Tourkrub Logo
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

พบ 24 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นไหว้พระ
รหัส 16953
16953 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
18,990
เริ่มต้น15,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 16956
16956 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
21,990
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18391
18391 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง มาเก๊า เมืองเซินเจิ้น วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 4 บิน Hong Kong Airlines
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
ฮ่องกง มาเก๊า เมืองเซินเจิ้น วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
5
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Hong Kong Airlines
14,999
เริ่มต้น13,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18206
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
21%
18206 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง จิมซาจุ่ย หาดรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 3 บิน Greater Bay Airlines
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮ่องกง จิมซาจุ่ย หาดรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
6
ที่เที่ยว
2
มื้ออาหาร
ที่พัก
Greater Bay Airlines
18,888
เริ่มต้น14,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 18525
18525 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
5
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
15,990
เริ่มต้น14,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18163
18163 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน พระใหญ่นองปิง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
พระใหญ่นองปิง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น17,988
ทั่วไป
รหัส 18390
18390 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เมืองฮ่องกง ชมวิววิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เมืองฮ่องกง ชมวิววิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว
4
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
20,999
เริ่มต้น18,999
ทั่วไป
รหัส 17757
17757 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน 4 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ต.ค.
ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง เวเนเชี่ยน
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
22,990
เริ่มต้น19,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 18142
18142 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์ 4 บิน Hong Kong Airlines
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ฮ่องกง นองปิง รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีค ดิสนีย์แลนด์
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Hong Kong Airlines
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น19,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 17933
17933 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เมืองฮ่องกง วัดกวนไท วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ วัดแชกงหมิว 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
เมืองฮ่องกง วัดกวนไท วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ วัดแชกงหมิว
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น20,899
เน้นสวนสนุก
รหัส 18165
18165 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน AVENUE OF STAR ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
AVENUE OF STAR ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
7
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น20,988
เน้นไหว้พระ
รหัส 18507
18507 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เซนาโด้สแควร์ วัดแชกงหมิว 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค.
ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เซนาโด้สแควร์ วัดแชกงหมิว
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น20,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 17497
17497 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน Disneyland Whole Day วัดหวังต้าเซียน วัดแชงกงหมิว 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Disneyland Whole Day วัดหวังต้าเซียน วัดแชงกงหมิว
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
1 รีวิว
4.2/5ดี
25,999
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18506
18506 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ โบสถ์เซนต์พอล เซนาโด้ แสควร์ 3 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ โบสถ์เซนต์พอล เซนาโด้ แสควร์
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น20,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 18274
18274 ทัวร์ฮ่องกง วัน 3 คืน พระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน 4 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
พระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันเทพเจ้าแชกง ขอคู่วัดหวังต้าเซียน
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น21,990

ข้อมูลเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง Hongkong

ทัวร์ฮ่องกง ที่เที่ยวที่เหล่านักท่องเที่ยวต่างเลือกเป็น ประเทศแรก ในการที่จะออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เนื่องจากฮ่องกงอยู่ใกล้ประเทศไทย เที่ยวง่ายการเดินทางในประเทศการคมนาคมสะดวก ใช้เวลาเดินทางไม่นาน แค่วันหยุดสุดสัปดาห์ก็เที่ยวฮ่องได้ครบ

 

ฮ่องกง เป็น เขตบริหารพิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือเรียกง่ายๆ ว่า เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน แต่ปกครองตัวเอง มีประชากรกว่า 7 ล้านคน ถือได้ว่าเป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ คือ ชาวจีน ที่หนีสงคราม และการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ มาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ1930 ผสมกับเชื้อชาติอื่นๆ จนกลายมาเป็น ชาวฮ่องกง ทุกวันนี้  ฮ่องกง มีพื้นที่เพียง 1,096.63 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นประเทศที่เล็กมาก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งเกาลูน และ ฝั่งฮ่องกง ซึ่งทั้งสองฝั่ง สามารถเดินทางถึงกันด้วยเวลาสั้นๆ ด้วยการโดยสาร รถไฟฟ้า หรือจะนั่ง เรือข้ามฟาก ก็ได้ เห็นไหมว่า การเที่ยวฮ่องกงนั้นเที่ยวง่ายขนาดไหน ที่ ฮ่องกง นั้น มีสกุลเงินเป็นของตนเอง คือ ดอลล่าร์ฮ่องกง ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์ฮ่องกง ค่าอาหารของฮ่องกงแต่ละมื้อ จะอยู่ที่ประมาณ 50 ดอลล่าร์ ส่วนการเดินทาง สามารถใช้บัตร Octopus หรือบัตรปลาหมึก ในการเดินทางด้วย รถไฟฟ้า MTR รถบัส รถเมล์ ได้เลย สะดวกสบายมากๆ แล้วบัตรนี้ นอกจากจะใช้ในการเดินทางได้แล้ว ยังสามารถเติมเงินเข้าไป เพื่อใช้จ่ายได้อีกด้วย ตามพวก ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น หรือ ตามร้านอาหารบางแห่ง ก็สามารถจ่ายด้วย บัตร Octopus เช่นกัน

สภาพอากาศ และฤดูกาลของทัวร์ฮ่องกง

สำหรับสภาพอากาศของฮ่องกงนั้น ในการท่องเที่ยว จะแบ่งออกเป็น ช่วงไฮซีซั่น และ โลว์ซีซั่น อากาศจะเป็นแบบ ร้อนชื้น ในฤดูหนาว อากาศจะแห้งหน่อย ไม่มีหิมะตกนะ แต่ถ้าอยากไป เที่ยวแบบหนาวๆ ในประเทศที่ใกล้เมืองไทย ทัวร์ฮ่องกง ก็เป็นประเทศที่น่าสนใจไม่น้อย

เที่ยวฮ่องกงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม)

อุณหภูมิเฉลี่ย ของ ฤดูใบไม้ผลิ ที่ประเทศฮ่องกง จะอยู่ที่ประมาณ 17 - 25 องศา ในตอนกลางวันจะร้อน อากาศสดชื่น ท้องฟ้าแจ่มใส พอตกเย็นไปแล้ว อากาศจะหนาวเย็นขึ้น ฤดูนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะสามารถแต่งตัวสบายๆ เหมือนอยู่เมืองไทยมาเที่ยวได้เลย

เที่ยวฮ่องกงฤดูร้อน (เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม)

เป็นช่วง โลว์ซีซั่น ของ ทัวร์ฮ่องกง เพราะอากาศจะมีความร้อนสูง และที่สำคัญ เป็นหน้าของมรสุม ฝนจะตกหนัก และมี พายุไต้ฝุ่น ซึ่งถ้าหากมีความรุนแรง ถึงสัญญาณระดับ 8 ร้านค้าในฮ่องกงส่วนใหญ่จะปิดทำการ และเที่ยวบินต่างๆ จะถูกยกเลิก เพราะฉะนั้น หากใครวางแผนไป ทัวร์ฮ่องกง ในฤดูนี้ ก็ต้องคอยเช็คข่าวตลอดเวลานะ

เที่ยวฮ่องกงฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน)

อากาศคล้ายคลึงกับ ฤดูใบไม้ผลิ แต่จะมีความชื้นน้อยกว่า และแห้งมากกว่า มีลมพัดเย็นๆ ของ ฤดูหนาว ที่ใกล้เข้ามา เป็นอีกหนึ่งฤดูที่เหมาะแก่การไปเที่ยวฮ่องกงที่สุด

เที่ยวฮ่องกงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม - เดือนกุมภาพันธ์)

ใครที่อยากไปสัมผัสอากาศหนาว แบบเลขตัวเดียว ในประเทศที่ใกล้เมืองไทย เตรียมจองตั๋วไป ทัวร์ฮ่องกง กันได้ เพราะอากาศของ ฮ่องกง ฤดูหนาว ค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 7 - 15 องศา มีความหนาวเย็น ลมพัดสบายๆ เที่ยวได้เพลินๆ แบบว่าได้แต่งตัวเหมือนไป เที่ยวเมืองหนาว ใส่โค้ท ใส่แจ๊กเก็ตตัวสวยได้ตามสไตล์

ที่พัก ฮ่องกง

มาถึงเรื่อง ที่พัก ฮ่องกง กันบ้าง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ นิยมพักที่ฝั่งเกาลูน ตามแนวรถไฟฟ้า MTR สถานีต่างๆ อย่างเช่น ที่พักย่านจิมซาจุ่ย จอร์แดน มงก๊ก เพราะมี ที่พักฮ่องกง ให้เลือกหลากหลาย ราคาถูก ตั้งแต่ โฮสเทล ไปจนถึง โรงแรมใหญ่ๆ อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ก็อยู่ที่ฝั่งเกาลูนด้วย

ที่เที่ยวฮ่องกง 

1. ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

แน่นอนว่า แทบจะเป็นอันดับต้นๆ เลย ที่คนมา ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ก็เพราะอยากมาเที่ยวในสวนสนุกระดับโลกอย่าง ดิสนีย์แลนด์ สถานที่แห่งความสุข ความสนุกและความฝัน ของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีตัวการ์ตูน จากภาพยนตร์ดิสนีย์ที่เราชอบมากมาย ไม่ว่าจะเป็น มิกกี้เมาส์ มินนี่เมาส์ โดนัลด์ดั๊ก และเหล่าเจ้าหญิงจากเทพนิยายต่างๆ ทั้งเครื่องเล่นที่สนุกสนาน ขบวนพาเหรด รวมไปถึงปราสาทอันใหญ่โตเป็นสัญลักษณ์ด้วย

สำหรับทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์นั้น ถือเป็นโปรแกรมที่คุ้มค่าคุ้มราคามาก เพราะนอกจากจะจ่ายเงินในครั้งเดียวจบแล้ว ยังมีรถรับส่งและไกด์พาทัวร์ที่อำนวยความสะดวกในการเข้าเที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนได้เป็นอย่างดี ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไปกับการ ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เป็นโปรแกรมทัวร์ที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ และอยากจะได้ความสะดวกสบายในการเดินทาง มีความสุขกันได้ทั้งครอบครัว

2. กระเช้านองปิง (Hong Kong Ngong Ping 360)

ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ที่เพื่อนๆ จะได้ชมวิวของเกาะลันเตาแบบ 360 องศา มีทั้งความสูง ความสวย และความเสียว เลยล่ะ จะได้เห็นวิวของ สนามบินฮ่องกง โดยรอบ และถ้าหากใครไม่กลัวความสูง ทัวร์ครับขอแนะนำให้นั่ง กระเช้าคริสตัล ที่พื้นจะเป็นกระจกใส เพื่อชมวิวได้ครบรสด้วย จากนั้นก็ แวะสักการะ พระใหญ่ลันเตา ที่อยู่ด้านบน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต และทัวร์ครับก็มี ทัวร์เที่ยวฮ่องกงขึ้นกระเช้านองปิง มาให้ทุกท่านได้ขึ้นไปสักการะพระใหญ่ลันเตาหลากหลายแพ็กเกจไปเลือกดูันได้เลย

3. วิคตอเรียพีค (Victoria Peak)

ใครอยากเห็น ฮ่องกง จากมุมสูง มองไปเห็นทั่วเกาะ ก็ต้อง นั่งรถราง ขึ้น เดอะพีค หรือ วิคตอเรีย พีค บนยอดเขานั้น จะได้เห็นวิวของ อ่าววิคตอเรีย และเมืองฮ่องกง เป็นมุมกว้าง สวยสุดๆ ไปเลยล่ะ ซึ่งนิยมขึ้นมาในเวลากลางคืน เพราะจะได้เห็นแสงสี ของ เมืองที่ไม่เคยหลับใหลนี้

4.  อ่าวรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay)

หาดทรายขาว อันเป็นที่ตั้งของ เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัลส์ เบย์ ที่เค้าว่ากันว่า ศักดิ์สิทธิ์สุดๆ คนจึงนิยมมา ขอพร ในเรื่องของ การทำธุรกิจ การค้าขาย และโชคลาภต่างๆ ตั้งอยู่ที่ฝั่ง ฮ่องกง สามารถมาโดยรถเมล์ จากสถานี Central Interchange

