Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ

พบ 15 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 16533
16533 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน เส้นทางเมเปิ้ลคาวาคูชิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย.
เส้นทางเมเปิ้ลคาวาคูชิโกะ ภูเขาไฟฟูจิ
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น39,888
ทั่วไป
รหัส 16542
16542 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ช้อปปิ้งโอไดบะ ชินจูกุ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย.
ใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ช้อปปิ้งโอไดบะ ชินจูกุ
4
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น38,888
ทั่วไป
รหัส 16615
16615 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ชมใบไม้เปลี่ยนสี ฟูจิชั้น5 หมู่บ้านน้ำใส ช้อปปิ้งชินจูกุ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย.
ชมใบไม้เปลี่ยนสี ฟูจิชั้น5 หมู่บ้านน้ำใส ช้อปปิ้งชินจูกุ
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
3 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น37,999
ทั่วไป
รหัส 16617
16617 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ใบไม้เปลี่ยนสีนิกโก้ ภูเขาไฟฟูจิ น้ำตกเคกอน โอชิโนะฮัคไค 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
พ.ย.
ใบไม้เปลี่ยนสีนิกโก้ ภูเขาไฟฟูจิ น้ำตกเคกอน โอชิโนะฮัคไค
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
3 รีวิว
4.2/5ดี
เริ่มต้น39,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17026
17026 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิของเมืองเกียวโต ถนนซนมาจิซูจิ 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ธ.ค.
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิของเมืองเกียวโต ถนนซนมาจิซูจิ
3
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น55,888
เน้นประหยัด
รหัส 16829
16829 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน 4 คืน 6 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
พ.ย.
4 คืน
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น30,990
ทั่วไป
รหัส 16659
16659 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน เทศกาลนาบานะโนะซาโตะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า 7 บิน การบินไทย
โอซาก้า โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
พ.ย.
เทศกาลนาบานะโนะซาโตะ ป่าไผ่อาราชิยาม่า
4
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น57,900
ทั่วไป
รหัส 16808
16808 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิ สวนโออิชิ 4 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
4 วัน 3 คืน
พ.ย.
ภูเขาไฟฟูจิ สวนโออิชิ
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น28,999
ทั่วไป
รหัส 17082
17082 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระ ณ สวนจิโดริกะฟุจิ 6 บิน Thai Lion Air
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระ ณ สวนจิโดริกะฟุจิ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น39,990
ทั่วไป
รหัส 17083
17083 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกุโระ วัดอาซากุสะ 6 บิน การบินไทย
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมซากุระ ณ แม่น้ำเมกุโระ วัดอาซากุสะ
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น49,990
ทั่วไป
รหัส 17020
17020 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 6 บิน การบินไทย
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
ทั่วไป
รหัส 16986
16986 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก 7 บิน Japan Airlines
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Japan Airlines
เริ่มต้น61,900
เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 17051
17051 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดนาริตะซัน สมผัสความงามของดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ.
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 วัดนาริตะซัน สมผัสความงามของดอกซากุระ ณ เมืองคาวาสึ
2
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น35,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17052
17052 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง พิธีชงชาญี่ปุ่น 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มี.ค.
ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าสีรุงะโอะกะฮะจิมัง พิธีชงชาญี่ปุ่น
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น39,888
เที่ยวเทศกาล
รหัส 17037
17037 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมซากูระ เมืองคาวาสึ 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ภเูขาไฟฟูจิชั้น 5 เล่นสกี ณ ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชมซากูระ เมืองคาวาสึ
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
29 รีวิว
4.3/5ดี
เริ่มต้น45,888
  • ‹‹
  • 1
  • ››

เที่ยวภูเขาไฟฟูจิ 4 ฤดู ฤดูไหนไปเที่ยวแล้วได้รูปสวย 

ภูเขาไฟฟูจิเรียกได้ว่ายืนหนึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเนิ่นนาน และบอกเลยว่าความยิ่งใหญ่ตระการตาของภูเขาไฟลูกนี้น่ะตรงปกจริงๆ เรียกว่าได้ไปเห็นแล้วน่ะรับรองว่าไม่มีผิดหวัง แล้วขอยืนยัน นั่งยัน นอนยัน เอาไว้ตรงนี้เลยว่า ไม่ว่าคุณจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในประเทศญี่ปุ่นมากี่ครั้งก็ตาม แต่หากว่ายังไม่ได้มาเห็นฟูจิด้วยตา ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงประเทศญี่ปุ่นอยู่ดีนั่นละ จนเราต้องขอปักหมุดเอาไว้เลยว่าจะต้องไปทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ซักครั้งในชีวิต เพื่อดูวิวสุดเจ๋งของไฮไลท์ในแดนปลาดิบแห่งนี้ให้ได้แบบเต็มๆ ตา แต่ฟูจิใน 4 ฤดูก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป อยากรู้ว่าไปฤดูไหนเด็ดยังไง เรามาดูกันเลยดีกว่า จะได้เลือกถูกไงว่าทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ในช่วงไหนที่โดนใจคุณแบบสุดๆ ไปเลย

เที่ยวญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ ฤดูร้อน

เชื่อว่าภาพจำของภูเขาไฟฟูจิ คือภาพภูเขาไฟทรงสวยที่มีส่วนปลายเป็นสีขาวของหิมะ หรือที่เรียกกันแบบน่ารักๆ ว่าเป็นฟูจิซังตอนใส่หมวกนั่นเองละ และแม้ว่าช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่ฟูจิถอดหมวกบนยอดเขาออกแบบสิ้นเชิงจนแลดูเป็นทิวทัศน์ที่ไม่ค่อยคุ้นตากันซักเท่าไหร่ แต่นั่นคือข้อดีที่เราจะได้เห็นฟูจิในแบบที่แปลกตาออกไป แถมทิวทัศน์รอบด้านก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวสดชื่นสายตา ที่เจ๋งที่สุดคือว่าช่วงฤดูร้อนนั้นเป็นช่วงเดียวที่มีการเปิดให้ปีนขึ้นไปถึงยอดของภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยนะ ระยะเวลาที่เปิดให้ขึ้นนั้นก็จะอยู่แค่ประมาณราวๆ 2 เดือนเองด้วย ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่สายเทรกกิ้งทั้งหลายรอคอยกันเลยเชียวละ แถมรอบๆ ฟูจิในบริเวณสวนยางิซากิ และ สวนโออิชิ ในคาวากุจิโกะ ยังมีเทศกาล Kawaguchiko Herb Festival ซึ่งเป็นเทศกาลทุ่งลาเวนเดอร์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วเลยเชียว หากคุณเลือกมาทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ในช่วงนี้นะ คุณจะได้รูปฟูจิซังเขียวๆ สวยๆ พร้อมด้วยวิวทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงสดอยู่คู่กันติดกล้องกับบ้านมาแน่นอน นับเป็นวิวที่แปลกตาและหาดูได้ไม่ง่ายนักเลยละ

เที่ยวญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้ผลิ

เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาเยือน สิ่งแรกที่จะกระตุ้นเตือนให้ทุกคนนึกถึงญี่ปุ่นก็คือดอกซากุระ เพราะฤดูนี้คุณจะได้เห็นซากุระสีชมพูสวยหวานค่อยๆ ผลิบานจนครองพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของญี่ปุ่นกันเลยเชียวละ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเรียกได้ว่าฤดูนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวสุดพีคช่วงหนึ่งในการไปทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ เลยทีเดียว เพราะนอกจากจะมีสภาพอากาศที่เย็นสบาย ดอกไม้ใบไม้ก็ผลิบานกันเต็มไปหมด ทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทิวทัศน์ของฟูจิจะสวยหวานเหมือนอยู่ในความฝันกันเลยเชียว คิดภาพคุณถ่ายรูปโดยมีทิวทัศน์ด้านหน้าเป็นดอกซากุระสีชมพูหวานแหววเบ่งบานอยู่ มองถัดไปเป็นทะเลสาบกว้าง ที่สะท้อนภาพฟูจิสวมหมวกหิมะขาวๆ ที่ส่วนยอดลงบนพื้นน้ำเรียบใสราวกับกระจก หากไล่สายตาขึ้นไปก็จะพบกับแบ็คกราวนด์เป็นภูเขาไฟฟูจิที่ยิ่งใหญ่อลังการสูงเสียดฟ้า เรียกว่าแค่คิดภาพตามก็ฟินแล้วจ้า จริงมั้ย? แถมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ รอบๆ ทะเลสาบคาวากูชิโกะ ยังมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ให้คุณได้แวะชมดอกชิบะซากุระ หรือ พิงค์ มอส ซึ่งกระจายกลายเป็นพรมสีชมพูอยู่ใกล้ๆ กับภูเขาไฟฟูจิอีกด้วยนะ คุ้มค่า เต็มตา เต็มอารมณ์คนชอบชมดอกไม้อย่างแน่นอน

เที่ยวญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

อีกหนึ่งฤดูที่ถือว่าเป็นช่วงพีคในพีคของการมาทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ คงหนีไม่พ้นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนี่ละ เพราะการได้ชมใบไม้สีสันจัดจ้านแสบตาในช่วงนี้ตามสถานที่ต่างๆ ของญี่ปุ่นก็ว่าสวยแล้วนะ พอมาเจอฤดูใบไม้เปลี่ยนสีที่มาพร้อมกับวิวภูเขาไฟฟูจินี่ละก็ ถึงกับต้องยอมในความอลังการกันเลยจริงๆ ละ เพราะรอบๆ ฟูจินั้นเต็มไปด้วยต้นไม้มากมาย ซึ่งจะทยอยเปลี่ยนสีสันไล่เรียงกันไปจนทั่วทั้งรอบบริเวณ ซึ่งในฤดูนี้ฟูจิยังคงกลับมาใส่หมวกสีขาวอยู่บริเวณยอดอีกเช่นกัน รวมทั้งอากาศก็จะเย็นสบาย บริเวณพื้นที่รอบๆ ภูเขาไฟฟูจินั้นก็ยังมีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีเด็ดๆ ให้ดูกันไปหลายจุดตลอดเส้นทาง แต่จุดพีคที่กระชากใจหลายคนหลายต่อหลายคนให้ฟินไปตามๆ กันได้นั้น ต้องยกให้กับบริเวณอุโมงค์เมเปิ้ล ซึ่งเป็นคูน้ำสายเล็กๆ ซึ่งมีต้นเมเปิ้ลเรียงรายต่อเนื่องกันไปยาวๆ เกือบ 2 กิโลเมตร เมื่อถึงช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ทั้งอุโมงค์จะถูกเคลือบคลุมไปด้วยสีแดงและส้มของเมเปิ้ล รวมถึงยังมีพรมสีแดงของใบไม้ร่วงลงไปอยู่ในคูน้ำด้านล่างตลอดเส้นทาง สวยพีคขนาดต้องมีการจัดงานเทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ขึ้นในบริเวณนี้ทุกปี ช็อตเด็ดที่คุณต้องได้แชะรูปกลับไปในช่วงนี้ ต้องไม่พลาดการถ่ายรูปโดยมีใบเมเปิ้ลสีแดงแจ๊ดอยู่ตรงหน้า ตามมาด้วยทะเลสาบกว้าง ซึ่งมีวิวฟูจิตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง มีทั้งสีขาวของเมฆ ฟ้าเคลียร์ๆ ของท้องฟ้า รวมถึงสีแดงและส้มของใบเมเปิ้ลอยู่ในช็อตเดียวกัน บอกเลยว่ามันช่างสวยฟินได้ใจจริงๆ!

เที่ยวญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิ ฤดูหนาว

ถ้าอยากเห็นความขาวกระจ่างแบบเต็มๆ ตา ขอบอกเลยว่าการไปทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ในช่วงนี้นั้นจะตอบโจทย์คุณได้อย่างแน่นอน เพราะในช่วงนี้อากาศจะลดต่ำลงจนถึงขั้นหนาวจัด รอบๆ บริเวณฟูจิจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวครอบคลุมไปทุกพื้นที่ ฟูจิในช่วงนี้ไม่ได้ใส่แค่หมวกขาวเท่านั้น แต่เรียกว่าถูกเคลือบคลุมด้วยหิมะเอาไว้แทบจะเต็มทุกพื้นที่ของภูเขาไฟลูกนี้กันเลยเชียวละ รอบด้านจะกลายเป็นเมืองหิมะเหมือนที่เราเคยจินตนาการเอาไว้เวลาได้อ่านนิทานเมื่อตอนเด็กๆ เชียว เชื่อได้เลยว่านี่คือทิวทัศน์ฟูจิที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะได้เห็นแน่นอน ความพิเศษในช่วงนี้คือการมีฝูงหงส์อพยพหนีหนาวจากรัสเซียมาแหวกว่ายกันในทะเลสาบแถวนี้กันเพียบเลยจ้า ยิ่งทำให้บรรยากาศแลดูเป็นเทพนิยายไปอี๊กกกกจริงๆ แถมช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่มีปรากฏการณ์ Diamon Fuji ให้ได้ชมกันด้วยนะ ค่อยๆ คิดภาพตามนะ ถ่ายรูปออกมาเจอท้องฟ้าเคลียร์ๆ สีฟ้าใส ตัดกับภูเขาไฟฟูจิที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ ด้านล่างถัดลงมาเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยหงส์ มองไปรอบด้านก็ขาวโพลนไปหมดเพราะมีแต่หิมะ โอ๊ย … สวรรค์หรือความฝัน บอกที!!!

ภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนหนึ่งในเรื่องความยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นมาช้านาน และบอกได้เลยว่าของจริงน่ะตระการตากว่าที่คุณเคยจินตนาการหรือเห็นผ่านจอทีวีและรูปถ่ายเยอะ! การไปทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ จึงถือเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่คุณคู่ควรจะได้เห็นเมื่อบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวแดนปลาดิบแห่งนี้จริงๆ เลยละ ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่อากาศเย็นๆ แล้วคุณได้มีโอกาสนอนแช่ออนเซ็นไปชมฟูจิไปแล้วด้วยนะ ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดเลยจริงๆ และแม้ว่าฟูจิจะเป็นภูเขาไฟลูกใหญ่ม้ากกกกก แต่เชื่อมั้ยว่าอาถรรพ์ของฟูจิคือการที่ไม่ใช่ทุกคนซึ่งไปเยือนจะได้เห็นนะ เพราะนี่คือภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าขี้อายที่สุดลูกนึงเลยเชียวละ แล้วถ้าวันไหนเกิดอยากซ่อนตัวขึ้นมา คุณจะแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเมฆหมอกแถวนี้น่ะจะบดบังฟูจิเอาไว้ด้านหลังได้อย่างแนบเนียนขนาดไหน! การชมฟูจิจึงมีรสชาติเพิ่มมาอีกนิดตรงที่ต้องลุ้นด้วยนี่ละ ว่าช่วงที่เราไปน่ะจะดวงดีได้เห็นฟูจิซังกันมั้ย แต่ถ้ายังไม่ได้เห็นก็อย่าเพิ่งถอดใจนะ ตั้งต้นไปใหม่อีกครั้ง บอกอย่างจริงจังตรงนี้ว่านี่คือทิวทัศน์ที่แสนจะคุ้มค่าและแนะนำเลยว่าต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆ!!