Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ

พบ 19 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 18158
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
20%
18158 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ต.ค.
ปราสาทโอซาก้า ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานนาคะบาชิ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
29,999
เริ่มต้น23,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18137
18137 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สะพานนาคะบาชิ
4
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น28,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17216
17216 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึเดระ หมู่บ้านมรดกโลกชราคาวาโกะ ชอปปิ้งชันไซบาชิ
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น29,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17684
17684 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.
สะพานโทเก็ตสีเคียว ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18169
18169 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
วัดคิโยมิสึ วัดคินคะคุจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น31,990
ทั่วไป
รหัส 17884
17884 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ 6 บิน VietJet Air
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินเนนซากะ
2
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น36,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18166
18166 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ 5 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น37,990
ทั่วไป
รหัส 18351
18351 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ คามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 บิน PEACH AIRLINES
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ คามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น41,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18354
18354 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาริตะ  โออิชิพาร์ค อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาว่า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย.
นาริตะ โออิชิพาร์ค อุทยานแห่งชาติคามิโคจิ หมู่บ้านชิราคาว่า
2
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น47,900
ทั่วไป
รหัส 18418
18418 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาโกย่า โอซาก้า คามิโคจิ เกียวโต 7 บิน Singapore Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
นาโกย่า โอซาก้า คามิโคจิ เกียวโต
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น47,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18358
18358 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาริตะ  สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ คามิโคจิ เมืองเก่าทาคายาม่า จุดชมวิวฮาคุโบะ โอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
นาริตะ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ คามิโคจิ เมืองเก่าทาคายาม่า จุดชมวิวฮาคุโบะ โอซาก้า
2
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น48,900
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18415
18415 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาราอิจูกุ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค 6 บิน Singapore Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาราอิจูกุ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
3
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18413
18413 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หุบเขาโครังเค นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 7 บิน Singapore Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
หุบเขาโครังเค นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Singapore Airlines
เริ่มต้น49,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18333
18333 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ปรำสำททองคิงคะคุจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้ำนโบรำณนำรำอิจูคุ 6 บิน Japan Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.ค.
ปรำสำททองคิงคะคุจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้ำนโบรำณนำรำอิจูคุ
3
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
Japan Airlines
เริ่มต้น69,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18353
18353 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ อุโมงใบเมเปิ้ล 6 บิน การบินไทย
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ต.ค. / พ.ย.
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เจแปนแอลป์ อุโมงใบเมเปิ้ล
3
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น73,999

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ มาทำรู้จักหมู่บ้านมรดกโลกของญี่ปุ่น ‘ชิราคาวาโกะ’

ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่น เปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย คนไทยเราก็หลั่งไหลไปเที่ยวยังประเทศญี่ปุ่นอยู่เรื่อยๆ ช่วงแรกๆ ก็ไปแต่ที่เดิมๆ เบสิคๆ อย่างโตเกียว โอซาก้า หรือฮอกไกโด แต่ช่วงหลังๆ มานี้ เราจะเห็นรีวิวหมู่บ้านหนึ่งในญี่ปุ่น ที่มีความธรรมชาติ ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา ดูแล้วน่าไปเยือนมากๆ

วันนี้เราเลยพาทุกท่านไปทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ มาทำความรู้จักกับ ‘ชิราคาวาโกะ’ หมู่บ้านมรดกโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น กัน บอกเลยว่าอ่านจบแล้วจะหลงรัก จนอยากจะรีบจองทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ เพื่อไปสัมผัสกับ ชิราคาวาโกะ ด้วยตัวเองแน่ๆ ค่ะ

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 มีบ้านแบบกัสโชสึคุริ เป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า 250 ปี บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม อยู่บนหุบเขาในพื้นที่ห่างไกล คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลัก นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวที่นี่ตลอดทั้งปี เพราะที่นี่สามารถเที่ยวได้ในทุกฤดูเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นความเขียวงามของต้นไม้ ในฤดูใบไม้ผลิ แล้วแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะกลายเป็นสีขาวโพลนตัดกับสีน้ำตาลของบ้านโบราณในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงพีคที่นักท่องเที่ยวมักจะมาเที่ยวกันค่ะ

ที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ มีขนาดไม่ใหญ่มาก ทำให้สามารถเดินเที่ยวได้รอบภายในวันเดียว จุด Tourist Spot ที่นักท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ นิยมไปกัน ก็ได้แก่ สะพานไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ , การถ่ายรูปคู่กับบ้านไม้โบราณ รวมถึงการถ่ายกับฝาท่อของหมู่บ้าน ที่มีเอกลักษณ์แสดงออกถึงหมู่บ้านชิราคาวาโกะอย่างที่ไม่เหมือนใครด้วยค่ะ แต่ข้อสำคัญที่ควรระวังคือ ถึงที่นี่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม แต่บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านที่มีคนอยู่จริงๆ ยังไงก็อย่าลืมรักษามารยาท และเกรงใจเจ้าของบ้านด้วยนะคะ จะได้มีหมู่บ้านมรดกโลกสวยๆ อยู่คู่กับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น เพื่อให้เราไปทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะนานๆ

มีทริคเด็ดที่อยากแนะนำเพิ่มเติม ในเรื่องของการแต่งตัวมาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ มาถึงนี่ทั้งที ก็อยากจะมีรูปสวยๆ กลับไปใช่ไหมล่ะคะ

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่บรรยากาศโดยรอบจะเป็นสีเขียวของใบไม้ผลิ ตัดกับสีน้ำตาลของตัวบ้าน ช่วงนี้เสื้อผ้าก็ใส่สบายๆ ได้เลยค่ะ เพราะอากาศไม่ได้หนาวเย็น แฟชั่นตามแบบฉบับคนไทยเราได้เลย ส่วนสีควรเลือกใส่ไปในโทนสีเย็นๆ อย่างสีฟ้า หรือสีเขียว จะได้ดูกลมกลืนไปกับบรรยากาศโดยรอบค่ะ

ส่วนช่วงฤดูใบไม้ร่วง บรรยากาศโดยรอบจะกลืนกับไปกับสีแดง ที่เข้ากันได้ดี๊ดีกับตัวบ้านสีน้ำตาล ช่วงนี้อากาศจะเย็นลงพอสมควร อาจจะต้องเลือกเสื้อผ้าในหมวด winter style มาใส่เพิ่มความอบอุ่นสักหน่อย ส่วนโทนสีที่เหมาะสม จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆ สีน้ำตาลอ่อนๆ ก็ดูเข้ากันได้ดีกับบรรยากาศโดยรอบ หากใครอยากจะสดใสหน่อย สีเหลือง สีขาว สีครีม ก็เป็นสีที่เข้ากันได้ดีนะคะ ลองจัดกระเป๋าดูสิ

ปิดท้ายกันกับทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ ช่วงฤดูหนาว ช่วงเวลายอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางเป็นการทัวร์ญี่ปุ่น ชิราคาวาโกะ เพราะเป็นช่วงที่เค้าร่ำลือกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่า สวยที่สุด เลยล่ะค่ะ ช่วงนี้หิมะจะปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน แล้วยิ่งอยู่ในหุบเขา ความหนาวจึงทวีคูณขึ้นไปอีก อากาศจะอยู่ที่เลขตัวเดียว หรือปีไหนหนาวหน่อยก็อาจจะถึงขั้นติดลบเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแฟชั่นหน้าหนาว พวกเสื้อโค้ทต่างๆ หมวกไหมพรม ผ้าพันคอ ถุงมือ รองเท้าบู้ท จัดหนักจัดเต็มกันได้เลย เลือกที่แฟชั่นหน่อย นอกจากป้องกันความหนาวแล้วยังถ่ายภาพออกมาสวยด้วยล่ะ แนะนำหนุ่มๆ ให้เลือกใส่เป็นโทนสีกรม หรือน้ำเงิน ไว้นะคะ  ไม่ดูทึมจนเกินไป แต่ยังมีความชิคเล็กๆ ส่วนสาวๆ อย่างเราๆ อยากแนะนำให้จัดเต็มกับสีสันสดใส อย่างสีแดง สีชมพูไปเลย ตัดกับปุยหิมะสีขาว แล้วจะได้ภาพออกมาที่สวยมากๆ ไม่เชื่อลองดูค่ะ

สำหรับไฮไลท์ที่ถือว่า เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวรอคอย และต่างเตรียมตัวกดจองทัวร์ญี่ปุ่น เพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมชมยัง หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นั่นก็คือ ช่วงเวลา ‘ไลท์อัพ’ หรือช่วงที่หมู่บ้านเปิดไฟนั่นเอง ซึ่งในแต่ละปี จะจัดเพียงไม่กี่ครั้ง และใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น เพราะฉะนั้นหากใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศโรแมนติกนี้ ต้องรีบจับจองทัวร์เลยล่ะค่ะ ที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อเป็นการปกป้องมรดกโลก จะมีเพียงรถที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ถึงสามารถเข้าหมูบ้านได้ค่ะ ซึ่งบอกเลยว่า หากไปเองแบบไม่จองทัวร์ อาจจะลำบากหน่อยนะคะ และแน่นอนว่า ทัวร์จะต้องเต็มไวมากๆ อย่าใช้เวลาตัดสินใจนานจนพลาดโอกาสดีๆ นี้นะคะ

 

ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะตบเท้าเข้ามาเที่ยวที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะกันเยอะ อาจจะเซ็งๆ เบื่อๆ สักนิดหากต้องแย่งกันเที่ยว แย่งกันถ่ายรูป แต่เชื่อเถอะค่ะว่า ภาพที่เห็นนั้นสวยงาม คุ้มค่าที่ได้มาจริงๆ ถ้าหากมีโอกาสมาทัวร์ญี่ปุ่น อย่าพลาดที่จะมาทัวร์ยัง ชิราคาวาโกะ นะคะ แล้วการทัวร์ญี่ปุ่น ของเพื่อนๆ จะเปลี่ยนไป และประทับใจอย่างมิรู้ลืมเลยล่ะค่ะ

 

 

อ่านต่อ >> หมู่บ้านในฝันที่มีอยู่จริง !!!!! "ชิราคาวาโกะ" หมู่บ้านบ้านมรดกโลก ต้องไปดูให้เห็นกับตา ><"