@tourkrub
จองทัวร์ผ่านแอพ

แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ฮ่องกง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ฮ่องกงทั้งหมด

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ชมวิวเกาะฮ่องกงเขาวิคตอเรียพีค นั่งกระเช้านองปิง บิน Thai Smile

ทั่วไป
รหัส 12893
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
Thai Smile
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
A SYMPHONY OF LIGHTS
A SYMPHONY OF LIGHTS
วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
วัดหวังต้าเซียน
วิคตอเรียพีค
วิคตอเรียพีค
กระเช้านองปิง 360 องศา
กระเช้านองปิง 360 องศา
พระพุทธรูปเทียนถาน
พระพุทธรูปเทียนถาน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 HKD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน