ทัวร์สวิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 7 วัน 4 คืน ยอดเขากลาเซียร์3000 ขึ้นกระเช้าโรแตรชมวิวยอดเขาทิตลิส บิน การบินไทย (ไม่รวมค่าวีซ่า) อิสระท่องเที่ยวในเมืองเซอร์แมท  โบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล เมืองอันเดอร์แมท เมืองซูริค สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์) สิงโตหินแกะสลัก ลูเซิร์น ถ้ำน้ำแข็ง (ทิตลิส) ยอดเขาทิตลิส กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ แองเกิ้ลเบิร์ก อินเทอร์ลาเก้น Peak Walk  By Tissot ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เมืองโกล เดอ ปิยง ปราสาทชิลลอง มองเทรอซ์ เมืองแทซ แมทเทอร์ฮอร์น เซอร์แมท รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส อันเดอร์แมท โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ มหาวิหารกรอสมุนเตอร์ ทัวร์ครับ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 7 วัน 4 คืน ยอดเขากลาเซียร์3000 ขึ้นกระเช้าโรแตรชมวิวยอดเขาทิตลิส บิน การบินไทย (ไม่รวมค่าวีซ่า) new
4.9 17
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 7 วัน 4 คืน ยอดเขากลาเซียร์3000 ขึ้นกระเช้าโรแตรชมวิวยอดเขาทิตลิส บิน การบินไทย (ไม่รวมค่าวีซ่า)
ทั่วไป
รหัส 11562
ทั่วไป
รหัส 11562
สวิส
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
ยอดเขาทิตลิส / Peak Walk By Tissot / ยอดเขากลาเซียร์ 3000 / รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ทั่วไป
รหัส 11562
สวิส
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
ยอดเขาทิตลิส / Peak Walk By Tissot / ยอดเขากลาเซียร์ 3000 / รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
ระดับสายการบิน
บินเช้ามืด
24 สถานที่ท่องเที่ยว
0 กิจกรรม
0 ร้านช้อปปิ้ง
ไม่มี วันอิสระ
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
รายละเอียดของทัวร์
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ทั่วไป
รหัส 11562
สวิส
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน
ยอดเขาทิตลิส / Peak Walk By Tissot / ยอดเขากลาเซียร์ 3000 / รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
Thai Airways
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว