ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต (23 แพ็คเกจ)

พบ 23 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(0)
(10)
(0)
(7)
(0)
(0)
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(6)
(20)
(17)
(18)
(12)
(12)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(6)
(15)
(2)
สายการบิน
(6)
(7)
(0)
(4)
(5)
(1)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
ทั่วไป
รหัส 11893
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
สะพานแสงอาทิตย์ / เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿7,999
ทั่วไป
รหัส 10236
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน 2 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต วัดหงอกเซิน สุสานโฮจิมินห์ บิน FD
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / วัดหง็อกเซิน / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์)
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
10,999
฿7,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13455
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / อ่าวฮาลอง / ตามก๊ก
7
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,900
ทั่วไป
รหัส 11822
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11894
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ล่องเรือนิงห์บิงห์ บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,989
ทั่วไป
รหัส 12087
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน นาขั้นบันไดหมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต จัตุรัสบาดิงห์ น้ำตกซิลเวอร์ บิน VZ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ทะเลสาบคืนดาบ / จัตุรัสบาดิงห์ / น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,999
ทั่วไป
รหัส 12451
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน รถไฟเมืองซาปาชมนาขั้นบันได นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน / รถรางสายภูเขาฟานซีปัน
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿11,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10960
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 5 วัน 4 คืน น้ำตกสีเงิน นั่งกระเช้าฟานซีปัน บิน VJ
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบคืนดาบ / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
15
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,900
ทั่วไป
รหัส 12452
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง กระเช้าฟานซิปัน บิน VJ
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
รถรางสายภูเขาฟานซีปัน / ภูเขาฮามรอง / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ฮาลองบก / อ่าวฮาลอง
22
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿12,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11132
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮาลอง นิงห์บิงห์ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน ถ้ำนางฟ้า นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ บิน VJ
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ส.ค.
ทะเลสาบคืนดาบ / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า) / อ่าวฮาลอง
24
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
14,999
฿12,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11693
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมฮาลองเบย์ บิน VN
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ก.ย.
เทือกเขาฟานซีปัน / แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน / อ่าวฮาลอง / ชิงช้าสวรรค์ Sun World / สวนสนุกซันเวิลด์
13
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11233
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรือกระจาด / ทะเลสาบคืนดาบ / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน
7
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,899
ทั่วไป
รหัส 12011
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮาลองบก / การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
18
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 9821
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 5 วัน 4 คืน นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำตามก๊กและอ่าวฮาลอง บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / อ่าวฮาลอง / ตามก๊ก / เทือกเขาฟานซีปัน
22
ที่เที่ยว
14
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10643
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน ล่องเรืออ่าวฮาลอง บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อ่าวฮาลอง / ตามก๊ก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
17
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
ทั่วไป
รหัส 13342
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน บิน FD (เก็บทิปที่สนามบิน)
ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / ตามก๊ก / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
8
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 11113
ลดราคา
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน บิน FD
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค.
ล่องเรือกระจาด / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / เทือกเขาฟานซีปัน
13
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
15,999
฿13,999
ทั่วไป
รหัส 12488
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงบิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ บิน FD
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อ่าวฮาลอง / ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
14
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,999
ทั่วไป
รหัส 11923
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน บิน TG
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อ่าวฮาลอง / ฮาลองบก / เทือกเขาฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
16
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12843
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ยอดเขาฟานซีปัน บิน SL
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
5 วัน 4 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / อ่าวฮาลอง / ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า) / เทือกเขาฟานซีปัน / ภูเขาฮามรอง
18
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,900
ทั่วไป
รหัส 10270
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หุบเขาปากมังกร หมู่บ้านชาวเขากี๊ตกั๊ต ล่องเรือจ่างอาน บิน TG
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค.
หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต / ภูเขาฮามรอง / ล่องเรือกระจาด
8
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11160
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์ 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต นั่งกระเช้าไปยอดเขาฟานซีปัน ล่องเรือชมถ้ำจ่างอาน บิน TG
ฮานอย ซาปา นิงก์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / ธ.ค.
ฮาลองบก / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต
9
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,991
ทั่วไป
รหัส 13539
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ยอดเขาฟานซิปัน บิน TG
ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์
ทัวร์เวียดนามเหนือ
4 วัน 3 คืน
ส.ค. / ต.ค. / ธ.ค.
น้ำตกสีเงิน (น้ําตกซิลเวอร์) / เทือกเขาฟานซีปัน / กระเช้าไฟฟ้าฟานซีปัน / การแสดงหุ่นกระบอกนํ้า / ถ้ำสวรรค์ (ถ้ำนางฟ้า) / อ่าวฮาลอง / ตามก๊ก
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,999

ทัวร์เวียดนาม หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต