ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เยอรมัน สวิส อิตาลี 11 วัน 8 คืน ปราสาทนอยชวานสไตน์ นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12789
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส
11 วัน 8 คืน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 73,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
23 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
เวนิส
เวนิส
หอเอนปิซ่า
หอเอนปิซ่า
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 33 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน