Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18089
18089 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซีปัน หมู่บ้านต๋าวาน ทะเลสาบ 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ยอดเขาฟานซีปัน หมู่บ้านต๋าวาน ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,555
ทั่วไป
รหัส 17939
17939 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน Mega Grand World 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน Mega Grand World
2
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น14,899
ทั่วไป
รหัส 17327
17327 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา โมอาน่าคาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์ 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา โมอาน่าคาเฟ่ สุสานโฮจิมินห์
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
15,990
เริ่มต้น14,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18083
18083 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ซาปา ยอดเขาฟานซีปัน จัตุรัสบาดิงห์ ทะเลสาบ
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
เริ่มต้น15,555
ทั่วไป
รหัส 17329
17329 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ล่องเรือนิงห์บิงห์ เมืองซาปา โบสถ์หิน
4
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
17,990
เริ่มต้น15,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17887
17887 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์ 5 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
เขาฟานซิปัน ลาวไก ล่องเรือจ่างอานนิงห์บิงห์
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น15,999
ทั่วไป
รหัส 17448
17448 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำสวรรค์ ชมทะเลสาบ
8
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17297
17297 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน 4 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
17,888
เริ่มต้น16,888
ทั่วไป
รหัส 17607
17607 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย เมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น16,888
ทั่วไป
รหัส 17624
17624 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก 4 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย ทะเลสาบเมืองซาปา โบสถ์ซาปา ลาวไก
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17298
17298 ทัวร์เวียดนาม วัน 4 คืน ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน 5 บิน Vietnam Airlines
ทัวร์เวียดนาม
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮานอย เมืองฮาลอง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน หมู่บ้านต่าฟาน
6
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietnam Airlines
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
18,888
เริ่มต้น17,888
ทั่วไป
รหัส 17947
17947 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน นิงห์บิงห์ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮานอย ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน นิงห์บิงห์
3
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,899
ทั่วไป
รหัส 17472
17472 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได MOANA SAPA CAFÉ
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18175
18175 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน กระเช้าฟานซิปัน โบสถ์หิน เมก้าแกรนด์เวิลด์ ถนน 36 สาย 4 บิน VietJet Air
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
กระเช้าฟานซิปัน โบสถ์หิน เมก้าแกรนด์เวิลด์ ถนน 36 สาย
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
2 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17486
17486 ทัวร์เวียดนาม วัน 3 คืน นาขั้นบันได สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์เวียดนาม
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
นาขั้นบันได สะพานแก้วมังกรเมฆ ล่องเรือชมวัดตามจุ๊ก
6
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น18,999

ทัวร์ฮานอย เที่ยวฮานอย

ฮานอย อยู่เวียดนามเหนือ ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำแดง เดิมทีเมืองนี้มีชื่อว่า ทังล็อง ซึ่งแปลว่า มังกรเหิน โดยในยุคอดีตที่เวียดนามยังแบ่งเป็นสองส่วนนั้น ฮานอยเป็นเมืองหลวงของฝั่งเวียดนามเหนือ และกลายมาเป็นเมืองหลวงของประเทศ เมื่อมีการรวมกันของเวียดนามเหนือและใต้ในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา หากคุณมีโอกาสไปทัวร์ฮานอย จะพบว่านี่คือเมืองที่มีกลิ่นอายแห่งความผสมผสานและหลากหลาย เพราะในอดีตนั้น ฮานอยเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองทั้งของประเทศจีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นมาก่อน ทำให้เมืองนี้ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของทั้งสามประเทศนี้ให้ได้เห็นกันอยู่บ้างในปัจจุบัน ด้วยความที่เป็นเมืองซึ่งเก่าแก่และมีอายุนับพันปี ฮานอยจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถานให้ได้แวะชมกันอยู่มากมาย และโดยส่วนใหญ่แล้ว นักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์ฮานอยนั้น มักจะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองนี้ และยังใช้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังเมืองอื่นๆ ซึ่งอยู่ข้างเคียง ไม่ว่าจะเป็น ซาปา นิงก์บิงห์ หรือฮาลอง โดยเมืองที่อยู่รอบข้างฮานอยเหล่านี้ ล้วนมีความโดดเด่นในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งมีทิวทัศน์น่าตื่นตา รวมถึงยังมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปโดยไม่ซ้ำกัน การมาทัวร์ฮานอยนั้นจึงเหมาะกับนักเดินทางที่ชื่นชอบทั้งการท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาติ และนักเดินทางที่รักการเรียนรู้วิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น รวมถึงสนุกกับการได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายและต่างออกไป เพราะทั้งหมดนั้นรวมกันไว้หมดแล้วใน ‘ฮานอย’

ตัวอย่างทัวร์ฮานอยที่น่าสนใจ

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ เที่ยวแบบครบรส สัมผัสได้หมดในทุกอารมณ์

นี่คือทัวร์ฮานอย และเมืองใกล้เคียง ซึ่งจะทำให้คุณสัมผัสเอกลักษณ์ในแต่ละเมืองซึ่งมีเสน่ห์แตกต่างกันไป เริ่มต้นที่ทะเลสาบตะวันตก กับทิวทัศน์สุดชิลล์ในเมืองฮานอย แล้วไปชมวัดเฉินก๊วก วัดจีนอันเก่าแก่และเป็นวัดหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในเมืองนี้ ก่อนไปเพลินกับทิวทัศน์สวยๆ ด้วยการล่องเรือชมฮาลองเบย์อันเป็นมรดกโลกของเวียดนาม แล้วนั่งกระเช้าข้ามอ่าวไปยังฮาลองปาร์ค ซึ่งคุณสามารถนั่งรถรางหรือขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel ชมทิวทัศน์ หรือสัมผัสกับวัฒนธรรมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอันลือชื่อ ก่อนไปเดินเล่นในตลาดกลางคืนฮาลองแบบสบายๆ แล้วตื่นเช้าไปชมสัญลักษณ์ของฮาลองอย่างถ้ำนางฟ้า แพชาวประมง และเกาะไก่จูบกัน จากนั้นกลับไปเช็คอินไฮไลท์ในฮานอย ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน และย่านถนน 36 สาย ก่อนตื่นไปชมความตระการตาของทิวทัศน์เมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งได้ฉายาว่าเป็นฮาลองบก ด้วยการล่องเรือชมภูเขาหินปูน ผาสูง และทุ่งนา อันน่าตื่นตาตื่นใจ แล้วเดินทางกลับเมืองไทยแบบที่คุณจะประทับใจกับการทัวร์ฮานอยในทริปนี้อย่างไม่รู้ลืม

ทัวร์ฮานอย - ซาปา สนุกกับวัฒนธรรม สัมผัสธรรมชาติสุดตื่นตา

ทัวร์ฮานอยทริปนี้ จะเริ่มต้นด้วยการพาคุณไปชมความงดงามของธรรมชาติในเมืองซาปา ประเดิมทริปด้วยการไปเยือนน้ำตกสีเงิน และจุดชมวิวในมุมสูงของเมืองซาปา แล้วมุ่งหน้าไปช้อปสินค้าพื้นเมืองจากชาวเขากันที่ตลาดซาปา เช้าวันต่อมาพาคุณไปเดินชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้งดำกัน ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ซึ่งมีร้านรวงท้องถิ่นและวิวนาขั้นบันไดให้คุณได้เพลินกันไปตลอดเส้นทาง แล้วนั่งรถรางต่อไปยังสถานีกระเช้าเพื่อไต่ระดับขึ้นไปพิชิตยอดเขาฟานซิปัน เทือกเขาสูงที่ได้ฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองลาวไก เพื่อไปเดินชมเดินช้อปกันในตลาดก๊กเลี้ยว ซึ่งเต็มไปด้วยข้าวของท้องถิ่นมากมาย วันสุดท้ายเดินทางกลับมายังฮานอย เพื่อเที่ยวชมสถานที่ไฮไลท์ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน จากนั้นไปเดินช้อปปิ้งสบายๆ ในย่านถนน 36 สาย ซึ่งมีร้านรวงเรียงรายอยู่ตลอดสองข้างทาง ต่อด้วยการพาคุณไปนั่งชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ อันเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ที่หาชมได้เพียงแค่ในเวียดนามเท่านั้นเป็นการปิดท้าย ทัวร์ฮานอยทริปนี้อิ่มตา อิ่มใจ ไปกับธรรมชาติและวัฒนธรรมที่จะทำให้คุณเพลินจนลืมไม่ลง

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ เช็คอินไฮไลท์กันในบรรยากาศสุดชิล

ถ้าอยากสัมผัสเวียดนามเหนือแบบเต็มๆ ตา แนะนำว่าทัวร์ฮานอยทริปนี้น่าสนใจอย่างยิ่ง เริ่มจากฮานอย สู่ลาวไก และซาปา เพื่อพาคุณไปชมนาข้าวขั้นบันไดและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจของชาวเขาเผ่าม้งดำ ณ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต แล้วไปสัมผัสความชิลล์ในตลาดซาปา ซึ่งมีข้าวของจากชนพื้นถิ่นมากมายให้ได้เลือกซื้อหากัน ต่อด้วยการนั่งรถรางขึ้นกระเช้าไปชมวิวบนยอดเขาฟานซิปัน เทือกเขาสูงอันได้ฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน จากนั้นเดินทางกลับมายังฮานอย ให้คุณเพลินกับการเดินช้อปปิ้งในย่านถนน 36 สาย ก่อนมุ่งหน้าต่อไปยังนิงห์บิงห์ในยามเช้า เพื่อชมความงามของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันน่าตื่นตาจนได้ฉายาว่าเป็นฮาลองบก ซึ่งเต็มไปด้วยผาสูงและทุ่งนาอันกว้างไกล แล้วเดินทางไปเยือนเมืองฮาลอง ให้คุณได้เดินชิลล์มองหาของฝากกันในตลาดไนท์ บาร์ซาร์ เช้าวันถัดมาพาคุณไปสัมผัสความงามของดินแดนมรดกโลกกันด้วยการล่องเรือในฮาลอง เบย์ แวะชมถ้ำนางฟ้า แพชาวประมง และเกาะไก่จูบกัน ก่อนมาชมร้านหยกเป็นการปิดท้าย ทัวร์ฮานอยทริปนี้เชื่อว่าสายธรรมชาติได้เต็มอิ่มกับความสวยกันอย่างสะใจไม่แพ้ทริปไหนแน่นอน

ทัวร์ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สัมผัสทุกไฮไลท์ในทริปเดียว

นี่คือทัวร์ฮานอยที่เหมาะกับสายธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งจะเริ่มต้นความเพลิดเพลินกัน ณ เมืองซาปา พาคุณไปสัมผัสธรรมชาติกับน้ำตกสีเงินและภูเขาฮามรอง ชมวัฒนธรรมของเมืองที่โบสถ์ซาปา และตลาด Love Market ก่อนนั่งรถไฟไปยังสถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อนั่งขึ้นไปชมทิวทัศน์ตระการตากันบนยอดเขาฟานซิปัน จากนั้น ไปเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวเผ่าม้งดำและนาขั้นบันไดกันในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ก่อนกลับมาสู่ฮานอยเพื่อแวะช้อปในย่านถนน 36 สาย ต่อด้วยการไปเยือนจตุรัสบาดิงห์และสุสานโฮจิมินห์ ในตัวเมือง แล้วมุ่งหน้าสู่นิงห์บิงห์ เมืองสวยตระการตา เจ้าของฉายา ‘ฮาลองบก’ ให้คุณล่องเรือชมความงามของภูเขาหินปูน หน้าผา และทุ่งนาอันกว้างไกล ก่อนแวะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดบายดิงห์ ซึ่งมีทิวทัศน์รอบด้านอันงดงาม และเป็นวัดใหญ่ที่สุดในอาเซียนกันเป็นการส่งท้าย นับเป็นทัวร์ฮานอยซึ่งคุณจะได้สัมผัสหลายอารมณ์แบบเต็มๆ ในทริปเดียว 

ทัวร์ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ สัมผัสกิจกรรมหลากหลาย เที่ยวได้สี่วันไม่ซ้ำอารมณ์

ทัวร์ฮานอยในสามเมืองนี้ จะพาคุณไปสัมผัสความรู้สึกที่หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองที่คุณได้ชม เริ่มต้นทริปเที่ยวเวียดนามเหนือ ด้วยความเป็นมงคล ณ วัดเฉินก๊วก วัดเก่าแก่อายุนับพันปี จากนั้นมุ่งหน้าไปที่เมืองซาปา เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติสุดตระการตาและวัฒนธรรมอันน่าสนใจ ที่นี่คุณจะได้ไปชมโบสถ์หินเก่าแก่ เดินเล่นตลาดกลางคืน นั่งรถรางขึ้นเขาไปชมยอดหลังคาแห่งอินโดจีนที่เทือกเขาฟานซิปัน จากนั้นไปชมความสวยของน้ำตกสีเงิน เดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวม้งดำและผืนนาขั้นบันไดในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ก่อนออกเดินทางไปยังฮานอย เพื่อเข้าชมสุสานโฮจิมินห์ แวะเยือนทำเนียบประธานาธิบดี ชมวัดเจดีย์เสาเดียว และไปเช็คอิน ณ ทะเลสาบคืนดาบ ต่อด้วยการมุ่งหน้าสู่เมืองนิงห์บิงห์ ตื่นตาตื่นใจกันในถ้ำตามก๊ก แล้วไปล่องเรือกระจาด สมบัติทางวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม เพื่อชมทิวทัศน์สุดอัศจรรย์ของธรรมชาติในเมืองนี้ แล้วมุ่งหน้ากลับมาฮานอยเพื่อช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย และแวะชมวัดเนินหยกเป็นการปิดท้าย เชื่อว่าทริปนี้สายกิจกรรมถูกใจกันแน่นอน

ทัวร์ฮานอย เช็คอินไฮไลท์ใหม่ในซาปา ตื่นตากับธรรมชาติและวัฒนธรรม

นี่คือทัวร์ฮานอย และซาปา ซึ่งจะพาคุณไปสัมผัสกับความน่าตื่นตาตื่นใจในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เริ่มสตาร์ทกันที่ไฮไลท์ใหม่ในเมืองซาปาที่ชื่อว่าสะพานแก้วมังกรเมฆ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่คุณจะได้สัมผัสทั้งความสูงและความเสียวไปพร้อมกัน กับความสูงระดับ 2,200 เมตร เหนือน้ำทะเล ก่อนไปเดินช้อปข้าวของท้องถิ่นกันที่ตลาดซาปา แล้วมุ่งหน้าพิชิตเทือกเขาฟานซิปัน อันได้ฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน แล้วมาเดินชิลล์ชมนาขั้นบันไดและวิถีชีวิตท้องถิ่นที่หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต สัมผัสความสวยสดชื่นของน้ำตกสีเงิน ก่อนเดินทางสู่ฮานอย เที่ยวชมวัดหงอกเซิน ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ แล้วไปช้อปปิ้งกันที่ย่านถนน 36 สาย แล้วไปล่องเรือชมทิวทัศน์บริเวณตามก๊กในเมืองนิงห์บิงห์ จากนั้นไปช้อปปิ้งที่ตลาดตามก๊กเป็นการส่งท้าย หากมองหาแหล่งเช็คอินเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ทัวร์ฮานอยทริปนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดี

ทัวร์ฮานอยแบบจุใจ เที่ยวชมทิวทัศน์ในซาปาและนิงห์บิงห์กันได้แบบสุดเพลิน

เชื่อว่าทัวร์ฮานอยทริปนี้ น่าจะถูกใจคนที่อยากไปเช็คอินหลายจุดไฮไลท์ในฮานอยเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่การไปเยือนจตุรัสบาดิงห์ แล้วไปสัมผัสบรรยากาศด้านในของสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์กันอย่างใกล้ชิด ก่อนไปเยือนทำเนียบประธานาธิบดี ชมบ้านพักโฮจิมินห์ แวะเช็คอินวัดเจดีย์เสาเดียว จากนั้นมุ่งหน้าไปยังซาปา เดินช้อปปิ้งในตลาด Love Market แล้วตื่นเช้าไปเดินเล่นชมวิถีท้องถิ่นและนาขั้นบันไดกันในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ซึ่งคุณยังมีโอกาสได้สัมผัสกับความสดชื่นของน้ำตกกั๊ตกั๊ตกันอีกด้วย ต่อด้วยการนั่งรถไฟไต่เขาเป็นระยะทางยาว 2 กิโลเมตร เพื่อไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้ามุ่งหน้าพิชิตยอดเขาฟานซิปัน อันได้รับการขนานนามว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน แล้วมาเช็คอินชมความสวยของน้ำตกสีเงิน ก่อนเดินทางกลับไปยังฮานอย เพื่อชมความสวยของทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน แล้วเดินช้อปกันให้เพลิน ณ ย่านถนน 36 สาย ก่อนไปชมอีกหนึ่งไฮไลท์อย่างการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ในเวียดนามเท่านั้น ต่อด้วยการไปเยือนเมืองนิงห์บิงห์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลก เพื่อลองล่องเรือกระจาดอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวียดนาม เที่ยวชมทิวทัศน์สุดตื่นตาของฮาลองบก ที่เต็มไปด้วยทุ่งนา หน้าผา และเขาหินปูน ซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นผ่านตาจากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด Kong Skull Island II กันเป็นการปิดท้าย ทัวร์ฮานอยทริปนี้มีทั้งความสะดวกสบาย และได้สัมผัสไฮไลท์ที่น่าสนใจกันไปแบบครบครัน

สภาพอากาศในทัวร์ฮานอย

ฤดูร้อน (มิถุนายน - สิงหาคม)

อากาศในช่วงนี้จะร้อนจัดและมีความชื้นค่อนข้างสูง อาจมีฝนตกลงมาเป็นอุปสรรคในการเดินทางของคุณพอสมควร อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30 - 39 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดจะอยู่ราวๆ เดือนมิถุนายน การไปทัวร์ฮานอยในฤดูนี้ สิ่งที่คุณต้องมีคือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย และอุปกรณ์กันฝนซึ่งควรพกติดตัวไว้เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน)

นับเป็นอีกหนึ่งช่วงซึ่งเหมาะกับการไปทัวร์ฮานอย เพราะอากาศในช่วงนี้จะเริ่มเย็นสบาย สภาพอากาศค่อนข้างแจ่มใสพอสมควร อุณหภูมิโดยประมาณจะอยู่ที่ 20 - 28 องศาเซลเซียส แจ๊กเก็ตกันลมหรือสเวตเตอร์บางๆ น่าจะสร้างความอบอุ่นสบายให้คุณในระดับที่กำลังพอดี 

ฤดูหนาว (ธันวาคม – กุมภาพันธ์)

หากเดินทางไปทัวร์ฮานอยในช่วงนี้ คุณจะพบกับอากาศซึ่งค่อนข้างหนาวเย็นโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7 - 20 องศาเซลเซียส โดยต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ สิ่งที่คุณควรต้องมีติดตัวไปคืออุปกรณ์กันหนาวที่จะสร้างความสบายให้กับการเดินทางท่องเที่ยวของคุณได้เป็นอย่างดี

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

สำหรับคนที่ชอบความงามของธรรมชาติและดอกไม้ การไปทัวร์ฮานอยช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมมากช่วงหนึ่งทีเดียว เพราะอากาศค่อนข้างสบายอยู่ในระดับประมาณ 17 - 25 องศาเซลเซียส อาจพบฝนได้บ้างประปรายในช่วงนี้ แต่ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคในการเดินทาง 

สถานที่ท่องเที่ยวในทัวร์ฮานอย

เที่ยวฮานอย - ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม

ทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่กลางเมืองฮานอย มีตำนานเกี่ยวกับตะพาบวิเศษ ดาบศักดิ์สิทธิ์ และพระราชาในสมัยโบราณ อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบแห่งนี้ ปัจจุบันที่นี่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีผู้คนนิยมมาเดินเล่นพักผ่อน เพราะนอกจากจะมีทัศนียภาพที่งดงามแล้ว ใกล้ๆ กันยังมีวัดหง็อกเซิน สะพานไม้เทฮุก และหอคอยตะพาบ ซึ่งทั้งหมดนั้นถือเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและน่าสนใจตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันอีกด้วย และแน่นอนว่าที่นี่คือไฮไลท์ซึ่งพลาดไม่ได้ เมื่อคุณมีโอกาสไปทัวร์ฮานอย

เที่ยวฮานอย - ถนน 36 สาย

เป็นย่านช้อปปิ้งซึ่งอยู่ใจกลางเมืองฮานอย ซึ่งสันนิษฐานว่าชื่อนี้มีที่มาจากการเป็นแหล่งรวมของ 36 อาชีพโบราณที่ผู้คนนิยมทำการในย่านนี้ ปัจจุบัน ที่นี่ได้ผันตัวกลายมาเป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งในถนนแต่ละเส้นก็จะเต็มไปด้วยสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกที่หลากหลาย ช่วงคืนวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ยังมีการเปิดไนท์ มาร์เก็ต ให้ได้ช้อปปิ้งกันต่อแบบยาวๆ จะของกิน ของใช้ มาทัวร์ฮานอยกันเมื่อไหร่ แวะมามองหาได้ที่นี่เลย

เที่ยวฮานอย - น้ำตกสีเงิน

Silver Waterfall หรือ Thac Bac แห่งนี้ ถือเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากที่สุดของเมืองซาปา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นสายน้ำตกซึ่งไหลลดหลั่นลงมาจากหน้าผาที่มีความสูงถึงประมาณ 100 เมตร ในวันที่ฟ้าเปิด แดดดี อากาศเป็นใจ จะมองเห็นสายน้ำของน้ำตกแห่งนี้ไหลทอดตัวยาวลงมาเป็นสายสีเงินท่ามกลางป่าเขียวขจี สมชื่อสมฉายาที่มีคนตั้งให้กับน้ำตกแห่งนี้เลยจริงๆ ตลอดแนวความสูงของตัวน้ำตกจะมีการทำเส้นทางเดินและจุดชมวิวเอาไว้ให้เป็นระยะ นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในการทัวร์ฮานอย และซาปา ที่คุณไม่ควรพลาดการได้มาชมเลยละ บอกเลยว่ายิ่งใหญ่ ตระการตา คุ้มค่าแก่การป่ายปีนแน่นอน

เที่ยวฮานอย - ฮาลอง เบย์

หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เมื่อเอ่ยถึงเวียดนาม ชื่อของอ่าวฮาลองมักจะผุดขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรกๆ ที่ผู้คนนึกถึง ด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและระบบชีวภาพรอบๆ บริเวณอ่าวนี้ ทำให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนอ่าวนี้เป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ด้วยทิวทัศน์สวยงามซึ่งเกิดขึ้นจากภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตา ที่กระจายตัวทั่วไปในพื้นที่อ่าวซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร จึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะได้เห็นทิวทัศน์ของอ่าวนี้ผ่านจอภาพยนตร์ในระดับฮอลลีวู้ดมาแล้วหลายเรื่องทีเดียว ไหนๆ ก็มาทัวร์ฮานอยกันแล้วทั้งที อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่กันด้วยนะ รับรองว่าคุณต้องถูกใจ

เที่ยวฮานอย - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

เป็นหมู่บ้านของชาวม้งดำ หนึ่งในชนพื้นเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในซาปา ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่ในความสูงประมาณ 1,650 เมตร ห่างจากตัวเมืองมาประมาณ 3 กิโลเมตร ในหมู่บ้านจะมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อนพร้อมด้วยบ้านรูปแบบแปลกตา ผู้คนท้องถิ่นยังคงดำเนินชีวิตแนวเกษตรกรรมสุดสโลว์ไลฟ์คล้ายกับในยุคอดีต ตลอดทางเดินคุณจะพบกับชิ้นงานหัตถกรรมที่แต่ละบ้านประดิษฐ์สร้างสรรค์แล้วนำมาวางขาย หากใจไม่แข็งมีสิทธิ์ช้อปหมดตัวกันตั้งแต่ปากทางเอาได้ง่ายๆ เลยทีเดียว และด้วยความมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ทำให้คุณไม่ควรพลาดการมาเยือนหมู่บ้านนี้เมื่อได้มาทัวร์ฮานอย แล้วแวะมาที่ซาปา

เที่ยวฮานอย - ยอดเขาฟานซิปัน

เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเวียดนามและได้ชื่อว่าเป็น ‘หลังคาแห่งอินโดจีน’ ด้วยความสูงถึง 3,143 เมตร การเดินทางพิชิตยอดเขาฟานซิปันแห่งนี้มีสองวิธี คือการเดินเท้าและการนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่มีระยะทางยาวถึงกว่า 6 กิโลเมตร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกระเช้า 3 สายแบบไม่หยุดพักที่ยาว สูง และทันสมัยที่สุดในโลกอีกด้วย ด้านบนบริเวณจุดสูงสุดมีการสร้างปิรามิดเล็กๆ เอาไว้เป็นแลนด์มาร์คให้คุณได้แวะถ่ายรูปเช็คอินกัน แต่สิ่งที่คุ้มค่ายิ่งกว่านั้นคือการได้เห็นทิวทัศน์แบบ 360 องศา ซึ่งสูง สวย และน่าอัศจรรย์แบบสุดๆ ไปเลยเชียวละ หากมาทัวร์ฮานอย แล้วเลยมายังซาปา ต้องแวะมาให้ได้นะ ไม่งั้นรับรองว่าต้องเสียดาย

เที่ยวฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองฮานอย ห่างออกไปประมาณ 100 กิโลเมตรนิดๆ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยทุ่งนาสลับไปกับภูเขาหินปูนหลากหลายรูปแบบ มีแม่น้ำลำคลองตัดผ่านหลายสาย ทำให้การล่องเรือชมทิวทัศน์ของที่นี่กลายเป็นกิจกรรมยอดฮิต ซึ่งมาทัวร์ฮานอยแล้วควรต้องเลยมายังนิงห์บิงห์เพื่อได้ลองสัมผัสกัน ตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ของธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าเป็น ‘อ่าวฮาลองซึ่งตั้งอยู่บนบก’ กันเลยทีเดียว เมื่อได้ชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแล้วทั้งที รับรองให้เลยว่าเมืองนี้ต้องไม่ธรรมดา!

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ฮานอย

1. Xoi Yen - ร้านอาหาร ฮานอย

เป็นร้านอาหารที่ตั้งตระหง่านกันอยู่ในย่านชุมชนกลางใจเมือง ตัวร้านเป็นอาคารพาณิชย์แบบเรียบง่ายสบายๆ ที่นี่ให้บริการอาหารเวียดนามที่ถ้าจะให้เปรียบก็น่าจะอารมณ์คล้ายๆ ร้านข้าวแกงบ้านเรานั่นละ เพราะเค้าเสิร์ฟเมนูข้าวเหนียวที่มาพร้อมกับมันบด หอมเจียว และกับข้าวอื่นๆ ตามแต่เราจะสั่งอย่าง หมูกรอบ กุนเชียง หมูตุ๋น ไก่ผัด หรือหมูบดปรุงรส และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมน้ำจิ้มคล้ายอาจาดเป็นเครื่องเคียง โดยคุณเลือกได้ว่าจะกินข้าวแบบไหนกับกับข้าวอะไร จะงงและสนุกแค่ไหนก็ต้องลองไปสั่งกินดู 

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 24.00 น.

พิกัด : 35b Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

2. Cafe Giang - ร้านอาหาร ฮานอย

บอกเลยว่า คอกาแฟต้องห้ามพลาดการมาเยือนร้านนี้เลยทีเดียว ตัวร้านขนาดไม่ใหญ่และให้บรรยากาศในสไตล์ท้องถิ่น เปิดให้บริการทั้งหมดสองชั้น และมีเอกลักษณ์ด้วยการใช้โต๊ะและเก้าอี้ตัวเล็กๆ ซึ่งไม่น่าจะซ้ำกับคาเฟ่แห่งไหน ไฮไลท์ของที่นี่ซึ่งอยากแนะนำให้คุณปักหมุดเอาไว้ คือเมนูกาแฟเวียดนามอันขึ้นชื่อ ที่เสิร์ฟมาพร้อมไข่ซึ่งนำไปตีจนได้ฟองละเอียดนุ่มวางลอยมาบนหน้า เชื่อว่านี่คือเมนูที่คุณจะหาชิมได้เมื่อมาทัวร์ฮานอยเท่านั้นละ จริงมั้ย?

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 22.00 น.

พิกัด : 39 Nguyễn Hữu Huân, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

3. Red Dzao House - ร้านอาหาร ซาปา

ตัวร้านเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ตกแต่งในสไตล์ท้องถิ่น เมนูเด็ดซึ่งทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งเช็คอินที่ต้องมา ก็คือเมนูชาบูปลาแซลมอน เพราะในซาปามีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนในพื้นที่ ทำให้แซลมอนที่นี่มั่นใจได้ในความสดใหม่ อากาศเย็นๆ ซดน้ำซุปร้อนๆ ในหม้อไปพลางๆ บอกได้อย่างเดียวเลยว่าฟิน! เรียกว่านี่คืออีกหนึ่งร้านดังซึ่งควรต้องมาลองสักครั้งเมื่อคุณมาทัวร์ฮานอย แล้วแวะมาเยือนซาปา 

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.30 – 22.00 น.

พิกัด: 4b Thác Bạc, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 333100, Vietnam

ทัวร์ฮานอย เคล็ดลับเที่ยวฮานอย

สำหรับการใช้บริการรถรับจ้างในเวียดนามแนะนำให้ทำการตกลงราคาให้แน่นอนก่อนใช้บริการ ถ้าเป็นไปได้ควรถ่ายรูปรถและคนขับเอาไว้ก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันการกล่าวอ้างในเรื่องข้าวของเสียหายและต้องจ่ายเงินเพิ่มในภายหลัง ในการช้อปปิ้งข้าวของหรือกินอาหาร ควรทำการตกลงราคากันให้ดีก่อนทุกครั้ง ในการช้อปปิ้งควรต่อราคาลงมาราว 40 - 50% เป็นอย่างน้อย เพราะพ่อค้าแม่ค้ามักจะตั้งราคาเอาไว้สูงเกินจริงเสมอ โดยส่วนใหญ่มักสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ ควรใช้เครื่องคิดเลขหรืออุปกรณ์อื่นเป็นตัวช่วยในการต่อรองราคา และเนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งต้องใช้การเดิน ขึ้นรถ หรือลงเรือเป็นส่วนใหญ่ คุณจึงควรแต่งกายให้คล่องแคล่วรัดกุม สวมรองเท้าที่เดินสบาย สำหรับการมาทัวร์ฮานอยและเมืองข้างเคียงในฤดูหนาว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นได้เป็นอย่างดี เท่านี้ทัวร์ฮานอยของคุณก็จะแฮปปี้กันแบบสุดๆ แล้วละ!

รีวิวทัวร์ฮานอย

- เวียดนามใกล้ๆ ใครๆก็ไปได้

- รีวิวสุดยอด 7 จานเด็ดที่ต้องห้ามพลาดในเมนูอาหารเวียดนาม

- รวม 10 แหล่งช้อปปิ้งของเวียดนาม ที่โฮจิมินห์ & ฮานอย