แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สเปน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สเปนทั้งหมด

ทัวร์สเปน 7 วัน 4 คืน พระราชวังหลวง PALACIO REAL โบสถ์ซากราดาแฟมิเลีย บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 12337
ทัวร์สเปน - สเปน
7 วัน 4 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
รางส่งน้ําโรมัน
รางส่งน้ําโรมัน
มหาวิหารโทเลโด้
มหาวิหารโทเลโด้
โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์
มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน