แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ลาว

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ลาวทั้งหมด

ทัวร์ลาว วังเวียง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน สักการะพระธาตุหลวง ล่องเรือคายัค บิน Bangkok Airways

ทั่วไป
รหัส 11530
ทัวร์ลาว - ลาว
3 วัน 2 คืน
Bangkok Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
ล่องเรือแม่นํ้าซอง
บลูลากูน 1
บลูลากูน 1
อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
อนุสาวรีย์ประตูชัยเวียงจันทน์
วัดพระธาตุหลวง
วัดพระธาตุหลวง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 600 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน