ทัวร์สวิส ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 7 วัน 4 คืน ยอดเขากลาเซียร์3000 ขึ้นกระเช้าโรแตรชมวิวยอดเขาทิตลิส บิน การบินไทย (ไม่รวมค่าวีซ่า) อิสระท่องเที่ยวในเมืองเซอร์แมท  โบส์ถเซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล เมืองอันเดอร์แมท เมืองซูริค (Zurich) สะพานคาเปล หรือ  สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์  สิงโตหินแกะสลัก เมืองลูเซิร์น ถ้ำน้ำแข็ง ( ทิตลิส ) ยอดเขาทิตลิส กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์ แองเกิ้ลเบิร์ก อินเทอร์ลาเก้น Peak Walk  By  Tissot กลาเซียร์ 3000 เมืองโกล เดอ ปิยง ปราสาทชิลลอง / ปราสาทชิลยอง มองเทรอซ์ เมืองแทซ แมทเทอร์ฮอร์น เมืองเซอร์แมท รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส อันเดอร์แมท โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ มหาวิหารกรอสมุนเตอร์ ทัวร์ครับ ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 7 วัน 4 คืน ยอดเขากลาเซียร์3000 ขึ้นกระเช้าโรแตรชมวิวยอดเขาทิตลิส บิน การบินไทย (ไม่รวมค่าวีซ่า) new
4.9 5

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น 7 วัน 4 คืน ยอดเขากลาเซียร์3000 ขึ้นกระเช้าโรแตรชมวิวยอดเขาทิตลิส บิน การบินไทย (ไม่รวมค่าวีซ่า)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

Thai Airways Thai Airways
7 วัน 4 คืน
ยอดเขาทิตลิส | Peak Walk By Tissot | กลาเซียร์ 3000 | รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

Thai Airways Thai Airways
7 วัน 4 คืน
ยอดเขาทิตลิส | Peak Walk By Tissot | กลาเซียร์ 3000 | รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว
Highlight Icon

ไฮไลท์ของแพ็คเกจทัวร์

ยอดเขาทิตลิส
Peak Walk By Tissot
กลาเซียร์ 3000
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
ช่องทางการสั่งจองแพ็คเกจ
* จองผ่านเว็บ เร็วกว่าแน่นอน * จองผ่านเว็บ
Detail Black Icon

รายละเอียดของทัวร์

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)
ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

Thai Airways Thai Airways
7 วัน 4 คืน
ยอดเขาทิตลิส | Peak Walk By Tissot | กลาเซียร์ 3000 | รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
ขออภัยแพ็คเกจนี้หมดแล้ว