Tourkrub Logo
#11530 แพ็คเกจเต็ม

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ลาว

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน สักการะพระธาตุหลวง ล่องเรือคายัค บิน Bangkok Airways

กลับเช้า
ไฟล์ทเช้า
บินตรง
ล่องเรือชมวิว

ไฮไลท์ทัวร์

ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
มื้ออาหาร
คะแนนเที่ยวบิน
บินฟูลเซอร์วิส และบินตรง
2สถานที่เที่ยว
2กิจกรรม
-ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มีวันอิสระ

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 3 วัน 2 คืน
ดูทั้งหมด
วันที่ 1
  เช้า
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานวัตไต
 • เวียงจันทน์
  กลางวัน
 • หอพระแก้ว
 • อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
 • วัดพระธาตุหลวง
 • วังเวียง
 • ถนนคนเดินวังเวียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 2
  เช้า
 • ล่องเรือแม่นํ้าซอง
 • ถ้ำนอน หรือถ้ำน้ำ
  กลางวัน
 • ถ้ำจัง
 • ถ้ำปูคำ
 • บลูลากูน 1
 • บอลลูนเมืองวังเวียง
ดูรูปเพิ่มเติม
วันที่ 3
  เช้า
 • เวียงจันทน์
 • ท่าอากาศยานวัตไต
  กลางวัน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ดูรูปเพิ่มเติม

มื้ออาหาร

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
มื้อเพื่อคุณ
รวมในค่าทัวร์แล้ว
มื้ออิสระ
หาทานได้ตามใจคุณ
ไม่มีมื้ออาหาร
มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
2THE GRAND RIVERSIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
3
ทั่วไป
รหัส 11530
ลาว
3 วัน 2 คืน
Bangkok Airways
Bangkok Airways