18 ก.ย. / ศ 20 ก.ย. ฿10,989
20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿11,989
25 ก.ย. 19 27 ก.ย. 19 พ 25 ก.ย. / ศ 27 ก.ย. ฿10,989
27 ก.ย. 19 อา 29 ก.ย. 19 ศ 27 ก.ย. / อา 29 ก.ย. ฿11,989
30 ก.ย. 19 2 ต.ค. 19 จ 30 ก.ย. / พ 02 ต.ค. ฿10,989
2 ต.ค. 19 4 ต.ค. 19 พ 02 ต.ค. / ศ 04 ต.ค. ฿12,989
4 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 ศ 04 ต.ค. / อา 06 ต.ค. ฿12,989
9 ต.ค. 19 11 ต.ค. 19 พ 09 ต.ค. / ศ 11 ต.ค. ฿12,989
11 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. / อา 13 ต.ค. ฿14,989
14 ต.ค. 19 16 ต.ค. 19 จ 14 ต.ค. / พ 16 ต.ค. ฿12,989
16 ต.ค. 19 18 ต.ค. 19 พ 16 ต.ค. / ศ 18 ต.ค. ฿12,989
23 ต.ค. 19 25 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / ศ 25 ต.ค. ฿14,989
28 ต.ค. 19 30 ต.ค. 19 จ 28 ต.ค. / พ 30 ต.ค. ฿12,989
30 ต.ค. 19 1 พ.ย. 19 พ 30 ต.ค. / ศ 01 พ.ย. ฿12,989
1 พ.ย. 19 อา 3 พ.ย. 19 ศ 01 พ.ย. / อา 03 พ.ย. ฿12,989
6 พ.ย. 19 8 พ.ย. 19 พ 06 พ.ย. / ศ 08 พ.ย. ฿12,989
13 พ.ย. 19 15 พ.ย. 19 พ 13 พ.ย. / ศ 15 พ.ย. ฿12,989
15 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿12,989
20 พ.ย. 19 22 พ.ย. 19 พ 20 พ.ย. / ศ 22 พ.ย. ฿12,989
22 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿12,989
27 พ.ย. 19 29 พ.ย. 19 พ 27 พ.ย. / ศ 29 พ.ย. ฿12,989
29 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 ศ 29 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿12,989
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
9 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿12,999
อา 11 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿11,999
17 ส.ค. 19 19 ส.ค. 19 ส 17 ส.ค. / จ 19 ส.ค. ฿11,999
23 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿11,999
24 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿11,999
30 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 ศ 30 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿10,999
6 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 ศ 06 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿11,999
13 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿11,999
28 ก.ย. 19 30 ก.ย. 19 ส 28 ก.ย. / จ 30 ก.ย. ฿11,999
พฤ 3 ต.ค. 19 5 ต.ค. 19 พฤ 03 ต.ค. / ส 05 ต.ค. ฿12,999
4 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 ศ 04 ต.ค. / อา 06 ต.ค. ฿12,999
พฤ 10 ต.ค. 19 12 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. / ส 12 ต.ค. ฿13,999
11 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. / อา 13 ต.ค. ฿13,999
12 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿12,999
พฤ 17 ต.ค. 19 19 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. / ส 19 ต.ค. ฿12,999
18 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿12,999
19 ต.ค. 19 21 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / จ 21 ต.ค. ฿12,999
23 ต.ค. 19 25 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / ศ 25 ต.ค. ฿13,999
พฤ 24 ต.ค. 19 26 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / ส 26 ต.ค. ฿13,999
30 ต.ค. 19 1 พ.ย. 19 พ 30 ต.ค. / ศ 01 พ.ย. ฿12,999
พฤ 31 ต.ค. 19 2 พ.ย. 19 พฤ 31 ต.ค. / ส 02 พ.ย. ฿12,999
1 พ.ย. 19 อา 3 พ.ย. 19 ศ 01 พ.ย. / อา 03 พ.ย. ฿12,999
6 พ.ย. 19 8 พ.ย. 19 พ 06 พ.ย. / ศ 08 พ.ย. ฿12,999
พฤ 7 พ.ย. 19 9 พ.ย. 19 พฤ 07 พ.ย. / ส 09 พ.ย. ฿12,999
พฤ 14 พ.ย. 19 16 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. / ส 16 พ.ย. ฿12,999
พฤ 21 พ.ย. 19 23 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. / ส 23 พ.ย. ฿12,999
พฤ 28 พ.ย. 19 30 พ.ย. 19 พฤ 28 พ.ย. / ส 30 พ.ย. ฿12,999
4 ธ.ค. 19 6 ธ.ค. 19 พ 04 ธ.ค. / ศ 06 ธ.ค. ฿13,999
11 ธ.ค. 19 13 ธ.ค. 19 พ 11 ธ.ค. / ศ 13 ธ.ค. ฿13,999
พฤ 12 ธ.ค. 19 14 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. / ส 14 ธ.ค. ฿13,999
18 ธ.ค. 19 20 ธ.ค. 19 พ 18 ธ.ค. / ศ 20 ธ.ค. ฿13,999
พฤ 19 ธ.ค. 19 21 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. / ส 21 ธ.ค. ฿13,999
25 ธ.ค. 19 27 ธ.ค. 19 พ 25 ธ.ค. / ศ 27 ธ.ค. ฿13,999
พฤ 26 ธ.ค. 19 28 ธ.ค. 19 พฤ 26 ธ.ค. / ส 28 ธ.ค. ฿13,999
31 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿16,999
1 ม.ค. 20 3 ม.ค. 20 พ 01 ม.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿15,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

 

7 เมือง 7 สไตล์ กับทัวร์เวียดนาม 3 วัน

  • ฮานอย (Hanoi)

        ฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี จึงทำให้ปัจจุบัน ฮานอยยังคงเต็มไปด้วยสถานที่ประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเวียดนาม ซึ่งหากใครอยากเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เวียดนาม แบบไม่ต้องใช้เวลานานล่ะก็ ต้องไปทัวร์เวียดนาม 3 วันกับทัวร์ครับเลยค่ะ

  • ฮอยอัน (Hoi An)

Hoi An 

        ต่อกันด้วยเมืองท่องเที่ยวสุดฮิตของเวียดนาม นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมโบราณเวียดนามสุดคลาสสิค และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก จาก UNESCO ซึ่งแน่นอนว่าการไปเยือนมรดกไม่ต้องใช้เวลานาน แค่ไปทัวร์เวียดนา 3 วันจากทัวร์ครับ ก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมืองมรดกโลกได้แบบฟินๆ 

  • ดานัง (Danang)

        เมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่จากเวียดนาม ที่กำลังเป็นกระแสในหมู่นักเที่ยวจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นเมืองท่าติดทะเลที่มีชายหาดสีขาวทอดตัวยาว ผสมผสานกับวิถีชีวิตชาวประมงเวียดนาม ทำให้ดานังกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นสายเที่ยวคนไหนรู้ว่าร่างกายต้องการทะเล หรืออยากพักผ่อนแบบชิลๆ ต้องรีบมาทัวร์เวียดนาม 3 วัน กับเส้นทางดานังเลยค่ะ 

  • ซาปา (Sapa)

Sapa 

        ยังเอาใจสายเที่ยวรักธรรมชาติกันต่อ แต่ครั้งนี้จะพาไปขึ้นเขา ชมนาขั้นบันที่เมืองซาปา เมืองทางตอนเหนือของเวียดนาม ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสุดโรแมนติค และด้วยความที่อยู่ทางภาคเหนือของเวียดนาม จึงทำให้ซาปามีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี ถ้าใครอยากหนีอากาศร้อนๆที่เมืองไทย มาผ่อนคลายกับธรรมชาติและอากาศดีดี ใช้เวลาสั้นๆ ต้องทัวร์เวียดนาม 3 วันกับเส้นทางซาปาเลยค่ะ  

  • ดาลัด (Da Lat)

        มาต่อกันที่เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เพราะในอดีตเคยเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งในสมัยยุคล่าอาณานิคมนั่นเองค่ะ และการเป็นเมืองพักตากอากาศ ความสวยงามของที่นี่ต้องเป็นที่ประทับใจแน่นอนค่ะ โดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการสวนดอกไม้เมืองหนาวที่จะผลัดเปลี่ยนกันบานแตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดู ท่ามกลางอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ดีขนาดนี้คงต้องไปโดนทัวร์เวียดนาม 3 วันที่เมืองดาลัดแล้วล่ะค่ะ  

  • เกาะฟูโกว๊ก (Phu Quoc Island)

Phu Quoc Island 

        ดาลัดว่าดีงามแล้ว แต่บอกเลยว่าเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้ก็ดีงามไม่แพ้กัน ซึ่งเกาะฟูโกว๊กแห่งนี้เป็นเกาะน้องใหม่มาแรงที่หลายคนบอกว่า นี่แหละคือ มัลดีฟแห่งเวียดนาม มีชายหาดสีขาวสะอาด ตัดกับน้ำทะเลสีเทอร์ควอยส์ เกิดเป็นภาพความสวยงามที่ใครๆก็ยกนิ้วให้ เหมาะกับสายเที่ยวที่อยากจะไปมัลดีฟแต่เงินในกระเป๋าไม่เอื้ออำนวย ทัวร์ครับแนะนำให้มา ทัวร์เวียดนาม 3 วันแบบสั้นๆที่เกาะฟูโกว๊กก่อน รับรองว่าประทับใจไม่แพ้กันค่ะ 

  • เว้ (Hue)

        ปิดท้ายด้วย เว้ เมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนาม และ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก อีกเช่นกัน เพราะที่นี่คือที่ตั้งของ พระราชวังเว้ พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์เวียดนาม แสดงให้เห็นถึงความเก่าแก่และความสวยงามของสถาปัตยกรรมโบราณเวียดนามที่มีเสน่ห์ เว้จึงถือเป็นอีกเมืองที่น่าสนใจสำหรับโปรแกรมทัวร์เวียดนาม 3 วันไม่น้อยเลยค่ะ