ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ (24 แพ็คเกจ)

พบ 24 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่เจแปนแอลป์
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(0)
(0)
(6)
(9)
(0)
(0)
(1)
(0)
(3)
(1)
(1)
(2)
(0)
(0)
(0)
(1)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(0)
(13)
(20)
(6)
(0)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(2)
(9)
(11)
(2)
สายการบิน
(10)
(1)
(3)
(3)
(6)
(1)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
พฤ 18 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 พฤ 18 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿27,999
19 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 ศ 19 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿27,999
อา 21 เม.ย. 19 24 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. / พ 24 เม.ย. ฿27,999
22 เม.ย. 19 พฤ 25 เม.ย. 19 จ 22 เม.ย. / พฤ 25 เม.ย. ฿27,999
26 เม.ย. 19 29 เม.ย. 19 ศ 26 เม.ย. / จ 29 เม.ย. ฿29,999
พฤ 9 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. 19 พฤ 09 พ.ค. / อา 12 พ.ค. ฿29,999
10 พ.ค. 19 13 พ.ค. 19 ศ 10 พ.ค. / จ 13 พ.ค. ฿27,999
อา 12 พ.ค. 19 15 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. / พ 15 พ.ค. ฿25,999
13 พ.ค. 19 พฤ 16 พ.ค. 19 จ 13 พ.ค. / พฤ 16 พ.ค. ฿25,999
อา 19 พ.ค. 19 22 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. / พ 22 พ.ค. ฿25,999
20 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. 19 จ 20 พ.ค. / พฤ 23 พ.ค. ฿24,999
24 พ.ค. 19 27 พ.ค. 19 ศ 24 พ.ค. / จ 27 พ.ค. ฿25,999
อา 26 พ.ค. 19 29 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. / พ 29 พ.ค. ฿24,999
27 พ.ค. 19 พฤ 30 พ.ค. 19 จ 27 พ.ค. / พฤ 30 พ.ค. ฿24,999
31 พ.ค. 19 3 มิ.ย. 19 ศ 31 พ.ค. / จ 03 มิ.ย. ฿25,999
พฤ 6 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 พฤ 06 มิ.ย. / อา 09 มิ.ย. ฿25,999
7 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ศ 07 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿25,999
พฤ 13 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 พฤ 13 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿25,999
14 มิ.ย. 19 17 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / จ 17 มิ.ย. ฿25,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
15 เม.ย. 19 19 เม.ย. 19 จ 15 เม.ย. / ศ 19 เม.ย. ฿31,987
17 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 พ 17 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿29,987
พฤ 18 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 พฤ 18 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿28,987
อา 21 เม.ย. 19 พฤ 25 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. / พฤ 25 เม.ย. ฿29,987
22 เม.ย. 19 26 เม.ย. 19 จ 22 เม.ย. / ศ 26 เม.ย. ฿29,987
อา 28 เม.ย. 19 พฤ 2 พ.ค. 19 อา 28 เม.ย. / พฤ 02 พ.ค. ฿30,987
29 เม.ย. 19 3 พ.ค. 19 จ 29 เม.ย. / ศ 03 พ.ค. ฿30,987
1 พ.ค. 19 อา 5 พ.ค. 19 พ 01 พ.ค. / อา 05 พ.ค. ฿29,987
พฤ 2 พ.ค. 19 6 พ.ค. 19 พฤ 02 พ.ค. / จ 06 พ.ค. ฿29,987
อา 5 พ.ค. 19 พฤ 9 พ.ค. 19 อา 05 พ.ค. / พฤ 09 พ.ค. ฿29,987
6 พ.ค. 19 10 พ.ค. 19 จ 06 พ.ค. / ศ 10 พ.ค. ฿29,987
8 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. 19 พ 08 พ.ค. / อา 12 พ.ค. ฿29,987
พฤ 9 พ.ค. 19 13 พ.ค. 19 พฤ 09 พ.ค. / จ 13 พ.ค. ฿29,987
อา 12 พ.ค. 19 พฤ 16 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. / พฤ 16 พ.ค. ฿27,987
13 พ.ค. 19 17 พ.ค. 19 จ 13 พ.ค. / ศ 17 พ.ค. ฿27,987
15 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. 19 พ 15 พ.ค. / อา 19 พ.ค. ฿28,987
พฤ 16 พ.ค. 19 20 พ.ค. 19 พฤ 16 พ.ค. / จ 20 พ.ค. ฿30,987
อา 19 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. 19 อา 19 พ.ค. / พฤ 23 พ.ค. ฿26,987
20 พ.ค. 19 24 พ.ค. 19 จ 20 พ.ค. / ศ 24 พ.ค. ฿26,987
22 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. 19 พ 22 พ.ค. / อา 26 พ.ค. ฿27,987
พฤ 23 พ.ค. 19 27 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. / จ 27 พ.ค. ฿27,987
อา 26 พ.ค. 19 พฤ 30 พ.ค. 19 อา 26 พ.ค. / พฤ 30 พ.ค. ฿26,987
27 พ.ค. 19 31 พ.ค. 19 จ 27 พ.ค. / ศ 31 พ.ค. ฿26,987
29 พ.ค. 19 อา 2 มิ.ย. 19 พ 29 พ.ค. / อา 02 มิ.ย. ฿26,987
พฤ 30 พ.ค. 19 3 มิ.ย. 19 พฤ 30 พ.ค. / จ 03 มิ.ย. ฿26,987
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
17 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. 19 พ 17 เม.ย. / อา 21 เม.ย. ฿32,888
พฤ 18 เม.ย. 19 22 เม.ย. 19 พฤ 18 เม.ย. / จ 22 เม.ย. ฿32,888
฿30,888
20 เม.ย. 19 24 เม.ย. 19 ส 20 เม.ย. / พ 24 เม.ย. ฿32,888
฿30,888
อา 21 เม.ย. 19 พฤ 25 เม.ย. 19 อา 21 เม.ย. / พฤ 25 เม.ย. ฿32,888
฿30,888
22 เม.ย. 19 26 เม.ย. 19 จ 22 เม.ย. / ศ 26 เม.ย. ฿32,888
฿30,888
23 เม.ย. 19 27 เม.ย. 19 อ 23 เม.ย. / ส 27 เม.ย. ฿32,888
฿30,888
24 เม.ย. 19 อา 28 เม.ย. 19 พ 24 เม.ย. / อา 28 เม.ย. ฿32,888
฿30,888
26 เม.ย. 19 30 เม.ย. 19 ศ 26 เม.ย. / อ 30 เม.ย. ฿32,888
฿30,888
27 เม.ย. 19 1 พ.ค. 19 ส 27 เม.ย. / พ 01 พ.ค. ฿34,888
฿32,888
อา 28 เม.ย. 19 พฤ 2 พ.ค. 19 อา 28 เม.ย. / พฤ 02 พ.ค. ฿34,888
฿32,888
29 เม.ย. 19 3 พ.ค. 19 จ 29 เม.ย. / ศ 03 พ.ค. ฿34,888
฿32,888
30 เม.ย. 19 4 พ.ค. 19 อ 30 เม.ย. / ส 04 พ.ค. ฿34,888
฿32,888
6 พ.ค. 19 10 พ.ค. 19 จ 06 พ.ค. / ศ 10 พ.ค. ฿30,888
฿29,888
7 พ.ค. 19 11 พ.ค. 19 อ 07 พ.ค. / ส 11 พ.ค. ฿30,888
฿29,888
8 พ.ค. 19 อา 12 พ.ค. 19 พ 08 พ.ค. / อา 12 พ.ค. ฿30,888
฿29,888
พฤ 9 พ.ค. 19 13 พ.ค. 19 พฤ 09 พ.ค. / จ 13 พ.ค. ฿29,888
10 พ.ค. 19 14 พ.ค. 19 ศ 10 พ.ค. / อ 14 พ.ค. ฿29,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

ตะลึงไปกับกำแพงหิมะกับทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์

เป็นกำแพงหิมะที่สูงมากๆๆ โดยความสูงก็จะขึ้นอยู่กับความถี่ของหิมะที่ตก เป็นกำแพงสีขาวสวยงามมากๆเลยทีเดียว ด้วยความงดงามในหลายๆ ด้านของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้คือ ขวัญใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงคนไทยด้วย อาจบอกได้ว่าแทบทุกพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ทั้งหมด อีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจและมีคนนิยมไปกันอย่างมากคือการซื้อทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ เพื่อไปชื่นชมความงดงามของกำแพงหิมะ ว่ากันว่ากำแพงแห่งนี้มีความสวยงามที่เดียวในโลก ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

snow-corridor-on-Tateyama-Kurobe

สำหรับการซื้อทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ทุกท่านจะได้เดินทางไปยังเทือกเขาทาเทยาม่าตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู เกาะตอนกลางของประเทศที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด ภูมิประเทศของเทือกเขาแห่งนี้มีความงดงามมาก ลักษณะใกล้เคียงกับเทือกเขาแอลป์ในยุโรปจึงได้รับสมญานามให้เป็นเจแปนแอลป์ บางคนก็เรียกเส้นทางการท่องเที่ยวนี้ว่า เส้นทางธรรมชาติอัลไพน์ อีกชื่อหากยาวหน่อยก็ ยาวๆ ว่า Tateyama Kurobe Alpine (เทือกเขาทาเทยาม่า - เขื่อนคุโรเบะ) การเลือกมาทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ ท่านจะได้พบกับความน่าสนใจในการมาเยี่ยมเยียนเทือกเขาอันแสนสวยงามโดยสามารถเลือกเดินทางมายังเส้นทางดังกล่าวได้หลากหลายมาก เช่น รถบัส, รถราง หรือกระเช้าลอยฟ้า ยิ่งใครมีโอกาสได้ขึ้นไปนั่งบนกระเช้าลอยฟ้าต้องบอกว่าบรรยากาศดีสุดๆ ให้ความหวาดเสียวพร้อมสร้างความประทับใจให้อย่างไม่รู้ลืม เส้นทางในการไปทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์จะเริ่มจากทางราบแล้วค่อยๆ ไต่ขึ้นไปยังภูเขาสูง จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งนี้มีระดับความสูง 3,015 ม. แต่จุดที่นักท่องเที่ยวจะเข้าถึงได้มากที่สุดมีชื่อว่า Murodo ความสูงราว 2,450 ม.

Cable-car-at-Tateyama-Kurobe

เมื่อเดินทางมาถึง Murodo ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งสุดอัศจรรย์นั่นคือกำแพงหิมะขนาดยักษ์ความสูงราว 20 ม. เรียกกันว่า ยูกิ โนะ โอทานิ อย่างไรก็ตามสำหรับการซื้อทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์เพื่อต้องการสัมผัสกำแพงหิมะจะมีแค่เฉพาะช่วงกลางเดือนเมษายน ถึง ปลายเดือนพฤษภาคมเท่านั้น นักท่องเที่ยวที่มารถบัสจะจอดให้ชื่นชมความงดงามของกำแพงหิมะนี้กันอย่างจุใจ หรือถ้าใครต้องการซื้อทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์นอกช่วงเวลาดังกล่าวต้องดูบอกก่อนว่าเจแปนแอลป์นี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมทั้งปี ตั้งแต่เดือนธันวาคม ถึง มีนาคม จะปิดเพราะเป็นช่วงหน้าหนาว

Snow-Wall-at-Tateyama

อีกความน่าสนใจของการมาทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์แม้เป็นช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นก็คือที่แห่งนี้เป็นสถานที่เดียวในญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวสามารถเล่นหิมะได้แม้เป็นช่วงหน้าร้อน อีกทั้งยังมีป่าสนดึกดำบรรพ์อายุกว่าพันปีให้ได้เยี่ยมชมกันอีกด้วย ใครที่กำลังมองหาทัวร์ไปญี่ปุ่นดีๆ น่าตื่นตาตื่นใจลองซื้อทัวร์ญี่ปุ่น เจแปนแอลป์ แล้วไปสนุกกัน