5. ย่านคอสเวย์ เบย์ (Causeway Bay)

สายช้อปปิ้ง จัดไปเลย เพราะที่นี่ มีร้านค้าให้เลือกช้อปเพียบ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สามารถควักเงินใช้จ่ายกันได้เพลินๆ เลย ช้อปปิ้ง ฮ่องกง ส่วนมาก ราคาถูก กว่าซื้อที่ไทยอีกด้วยนะ

6. มงก๊ก (Mongkok)

อีก ย่านช้อปปิ้ง ฮ่องกง ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว สาวๆ จะได้เพลินกับ เครื่องสำอาง ราคาถูก ส่วนหนุ่มๆ ก็เพลินไปกับ รองเท้าผ้าใบ สนีกเกอร์แฟชั่น ที่มีรุ่นยอดฮิต รุ่นหายาก ให้เลือกเพียบ ทั้งยังมี เสื้อผ้า และของฝากต่างๆ ก็หาซื้อได้ที่นี่ด้วย

7. การแสดงไฟ Symphony of Lights

เวลาประมาณ 2 ทุ่ม ของทุกวัน ที่ริมอ่าววิคตอเรีย จะมีการแสดงไฟที่สวยงาม อย่าง Symphony of Lights ทำให้ได้บรรยากาศสุดโรแมนติก และเป็นการการันตีว่า ฮ่องกง คือ เมืองที่ไม่เคยหลับใหล จริงๆ 

8. สตรีทอาร์ต (Street Art)

สายฮิปสเตอร์ จะต้องชอบแน่ๆ เพราะที่ ฮ่องกง มี สตรีทอาร์ต สวยๆ เพียบ ที่ดังๆ ก็จะมี ย่านเซ็นทรัล ที่เป็นทางเดินขึ้นเขาทอดยาว มีความอาร์ตอยู่ทั่วทุกกำแพง หรือจะไปถ่ายกับตึก Yick Fat Building ที่เป็นหนึ่งในฉากจากหนังเรื่อง ทรานสฟอร์เมอร์ ก็เก๋ไม่ใช่น้อย รับรองว่า ทัวร์ฮ่องกง รอบนี้ ได้รูปมาเพียบ!

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 

ที่ฮ่องกงถือเป็นอีกหนึ่งประเทศสำหรับสายมู ที่มีพิกัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายแห่ง โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุทธมหายาน จึงทำให้มีวัดพุทธอยู่ในเมืองหลายจุดให้นักท่องเที่ยวได้ไปไหว้สักการะกัน ซึ่งแต่ละวัดนั้นก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อในแต่ละเรื่องแตกต่างกันออกไป เหมาะสำหรับทัวร์สายบุญที่อยากจะไปไหว้พระขอพร

1. วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple)

ในทุกๆปี วัดหวังต้าเซียน ขยับขึ้นมาเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ฮ่องกง ที่ต้องไป อันดับต้นๆ เพราะความเชื่อในเรื่องของ การขอพรความรัก กับ เทพเจ้าหยกโหลว ที่ ฮ่องกง ใน วัดหวังต้าเซียน นั่นเอง ทำให้หนุ่มสาวคนโสด ต่างพากันมาที่วัดหวังต้าเซียน เพื่อขอพรให้มี ความรักดีๆ ให้ได้พบเจอคู่แท้ ที่ตามหามานาน แล้วยิ่งมี รีวิว ขอพรความรัก ที่ฮ่องกง ที่หลายๆ คนมาขอและเป็นจริงในกระทู้ต่างๆด้วยแล้ว ทำให้การมาเที่ยว วัดหวังต้าเซียน คือจุดหมายปลายทางต้นๆ ของการ ทัวร์ฮ่องกง 

2. วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

เติมแต้มบุญกันต่อ ขอพร ขอสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต ใครที่ใฝ่หา โชคลาภ เงินทอง และอยากจะไป แก้ชง ที่ฮ่องกง ก็ต้องไปที่ วัดแชกงหมิว เลย เป็นวัดชื่อดัง ที่มีเทพเจ้าแชกง ให้สักการะ และขอพร ขอสิ่งดีๆ ในชีวิต ให้กับตัวเอง

3.พระใหญ่ลันเตา นอนปิง (Lantau Buddha Ngong Ping)

นี่คือหนึ่งในแลนด์มาร์คห้ามพลาดสำหรับสายมูที่มาเที่ยวฮ่องกง กับองค์พระใหญ่ลันเตา ด้านบนนอนปิง องค์พระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่มีความสูงรวมส่วนฐานถึง 34 เมตร ตั้งเด่นอยู่ด้านบนยอดเขา ภายในเขตวัดโป่หลิน พร้อมชมวิวมุมสูงของเกาะลันเตาและอ่าวตุงซุงจากมุมสูง

4.ต้นไม้ขอพร (Lam Tsuen Wishing Trees)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนฮ่องกงมักจะมาขอพร ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ในไต๋โป ซึ่งอัดแน่นไปด้วยวัดเก่าแก่ และประเพณีทางวัฒนธรรมอันงดงาม โดยต้นไม้ขอพรนี้เป็นตำนานความรักของชาย หญิงคู่หนึ่ง ฝ่ายชายต้องเดินทางไกลเพื่อเข้าเมือง ก่อนที่จะต้องแยกกัน ทั้งสองได้อธิษฐานจิตร่วมกันที่ใต้ต้นส้มและโยนส้มขึ้นไปบนต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป สามีกลับมีเหตุให้หลงลืมภรรยา ทำให้ฝ่ายภรรยาเสียใจ ไปร่ำไห้ที่ต้นส้มต้นเดิม ทันใดนั้นลมได้พัดเอากระดาษขอพร ที่สามีได้ไปขอพรกับผู้หญิงคนใหม่ตกลงมาให้เห็นต่อหน้า ฝ่ายภรรยาจึงตั้งจิตอธิษฐานกับต้นส้มอีกครั้ง วอนขอให้สามีกลับมาหาตน เมื่อเวลาผ่านไป สามีมีโอกาสได้กลับมาที่ต้นส้มอีกครั้ง และทันใดนั้นกระดาษขอพรของภรรยาเก่าก็ตกลงมา ทำให้เขาสามารถจำภรรยาได้อีกครั้ง ผู้คนมักจะมาเขียนคำขอพรลงในกระดาษและผูกติดไว้กับต้นไม้แห่งนี้  ส่วนอีกด้านหนึ่งให้ถ่วงน้ำหนักด้วยลูกส้ม เชื่อกันว่าจะสำเร็จผลตามที่ขอ

ร้านอาหารฮ่องกงแนะนำ

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มาเที่ยวฮ่องกงแล้วไม่ควรพลาดคือเรื่องของอาหารการกิน เพราะฮ่องกงถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารเป็นอย่างมาก หลายๆ ร้านได้รางวัลมิชลินและได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติจากทั่วโลก ร้านอาหารแนะนำในฮ่องกงมีดังนี้

1. Sea View Congee

อาหารชื่อดังที่สุด ที่ไม่ว่าใครมา ทัวร์ฮ่องกง จะต้องลิ้มลอง กับรสชาติโจ๊กที่มีความกลมกล่อม ลงตัว และเนื้อโจ๊กที่เนียนละเอียด ซดร้อนๆ คล่องคอสุดๆ ยิ่งทานคู่กับ ปาท่องโก่ ฮ่องกง ยิ่งฟิน แนะนำร้าน Sea View Congee ร้านโจ๊กยอดนิยมของคนไทยที่ไปเที่ยวฮ่องกง แถมพนักงานของทางร้านยังรู้ภาษาไทยด้วย ทั้งเมนูโจ๊กและของทานเล่นบอกเลยว่าคุ้มค่ากับการเดินมาทานมากๆ อร่อยสุดในยามเช้า

2. Mak’s Noodle

ใครเป็นสายก๋วยเตี๋ยวต้องลองร้านนี้ ตำนานร้านบะหมี่ของร้านอาหารฮ่องกงที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1920 จุดเด่นอยู่ที่บะหมี่เส้นเล็กแบบฮ่องกง และเกี๊ยวกุ้งตัวใหญ่แบบเต็มๆ คำ รวมไปถึงน้ำซุปที่หอมหวาน ทานรวมกันแล้วอร่อยแบบขั้นสุด

3. Yat Lok

อีกหนึ่ง เมนูฮิต ของ ฮ่องกง ที่นักท่องเที่ยวนิยมทานกัน ความนุ่ม และหอมของห่านย่างจากร้าน Yat Lok  ที่เสิร์ฟมาบนข้าวร้อนๆ พร้อมกับหนังเป็ดกรอบมันวาว รสชาติอร่อยลงตัว เป็นร้านเก่าแก่ที่ส่งทอดกันมานานหลายรุ่น เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1957 ได้รับรางวัลมิชลิน 1 ดาว หลายปีซ้อน

4. Lin Heung Kui

ร้านอาหารเช้ายอดนิยมสำหรับคนฮ่องกง และนักท่องเที่ยวต่างชาติคงจะหนีไม่พ้นติ่มซำ ซึ่งหากใครชอบทานแบบต้นตำหรับแท้ๆ แนะนำร้าน Lin Heung Kui ร้านติ่มซำเก่าแก่ที่อยู่คู่กับฮ่องกงมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1889 เปิดตั้งแต่เช้าตรู่จนถึง 5 ทุ่ม ช่วงเช้าเด่นเรื่องเมนูติ่มซำ ให้บริการผ่านรถเข็น มื้อบ่ายจนถึงค่ำเป็นร้านอาหารจีนท้องถิ่นหลากหลายเมนู 

5. Yuen Hing Lung Noodles

ร้านก๋วยเตี๋ยวทิ้งถิ่นแบบสไตล์ฮ่องกง หน้าตาอาจจะดูบ้านๆ แต่รสชาติระดับภัตตาคาร มีไฮไลท์อยู่ที่ลูกชิ้นหมู และเนื้อผสมเห็ดแบบโฮมเมด รสเนื้อฉ่ำเต็มปากเมื่อได้ทานลูกชิ้น น้ำซุปหอมอร่อยกลมกล่อม เป็นอีกหนึ่งร้านที่อร่อยถูกปากคนไทย

6. Mido Cafe

ถ้าอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศแบบภาพยนตร์ฮ่องกงในยุค60-70 แนะนำว่าต้องมาที่ Mido Cafe แห่งนี้ คาเฟ่ดั้งเดิมของฮ่องกงที่เปิดมาตั้งแต่ปี 1950 และอยู่ในฉากภาพยนตร์ดังหลายเรื่อง ปัจจุบันยังคงได้รับความนิยมจากทั้งชาวฮ่องกงเองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมนูแนะนำได้แก่ เฟรนช์โทสต์, แซนวิซ, กาแฟ, ชานม ได้ทั้งอร่อย และถ่ายรูปสวยในร้านเดียว

7. Tai Cheong Bakery

ใครๆ ก็ต้องกิน ใครๆ ก็ต้องซื้อ เพราะถือว่าเป็น สัญลักษณ์ ของ ฮ่องกง เลยทีเดียว ทาร์ตไข่ ที่ ฮ่องกง ไม่เหมือนกับที่ไทยนะ เพราะจะมีความหอมหวาน และกรุบกรอบของเนื้อทาร์ต ลองไปชิมดูบอกเลยว่าจะติดใจมากๆ แนะนำร้าน Tai Cheong Bakery ร้านทาร์ตไข่ที่ดังที่สุดในฮ่องกง 

บอกเลยว่า ฮ่องกง เป็นประเทศที่น่าสนใจ และเหมาะอย่างยิ่ง หากใครไม่รู้ว่า เที่ยวต่างประเทศ ครั้งแรก ไปไหนดี? ทัวร์ครับก็ขอแนะนำให้ไป ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก กันดูสักครั้ง รับรองว่า จะติดใจ และอยากไป ทัวร์ต่างประเทศ อีกหลายๆ ประเทศเลย