ทัวร์อิตาลีเหนือ ชิงเกว่แตร์เร เวนิส 10 วัน 7 คืน อุทยานโดโลไมต์ นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 12304
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี
10 วัน 7 คืน
ต.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 92,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
21 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์
หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์
อุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์
นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
นั่งกระเช้าบนเนินเขา อัลเป ดิ ซุยซี
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)
มหาวิหารฟลอเรนซ์ (ซานตามาเรียเดลฟิออเร)
ชิงเกว่ แตร์เร
ชิงเกว่ แตร์เร
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน