ทัวร์อิตาลี มิลาน โรม 8 วัน 5 คืน หอเอนแห่งเมืองปีซ่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12185
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี
8 วัน 5 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
Qatar Airways
39,900
39,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
วิหารแพนธีออน
วิหารแพนธีออน
น้ำพุเทรวี่
น้ำพุเทรวี่
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
มหาวิหารเซนต์ฟิลลิป (มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์)
หอเอนปิซ่า
หอเอนปิซ่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน