Tourkrub Logo
ทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะ โนะ ซาโตะ

ทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะ โนะ ซาโตะ

พบ 15 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เที่ยวเทศกาล
รหัส 16828
16828 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต พักเกียวโต 5 บิน PEACH AIRLINES
โอซาก้า นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต พักเกียวโต
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
36,990
เริ่มต้น33,990
ทั่วไป
รหัส 16844
16844 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น41,888
ทั่วไป
รหัส 17008
17008 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
1 รีวิว
4.6/5ดีมาก
เริ่มต้น56,900
ทั่วไป
รหัส 17010
17010 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโดทงโบริ 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโดทงโบริ
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น58,900
ทั่วไป
รหัส 17011
17011 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า ทาคายาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
นาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
ทั่วไป
รหัส 17009
17009 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 7 บิน การบินไทย
โอซาก้า โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
5
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
ทั่วไป
รหัส 16987
16987 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ 6 บิน การบินไทย
โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค. / เม.ย.
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ นาบานะโนะซาโตะ
2
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น59,900
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 17049
17049 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
39,888
เริ่มต้น35,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17154
17154 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย.
หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน
2
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น35,888
ทั่วไป
รหัส 17050
17050 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดกินคะคุจิหรือ วัดเงิน 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดกินคะคุจิหรือ วัดเงิน
3
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
43,888
เริ่มต้น39,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17162
17162 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชอปปิ้งจุใจ EXPO City 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
อลังการไฟล้านดวง ณ หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชอปปิ้งจุใจ EXPO City
2
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
14 รีวิว
4.5/5ดี
เริ่มต้น49,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17212
17212 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า 5 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค.
หมูบ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ศาลเจ้าฟูชมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า
2
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น31,888
ทั่วไป
รหัส 17314
17314 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 4 คืน โอซาก้า ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบา นะโนะ ซาโตะ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) 6 บิน ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
โอซาก้า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
6 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค.
โอซาก้า ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบา นะโนะ ซาโตะ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
ไทยแอร์เอเชียเอกซ์
เริ่มต้น33,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17235
17235 ทัวร์ญี่ปุ่น วัน 3 คืน วัดคินคะคุจิ นาโกย่า  ปราสาทโอซาก้า คามิโคจิ 5 บิน PEACH AIRLINES
โอซาก้า เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค.
วัดคินคะคุจิ นาโกย่า ปราสาทโอซาก้า คามิโคจิ
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
PEACH AIRLINES
เริ่มต้น35,990
  • ‹‹
  • 1
  • ››

ข้อมูลทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะโนะ ซาโตะ

Nabana No Sato Illumination งานประดับไฟสุดยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น ที่คุณควรต้องไปเห็นสักครั้ง

เมื่อถึงหน้าหนาวของทุกปี หนึ่งในไฮไลท์ที่มาพร้อมกับหิมะขาวๆ และอากาศหนาวเย็นของประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องเป็นงาน Illumination หรือเทศกาลประดับไฟฤดูหนาวทั้งหลาย ซึ่งมีให้ชมกันได้ในทุกภูมิภาคเลยเชียวละ ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมือง ในสวนสาธารณะ ในสวนดอกไม้ และอีกหลายโลเกชั่น โดยคุณสามารถเลือกพิกัดที่ใกล้กันกับจุดหมายปลายทางของตัวเองได้ แต่ถ้าจะให้แนะนำกันจริงๆ ละก็ ขอบอกว่าหนึ่งในงานที่ได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนั้น คงต้องยกให้กับงานเทศกาล นาบานะ โนะ ซาโตะ ซึ่งใช้ไฟ LED ในการประดับนับล้านดวง! เรียกว่าถ้าคุณมีโอกาสมาเยือนญี่ปุ่นแบบนานๆ ที การเลือกมาทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะ โนะ ซาโตะ นี่ละ ที่ควรต้องปักหมุดกันเอาไว้สักครั้ง รับรองว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน!!

งานเทศกาลประดับไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ นั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่สวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ ซึ่งตั้งอยู่ใน นากาชิม่า รีสอร์ท จังหวัดมิเอะ ซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักจากจังหวัดนาโกย่า ในช่วงฤดูกาลอื่นนั้น ที่สวนนี้ก็จะมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกแสนสวยกว่า 40 สายพันธุ์ให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี แต่ไฮไลท์สุดๆ ของสวนนี้คงต้องยกให้กับช่วงฤดูหนาวนี่ละ โดยงานเทศกาลนี้ถือว่าเป็นงานไฟประดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยเชียวนะ แค่ฟังว่ามีการใช้ดวงไฟ LED ในการประดับทั่วทั้งงานรวมแล้วมากกว่า 8,000,000 ดวง ก็อึ้งแล้ว! งานนี้ใช้พื้นที่จัดแสดงทั้งหมดถึงประมาณ 210,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 7 โซนที่ให้อารมณ์แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนธีมการจัดแสดงไปเกือบทุกปี แต่ไฮไลท์เด็ดๆ ที่ยังคงมีให้ได้เห็นกันอยู่ในเกือบทุกครั้งนั้น คงต้องยกให้กับไฟประดับเลียนแบบแม่น้ำที่มีความกว้าง 5 เมตร และยาวถึง 120 เมตร! รวมถึงยังมีการทำอุโมงค์แห่งแสงไฟที่ประดับด้วยไฟรูปดอกไม้ดวงเล็กๆ ซึ่งมีความยาวกว่า 100 เมตร ถึงสองอุโมงค์ ให้คุณได้เดินลอดผ่านกันพร้อมกวาดตาดูกันแบบตื่นตาตื่นใจ และอีกหนึ่งที่สุดแห่งไฮไลท์ คงต้องยกให้กับกำแพงไฟสุดอลังการ ที่มีความสูงถึง 30 เมตร ยาวกว่า 155 เมตร เรียกว่ายิ่งใหญ่ชนิดต้องถอยออกไปดูห่างๆ เลยละ ตาถึงจะโฟกัสได้ทั่วทั้งแผง โดยส่วนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบจัดแสดงไปในแต่ละปี ไม่ว่าจะเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิสุดอลังการ หรือป่าซากุระขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยกลีบดอกไม้สีชมพูละลานตา เรียกว่าแค่ได้เห็นเฉพาะไฮไลท์สามสี่อย่างนี้ในการมาทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะ โนะ ซาโตะ ก็คุ้มค่ากับการเดินทางแล้วจริงๆ!

จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของการเดินทางมาทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะ โนะ ซาโตะ แห่งนี้ ก็คือช่วงเวลาการจัดแสดงที่ยาวนานมาก อย่างที่รู้กันว่างาน Nabana no Sato Illumination ในญี่ปุ่นนั้นจะมีช่วงเวลาจัดแสดงที่ต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาแค่ประมาณ 1 - 2 เดือนเท่านั้น แต่สำหรับงานนี้ เค้าเปิดโอกาสให้เราได้หาช่วงไปชมไปแฮปปี้กันได้แบบยาวๆ ถึงเกือบ 8 เดือน!!!! คือตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมในปีถัดไป สาแก่ใจกันมั้ยคุณ!

อีกหนึ่งความว้าวซึ่งคุณจะได้สัมผัสกันจากการเดินทางมาทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะ โนะ ซาโตะ แห่งนี้ ก็คือจุดชมวิวแสงสีในมุมสูง ซึ่งแตกต่างจากการเดินชมความงามในระดับพื้นราบเหมือนตามงานแสดงไฟทั่วๆ ไป เพราะในส่วนตรงกลางของพื้นที่จัดงานแสดงไฟนั้น จะมีหอคอยหน้าตาสุดล้ำซึ่งมีความสูงจากระดับพื้นดินถึง 45 เมตร ซึ่งจากตรงนี้คุณจะได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ละลานตาของจักรวาลแห่งแสงไฟในมุมพาโนรามา 360 องศากันแบบสะใจ เชื่อว่าคุณจะต้องได้แบ็คกราวนด์ถ่ายรูปสุดว้าวกลับไปเพียบอย่างแน่นอน

นอกจากทั้งหมดที่เล่ามา คุณยังสามารถเดินชมความสวยของไม้ดอกนานาพรรณในบริเวณรอบๆ ได้ ก่อนถึงการจัดแสดงแสงไฟในช่วงค่ำอีกด้วยนะ แถมที่นี่ยังมีออพชั่นเสริมให้คุณได้ใช้บริการกันหลากหลายรูปแบบ หากคุณอยากพักขาหรือมีเวลาเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการอิ่มอร่อยในร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารจีน ร้านอาหารสไตล์เวสเทิร์น คาเฟ่ และร้านเบียร์สดท้องถิ่น ช้อปปิ้งสินค้าจากร้านขายของที่ระลึก ตลาดดอกไม้ หรือแม้กระทั่งมีออนเซ็นให้แวะแช่กันแบบสบายๆ การันตีตรงนี้ได้ว่าเพลินแน่นอน!

หากคุณเคยมีประสบการณ์เดินเล่นชมงาน Nabana No Sato Illumination จากที่อื่นในญี่ปุ่นกันมาบ้าง เชื่อว่าคุณจะสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่และแตกต่างของที่นี่ได้อย่างแน่นอนเชียวละ เพราะถ้าไม่แน่จริง ที่นี่คงไม่ได้รับการการันตีหรอกว่าเป็นงานเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนปลาดิบแห่งนี้ และหากคุณไม่เคยมีประสบการณ์การชมงานแบบนี้ที่ไหน ยิ่งขอรับประกันได้แบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่า นี่คืออีกหนึ่งที่สุดของความตื่นตาตื่นใจในงานรูปแบบนี้จริงๆ ยิ่งถ้าคุณไม่ได้มีโอกาสมาญี่ปุ่นในช่วงหน้าหนาวกันได้บ่อยๆ แล้วนะ ขอแนะนำเลยว่าให้หาโอกาสมาทัวร์ญี่ปุ่น นาบานะ โนะ ซาโตะ แห่งนี้สักครั้งให้ได้ ฟันธงเลยว่ามาแค่ครั้งเดียวก็จะติดตาตรึงใจ และมันจะกลายเป็นความทรงจำดีๆ ให้คุณได้ปลื้มปริ่มไปอีกนาน … เชื่อเรา !