Tourkrub Logo
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
  วันหยุด
   จำนวนวันเดินทาง
    สายการบิน
     เส้นทาง
      ค้นหาแพ็คเกจไม่พบ

      ไม่พบแพ็คเกจทัวร์

      ลองตัวเลือกใหม่ หรือค้นหาจากหน้ารวมแพ็คเกจทัวร์

      นำท่านท่องเที่ยวไปกับ เมืองโกเบ สะพานอะคาชิไคเคียว เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก,ยอดเขาร็อคโค ยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองโกเบ, โกเบ ฮาเบอร์แลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวริมน้ำซึ่งเป็นที่นิยม เพียบพร้อมไปด้วยสารพัดสิ่งที่ดึงดูดให้เข้าไปอย่างมากมาย เมืองนารา นมัสการ พระพุทธรูปไดบุสสึ และให้อาหารกวางแสนเชื่อง เกียวโต วัดคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500 ปี และติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชิญดื่มสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สาย, ป่าไผ่อาราชิยาม่า หนึ่งในป่าไผ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น, เดินเล่น ย่านกิออน ย่านโบราณที่ให้บรรยากาศความเป็นเกียวโตมากที่สุด นาโกย่า สัมผัสกับความงามของ ปราสาทนาโกย่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำของเมืองนาโกย่า, ศาลเจ้าโอสึคันนง เป็น 1 ใน 3 ของศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น, โอเอซิส 21 หนึ่งในแลนด์มาร์คของย่านซาคาเอะ, อิสระช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