ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน บาธ 7 วัน 4 คืน เสาหินสโตนเฮนจ์ อิสระเที่ยวลอนดอน 2 วันเต็ม บิน MALAYSIA AIRLINES

ทั่วไป
รหัส 11335
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ
7 วัน 4 คืน
MALAYSIA AIRLINES
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย
หมู่บ้านลาคอค
หมู่บ้านลาคอค
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
3.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

ประทับใจร้านอาหารในโรงแรม The Swan ที่ Bibury อยากไปนั่งทานอาหารที่โรงแรมนี้มานานแล้ว ถูกใจมากๆค่ะ