ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย (88 แพ็คเกจ)

พบ 88 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สายการบิน Thai Airways
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(49)
(7)
(0)
(4)
(11)
(4)
(0)
(0)
(0)
(4)
(2)
(0)
(0)
(0)
(2)
(2)
(0)
(0)
(1)
(1)
(0)
(0)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(8)
(45)
(26)
(27)
(14)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(9)
(54)
(23)
(2)
สายการบิน
(88)
(54)
(36)
(11)
(7)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
8 ม.ค. 19 12 ม.ค. 19 อ 08 ม.ค. / ส 12 ม.ค. ฿39,888
9 ม.ค. 19 อา 13 ม.ค. 19 พ 09 ม.ค. / อา 13 ม.ค. ฿39,888
พฤ 10 ม.ค. 19 14 ม.ค. 19 พฤ 10 ม.ค. / จ 14 ม.ค. ฿39,888
12 ม.ค. 19 16 ม.ค. 19 ส 12 ม.ค. / พ 16 ม.ค. ฿39,888
14 ม.ค. 19 18 ม.ค. 19 จ 14 ม.ค. / ศ 18 ม.ค. ฿39,888
16 ม.ค. 19 อา 20 ม.ค. 19 พ 16 ม.ค. / อา 20 ม.ค. ฿39,888
19 ม.ค. 19 23 ม.ค. 19 ส 19 ม.ค. / พ 23 ม.ค. ฿39,888
อา 20 ม.ค. 19 พฤ 24 ม.ค. 19 อา 20 ม.ค. / พฤ 24 ม.ค. ฿39,888
21 ม.ค. 19 25 ม.ค. 19 จ 21 ม.ค. / ศ 25 ม.ค. ฿39,888
25 ม.ค. 19 29 ม.ค. 19 ศ 25 ม.ค. / อ 29 ม.ค. ฿39,888
อา 27 ม.ค. 19 พฤ 31 ม.ค. 19 อา 27 ม.ค. / พฤ 31 ม.ค. ฿39,888
28 ม.ค. 19 1 ก.พ. 19 จ 28 ม.ค. / ศ 01 ก.พ. ฿39,888
29 ม.ค. 19 2 ก.พ. 19 อ 29 ม.ค. / ส 02 ก.พ. ฿39,888
11 ก.พ. 19 15 ก.พ. 19 จ 11 ก.พ. / ศ 15 ก.พ. ฿41,888
12 ก.พ. 19 16 ก.พ. 19 อ 12 ก.พ. / ส 16 ก.พ. ฿41,888
18 ก.พ. 19 22 ก.พ. 19 จ 18 ก.พ. / ศ 22 ก.พ. ฿39,888
25 ก.พ. 19 1 มี.ค. 19 จ 25 ก.พ. / ศ 01 มี.ค. ฿39,888
พฤ 28 ก.พ. 19 4 มี.ค. 19 พฤ 28 ก.พ. / จ 04 มี.ค. ฿39,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
28 พ.ย. 18 3 ธ.ค. 18 พ 28 พ.ย. / จ 03 ธ.ค. ฿43,599
12 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 พ 12 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿45,599
19 ธ.ค. 18 24 ธ.ค. 18 พ 19 ธ.ค. / จ 24 ธ.ค. ฿45,599
พฤ 10 ม.ค. 19 15 ม.ค. 19 พฤ 10 ม.ค. / อ 15 ม.ค. ฿45,599
11 ม.ค. 19 16 ม.ค. 19 ศ 11 ม.ค. / พ 16 ม.ค. ฿45,599
16 ม.ค. 19 21 ม.ค. 19 พ 16 ม.ค. / จ 21 ม.ค. ฿45,599
พฤ 17 ม.ค. 19 22 ม.ค. 19 พฤ 17 ม.ค. / อ 22 ม.ค. ฿45,599
18 ม.ค. 19 23 ม.ค. 19 ศ 18 ม.ค. / พ 23 ม.ค. ฿45,599
23 ม.ค. 19 28 ม.ค. 19 พ 23 ม.ค. / จ 28 ม.ค. ฿45,599
พฤ 24 ม.ค. 19 29 ม.ค. 19 พฤ 24 ม.ค. / อ 29 ม.ค. ฿45,599
26 ม.ค. 19 พฤ 31 ม.ค. 19 ส 26 ม.ค. / พฤ 31 ม.ค. ฿44,599
30 ม.ค. 19 4 ก.พ. 19 พ 30 ม.ค. / จ 04 ก.พ. ฿45,599
พฤ 14 ก.พ. 19 19 ก.พ. 19 พฤ 14 ก.พ. / อ 19 ก.พ. ฿45,599
20 ก.พ. 19 25 ก.พ. 19 พ 20 ก.พ. / จ 25 ก.พ. ฿45,599
พฤ 21 ก.พ. 19 26 ก.พ. 19 พฤ 21 ก.พ. / อ 26 ก.พ. ฿45,599
23 ก.พ. 19 พฤ 28 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. / พฤ 28 ก.พ. ฿44,599
27 ก.พ. 19 4 มี.ค. 19 พ 27 ก.พ. / จ 04 มี.ค. ฿44,599
1 มี.ค. 19 6 มี.ค. 19 ศ 01 มี.ค. / พ 06 มี.ค. ฿45,599
6 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 พ 06 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿45,599
พฤ 7 มี.ค. 19 12 มี.ค. 19 พฤ 07 มี.ค. / อ 12 มี.ค. ฿45,599
9 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. 19 ส 09 มี.ค. / พฤ 14 มี.ค. ฿44,599
พฤ 14 มี.ค. 19 19 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. / อ 19 มี.ค. ฿45,599
15 มี.ค. 19 20 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. / พ 20 มี.ค. ฿45,599
16 มี.ค. 19 พฤ 21 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / พฤ 21 มี.ค. ฿44,599
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
พฤ 10 ม.ค. 19 15 ม.ค. 19 พฤ 10 ม.ค. / อ 15 ม.ค. ฿44,888
11 ม.ค. 19 16 ม.ค. 19 ศ 11 ม.ค. / พ 16 ม.ค. ฿44,888
12 ม.ค. 19 พฤ 17 ม.ค. 19 ส 12 ม.ค. / พฤ 17 ม.ค. ฿42,888
16 ม.ค. 19 21 ม.ค. 19 พ 16 ม.ค. / จ 21 ม.ค. ฿44,888
พฤ 17 ม.ค. 19 22 ม.ค. 19 พฤ 17 ม.ค. / อ 22 ม.ค. ฿44,888
18 ม.ค. 19 23 ม.ค. 19 ศ 18 ม.ค. / พ 23 ม.ค. ฿44,888
19 ม.ค. 19 พฤ 24 ม.ค. 19 ส 19 ม.ค. / พฤ 24 ม.ค. ฿43,888
23 ม.ค. 19 28 ม.ค. 19 พ 23 ม.ค. / จ 28 ม.ค. ฿44,888
พฤ 24 ม.ค. 19 29 ม.ค. 19 พฤ 24 ม.ค. / อ 29 ม.ค. ฿44,888
25 ม.ค. 19 30 ม.ค. 19 ศ 25 ม.ค. / พ 30 ม.ค. ฿44,888
26 ม.ค. 19 พฤ 31 ม.ค. 19 ส 26 ม.ค. / พฤ 31 ม.ค. ฿43,888
30 ม.ค. 19 4 ก.พ. 19 พ 30 ม.ค. / จ 04 ก.พ. ฿44,888
พฤ 31 ม.ค. 19 5 ก.พ. 19 พฤ 31 ม.ค. / อ 05 ก.พ. ฿44,888
1 ก.พ. 19 6 ก.พ. 19 ศ 01 ก.พ. / พ 06 ก.พ. ฿45,888
2 ก.พ. 19 พฤ 7 ก.พ. 19 ส 02 ก.พ. / พฤ 07 ก.พ. ฿44,888
6 ก.พ. 19 11 ก.พ. 19 พ 06 ก.พ. / จ 11 ก.พ. ฿45,888
พฤ 7 ก.พ. 19 12 ก.พ. 19 พฤ 07 ก.พ. / อ 12 ก.พ. ฿45,888
8 ก.พ. 19 13 ก.พ. 19 ศ 08 ก.พ. / พ 13 ก.พ. ฿45,888
9 ก.พ. 19 พฤ 14 ก.พ. 19 ส 09 ก.พ. / พฤ 14 ก.พ. ฿44,888
13 ก.พ. 19 18 ก.พ. 19 พ 13 ก.พ. / จ 18 ก.พ. ฿45,888
พฤ 14 ก.พ. 19 19 ก.พ. 19 พฤ 14 ก.พ. / อ 19 ก.พ. ฿45,888
15 ก.พ. 19 20 ก.พ. 19 ศ 15 ก.พ. / พ 20 ก.พ. ฿46,888
16 ก.พ. 19 พฤ 21 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. / พฤ 21 ก.พ. ฿46,888
20 ก.พ. 19 25 ก.พ. 19 พ 20 ก.พ. / จ 25 ก.พ. ฿45,888
พฤ 21 ก.พ. 19 26 ก.พ. 19 พฤ 21 ก.พ. / อ 26 ก.พ. ฿45,888
22 ก.พ. 19 27 ก.พ. 19 ศ 22 ก.พ. / พ 27 ก.พ. ฿45,888
23 ก.พ. 19 พฤ 28 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. / พฤ 28 ก.พ. ฿45,888
27 ก.พ. 19 4 มี.ค. 19 พ 27 ก.พ. / จ 04 มี.ค. ฿45,888
พฤ 28 ก.พ. 19 5 มี.ค. 19 พฤ 28 ก.พ. / อ 05 มี.ค. ฿45,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

เส้นทางทัวร์ญี่ปุ่น บินหรูการบินไทย ไปลงที่ไหนบ้างนะ?

  • สนามบินชิโตเสะ ฮอกไกโด  [ Chitose Airport, hokkaido ]

มาที่สนามบินแรกกันเลย สนามบินทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น นั่นก็คือ ฮอกไกโด ที่เป็นเกาะใหญ่อันดับสอง ในประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุด คือ ซัปโปโร ซึ่งสนามบินที่เราจะนำมาพูดถึงในที่่นี้ก็คือ สนามบินชิโตเสะ สนามบินแรกของทัวร์ญี่ปุ่นการบินไทย ที่เราจะแนะนำกันเป็นอย่างแรก และแน่นอนว่า เมื่อทัวร์ญี่ปุ่น จะบินลงที่นี้ จำเป็นจะต้องมาเที่ยวเมืองดังอย่างฮอกไกโดแน่นอน

โดยเมืองฮอกไกโด นั้นมีสายการบินมากมายที่เดินทางไปยังฮอกไกโด แต่สำหรับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นนั้นนิยม เดินทางโดย เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส [ Asia Atlantic Airlines ], การบินไทย [ Thai Airways ] และล่าสุดได้มีการเปิดตัว ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์  [ Thai air asia X ] สำหรับการเดินทางแบบ Low cast คุ้มสุดๆๆไปเลยทีเดียว

chitose airport

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ของฮอกไกโด ก็จะเน้นเป็นแนวธรรมชาติ ที่หลากหลายมากๆ สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยทีเดียวเพราะความสวยงามที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เช่น ทุ่งลาเวนเดอร์ ดอกไม้หลากสี ฟุระโนะ, สวนสัตว์ อาซาฮิคาวะ และ อุทยานแห่งชาติชิโกะซุ โทยะ โจซังเค

asahikawa-furano-jozankei

  • สนามบินนาริตะ ฮอนชู [ Narita Airport, Honshu ]

สำหรับสนามบินที่ 2 เรียงลำดับจากความสูง จากเกาะฮอกไกโด นั่นก็คือสนามบินนาริตะ นั่นเอง เป็นสนามบินที่นิยมใช้งานโดยรอบโตเกียว เป็นสนามบินนานาชาติของญี่ปุ่น ที่มีเครื่องบินหลายสัญชาติลงจอดมากมาย ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ เหมาะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย ก็สามารถเที่ยวรอบๆโตเกียวได้แบบสบายๆอีกด้วย โดยเส้นทางที่โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น นิยมพาไปก็คือ โตเกียว นิกโก้ และ โตเกียว โอซาก้า ที่เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแตกต่างจากการไปเที่ยวโตเกียวเพียงอย่างเดียว

narita airport

เพราะนิกโก้เป็นเมืองแห่งธรรมชาติ ที่ถือว่าค่อนข้างใกล้กับตัวเมืองโตเกียวเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่ นิกโก้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายในระยะเวลาไม่นาน สำหรับโอซาก้านั้น ก็ถือเป็น เส้นทางยอดฮิตสุดคุ้มสำหรับโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก เพราะความคุ้มค่าของเส้นทางที่ทางทัวร์บริการ อีกทั้ง โอซาก้าเองก็เคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ก่อนที่จะเป็นโตเกียว จึงทำให้ทั้งสองเมืองมีความเจริญที่เหมือนกัน แต่อาจจะต่างกันที่ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ที่จากความรู้สึกของหลายๆเสียงบอกกันว่า โอซาก้ามักเป็นเมืองที่ครึกครื้นกว่าโตเกียว หรืออาจเปรียบได้ว่า โอซาก้าคือ เชียงใหม่ และโตเกียวคือกรุงเทพมหานคร นั่นเอง

osaka.nikko

  • สนามบินฮาเนดะ โตเกียว [ Haneda International Airport,Honshu ]

สนามบินที่ 3 เป็นสนามบินที่ค่อนข้างเก่าแก่มากๆ ที่ทัวร์ญี่ปุ่นการบินไทย มักมาลงจอดกันที่นี่ คือ สนามบินฮาเนดะ ที่อยู่ไม่ใกล้ ไม่ไกล กับโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางโตเกียวออกไป 15 กิโลเมตร เป็นสนามบินศูนย์กลางภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพ ถึง สนามบินฮะเนะดะ จะมีเที่ยวบินจากสายการบิน All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL), และ การบินไทย (THAI)

Haneda

นอกจากจะเป็นสนามบินที่ค่อนข้างใหญ่แล้ว ยังเป็นสถานที่ ที่มอบความสนุกสนานให้มากมาย แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินก็ตาม เช่น ดาดฟ้าชมวิว ท้องฟ้าจำลอง และพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัดแสดงผลงานศิลปะอันเป็นสมบัติของชาติ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ก็คงไม่พ้นเกียวโต แต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไป เพราะโตเกียวก็ไม่ได้มีแค่แหล่งช้อปปิ้ง ยังมีวัดอาซากุสะ ชื่อดัง ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเซียมซีที่แม่นยำ อีกทั้งรอบๆเมือง ก็มีไฮไลท์ต่างๆมากมาย อาทิเช่น ภูเขาไฟฟูจิ การล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาไข่ดำโอวาคุดานิ และอื่นๆอีกมากมาย

Black-egg.ASHI

  • สนามบินนาโกย่า ชูบุเซ็นแทรร์ [ Nagoya Chubu Centrair International Airport, Honshu ]

สนามบินลำดับที่ 4 คือ สนามบินนาโงย่า ที่อยู่ห่างออกไป 35 กิโลเมตร เป็นทั้งศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในจูบุ และเป็นทางผ่านในการเดินทางไปยังภูมิภาคอื่นของญี่ปุ่น ซึ่งเมืองนาโกย่า นั้นยังอยู่ใกล้กับเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น ทาคายาม่า (Takayama), ชิราคาวาโกะ (Shirakawago) และยังสามาถเดินทางไปยังโตเกียว (Tokyo) ในภูมิภาคคันโต (Kanto) และจังหวัดโอซาก้า (Osaka) ในภูมิภาคคันไซ (Kansai) ได้อย่างสะดวกด้วยรถไฟชินคังเซ็น สนามบินแห่งนี้จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย

Nagoya-Centrair

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทย เส้นทางนี้จะพาไปนาโกย่า ทาคายาม่า และโตเกียว ที่จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ยอดเขาทาเทยาม่า ภูเขาไฟฟูจิ วัดเซนโซจิ ย่านชินจูกุ และสวนฮิตาชิ ซีไซด์ ซึ่งล้วนแต่เป็นไฮไลท์อันโด่งดังของญี่ปุ่น มีทั้งเที่ยวชมธรรมชาติและช้อปปิ้งสุดมันส์ในโตเกียว ที่หากใครได้มาเยือนเส้นทางนี้ก็ถือได้ว่า ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยทีเดียว

itashi-tateyama

  • สนามบินคันไซ [ Kansai Airport, Honshu ]

สายการบินอันดับที่ 5 นั่นก็คือ สนามบินคันไซ สนามบินลอยน้ำแห่งแรกของโลก ที่ลอยอยู่บนเกาะเทียมที่ทำยื่นเข้าไปในทะเลเซนชูของอ่าวโอซาก้า เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่อันดับสองของญี่ปุ่น ห่างจากสถานี Shin-Osaka ประมาณ 60 กิโลเมตร มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนๆกับสนามบินใหญ่ๆ

kansai

สำหรับแหล่งท่องเที่ยว จะเป็นเมืองอะไรไม่ได้เลยนอกจาก โอซาก้า เมืองใหญ่ที่เคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นนั่นเอง ที่นอกจากภายในเมืองโอซาก้า ยังเป็นที่ตั้งของสวนสนุกยูนิเวอร์แซล ที่ดังระดับโลกแล้ว ยังมีปราสาทโอซาก้าที่เป็นสถาปัตยกรรม แท้ๆที่หลงเหลืออยู่จากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถไปเที่ยวรอบเมือง ไม่ว่าจะเป็น เกียวโต นารา หรือ โกเบ ก็สามารถนั่งรถไฟไปจากโอซาก้า เพียง 40 นาทีเท่านั้น

kinkakuji.university

  • สนามบินฟุกุโอกะ [ Fukuoka Airport, Kyushu ]

สนามบินที่เราจะแนะนำเป็นอันดับสุดท้ายก็คือ สนามบินฟุกุโอกะ ที่อยู่ทางด้านตอนใต้ของญี่ปุ่น แต่ไม่ได้ใต้สุด แต่ถือเป็นเส้นทางทัวร์ญี่ปุ่น การบินไทยที่อยู่ทางเกาะตอนใต้ที่สุดของญี่ปุ่น เป็นสนามบินจุดหมายของผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวเกาะคิวชู

Fukuoka-Airport

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวของฟุกุโอกะ เด่นๆเลยก็คือ เพื่อชมความงดงามของเกาะคิวชู เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เน้นท่องเที่ยวทางด้านธรรม และอารยธรรมญี่ปุ่นแท้ๆ ภายในเกาะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติหรือสถาปัตยกรรม และการ์ตูน เช่น เมืองนางาซากิ ฮิโรชิม่า หรือจะเป็นสถานที่ชื่อดังอย่างหมู่บ้านยูฟุอิน และสวนดอกไม้วิสทีเรีย

yufuin