แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน เสาหินสโตนเฮนจ์ ลอนดอนอาย บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12637
ทัวร์ยุโรป - อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์
10 วัน 7 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
22 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (เลคดิสทริค)
ล่องเรือทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (เลคดิสทริค)
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน