Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 17327
17327 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา โมอาน่าคาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา โมอาน่าคาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น12,990
ทั่วไป
รหัส 17329
17329 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน
4
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น13,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18089
18089 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซีปัน หมู่บ้านต๋าวาน ทะเลสาบ 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ยอดเขาฟานซีปัน หมู่บ้านต๋าวาน ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,555
ทั่วไป
รหัส 17607
17607 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
15,888
เริ่มต้น14,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17297
17297 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,888
ทั่วไป
รหัส 17939
17939 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน Mega Grand World 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน Mega Grand World
2
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,899
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18083
18083 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น15,555
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17887
17887 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์ 5 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น15,999
ทั่วไป
รหัส 17448
17448 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17298
17298 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน
6
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
เริ่มต้น16,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17486
17486 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน นาขั้นบันได สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
นาขั้นบันได สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
17,999
เริ่มต้น16,999
ทั่วไป
รหัส 17624
17624 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก 4 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น16,999
ทั่วไป
รหัส 17947
17947 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน นิงห์บิงห์
3
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,899
ทั่วไป
รหัส 17472
17472 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18193
18193 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน เมืองผิงเปียน หมู่บ้านแม้ว ยอดเขาฟานซีปัน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เมืองผิงเปียน หมู่บ้านแม้ว ยอดเขาฟานซีปัน
-
ที่เที่ยว
-
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น18,888

ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ

เวียดนามเหนือ

เวียดนาม มีทั้งหมด 3 ภูมิภาค คือ เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้ โดยแต่ละภูมิภาคมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมีสเน่ห์แตกต่างกันออกไป ในส่วนลักษณะภูมิอากาศส่วนใหญ่เป็นร้อนชื้น แต่ช่วงฤดูหนาว เวียดนามเหนือ จะมีอากาศหนาวเย็น บางพื้นที่มีหิมะตกปกคลุมเนื่องจากภูมิศาสต์ทางเวียดนามเหนือ มีพื้นที่ติดกับประเทศจีน ทัวร์เวียดนาม เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนาน และอาหารเวียดนามอร่อยมากมาย มีเมืองหลวงชื่อว่า โฮจิมินห์ ซึ่งอยู่เวียดนามใต้ สำหรับเวียดนามเหนือ มีเมืองน่าเที่ยวหลากหลาย เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ควรพลาด ตั้งแต่ยอดเขาสูงตระหง่านไปจนถึงทุ่งนาอันเงียบสงบ นี่คือสถานที่ที่ต้องไปเที่ยวในเวียดนามเหนือ

ทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือที่ไหนดี?

ฮาลองเบย์ (Ha Long Bay)

1. ฮาลองเบย์ (Ha Long Bay)

อ่าวฮาลองตั้งอยู่ในจังหวัดกว๋างนิญ เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่โดดเด่น และงดงาม ในเวียดนามเหนือ แหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านน้ำทะเลสีมรกต ภูเขาหินปูนสูงตระหง่าน และหมู่บ้านชาวประมงลอยน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจอ่าวด้วยเรือสำเภาแบบดั้งเดิมหรือเรือคายัคผ่านถ้ำและทะเลสาบ อ่าวแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์สำหรับผู้รักธรรมชาติ

ซาปา (Sapa)

2. ซาปา (Sapa)

เมืองซาปา ตั้งอยู่ในเทือกเขาฮว่างเลียนเซิน และมีชื่อเสียงในเรื่องนาขั้นบันไดที่สวยงาม และชาวเขาที่หลากหลาย เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่อยากเที่ยวเวียดนามเหนือ แบบผจญภัย เนื่องจากมีเส้นทางเดินป่าหลายเส้นทางที่ให้ทัศนียภาพอันน่าทึ่งของหุบเขาและภูเขาโดยรอบ ผู้เยี่ยมชมยังสามารถดื่มด่ำกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยการพักโฮมสเตย์กับครอบครัวชนกลุ่มน้อย

3. ฮานอย (Hanoi)

การเดินทางไปยังเวียดนามเหนือไม่สุด หากคุณยังไม่ได้ไปเที่ยวฮานอย เมืองที่ทรงเสน่ห์อย่างฮานอย ด้วยถนนที่พลุกพล่านซึ่งเต็มไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ แผงขายอาหารริมถนน และสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ฮานอย ที่เที่ยวเวียดนามเหนือ ที่ผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ระหว่างเสน่ห์ความคลาสสิกและความทันสมัยไว้ด้วยกัน สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ได้แก่ ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม อาสนวิหารเซนต์โจเซฟ และย่านเมืองเก่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลิ้มลองอาหารเวียดนามรสเลิศ เช่น เฝอและบั๋นหมี่

4. นินห์บินห์ (NinhBinh)

นินห์บินห์ เป็นที่รู้จักในนาม "อ่าวฮาลองบก" ถือเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเวียดนามเหนือ ภูมิทัศน์เต็มไปด้วยภูเขา และนาข้าวสีเขียวชอุ่ม ทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์ของช่างภาพ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือผ่านจ่างอาน (Trang An) หรือเยี่ยมชมเมืองหลวงเก่า ฮวาลือ (Hoa Lu) ได้สนุกและเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวียดนามไปด้วย

5. ไหมโจ๋ว (Mai Chau)

ทัวร์เวียดนามเหนือ เมือง ไหมโจ๋ว Mai Chau ตั้งอยู่ในจังหวัด ฮหว่าบิ่ญ Hoa Binh เป็นหมู่บ้านเงียบสงบล้อมรอบด้วยภูเขาและทุ่งนา ที่เที่ยวเวียดนามเหนือที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ไลฟไตล์ Local อย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวสามารถพักที่โฮมสเตย์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำฟาร์ม ชั้นเรียนทำอาหาร และการปั่นจักรยานในชนบท เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Pu Luong ในบริเวณใกล้เคียงยังเดินป่าเที่ยวเวียดนามเหนือได้อีกด้วย

ฟานซีปัน (Fansipan)

6. ฟานซีปัน (Fansipan)

ที่เที่ยวเวียดนามเหนือ ที่กำลังได้รับกระแส และเป็นยอดนิยม ฟานซีปัน Fansipan Mountain เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและสูงที่สุดในอินโดจีนเลยทีเดียว ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,147.3 เมตร ยอดเขาฟานซีปัน เที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี นอกจากได้ชมวิวสวยอลังการแล้ว ด้านบนยังมี องค์เจ้าแม่กวนอิม และ องค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนาม สูง 20 เมตร หากใครได้มาเที่ยวเวียดนามเหนือ ฟานสิปัน ต้องมาไหว้ขอพรให้ได้ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต สำหรับการเดินทางขึ้นเขาฟานซิปัน ต้องนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sun World Fansipan ซึ่งถือเป็นกระเช้ายาวที่สุดในโลก ด้วยความยาวถึง 6,292 เมตร


เวียดนามเหนือ เที่ยวไม่เคยเบื่อ ตั้งแต่สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติไปจนถึงประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันยาวนาน และการต้อนรับที่อบอุ่น ภูมิภาคนี้จึงไม่ควรพลาด แพ็คกระเป๋า และเตรียมพร้อม จองเวียดนามเหนือ ตอนนี้ได้เลย