แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โอซาก้า นาโกย่าทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า 6 วัน 3 คืน วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ บิน Thai AirAsia X (วันอิสระ)

เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 11892
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า นาโกย่า
6 วัน 3 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นช้อปปิ้ง
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
วัดคินคาคุจิ
วัดคินคาคุจิ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
วัดโทไดจิ
วัดโทไดจิ
อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
อิสระท่องเที่ยวในโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน