ทัวร์เวียดนาม ทัวร์ซาปา (35 แพ็คเกจ)

พบ 35 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เส้นทางฮานอย ซาปา เส้นทางฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ เส้นทางฮานอย ฮาลอง ซาปา เส้นทางฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(32)
(19)
(12)
(10)
(10)
(10)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(10)
(31)
(16)
(18)
(18)
(9)
(4)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(9)
(21)
(5)
สายการบิน
(9)
(8)
(0)
(9)
(4)
(5)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11893
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
พ.ย.
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / สะพานแสงอาทิตย์
9
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 14552
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซิปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ทะเลสาบคืนดาบ / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
11,111
฿9,111
ทั่วไป
รหัส 14561
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซิปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / วัดเจดีย์เสาเดียว / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเย็น
12,399
฿9,999
ทั่วไป
รหัส 14939
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เขาฟานซิปัน บิน TG
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / ทะเลสาบคืนดาบ
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿10,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 14550
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / อ่าวฮาลอง / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
12
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
บินเช้า
฿11,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11822
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12087
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน นาขั้นบันไดหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต จัตุรัสบาดิงห์ น้ำตกซิลเวอร์ บิน VZ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
จัตุรัสบาดิงห์ / ทะเลสาบคืนดาบ / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,999
ทั่วไป
รหัส 14838
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / วัดหง็อกเซิน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,555
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11233
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ล่องเรือกระจาด / ทะเลสาบคืนดาบ
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,899
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10960
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 5 วัน 4 คืน น้ำตกสีเงิน นั่งกระเช้าฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / ทะเลสาบคืนดาบ
12
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12011
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า / ฮาลองบก
14
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13455
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
ตามก๊ก / อ่าวฮาลอง / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14211
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เทือกเขาฟานซีปัน / ฮาลองบก / อ่าวฮาลอง / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,989
ทั่วไป
รหัส 13918
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน ชมหุบเขาปากมังกร ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ภูเขาฮามรอง / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / ทะเลสาบคืนดาบ
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 14933
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา 4 วัน 3 คืน ทะเลสาบคืนดาบ วัดหง๊อกเซิน บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
ฮาลองบก / ทะเลสาบคืนดาบ / วัดหง็อกเซิน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน
13
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 14724
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถไฟเมืองซาปา บิน VJ
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / ฮาลองบก / อ่าวฮาลอง / โบสถ์หินซาปา
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13859
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 5 วัน 4 คืน ฮาลองปาร์ค ล่องเรือชมจ่างอาน ยอดเขาฟานซิปัน บิน VN
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
อ่าวฮาลอง / แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน
13
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11693
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมฮาลองเบย์ บิน VN
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน / เทือกเขาฟานซีปัน / อ่าวฮาลอง / สวนสนุกฮาลองพาร์ค (ชิงช้าสวรรค์ Sun World)
11
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
14,888
฿13,888
ทั่วไป
รหัส 14534
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง บิน TG
ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / อ่าวฮาลอง / ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า) / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
16
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12843
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
ภูเขาฮามรอง / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / อ่าวฮาลอง / ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า)
15
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14611
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / สะพานแสงอาทิตย์ / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / ตามก๊ก
11
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
ทั่วไป
รหัส 13836
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือกระจาด บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,999
ทั่วไป
รหัส 14471
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 3 วัน 2 คืน ยอดเขาฟานสิปัน ล่องเรือนิงห์บิงห์ บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ฮาลองบก / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
14
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10643
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / ตามก๊ก / อ่าวฮาลอง
12
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12452
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง กระเช้าฟานซิปัน บิน VJ
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ภูเขาฮามรอง / อ่าวฮาลอง / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / ฮาลองบก
18
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿14,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12488
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / อ่าวฮาลอง / ฮาลองบก
10
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13841
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน นั่งรถไฟชมเมืองซาปา บิน VN
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ภูเขาฮามรอง / ฮาลองบก
15
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12451
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน รถไฟเมืองซาปาชมนาขั้นบันได นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ธ.ค.
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿14,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 9821
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กและอ่าวฮาลอง บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / ตามก๊ก / อ่าวฮาลอง
17
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿16,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14214
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซีปัน บิน VN
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / เทือกเขาฟานซีปัน
11
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿16,989

ทัวร์ซาปา