ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน (9 แพ็คเกจ)

พบ 9 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
เดือนเมษายน
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(0)
(6)
(1)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(0)
(0)
(0)
(4)
(9)
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(2)
(7)
(0)
สายการบิน
(0)
(2)
(1)
(4)
(0)
(0)
(0)
(2)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
15 มี.ค. 19 19 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. / อ 19 มี.ค. ฿25,888
16 มี.ค. 19 20 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / พ 20 มี.ค. ฿25,888
18 มี.ค. 19 22 มี.ค. 19 จ 18 มี.ค. / ศ 22 มี.ค. ฿26,888
19 มี.ค. 19 23 มี.ค. 19 อ 19 มี.ค. / ส 23 มี.ค. ฿26,888
20 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. 19 พ 20 มี.ค. / อา 24 มี.ค. ฿26,888
พฤ 21 มี.ค. 19 25 มี.ค. 19 พฤ 21 มี.ค. / จ 25 มี.ค. ฿26,888
22 มี.ค. 19 26 มี.ค. 19 ศ 22 มี.ค. / อ 26 มี.ค. ฿26,888
23 มี.ค. 19 27 มี.ค. 19 ส 23 มี.ค. / พ 27 มี.ค. ฿26,888
อา 24 มี.ค. 19 พฤ 28 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. / พฤ 28 มี.ค. ฿26,888
25 มี.ค. 19 29 มี.ค. 19 จ 25 มี.ค. / ศ 29 มี.ค. ฿27,888
26 มี.ค. 19 30 มี.ค. 19 อ 26 มี.ค. / ส 30 มี.ค. ฿27,888
27 มี.ค. 19 อา 31 มี.ค. 19 พ 27 มี.ค. / อา 31 มี.ค. ฿27,888
พฤ 28 มี.ค. 19 1 เม.ย. 19 พฤ 28 มี.ค. / จ 01 เม.ย. ฿27,888
29 มี.ค. 19 2 เม.ย. 19 ศ 29 มี.ค. / อ 02 เม.ย. ฿27,888
30 มี.ค. 19 3 เม.ย. 19 ส 30 มี.ค. / พ 03 เม.ย. ฿27,888
อา 31 มี.ค. 19 พฤ 4 เม.ย. 19 อา 31 มี.ค. / พฤ 04 เม.ย. ฿27,888
1 เม.ย. 19 5 เม.ย. 19 จ 01 เม.ย. / ศ 05 เม.ย. ฿27,888
2 เม.ย. 19 6 เม.ย. 19 อ 02 เม.ย. / ส 06 เม.ย. ฿27,888
3 เม.ย. 19 อา 7 เม.ย. 19 พ 03 เม.ย. / อา 07 เม.ย. ฿27,888
พฤ 4 เม.ย. 19 8 เม.ย. 19 พฤ 04 เม.ย. / จ 08 เม.ย. ฿27,888
5 เม.ย. 19 9 เม.ย. 19 ศ 05 เม.ย. / อ 09 เม.ย. ฿27,888
6 เม.ย. 19 10 เม.ย. 19 ส 06 เม.ย. / พ 10 เม.ย. ฿27,888
อา 7 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. 19 อา 07 เม.ย. / พฤ 11 เม.ย. ฿27,888
8 เม.ย. 19 12 เม.ย. 19 จ 08 เม.ย. / ศ 12 เม.ย. ฿28,888
9 เม.ย. 19 13 เม.ย. 19 อ 09 เม.ย. / ส 13 เม.ย. ฿28,888
10 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. 19 พ 10 เม.ย. / อา 14 เม.ย. ฿29,888
พฤ 11 เม.ย. 19 15 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. / จ 15 เม.ย. ฿29,888
12 เม.ย. 19 16 เม.ย. 19 ศ 12 เม.ย. / อ 16 เม.ย. ฿33,888
13 เม.ย. 19 17 เม.ย. 19 ส 13 เม.ย. / พ 17 เม.ย. ฿33,888
อา 14 เม.ย. 19 พฤ 18 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. / พฤ 18 เม.ย. ฿29,888
15 เม.ย. 19 19 เม.ย. 19 จ 15 เม.ย. / ศ 19 เม.ย. ฿29,888
16 เม.ย. 19 20 เม.ย. 19 อ 16 เม.ย. / ส 20 เม.ย. ฿26,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
15 มี.ค. 19 20 มี.ค. 19 ศ 15 มี.ค. / พ 20 มี.ค. ฿26,888
16 มี.ค. 19 พฤ 21 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / พฤ 21 มี.ค. ฿26,888
18 มี.ค. 19 23 มี.ค. 19 จ 18 มี.ค. / ส 23 มี.ค. ฿28,888
19 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. 19 อ 19 มี.ค. / อา 24 มี.ค. ฿28,888
20 มี.ค. 19 25 มี.ค. 19 พ 20 มี.ค. / จ 25 มี.ค. ฿28,888
พฤ 21 มี.ค. 19 26 มี.ค. 19 พฤ 21 มี.ค. / อ 26 มี.ค. ฿28,888
22 มี.ค. 19 27 มี.ค. 19 ศ 22 มี.ค. / พ 27 มี.ค. ฿28,888
23 มี.ค. 19 พฤ 28 มี.ค. 19 ส 23 มี.ค. / พฤ 28 มี.ค. ฿28,888
อา 24 มี.ค. 19 29 มี.ค. 19 อา 24 มี.ค. / ศ 29 มี.ค. ฿29,888
25 มี.ค. 19 30 มี.ค. 19 จ 25 มี.ค. / ส 30 มี.ค. ฿29,888
26 มี.ค. 19 อา 31 มี.ค. 19 อ 26 มี.ค. / อา 31 มี.ค. ฿29,888
27 มี.ค. 19 1 เม.ย. 19 พ 27 มี.ค. / จ 01 เม.ย. ฿29,888
พฤ 28 มี.ค. 19 2 เม.ย. 19 พฤ 28 มี.ค. / อ 02 เม.ย. ฿29,888
29 มี.ค. 19 3 เม.ย. 19 ศ 29 มี.ค. / พ 03 เม.ย. ฿30,888
30 มี.ค. 19 พฤ 4 เม.ย. 19 ส 30 มี.ค. / พฤ 04 เม.ย. ฿30,888
อา 31 มี.ค. 19 5 เม.ย. 19 อา 31 มี.ค. / ศ 05 เม.ย. ฿30,888
1 เม.ย. 19 6 เม.ย. 19 จ 01 เม.ย. / ส 06 เม.ย. ฿30,888
2 เม.ย. 19 อา 7 เม.ย. 19 อ 02 เม.ย. / อา 07 เม.ย. ฿30,888
3 เม.ย. 19 8 เม.ย. 19 พ 03 เม.ย. / จ 08 เม.ย. ฿32,888
พฤ 4 เม.ย. 19 9 เม.ย. 19 พฤ 04 เม.ย. / อ 09 เม.ย. ฿30,888
5 เม.ย. 19 10 เม.ย. 19 ศ 05 เม.ย. / พ 10 เม.ย. ฿30,888
6 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. 19 ส 06 เม.ย. / พฤ 11 เม.ย. ฿30,888
อา 7 เม.ย. 19 12 เม.ย. 19 อา 07 เม.ย. / ศ 12 เม.ย. ฿30,888
8 เม.ย. 19 13 เม.ย. 19 จ 08 เม.ย. / ส 13 เม.ย. ฿30,888
9 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. 19 อ 09 เม.ย. / อา 14 เม.ย. ฿32,888
10 เม.ย. 19 15 เม.ย. 19 พ 10 เม.ย. / จ 15 เม.ย. ฿32,888
พฤ 11 เม.ย. 19 16 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. / อ 16 เม.ย. ฿38,888
12 เม.ย. 19 17 เม.ย. 19 ศ 12 เม.ย. / พ 17 เม.ย. ฿38,888
13 เม.ย. 19 พฤ 18 เม.ย. 19 ส 13 เม.ย. / พฤ 18 เม.ย. ฿38,888
อา 14 เม.ย. 19 19 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. / ศ 19 เม.ย. ฿29,888
15 เม.ย. 19 20 เม.ย. 19 จ 15 เม.ย. / ส 20 เม.ย. ฿29,888
16 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 อ 16 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿29,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
5 เม.ย. 19 9 เม.ย. 19 ศ 05 เม.ย. / อ 09 เม.ย. ฿26,987
6 เม.ย. 19 10 เม.ย. 19 ส 06 เม.ย. / พ 10 เม.ย. ฿27,987
อา 7 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. 19 อา 07 เม.ย. / พฤ 11 เม.ย. ฿28,987
8 เม.ย. 19 12 เม.ย. 19 จ 08 เม.ย. / ศ 12 เม.ย. ฿28,987
9 เม.ย. 19 13 เม.ย. 19 อ 09 เม.ย. / ส 13 เม.ย. ฿34,987
10 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. 19 พ 10 เม.ย. / อา 14 เม.ย. ฿35,987
พฤ 11 เม.ย. 19 15 เม.ย. 19 พฤ 11 เม.ย. / จ 15 เม.ย. ฿35,987
12 เม.ย. 19 16 เม.ย. 19 ศ 12 เม.ย. / อ 16 เม.ย. ฿37,987
13 เม.ย. 19 17 เม.ย. 19 ส 13 เม.ย. / พ 17 เม.ย. ฿36,987
อา 14 เม.ย. 19 พฤ 18 เม.ย. 19 อา 14 เม.ย. / พฤ 18 เม.ย. ฿35,987
15 เม.ย. 19 19 เม.ย. 19 จ 15 เม.ย. / ศ 19 เม.ย. ฿28,987
16 เม.ย. 19 20 เม.ย. 19 อ 16 เม.ย. / ส 20 เม.ย. ฿28,987
17 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 พ 17 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿28,987
พฤ 18 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 พฤ 18 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿28,987
19 เม.ย. 19 23 เม.ย. 19 ศ 19 เม.ย. / อ 23 เม.ย. ฿28,987
20 เม.ย. 19 24 เม.ย. 19 ส 20 เม.ย. / พ 24 เม.ย. ฿28,987
อา 21 เม.ย. 19 พฤ 25 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. / พฤ 25 เม.ย. ฿28,987
22 เม.ย. 19 26 เม.ย. 19 จ 22 เม.ย. / ศ 26 เม.ย. ฿28,987
23 เม.ย. 19 27 เม.ย. 19 อ 23 เม.ย. / ส 27 เม.ย. ฿28,987
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน ฤดูแห่งซากุระ !!

เส้นทางยอดฮิตสำหรับนักท่องเที่ยว ในเดือนเมษายน ที่อากาศบ้านเราร้อนจัด คงหนีไม่พ้นการไปเที่ยวยังประเทศที่ให้อากาศดีๆ กับเราได้ และแน่นอนว่า จุดหมายปลายทางยอดฮิต ที่คนไทยกว่า 50% เลือกไปก็คือ ประเทศญี่ปุ่น นั่นเองค่ะ ในการ ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน สิ่งที่ต้องทำหลักๆ ก็คงหนีไม่พ้น การไปชมดอกซากุระ ที่กำลังผลิบานอย่างเต็มที่นั่นเอง

วันนี้เราเลยรวบรวม สถานที่ชมซากุระ ทั่วญี่ปุ่น มาให้ เผื่อใครมีแพลนไป ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน จะได้จัดลงแพลน และไม่พลาดกับดอกซากุระสวยๆ จะมีที่ไหนบ้าง เลื่อนลงไปชมกันเลยค่ะ

สวนอุเอโนะ

เริ่มกันที่แรกกับ สวนอุเอโนะ ค่ะ ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมซากุระยอดฮิตเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนักท่องเที่ยวอย่างเราๆ แล้ว คนญี่ปุ่น ทั้งครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ก็มักจะมาปิคนิค ชมดอกซากุระ เช่นเดียวกัน มาที่นี่ก็จะได้ฟีลแบบคนญี่ปุ่นที่แท้จริงเลยล่ะค่ะ แต่เวลาถ่ายภาพอาจจะต้องหามุมดีๆ หน่อยนะคะ เพราะเพื่อนร่วมเฟรมเยอะมากเลยล่ะ

สวนสุมิดะ

ถัดมากับ สวนสาธารณะริมแม่น้ำสุมิดะ ค่ะ ที่นี่ก็เป็นอีกที่ยอดฮิต ที่คนมักจะมาชมซากุระกัน เดินเลียบแม่น้ำชมซากุระ ได้บรรยากาศชิลๆ หรือจะล่องเรือชมซากุระ ก็สวยไปอีกแบบ นอกจากนี้ที่ สวนสุมิดะ ยังอยู่ใกล้โตเกียว สกายทรี ทำให้เวลาถ่ายภาพออกมา จะมีโตเกียว สกาย ทรี เป็นฉากหลังด้วย สวยงามทีเดียวเลยล่ะค่ะ เป็นทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน ที่น่าจดจำมากๆ

สวนสนุกอาซากุสะ ฮานายะชิคิ

เปลี่ยนฟีลกันไปเลย สำหรับนักท่องเที่ยววัยรุ่นวัยมันส์ทั้งหลาย จะชมซากุระแบบชิลๆ เดินในสวนก็คงจะดูน่าเบื่อเกินไป เราขอแนะนำให้เข้าไปชมซากุระในสวนสนุกกันเลย! คิดดูสิคะว่า ระหว่างที่เรานั่งรถไฟเหาะ แล้วมองลงมาเห็นซากุระกำลังบานสวยสพรั่ง จะเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจขนาดไหน ใครเบื่อบรรยากาศเดิมๆ ลองมา ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน แบบนี้ดูนะคะ

ชิโดริกะฟุชิ

กลับมาเดินชมซากุระในสวนกันต่อ จะได้ชมความงานของซากุระแบบเต็มๆ และที่นี่ ก็คือสถานที่ชมซากุระ ที่ได้ชื่อว่าสวยงามมากๆ เลยค่ะ เพราะการผสมผสานกันอย่างลงตัวของ ดอกซากุระสีชมพู เข้ากันได้ดีกับสีเขียวชอุ่มของพันธุ์ไม้ต่างๆ บวกคูน้ำตรงกลาง แล้วตัดด้วยฉากหลังที่เป็นตึกสูง ทำให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติในแบบฉบับของญี่ปุ่น เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆ ค่ะ

สวนพระราชวังอิมพีเรียลตะวันออก

ใครไม่อยากเดินชมซากุระเฉยๆ งั้นนั่งรถไฟมาที่นี่เลยค่ะ เพราะนอกจากจะได้เดินชมซากุระภายในสวนแล้ว ยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไปด้วยในตัว ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของปราสาทเอโดะ และพิพิธภัณฑ์ของสะสมในพระองค์ ที่มีผลงานศิลปะอันล้ำค่า และของสะสมของราชวงศ์ จัดแสดงอยู่ ที่สำคัญเข้าชมได้ฟรีด้วยนะคะ

สวนฮามะริวคิว

ในอดีตเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนของท่านโชกุน แล้วจากนั้นกลายมาเป็น ทรัพย์สินของราชวงศ์พระจักรพรรดิ และในปัจจุบันได้เปิดให้แก่คนทั่วไปได้เข้าชมด้วยค่ะ นอกจากนี้ ที่นี่ยังได้รับการรับรองเป็นสถานที่พิเศษ ที่มีความงามและมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นไว้ใจได้เลยว่าซากุระที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างดี และสวยงามแน่นอนค่ะ

สวนชินจูกุเกียวเอน

อยู่ใจกลางเมืองเลยทีเดียวค่ะ กับสวนนี้ แต่ถึงจะอยู่กลางเมือง แต่ก็กว้างใหญ่ และมีต้นซากุระกว่า 1,000 ต้น 60 กว่าสายพันธุ์ ใครที่อยากชมซากุระแบบเต็มอิ่ม ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะ บอกเลยว่าจุใจแน่นอน และ ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน ของเพื่อนๆ ก็จะเป็นอะไรที่ประทับใจไปกับ ซากุระ แบบสุดๆ เลยล่ะค่ะ

สวนโยโยหงิ

ไปทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน ทั้งที ขอแนะนำให้หาเวลาว่าง 1 วันเต็มๆ เพื่อไปปิคนิคที่ สวนโยโยหงิ นี้นะคะ จะได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นของแท้เลยล่ะ เพราะในช่วงของซากุระบาน ที่นี่จะมีร้านค้าริมทาง และฟู้ดทรัคมาเปิด และคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็มักจะมานั่งปิคนิค ชมบรรยากาศของซากุระ และใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ

สวนอิโนะคาชิระ

ปิดท้ายกับสวนที่ออกนอกเมืองมานิดหน่อย แต่เหมาะมากๆ สำหรับคนที่ไป ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน กับแฟนค่ะ เพราะที่นี่มีทั้งทะเลสาบ เรือพาย และเรือถีบให้เช่า ใครที่เบื่อถีบเรือเป็ดที่สวนลุม เปลี่ยนบรรยากาศไปเดตกับแฟนที่นี่ก็เก๋ไม่เบา แล้วยิ่งช่วงที่กลีบดอกซากุระร่วงโรยจากต้น มาอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ดูเหมือนกับเป็นพรมสีชมพูผืนใหญ่เลยล่ะค่ะ สวยมากจริงๆ

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของจุดชมซากุระ ที่เราได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆ ที่เตรียมตัวจะไป ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน ได้รู้จักกัน จะได้จัดแพลนวางแผนกันถูก บอกเลยว่าไป ทัวร์ญี่ปุ่น เดือนเมษายน ทั้งที ถ้าหากพลาดชมซากุระไป ถือว่าไปไม่ถึงญี่ปุ่นนะเออ เพราะฉะนั้น จะแพลนยังไงไม่รู้ แต่การชมซากุระนี่เป็นสิ่งที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะ กลับมาแล้วรับรองว่า ได้รูปเก๋ๆ มาอัพโหลดเป็นภาพโปรไฟล์แน่นอน คอนเฟิร์ม !