แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์รัสเซีย บาห์เรนทั้งหมด

ทัวร์บาห์เรน รัสเซีย 6 วัน 3 คืน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ บิน GULF AIR

ทั่วไป
รหัส 12624
ทัวร์รัสเซีย - รัสเซีย บาห์เรน
6 วัน 3 คืน
GULF AIR
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
วิหารเซ็นต์ เดอะซาเวียร์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
พระราชวังเครมลิน
พระราชวังเครมลิน
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน