แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ตุรกี บาห์เรน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ตุรกี บาห์เรนทั้งหมด

ทัวร์ตุรกี บาห์เรน 8 วัน 6 คืน ม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส บิน GULF AIR

ชมสถาปัตย์
รหัส 12551
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี บาห์เรน
8 วัน 6 คืน
GULF AIR
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
ม้าไม้จําลองแห่งทรอย
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าสีน้ำเงิน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 70 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
5.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
5.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0
ลาวัลย์ ส.

เตรียมตัวนั่งรถระหว่างเมือง​ 3​-5ชั่วโมงทุกวัน​ แต่ละสถานที่สวยงาม​ อาหารที่เหมือนเดิมเกือบทุกมื้ออาจจะทำให้เบื่ออาหารได้.. ดีที่ไกด์​พาน้ำพริกไปแจมเพิ่มอรรถรส