Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18229
18229 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบ 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
พ.ค.
โบสถ์หินซาปา ทะเลสาบ
4
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น9,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18223
18223 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ทะเลสาป 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
พ.ค.
ยอดเขาฟานซิปัน ทะเลสาป
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น11,999
ทั่วไป
รหัส 17327
17327 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา โมอาน่าคาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา โมอาน่าคาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น12,990
ทั่วไป
รหัส 17329
17329 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน
4
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น13,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18089
18089 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซีปัน หมู่บ้านต๋าวาน ทะเลสาบ 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ยอดเขาฟานซีปัน หมู่บ้านต๋าวาน ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,555
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17297
17297 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,888
ทั่วไป
รหัส 17939
17939 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน Mega Grand World 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน Mega Grand World
2
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,899
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17473
17473 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน หลังคาอินโดจีน โบสถ์ซาปา  ทะเลสาบ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หลังคาอินโดจีน โบสถ์ซาปา ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
16,999
เริ่มต้น14,999
ทั่วไป
รหัส 17472
17472 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
16,999
เริ่มต้น14,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18083
18083 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น15,555
ทั่วไป
รหัส 17607
17607 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
16,888
เริ่มต้น15,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17887
17887 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์ 5 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17298
17298 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน
6
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
เริ่มต้น16,888
ทั่วไป
รหัส 17624
17624 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก 4 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17302
17302 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน เมืองซาปา ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง เมืองนิงห์บิงห์ ตามก๊กไนท์มาเก็ต 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
มี.ค.
เมืองซาปา ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง เมืองนิงห์บิงห์ ตามก๊กไนท์มาเก็ต
8
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น17,888

ทัวร์ซาปา เที่ยวซาปา

ทัวร์ซาปา สัมผัสธรรมชาติ ดื่มด่ำความงาม เวียดนามเหนือ แบบสะใจ

ซาปา เป็นเมืองชายแดนทางตอนเหนือของเวียดนาม ตั้งอยู่ในจังหวัดหล่าวกาย ในอดีตเมืองนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยู่ในเวียดนาม เพราะมีทิวทัศน์ที่สวยงามและมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองนี้อยู่ห่างจากชายแดนประเทศจีน 380 กิโลเมตร และมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา มีส่วนหนึ่งเป็นเทือกเขาฝั่งตะวันออกของเทือกเขาหิมาลัย และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามอีกด้วย เพราะทำเลที่ตั้งทำให้การมาทัวร์ซาปานั้นคุณจะได้สัมผัสกับอากาศสบายๆ เกือบตลอดทั้งปี ช่วงฤดูหนาวนั้นคุณอาจพบหิมะตกได้เป็นบางวันในเมืองนี้อีกด้วย ชาวซาปาส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มน้อยหลากหลายชาติพันธุ์ โดยส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก จุดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทำให้การมาทัวร์ซาปานั้นยิ่งตื่นตาน่าประทับใจ คงต้องยกให้กับนาขั้นบันไดสุดอลังการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภูเขาหลายลูกต่อเนื่องกัน จนเกิดเป็นทิวทัศน์อันมหัศจรรย์ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาเยือนกันในแต่ละปี นอกจากนั้น เสน่ห์ของซาปายังอยู่ที่ตัวเมืองขนาดกะทัดรัดซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสอันแสนคลาสสิก และยังมีวิถีชีวิตของชนท้องถิ่นที่หลากหลายให้คุณได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด รวมถึงเมนูเด็ดประจำพื้นที่ซึ่งมีให้เลือกชิมกันมากมาย การมาทัวร์ซาปาจึงทำให้คุณได้สัมผัสกลิ่นอายแบบยุโรปท่ามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมของเวียดนามท้องถิ่น ได้กินของอร่อยจากธรรมชาติ ได้สัมผัสอากาศเย็นสบาย ครบครันขนาดนี้จึงไม่ต้องแปลกใจที่คุณจะได้เห็นนักท่องเที่ยวมากมายมุ่งหน้าไปทัวร์ซาปากันอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี

ตัวอย่างทัวร์ซาปาที่น่าสนใจ

ทัวร์ซาปา ลุยเวียดนามเหนือกันแบบฟินๆ เช็คอินธรรมชาติหลายอารมณ์แบบเต็มตา

ถ้าคุณชอบชมความงามของธรรมชาติ ทัวร์ซาปาซึ่งจะพาคุณไปสัมผัสจุดไฮไลท์หลายเมืองของเวียดนามเหนือทริปนี้โดนใจคุณแน่นอน เริ่มต้นจากการมุ่งหน้าไปทัวร์ซาปา สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้งดำที่ Cat Cat Village ซึ่งมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบท้องถิ่นอันน่าสนใจ และมีทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่สวยงามให้ได้ชมกัน จากนั้นมุ่งหน้าไปยัง Silver Water Fall น้ำตกแสนสวยของเมืองซาปา ก่อนปิดท้ายวันกันด้วยการไปเดินเล่นที่ตลาดซาปาซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นจากชนกลุ่มน้อยหลายชาติพันธุ์ แล้วไปต่อกันที่การนั่งรถรางขึ้นเขาไปยังสถานีกระเช้าไฟฟ้ามุ่งหน้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาสูงที่ได้รับฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ชมวิวสุดตื่นตาก่อนเดินทางต่อไปยังฮานอย เพื่อเที่ยวชมถ้ำตามก๊ก ซึ่งมีธรรมชาติแปลกตาคล้ายกับกุ้ยหลินในเมืองจีน ให้คุณเพลินกับการนั่งเรือกระจาดชมทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามน่าประทับใจ ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองมรดกโลกอย่างฮาลองซึ่งมีทิวทัศน์สุดตื่นตา และถือว่าเป็นไฮไลท์อันดับต้นๆ ในการเดินทางมาเยือนเวียดนาม คุณจะได้เพลินไปกับการช้อปปิ้งใน Night Market ก่อนไปประทับใจกับการล่องเรือชมทิวทัศน์ในอ่าวมรดกโลกอันยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจให้ได้แวะชมกันมากมาย ก่อนปิดท้ายทริปด้วยฟรีไทม์ในแหล่งช้อปปิ้งอย่างถนน 36 สายแห่งเมืองฮานอยกันแบบสุดชิลล์ ทัวร์ซาปาทริปนี้คุณได้เต็มอิ่มกับวิวธรรมชาติสุดอลังการกันแบบเต็มอารมณ์อย่างแน่นอน

ทัวร์ซาปา ฮานอย ชมธรรมชาติแบบเต็มตา สัมผัสประวัติศาสตร์อันล้ำค่าแบบสุดเพลิน

หากคุณเป็นคนที่มีความสุขกับการได้ชื่นชมความสวยของธรรมชาติ และยังสนุกไปกับการได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมประจำถิ่น ทัวร์ซาปา - ฮานอย ทริปนี้น่าจะโดนใจคุณ เริ่มต้นจากการสัมผัสธรรมชาติของเมืองซาปากันอย่างใกล้ชิด จากการเดินเท้าในเส้นทางท่ามกลางธรรมชาติขึ้นไปชมทะเลหมอกด้านบนภูเขาฮามรอง ซึ่งระหว่างทางยังมีพันธุ์ไม้หายากทั้งไม้ดอกและไม้ใบให้ได้ชมกันไปตลอดทาง แล้วไปสัมผัสวัฒนธรรมชาวเขาที่หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ซึ่งมีทั้งธรรมชาติ นาขั้นบันได และงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ได้เพลินกันไปตลอดเส้นทาง ก่อนไปชมความงามของน้ำตกซิลเวอร์ และนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน แล้วมาแวะช้อปปิ้งที่ตลาด Love Market กลางเมืองเป็นการปิดท้าย ก่อนย้ายเส้นทางมาสู่เมืองฮานอย เพื่อชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเวียดนามทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นจตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักโฮจิมินห์ วัดเจดีย์เสาเดียว รวมทั้งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้อย่างทะเลสาบคืนดาบและวัดหงอกเซิน ก่อนพาคุณไปเดินช้อปปิ้งแบบจุใจในถนน 36 สาย ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่นละลานตา เชื่อว่าทัวร์ซาปาทริปนี้คุณจะได้ชมธรรมชาติและสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเวียดนามกันแบบจุใจ

