ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม 2 วัน 1 คืน เจดีย์เยเลพญา สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai Lion Air

เน้นไหว้พระ
รหัส 12189
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
Thai Lion Air
7,900
7,900
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นไหว้พระ
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
1 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เจดีย์กาบาเอ
เจดีย์กาบาเอ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์เยเลพญา
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน