แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โซล

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โซลทั้งหมด

ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ บิน Jin Air

ทั่วไป
รหัส 12052
ทัวร์เกาหลี - โซล
5 วัน 3 คืน
Jin Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
วันเมาท์สโนว์พาร์ค
วันเมาท์สโนว์พาร์ค
ลอตเต้ อควาเรียม
ลอตเต้ อควาเรียม
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
สะพานพันโพ (สะพานสายรุ้ง)
สะพานพันโพ (สะพานสายรุ้ง)
ล๊อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ (โซลสกายทาวเวอร์)
ล๊อตเต้เวิลด์ทาวเวอร์ (โซลสกายทาวเวอร์)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 45000 KRW
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน