Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ

พบ 21 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เที่ยวเทศกาล
รหัส 16828
16828 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต พักเกียวโต 5 บิน PEACH AIRLINES
โอซาก้า นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต พักเกียวโต
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
36,990
เริ่มต้น33,990
ทั่วไป
รหัส 16844
16844 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น41,888
ทั่วไป
รหัส 17008
17008 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
เริ่มต้น56,900
ทั่วไป
รหัส 17010
17010 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโดทงโบริ 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโดทงโบริ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น58,900
ทั่วไป
รหัส 17171
17171 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ทาคายาม่า ชมซากุระบริเวณ แม่น้ำซาไก ปราสาทโอซาก้า 6 บิน การบินไทย
นาโกย่า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ทาคายาม่า ชมซากุระบริเวณ แม่น้ำซาไก ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
55,990
เริ่มต้น47,990
ทั่วไป
รหัส 17097
17097 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวะโกะ  สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า  โอซาก้า 7 บิน Singapore Airlines
โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า โอซาก้า
6
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
ทั่วไป
รหัส 17172
17172 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 5 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ถนนสายกาน้ำชา ปราสาทโอซาก้า 7 บิน การบินไทย
นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 5 คืน
มี.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ถนนสายกาน้ำชา ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,990
ทั่วไป
รหัส 17173
17173 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ  กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์ 6 บิน การบินไทย
นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
เม.ย.
หมู่บ้านชิราคาวะโกะ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,990
ทั่วไป
รหัส 17011
17011 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
ทั่วไป
รหัส 17009
17009 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 7 บิน การบินไทย
โอซาก้า โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
ทั่วไป
รหัส 16987
16987 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ
2
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 17049
17049 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
39,888
เริ่มต้น35,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17154
17154 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย.
หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน
2
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น35,888
ทั่วไป
รหัส 17152
17152 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า และ จุดชมซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แจ๊ซดรีมเอ้าท์เล็ท 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
ปราสาทโอซาก้า และ จุดชมซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ แจ๊ซดรีมเอ้าท์เล็ท
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น38,888

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ มาทำรู้จักหมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น ‘ชิราคาวาโกะ’

ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่น เปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย คนไทยเราก็หลั่งไหลไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆ ช่วงแรกๆ ก็ไปแต่ที่เดิมๆ เบสิคๆ อย่างโตเกียว โอซาก้า หรือฮอกไกโด แต่ช่วงหลังๆ มานี้ เราจะเห็นรีวิวหมู่บ้านหนึ่งในญี่ปุ่น ที่มีความธรรมชาติ ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา ดูแล้วน่าไปเยือนมากๆ

วันนี้เราเลยพาทุกท่านไปทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ มาทำความรู้จักกับ ‘ชิราคาวาโกะ’ หมู่บ้านมรดกโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น กัน บอกเลยว่าอ่านจบแล้วจะหลงรัก จนอยากจะรีบจองทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ เพื่อไปสัมผัสกับ ชิราคาวาโกะ ด้วยตัวเองแน่ๆ ค่ะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 มีบ้านแบบกัสโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม อยู่บนหุบเขาในพื้นที่ห่างไกล คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลัก นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ตลอดทั้งปี เพราะที่นี่สามารถเที่ยวได้ในทุกฤดูเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความเขียวงามของต้นไม้ ในฤดูใบไม้ผลิ แล้วแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะกลายเป็นสีขาวโพลนตัดกับสีน้ำตาลของบ้านโบราณในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงพีคที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเที่ยวกันค่ะ

ที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้สามารถเดินเที่ยวได้รอบภายในวันเดียว จุด Tourist Spot ที่นักท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ นิยมไปกัน ก็ได้แก่ สะพานไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ , การถ่ายรูปคู่กับบ้านไม้โบราณ รวมถึงการถ่ายกับฝาท่อของหมู่บ้าน ที่มีเอกลักษณ์แสดงออกถึงหมู่บ้านชิราคาวาโกะอย่างที่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะ แต่ข้อสำคัญที่ควรระวังคือ ถึงที่นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม แต่บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆ ยังไงก็อย่าลืมรักษามารยาท และเกรงใจเจ้าของบ้านด้วยนะคะ จะได้มีหมู่บ้านมรดกโลกสวยๆ อยู่คู่กับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อให้เราไปทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะนานๆ

มีทริคเด็ดที่อยากแนะนำเพิ่มเติม ในเรื่องของการแต่งตัวมาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ มาถึงนี่ทั้งที ก็อยากจะมีรูปสวยๆ กลับไปใช่ไหมล่ะคะ

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสีเขียวของใบไม้ผลิ ตัดกับสีน้ำตาลของตัวบ้าน ช่วงนี้เสื้อผ้าก็ใส่สบายๆ ได้เลยค่ะ เพราะอากาศไม่ได้หนาวเย็น แฟชั่นตามแบบฉบับคนไทยเราได้เลย ส่วนสีควรเลือกใส่ไปในโทนสีเย็นๆ อย่างสีฟ้า หรือสีเขียว จะได้ดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบค่ะ

ส่วนช่วงฤดูใบไม้ร่วง บรรยากาศโดยรอบจะกลืนกับไปกับสีแดง ที่เข้ากันได้ดี๊ดีกับตัวบ้านสีน้ำตาล ช่วงนี้อากาศจะเย็นลงพอสมควร อาจจะต้องเลือกเสื้อผ้าในหมวด winter style มาใส่เพิ่มความอบอุ่นสักหน่อย ส่วนโทนสีที่เหมาะสม จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆ สีน้ำตาลอ่อนๆ ก็ดูเข้ากันได้ดีกับบรรยากาศโดยรอบ หากใครอยากจะสดใสหน่อย สีเหลือง สีขาว สีครีม ก็เป็นสีที่เข้ากันได้ดีนะคะ ลองจัดกระเป๋าดูสิ

ปิดท้ายกันกับทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ช่วงฤดูหนาว ช่วงเวลายอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางเป็นการทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ เพราะเป็นช่วงที่เค้าร่ำลือกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่า สวยที่สุด เลยล่ะค่ะ ช่วงนี้หิมะจะปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน แล้วยิ่งอยู่ในหุบเขา ความหนาวจึงทวีคูณขึ้นไปอีก อากาศจะอยู่ที่เลขตัวเดียว หรือปีไหนหนาวหน่อยก็อาจจะถึงขั้นติดลบเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแฟชั่นหน้าหนาว พวกเสื้อโค้ทต่างๆ หมวกไหมพรม ผ้าพันคอ ถุงมือ รองเท้าบู้ท จัดหนักจัดเต็มกันได้เลย เลือกที่แฟชั่นหน่อย นอกจากป้องกันความหนาวแล้วยังถ่ายภาพออกมาสวยด้วยล่ะ แนะนำหนุ่มๆ ให้เลือกใส่เป็นโทนสีกรม หรือน้ำเงิน ไว้นะคะ  ไม่ดูทึมจนเกินไป แต่ยังมีความชิคเล็กๆ ส่วนสาวๆ อย่างเราๆ อยากแนะนำให้จัดเต็มกับสีสันสดใส อย่างสีแดง สีชมพูไปเลย ตัดกับปุยหิมะสีขาว แล้วจะได้ภาพออกมาที่สวยมากๆ ไม่เชื่อลองดูค่ะ

สำหรับไฮไลท์ที่ถือว่า เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวรอคอย และต่างเตรียมตัวกดจองทัวร์ญี่ปุ่น เพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมยัง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นั่นก็คือ ช่วงเวลา ‘ไลท์อัพ’ หรือช่วงที่หมู่บ้านเปิดไฟนั่นเอง ซึ่งในแต่ละปี จะจัดเพียงไม่กี่ครั้ง และใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกนี้ ต้องรีบจับจองทัวร์เลยล่ะค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นการปกป้องมรดกโลก จะมีเพียงรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถึงสามารถเข้าหมูบ้านได้ค่ะ ซึ่งบอกเลยว่า หากไปเองแบบไม่จองทัวร์ อาจจะลำบากหน่อยนะคะ และแน่นอนว่า ทัวร์จะต้องเต็มไวมากๆ อย่าใช้เวลาตัดสินใจนานจนพลาดโอกาสดีๆ นี้นะคะ

 

ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะตบเท้าเข้ามาเที่ยวที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะกันเยอะ อาจจะเซ็งๆ เบื่อๆ สักนิดหากต้องแย่งกันเที่ยว แย่งกันถ่ายรูป แต่เชื่อเถอะค่ะว่า ภาพที่เห็นนั้นสวยงาม คุ้มค่าที่ได้มาจริงๆ ถ้าหากมีโอกาสมาทัวร์ญี่ปุ่น อย่าพลาดที่จะมาทัวร์ยัง ชิราคาวาโกะ นะคะ แล้วการทัวร์ญี่ปุ่น ของเพื่อนๆ จะเปลี่ยนไป และประทับใจอย่างมิรู้ลืมเลยล่ะค่ะ

 

 

อ่านต่อ >> หมู่บ้านในฝันที่มีอยู่จริง !!!!! "ชิราคาวาโกะ" หมู่บ้านบ้านมรดกโลก ต้องไปดูให้เห็นกับตา ><"