ทัวร์ซาปาแบบจุใจ สัมผัสไฮไลท์ธรรมชาติ ได้เพลินกับบรรยากาศวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบเต็มๆ

หากคุณหลงใหลความงามแห่งเวียดนามเหนือ เชื่อว่าทัวร์ซาปาทริปนี้จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินกันแบบจุใจเลยทีเดียว เริ่มออกสตาร์ทเส้นทางท่องเที่ยวกัน ณ เมืองนิงบิงห์ เมืองสวยแปลกตาซึ่งมีทิวทัศน์ผาสูง ภูเขาหินปูน และแม่น้ำหลายสาย รวมทั้งเรื่องราวมากมายทางด้านโบราณคดีที่น่าสนใจ จนได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ให้คุณได้เที่ยวชมวัดไบ่ดิงห์ วัดเก่าแก่อายุกว่าพันปีบนยอดเขา แล้วไปชิลล์กับการล่องเรือชมทิวทัศน์สวยในมุมใหม่กันในบริเวณจ่างอาน ซึ่งมีธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ที่คุณต้องประทับใจ แล้วต่อไปยังเมืองลาวไก แวะให้คุณได้เดินชิลล์เดินช้อปในตลาดก๊กเลี้ยวแบบเพลินๆ ก่อนเดินทางสู่ซาปา พาคุณไปชมความสวยของน้ำตกสีเงินและหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต เพื่อชมวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวเขาและทิวทัศน์ผืนนาขั้นบันไดอันตระการตา ก่อนกลับมาเดินเล่นที่ตลาดซาปาในตัวเมืองแบบสบายๆ แล้วไปชมความงามของโบสถ์หินเมืองซาปาและภูเขาฮามรอง ซึ่งคุณจะมองซาปาจากมุมสูงได้แบบ 360 องศา แล้วมุ่งหน้าไปสู่ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยการนั่งกระเช้าไฟฟ้าระยะทางยาวกว่า 6 กิโลเมตร ให้คุณได้ชมความสวยของทิวทัศน์บนยอดเขาความสูงกว่า 3,000 เมตร กันเป็นการส่งท้าย ทัวร์ซาปาทริปนี้ได้สัมผัสความสวยของเมืองชายแดนเวียดนามเหนือกันแบบจุใจ และเชื่อว่าได้ชิลล์กันแบบเต็มอิ่มแน่นอน

ทัวร์ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ช้อปปิ้ง ขึ้นเขา เข้าถ้ำ ล่องเรือ สนุกไม่มีเบื่อในทริปเดียว!

สำหรับคนที่ไม่ชอบเที่ยวอารมณ์เดิมๆ ในแบบเดียว ทัวร์ซาปาทริปนี้เป็นตัวเลือกที่ดีในการท่องเที่ยวของคุณแน่นอน ออกสตาร์ทความสนุกกันด้วยการสัมผัสอากาศเย็นสบายและทิวทัศน์สวยๆ ในซาปา ด้วยการชมนาข้าวขั้นบันไดและวิถีผู้คนที่น่าสนใจในหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต แล้วมาแวะช้อปสินค้าพื้นเมืองในตลาดซาปา ก่อนมุ่งหน้าพิชิตหลังคาอินโดจีนบนยอดเขาฟานซิปันด้วยการนั่งกระเช้าชมทิวทัศน์ความยาวกว่า 6 กิโลเมตร จากนั้นบอกลาซาปามุ่งหน้าสู่ฮานอย ไปแวะช้อปปิ้งแบบจุใจกันในถนน 36 สาย ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจนับร้อยร้าน แล้วเดินทางสู่นิงบิงห์ เพื่อล่องเรือแบบท้องถิ่นชมวิวสวยสุดอัศจรรย์ของภูเขาหินปูน ผาสูง นาข้าว และลำน้ำหลายสาย จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อนมุ่งหน้าต่อไปยังเมืองฮาลอง ให้คุณได้แวะมองหาของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านแบบสบายๆ กันใน ฮาลอง ไนท์ มาร์เก็ต ตื่นเช้าไปล่องเรือชมความมหัศจรรย์ของทิวทัศน์ในอ่าวฮาลองซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของเวียดนามที่คุณต้องประทับใจ แวะชมถ้ำนางฟ้า แพชาวประมง เกาะไก่จูบกัน และอีกหลายจุดสุดชิลล์ ก่อนไปแวะชมแวะช้อปที่โรงงานหยกในเมืองฮานอยกันเป็นการปิดท้าย เชื่อว่าทัวร์ซาปาทริปนี้จะได้ทั้งช้อปทั้งชิลล์กันแบบสะใจห่างไกลจากคำว่าน่าเบื่ออย่างแน่นอน

ทัวร์ซาปา ฮานอย แบบสบายๆ สายสโลว์ไลฟ์ถูกใจแน่นอน

ทัวร์ซาปา และฮานอย ทริปนี้ เชื่อว่าใครที่ชอบการเที่ยวแบบไม่เร่งรีบน่าจะชอบใจ เพราะคุณจะได้เดินทางแบบสบายๆ ดื่มด่ำกับเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แบบอิ่มเอม ออกเดินทางจากฮานอยไปยังหล่าวกาย เพื่อมุ่งหน้าไปยังซาปา พาคุณไปดื่มด่ำกับความงามของน้ำตกสีเงินท่ามกลางผืนป่าแบบเต็มอิ่ม ก่อนกลับมาอร่อยกับมื้อเย็นแล้วไปเดินเล่นย่อยอาหารกันที่ตลาดท้องถิ่นเมืองซาปา เช้าวันรุ่งขึ้นมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าม้งดำ ซึ่งตลอดทางเดินคุณจะได้เพลินกับทิวทัศน์นาขั้นบันไดและร้านขายของหัตถกรรมประจำถิ่น ช่วงบ่ายนั่งรถรางไปยังสถานีกระเช้าไฟฟ้า มุ่งหน้าสู่หลังคาอินโดจีนอย่างยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งคุณจะได้เพลินกันแบบเต็มตากับทิวทัศน์เมฆหมอกที่ลอยเหนือผืนป่าสีเขียวขจี จากนั้นมุ่งหน้าไปยังฮานอย เพื่อเที่ยวชมไฮไลท์ในเมืองอย่างทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ และวัดหงอกเซินซึ่งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบ จากนั้นไปเดินช้อปกันตามอำเภอใจในถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งละลายทรัพย์ในฮานอย แล้วไปแวะชมศิลปะประจำชาติของเวียดนามอย่างการเชิดหุ่นกระบอกน้ำกันเป็นการปิดท้าย นับเป็นทริปทัวร์ซาปาที่เต็มอิ่มและสบายๆ ถูกใจสายสโลว์ไลฟ์ร้อยเปอร์เซ็นต์!

ทัวร์ซาปา 3 เมืองใหญ่ ชมไฮไลท์ในเวียดนามเหนือแบบครบครัน

สำหรับคนที่มองหาทริปเดินทางอย่างคุ้มค่า ทัวร์ซาปาทริปนี้น่าสนใจมากสำหรับคุณ เพราะจะพาคุณไปชมจุดไฮไลท์ทั้งในซาปา ฮาลอง และฮานอย ออกสตาร์ทกันด้วยการไปเดินเล่นในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ตของชนเผ่าม้งดำ ให้คุณได้ชื่นชมความสวยของนาขั้นบันไดและได้มองหางานหัตถกรรมท้องถิ่นติดไม้ติดมือกันไปตลอดทาง หากยังไม่สะใจไปช้อปกันต่อได้ในถนนคนเดินซาปา ซึ่งเป็นแหล่งรวมงานฝีมือมากมาย เช้าต่อมานั่งรถไฟวินเทจไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาอินโดจีนบนยอดเขาฟานซิปัน จากนั้นมุ่งหน้าสู่ฮานอย เพื่อชมทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน และเดินเล่นที่ถนนสาย 36 ชมสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ วัดเจดีย์เสาเดียวและวัดเฉินก๊วก ใจกลางทะเลสาบตะวันตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในฮานอย แล้วออกเดินทางสู่ฮาลอง เอาใจสายช้อปด้วยการแวะร้าน OTOP และไนท์มาร์เก็ตฮาลองกันในตอนเย็น ก่อนตื่นเช้าไปล่องเรือชมทิวทัศน์อัศจรรย์ของอ่าวฮาลองอันโด่งดัง แวะชมถ้ำนางฟ้า แล้วมุ่งหน้ากลับมาช้อปที่ฮานอยเป็นการปิดท้าย ทัวร์ซาปาทริปนี้ทั้งสะดวกสบาย แถมยังได้เช็คอินไฮไลท์ที่เที่ยวชื่อดังกันไปแบบสุดเพลิน

ทัวร์ซาปา ฮานอย นิงบิงห์ เอาใจสายช้อปปิ้งกับ 3 ตลาดท้องถิ่นเดินสุดเพลิน

ทัวร์ซาปาทริปนี้ นอกจากจะได้เพลินกับความสวยของที่เที่ยวแล้ว ยังเอาใจสายช้อปด้วยการแวะตลาดท้องถิ่นขนาดใหญ่ถึง 3 แห่ง สตาร์ททริปกันที่หมู่บ้านม้งดำกั๊ตกั๊ต ซึ่งคุณจะได้เพลินกับทิวทัศน์นาข้าวขั้นบันไดและยังได้แวะชมแวะช้อปงานฝีมือท้องถิ่นที่มีเรียงรายไปตลอดเส้นทาง แล้วกลับมาชมความสวยของโบสถ์ซาปาใจกลางเมือง ต่อด้วยการไปเดินช้อปย่อยอาหารที่ตลาด Love Market ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าท้องถิ่นมากมาย ต่อจากนั้นไปเยือนภูเขาฮามรองซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ยามเช้าที่สวยงามใจกลางเมือง แล้วไปเยือนน้ำตกสีเงินอันโด่งดัง ก่อนนั่งรถไฟเมืองซาปาไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าพิชิตหลังคาอินโดจีนที่ยอดเขาฟานซิปัน ต่อด้วยการออกเดินทางไปยังตลาดก๊กเลี้ยวบริเวณชายแดนซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของแปลกตา ก่อนมุ่งหน้าไปยังเมืองนิงบิงห์ เพื่อพาคุณล่องเรือกระจาดชมทิวทัศน์แสนงดงามของดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แล้วไปเดินเล่นมองหาของฝากหลากหลายรูปแบบกันที่ตลาดพื้นเมือง แวะไหว้พระกันที่วัดบายดิงห์ ซึ่งเป็นวัดที่สวยแปลกตาและมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนเป็นการปิดท้าย ทัวร์ซาปาทริปนี้เชื่อว่าคุณจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปเพียบอย่างแน่นอน

สภาพอากาศในซาปา

เที่ยวซาปา ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

หากไปทัวร์ซาปาในช่วงนี้ สิ่งที่คุณจะได้เห็นคือสีเขียวชอุ่มของผืนนาขั้นบันไดซึ่งเต็มไปด้วยต้นข้าวที่กำลังงอกงาม อุณหภูมิก็ยังถือว่าค่อนข้างสบาย อยู่ในราวๆ 20 - 25 องศาเซลเซียส และอาจพบฝนบ้างประปรายในการเดินทาง

เที่ยวซาปา ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

ความพีคของการไปทัวร์ซาปาในฤดูนี้คือคุณจะได้เห็นผืนนาขั้นบันไดที่เต็มไปด้วยสีทองของรวงข้าว ซึ่งให้ความตื่นตาตื่นใจไปในอีกรูปแบบหนึ่ง อากาศจะเย็นสบายอยู่ในราวๆ 10 - 15 องศาเซลเซียส และอาจได้เห็นสายหมอกหนาๆ ในยามเช้าอีกด้วยนะ

เที่ยวซาปา ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)

การไปทัวร์ซาปาในช่วงนี้ สิ่งที่คุณต้องเตรียมคืออุปกรณ์กันหนาวคุณภาพดีที่จะทำให้คุณอบอุ่นสบาย เพราะอากาศจะลดลงไปจนถึงอุณหภูมิในระดับเลขตัวเดียว และอาจติดลบได้ในบางช่วง มีโอกาสได้สัมผัสหิมะในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคม 

เที่ยวซาปา ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

เป็นอีกช่วงที่เหมาะจะไปทัวร์ซาปา สำหรับคนที่ชอบความงามของธรรมชาติและดอกไม้ อากาศกำลังเย็นสบายอยู่ในระดับประมาณ 15 - 20 องศาเซลเซียส ควรติดแจ๊กเก็ตบางๆ ไปสักตัว เพื่อความสบายในการรับลมเย็นยามเช้าในการเดินทางท่องเที่ยวของคุณ

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์ซาปา

เที่ยวซาปา ยอดเขาฟานซิปัน

นับเป็นที่เที่ยวสำคัญซึ่งคุณห้ามพลาดเมื่อมาทัวร์ซาปา เพราะนี่คือยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามและได้ชื่อว่าเป็น ’หลังคาแห่งอินโดจีน’ ด้วยความสูงถึง 3,143 เมตร การเดินทางพิชิตยอดเขาฟานซิปันแห่งนี้ มีสองวิธีคือการเดินเท้า และการนั่งกระเช้าไฟฟ้าซึ่งมีระยะทางยาวถึงกว่า 6 กิโลเมตร และยังได้ชื่อว่าเป็นกระเช้า 3 สายแบบไม่หยุดพักที่ยาว สูง และทันสมัยที่สุดในโลกอีกด้วย ด้านบนบริเวณจุดสูงสุดมีการสร้างปิรามิดเล็กๆ เอาไว้เป็นแลนด์มาร์คให้คุณได้แวะถ่ายรูปเช็คอินกัน แต่สิ่งที่คุ้มค่ายิ่งกว่านั้นคือการได้เห็นทิวทัศน์แบบ 360 องศา ซึ่งสูง สวย และน่าอัศจรรย์แบบสุดๆ ไปเลย!

เที่ยวซาปา ภูเขาฮามรอง

เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวมุมสูงของการไปทัวร์ซาปา แม้ว่าจะไม่ได้อลังการเท่ากับทิวทัศน์จากยอดเขาฟานซิปัน แต่ภูเขาฮามรองนั้นมีข้อดีตรงที่เดินทางได้ง่ายเพราะอยู่ในตัวเมือง และยังไม่สูงชันมากเกินไปนัก ตลอดทางเดินคุณยังจะได้ชมทิวทัศน์ของไม้ดอกไม้ประดับที่งดงามสดชื่นตา ซึ่งมีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดจากการออกแบบจัดแต่งเป็นสวนสวยอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ด้านบนของภูเขาลูกนี้ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่คุณสามารถชมวิวเมืองซาปาจากมุมสูงได้สวยงามเต็มตา รวมถึงยังมองเห็นความยิ่งใหญ่น่าอัศจรรย์ของยอดเขาฟานซิปันได้อย่างถนัดชัดเจนอีกด้วย

เที่ยวซาปา น้ำตกสีเงิน

Silver Waterfall หรือ Thac Bac แห่งนี้ ถือเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดของเมืองซาปา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นสายน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาจากหน้าผาที่มีความสูงถึงประมาณ 100 เมตร ในวันที่ฟ้าเปิด แดดดี อากาศเป็นใจ จะมองเห็นสายน้ำของน้ำตกแห่งนี้ไหลทอดตัวยาวลงมาเป็นสายสีเงินท่ามกลางป่าเขียวขจี สมชื่อสมฉายาที่มีคนตั้งให้กับน้ำตกแห่งนี้เลยจริงๆ ตลอดแนวความสูงของตัวน้ำตกจะมีการทำเส้นทางเดินและจุดชมวิวเอาไว้ให้เป็นระยะ นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการทัวร์ซาปาที่คุณไม่ควรพลาดการได้มาชมเลยละ บอกเลยว่ายิ่งใหญ่ ตระการตา คุ้มค่าแก่การป่ายปีนแน่นอน

เที่ยวซาปา โบสถ์หินเมืองซาปา

เรียกว่านี่คืออีกหนึ่งจุดเช็คอินใจกลางเมืองที่คุณต้องได้เห็นเมื่อมาทัวร์ซาปา ตัวโบสถ์สร้างจากหินในสไตล์ฝรั่งเศส โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 เพื่อใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในซาปาขณะนั้น แม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตโอฬาร แต่สถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกก็ทำให้โบสถ์นี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขวัญใจของผู้มาเยือน ในยามค่ำคืนจะมีการประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน ให้บรรยากาศที่แตกต่างไปจากตอนกลางวันอีกแบบเลยทีเดียว

เที่ยวซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

อีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ซึ่งท้าทายข้อเข่าเป็นอย่างยิ่งในการมาทัวร์ซาปา หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชาวม้งดำ หนึ่งในชนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองซาปา ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ในความสูงประมาณ 1,650 เมตร จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองซาปามาประมาณ 3 กิโลเมตร ในหมู่บ้านจะมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อนพร้อมด้วยบ้านรูปแบบแปลกตา ผู้คนท้องถิ่นยังคงดำเนินชีวิตแนวเกษตรกรรมสุดสโลว์ไลฟ์คล้ายกับในยุคอดีต แต่ในปัจจุบัน มีการเพิ่มเติมด้วยการนำชิ้นงานหัตถกรรมที่แต่ละบ้านประดิษฐ์สร้างสรรค์กันเองมาวางขายนักท่องเที่ยวไปตลอดเส้นทางเดินชมหมู่บ้าน หากใจไม่แข็งมีสิทธิ์ช้อปหมดตัวกันตั้งแต่ปากทางเอาได้ง่ายๆ เลยทีเดียว

เที่ยวซาปา ตลาด Love Market

แม้ในปัจจุบัน ตลาดแห่งนี้จะเปลี่ยนสภาพมาเป็นตลาดขายของยามค่ำคืน ให้นักท่องเที่ยวที่มาทัวร์ซาปาได้มาเดินเล่น ช้อปปิ้งของกินของใช้กันได้แบบสุดคึกคัก แต่ที่มาในอดีตของตลาดแห่งความรักแห่งนี้นั้น เป็นคนละเรื่องกับในปัจจุบันกันเลยทีเดียว ในอดีต ที่นี่จะมีความคึกคักในทุกคืนวันเสาร์ เพราะเป็นแหล่งของการนัดหมายมาเลือกคู่กันของบรรดาชาวเขา ซึ่งธรรมเนียมประเพณีของที่นี่ อนุญาตให้คนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วสามารถมามองหาคู่ใหม่ได้ หากคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในปัจจุบันนั้นไม่โอเค เอ้า เก๋ไปอีก!! ล้ำสมัยมากค่ะ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะ ไม่ต้องตกใจ อย่างที่บอกไปว่าบริเวณนี้กลายเป็นแหล่งเดินเล่นเพลินๆ ของนักท่องเที่ยวไปแล้วเรียบร้อย มาทัวร์ซาปาเมื่อไหร่ ลองแวะมาชิลล์กันได้เลย

เที่ยวซาปา เมืองนิงบิงห์

แม้ไม่ได้อยู่ในซาปา แต่ถือว่านี่คืออีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจซึ่งไม่อยากให้คุณพลาดกันเลยละ เมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฮานอย ห่างออกไปประมาณ 100 กิโลเมตรนิดๆ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทุ่งนาสลับไปกับภูเขาหินปูนหลากหลายรูปแบบ มีแม่น้ำลำคลองตัดผ่านหลายสาย ทำให้การล่องเรือชมทิวทัศน์ของที่นี่กลายเป็นกิจกรรมซึ่งมาถึงนิงบิงห์แล้วต้องได้ทำ เพราะตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยความงามน่าอัศจรรย์ของธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็น ‘อ่าวฮาลองซึ่งตั้งอยู่บนบก’ กันเลยทีเดียว หากมีโอกาสมาทัวร์ซาปาเมื่อไหร่ ลองใช้เวลามาเยือนเมืองนี้ดูสักวัน เมื่อได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแล้วนั้น รับรองให้เลยว่าเมืองนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน!

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ซาปา

1. Baguette & Chocolate

หากคุณยังไม่มั่นใจกับการชิมอาหารสไตล์ท้องถิ่น ร้านนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการมาทัวร์ซาปาร้านหนึ่งของคุณเลยทีเดียว ตัวร้านตกแต่งได้น่ารักสบายตาในสไตล์คาเฟ่แบบยุโรปที่เรียบง่าย โปร่งสบาย เน้นให้บริการเมนูเบเกอรี่ ของว่าง และเครื่องดื่ม ในสไตล์ตะวันตกที่คุณคุ้นเคย สายขนมหวานคงแฮปปี้กันได้เลยละทีนี้ 

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 22.00 น.

พิกัด: 27 Thác Bạc, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam

2. Nature View Restaurant

อีกหนึ่งร้านอาหารที่น่าสนใจในการมาทัวร์ซาปา ร้านนี้เป็นร้านอาหารในสไตล์เรียบ หรู ดูดี ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างก็มองหา และเพราะว่าเป็นร้านยอดฮิตในทำเลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาใช้บริการ พนักงานจึงสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เมนูมีให้บริการทั้งอาหารเวียดนามสไตล์กระทะร้อน หรืออาหารกินง่ายแบบพิซซ่า เชื่อเลยว่าคุณน่าจะถูกใจ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 22.00 น.

พิกัด: 061 Fansipan, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam 

3. Red Dzao House

เรียกว่านี่คืออีกหนึ่งร้านดังซึ่งควรต้องมาลองสักครั้งเมื่อคุณมาทัวร์ซาปา ตัวร้านเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ตกแต่งในสไตล์ท้องถิ่น เมนูเด็ดซึ่งทำให้ที่นี่โด่งดังจนกลายเป็นแหล่งเช็คอินที่ต้องมาก็คือเมนูชาบูปลาแซลมอน เพราะในซาปามีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในพื้นที่ ทำให้แซลมอนที่นี่มั่นใจได้ในความสดใหม่ อากาศเย็นๆ ซดน้ำซุปร้อนๆ ในหม้อไปพลางๆ บอกได้อย่างเดียวเลยว่าฟิน!

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.30 – 22.00 น.

พิกัด: 4b Thác Bạc, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 333100, Vietnam

เคล็ดลับเที่ยว ทัวร์ซาปา

ในการไปทัวร์ซาปา ไม่ว่าจะในฤดูไหน สิ่งที่คุณควรต้องพกติดตัวไปคือแจ๊กเก็ตที่ให้ความอบอุ่น เพราะความสูงของเมืองนี้ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นเกือบตลอดเวลา ยิ่งหากคุณเลือกไปทัวร์ซาปาในฤดูหนาวนั้นขอแนะนำว่าให้พกเสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า หรือหมวกแบบจัดเต็ม เพราะช่วงพีคของที่นี่นั้นถึงขั้นหิมะตกกันเลยทีเดียว นอกจากนั้น คุณควรสวมใส่รองเท้าที่เดินในระยะทางยาวๆ ได้อย่างสะดวกสบาย และพื้นรองเท้าเกาะถนนได้ดี เนื่องจากบางพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นจะเป็นทางเดินที่สร้างแบบค่อนข้างกลมกลืนกับธรรมชาติ จึงอาจจะไม่ถึงขั้นเรียบหรูเดินสบาย และควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพราะซาปาเป็นพื้นที่สูงเหนือน้ำทะเล ซึ่งอาจจะทำให้คุณเหนื่อยง่ายเนื่องจากออกซิเจนเบาบางกว่าพื้นที่ด้านล่าง และเกือบทุกสถานที่ท่องเที่ยวต้องเดินในระยะทางไกลพอสมควรอีกด้วย

รีวิวทัวร์ซาปา

- เที่ยวซาปา ตามหาความโรแมนติกแห่งดินแดนเวียดนามเหนือ..

- 7 ของฝากจากเวียดนาม ไปเที่ยวเวียดนามต้องไม่พลาด!

- เปิดถุงช้อป! 5 ของฝากเวียดนาม ไม่ซื้อจะพลาดมากกกก…