ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง (60 แพ็คเกจ)

พบ 60 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(29)
(10)
(9)
(6)
(3)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(8)
(50)
(48)
(21)
(16)
(17)
(3)
(3)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(1)
(13)
(45)
สายการบิน
(17)
(14)
(9)
(9)
(4)
(3)
(3)
(1)
ดูเพิ่มเติม
26 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 ศ 26 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿11,888
9 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 ศ 09 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿10,888
10 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿10,888
16 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 ศ 16 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿10,888
17 พ.ย. 18 19 พ.ย. 18 ส 17 พ.ย. / จ 19 พ.ย. ฿10,888
23 พ.ย. 18 อา 25 พ.ย. 18 ศ 23 พ.ย. / อา 25 พ.ย. ฿11,888
24 พ.ย. 18 26 พ.ย. 18 ส 24 พ.ย. / จ 26 พ.ย. ฿11,888
30 พ.ย. 18 อา 2 ธ.ค. 18 ศ 30 พ.ย. / อา 02 ธ.ค. ฿11,888
1 ธ.ค. 18 3 ธ.ค. 18 ส 01 ธ.ค. / จ 03 ธ.ค. ฿11,888
7 ธ.ค. 18 อา 9 ธ.ค. 18 ศ 07 ธ.ค. / อา 09 ธ.ค. ฿11,888
8 ธ.ค. 18 10 ธ.ค. 18 ส 08 ธ.ค. / จ 10 ธ.ค. ฿15,888
14 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. 18 ศ 14 ธ.ค. / อา 16 ธ.ค. ฿11,888
15 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 ส 15 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿11,888
21 ธ.ค. 18 อา 23 ธ.ค. 18 ศ 21 ธ.ค. / อา 23 ธ.ค. ฿11,888
22 ธ.ค. 18 24 ธ.ค. 18 ส 22 ธ.ค. / จ 24 ธ.ค. ฿11,888
29 ธ.ค. 18 31 ธ.ค. 18 ส 29 ธ.ค. / จ 31 ธ.ค. ฿13,888
อา 30 ธ.ค. 18 1 ม.ค. 19 อา 30 ธ.ค. / อ 01 ม.ค. ฿16,888
31 ธ.ค. 18 2 ม.ค. 19 จ 31 ธ.ค. / พ 02 ม.ค. ฿16,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
3 พ.ย. 18 6 พ.ย. 18 ส 03 พ.ย. / อ 06 พ.ย. ฿13,999
฿12,999
10 พ.ย. 18 13 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / อ 13 พ.ย. ฿13,999
฿12,999
17 พ.ย. 18 20 พ.ย. 18 ส 17 พ.ย. / อ 20 พ.ย. ฿13,999
฿12,999
24 พ.ย. 18 27 พ.ย. 18 ส 24 พ.ย. / อ 27 พ.ย. ฿13,999
1 ธ.ค. 18 4 ธ.ค. 18 ส 01 ธ.ค. / อ 04 ธ.ค. ฿14,999
8 ธ.ค. 18 11 ธ.ค. 18 ส 08 ธ.ค. / อ 11 ธ.ค. ฿15,999
15 ธ.ค. 18 18 ธ.ค. 18 ส 15 ธ.ค. / อ 18 ธ.ค. ฿14,999
22 ธ.ค. 18 25 ธ.ค. 18 ส 22 ธ.ค. / อ 25 ธ.ค. ฿15,999
19 ม.ค. 19 22 ม.ค. 19 ส 19 ม.ค. / อ 22 ม.ค. ฿14,999
26 ม.ค. 19 29 ม.ค. 19 ส 26 ม.ค. / อ 29 ม.ค. ฿15,999
16 ก.พ. 19 19 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. / อ 19 ก.พ. ฿15,999
23 ก.พ. 19 26 ก.พ. 19 ส 23 ก.พ. / อ 26 ก.พ. ฿15,999
2 มี.ค. 19 5 มี.ค. 19 ส 02 มี.ค. / อ 05 มี.ค. ฿15,999
8 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 ศ 08 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿15,999
9 มี.ค. 19 12 มี.ค. 19 ส 09 มี.ค. / อ 12 มี.ค. ฿14,999
พฤ 14 มี.ค. 19 อา 17 มี.ค. 19 พฤ 14 มี.ค. / อา 17 มี.ค. ฿15,999
16 มี.ค. 19 19 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / อ 19 มี.ค. ฿15,999
23 มี.ค. 19 26 มี.ค. 19 ส 23 มี.ค. / อ 26 มี.ค. ฿15,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
3 พ.ย. 18 5 พ.ย. 18 ส 03 พ.ย. / จ 05 พ.ย. ฿13,900
อา 4 พ.ย. 18 6 พ.ย. 18 อา 04 พ.ย. / อ 06 พ.ย. ฿12,900
พฤ 8 พ.ย. 18 10 พ.ย. 18 พฤ 08 พ.ย. / ส 10 พ.ย. ฿13,900
9 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 ศ 09 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿14,900
10 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿14,900
อา 11 พ.ย. 18 13 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. / อ 13 พ.ย. ฿13,900
พฤ 15 พ.ย. 18 17 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. / ส 17 พ.ย. ฿14,900
16 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 ศ 16 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿14,900
17 พ.ย. 18 19 พ.ย. 18 ส 17 พ.ย. / จ 19 พ.ย. ฿13,900
อา 18 พ.ย. 18 20 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. / อ 20 พ.ย. ฿12,900
พฤ 22 พ.ย. 18 24 พ.ย. 18 พฤ 22 พ.ย. / ส 24 พ.ย. ฿13,900
24 พ.ย. 18 26 พ.ย. 18 ส 24 พ.ย. / จ 26 พ.ย. ฿13,900
อา 25 พ.ย. 18 27 พ.ย. 18 อา 25 พ.ย. / อ 27 พ.ย. ฿13,900
พฤ 29 พ.ย. 18 1 ธ.ค. 18 พฤ 29 พ.ย. / ส 01 ธ.ค. ฿14,900
30 พ.ย. 18 อา 2 ธ.ค. 18 ศ 30 พ.ย. / อา 02 ธ.ค. ฿14,900
1 ธ.ค. 18 3 ธ.ค. 18 ส 01 ธ.ค. / จ 03 ธ.ค. ฿13,888
พฤ 6 ธ.ค. 18 8 ธ.ค. 18 พฤ 06 ธ.ค. / ส 08 ธ.ค. ฿14,888
7 ธ.ค. 18 อา 9 ธ.ค. 18 ศ 07 ธ.ค. / อา 09 ธ.ค. ฿16,888
8 ธ.ค. 18 10 ธ.ค. 18 ส 08 ธ.ค. / จ 10 ธ.ค. ฿17,888
พฤ 13 ธ.ค. 18 15 ธ.ค. 18 พฤ 13 ธ.ค. / ส 15 ธ.ค. ฿14,888
14 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. 18 ศ 14 ธ.ค. / อา 16 ธ.ค. ฿16,888
15 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 ส 15 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿13,888
อา 16 ธ.ค. 18 18 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. / อ 18 ธ.ค. ฿13,888
พฤ 27 ธ.ค. 18 29 ธ.ค. 18 พฤ 27 ธ.ค. / ส 29 ธ.ค. ฿14,888
28 ธ.ค. 18 อา 30 ธ.ค. 18 ศ 28 ธ.ค. / อา 30 ธ.ค. ฿17,888
29 ธ.ค. 18 31 ธ.ค. 18 ส 29 ธ.ค. / จ 31 ธ.ค. ฿19,888
อา 30 ธ.ค. 18 1 ม.ค. 19 อา 30 ธ.ค. / อ 01 ม.ค. ฿21,888
31 ธ.ค. 18 2 ม.ค. 19 จ 31 ธ.ค. / พ 02 ม.ค. ฿21,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
6 พ.ย. 18 พฤ 8 พ.ย. 18 อ 06 พ.ย. / พฤ 08 พ.ย. ฿8,888
7 พ.ย. 18 9 พ.ย. 18 พ 07 พ.ย. / ศ 09 พ.ย. ฿8,888
9 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. 18 ศ 09 พ.ย. / อา 11 พ.ย. ฿10,888
10 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿9,888
อา 11 พ.ย. 18 13 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. / อ 13 พ.ย. ฿8,888
12 พ.ย. 18 14 พ.ย. 18 จ 12 พ.ย. / พ 14 พ.ย. ฿8,888
13 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. 18 อ 13 พ.ย. / พฤ 15 พ.ย. ฿8,888
14 พ.ย. 18 16 พ.ย. 18 พ 14 พ.ย. / ศ 16 พ.ย. ฿8,888
พฤ 15 พ.ย. 18 17 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. / ส 17 พ.ย. ฿8,888
16 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. 18 ศ 16 พ.ย. / อา 18 พ.ย. ฿10,888
17 พ.ย. 18 19 พ.ย. 18 ส 17 พ.ย. / จ 19 พ.ย. ฿9,888
อา 18 พ.ย. 18 20 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. / อ 20 พ.ย. ฿8,888
19 พ.ย. 18 21 พ.ย. 18 จ 19 พ.ย. / พ 21 พ.ย. ฿8,888
20 พ.ย. 18 พฤ 22 พ.ย. 18 อ 20 พ.ย. / พฤ 22 พ.ย. ฿8,888
21 พ.ย. 18 23 พ.ย. 18 พ 21 พ.ย. / ศ 23 พ.ย. ฿8,888
พฤ 22 พ.ย. 18 24 พ.ย. 18 พฤ 22 พ.ย. / ส 24 พ.ย. ฿8,888
24 พ.ย. 18 26 พ.ย. 18 ส 24 พ.ย. / จ 26 พ.ย. ฿9,888
26 พ.ย. 18 28 พ.ย. 18 จ 26 พ.ย. / พ 28 พ.ย. ฿8,888
27 พ.ย. 18 พฤ 29 พ.ย. 18 อ 27 พ.ย. / พฤ 29 พ.ย. ฿8,888
28 พ.ย. 18 30 พ.ย. 18 พ 28 พ.ย. / ศ 30 พ.ย. ฿8,888
พฤ 29 พ.ย. 18 1 ธ.ค. 18 พฤ 29 พ.ย. / ส 01 ธ.ค. ฿8,888
30 พ.ย. 18 อา 2 ธ.ค. 18 ศ 30 พ.ย. / อา 02 ธ.ค. ฿10,888
1 ธ.ค. 18 3 ธ.ค. 18 ส 01 ธ.ค. / จ 03 ธ.ค. ฿9,888
อา 2 ธ.ค. 18 4 ธ.ค. 18 อา 02 ธ.ค. / อ 04 ธ.ค. ฿8,888
3 ธ.ค. 18 5 ธ.ค. 18 จ 03 ธ.ค. / พ 05 ธ.ค. ฿8,888
5 ธ.ค. 18 7 ธ.ค. 18 พ 05 ธ.ค. / ศ 07 ธ.ค. ฿8,888
7 ธ.ค. 18 อา 9 ธ.ค. 18 ศ 07 ธ.ค. / อา 09 ธ.ค. ฿10,888
อา 9 ธ.ค. 18 11 ธ.ค. 18 อา 09 ธ.ค. / อ 11 ธ.ค. ฿9,888
10 ธ.ค. 18 12 ธ.ค. 18 จ 10 ธ.ค. / พ 12 ธ.ค. ฿8,888
12 ธ.ค. 18 14 ธ.ค. 18 พ 12 ธ.ค. / ศ 14 ธ.ค. ฿8,888
พฤ 13 ธ.ค. 18 15 ธ.ค. 18 พฤ 13 ธ.ค. / ส 15 ธ.ค. ฿8,888
14 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. 18 ศ 14 ธ.ค. / อา 16 ธ.ค. ฿10,888
15 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 ส 15 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿9,888
อา 16 ธ.ค. 18 18 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. / อ 18 ธ.ค. ฿8,888
21 ธ.ค. 18 อา 23 ธ.ค. 18 ศ 21 ธ.ค. / อา 23 ธ.ค. ฿10,888
22 ธ.ค. 18 24 ธ.ค. 18 ส 22 ธ.ค. / จ 24 ธ.ค. ฿9,888
อา 30 ธ.ค. 18 1 ม.ค. 19 อา 30 ธ.ค. / อ 01 ม.ค. ฿14,888
31 ธ.ค. 18 2 ม.ค. 19 จ 31 ธ.ค. / พ 02 ม.ค. ฿14,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
6 พ.ย. 18 พฤ 8 พ.ย. 18 อ 06 พ.ย. / พฤ 08 พ.ย. ฿19,888
7 พ.ย. 18 9 พ.ย. 18 พ 07 พ.ย. / ศ 09 พ.ย. ฿19,888
10 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿20,888
อา 11 พ.ย. 18 13 พ.ย. 18 อา 11 พ.ย. / อ 13 พ.ย. ฿19,888
12 พ.ย. 18 14 พ.ย. 18 จ 12 พ.ย. / พ 14 พ.ย. ฿19,888
13 พ.ย. 18 พฤ 15 พ.ย. 18 อ 13 พ.ย. / พฤ 15 พ.ย. ฿19,888
14 พ.ย. 18 16 พ.ย. 18 พ 14 พ.ย. / ศ 16 พ.ย. ฿19,888
อา 18 พ.ย. 18 20 พ.ย. 18 อา 18 พ.ย. / อ 20 พ.ย. ฿19,888
20 พ.ย. 18 พฤ 22 พ.ย. 18 อ 20 พ.ย. / พฤ 22 พ.ย. ฿19,888
21 พ.ย. 18 23 พ.ย. 18 พ 21 พ.ย. / ศ 23 พ.ย. ฿19,888
พฤ 22 พ.ย. 18 24 พ.ย. 18 พฤ 22 พ.ย. / ส 24 พ.ย. ฿19,888
24 พ.ย. 18 26 พ.ย. 18 ส 24 พ.ย. / จ 26 พ.ย. ฿20,888
26 พ.ย. 18 28 พ.ย. 18 จ 26 พ.ย. / พ 28 พ.ย. ฿19,888
27 พ.ย. 18 พฤ 29 พ.ย. 18 อ 27 พ.ย. / พฤ 29 พ.ย. ฿19,888
28 พ.ย. 18 30 พ.ย. 18 พ 28 พ.ย. / ศ 30 พ.ย. ฿19,888
พฤ 29 พ.ย. 18 1 ธ.ค. 18 พฤ 29 พ.ย. / ส 01 ธ.ค. ฿19,888
1 ธ.ค. 18 3 ธ.ค. 18 ส 01 ธ.ค. / จ 03 ธ.ค. ฿19,888
อา 2 ธ.ค. 18 4 ธ.ค. 18 อา 02 ธ.ค. / อ 04 ธ.ค. ฿20,888
3 ธ.ค. 18 5 ธ.ค. 18 จ 03 ธ.ค. / พ 05 ธ.ค. ฿19,888
5 ธ.ค. 18 7 ธ.ค. 18 พ 05 ธ.ค. / ศ 07 ธ.ค. ฿19,888
8 ธ.ค. 18 10 ธ.ค. 18 ส 08 ธ.ค. / จ 10 ธ.ค. ฿21,888
อา 9 ธ.ค. 18 11 ธ.ค. 18 อา 09 ธ.ค. / อ 11 ธ.ค. ฿20,888
10 ธ.ค. 18 12 ธ.ค. 18 จ 10 ธ.ค. / พ 12 ธ.ค. ฿19,888
12 ธ.ค. 18 14 ธ.ค. 18 พ 12 ธ.ค. / ศ 14 ธ.ค. ฿19,888
พฤ 13 ธ.ค. 18 15 ธ.ค. 18 พฤ 13 ธ.ค. / ส 15 ธ.ค. ฿19,888
15 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 ส 15 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿20,888
อา 16 ธ.ค. 18 18 ธ.ค. 18 อา 16 ธ.ค. / อ 18 ธ.ค. ฿19,888
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
7 พ.ย. 18 9 พ.ย. 18 พ 07 พ.ย. / ศ 09 พ.ย. ฿14,900
10 พ.ย. 18 12 พ.ย. 18 ส 10 พ.ย. / จ 12 พ.ย. ฿15,900
14 พ.ย. 18 16 พ.ย. 18 พ 14 พ.ย. / ศ 16 พ.ย. ฿14,900
17 พ.ย. 18 19 พ.ย. 18 ส 17 พ.ย. / จ 19 พ.ย. ฿15,900
21 พ.ย. 18 23 พ.ย. 18 พ 21 พ.ย. / ศ 23 พ.ย. ฿14,900
1 ธ.ค. 18 3 ธ.ค. 18 ส 01 ธ.ค. / จ 03 ธ.ค. ฿15,900
5 ธ.ค. 18 7 ธ.ค. 18 พ 05 ธ.ค. / ศ 07 ธ.ค. ฿14,900
12 ธ.ค. 18 14 ธ.ค. 18 พ 12 ธ.ค. / ศ 14 ธ.ค. ฿14,900
15 ธ.ค. 18 17 ธ.ค. 18 ส 15 ธ.ค. / จ 17 ธ.ค. ฿15,900
19 ธ.ค. 18 21 ธ.ค. 18 พ 19 ธ.ค. / ศ 21 ธ.ค. ฿14,900
9 ม.ค. 19 11 ม.ค. 19 พ 09 ม.ค. / ศ 11 ม.ค. ฿14,900
12 ม.ค. 19 14 ม.ค. 19 ส 12 ม.ค. / จ 14 ม.ค. ฿15,900
16 ม.ค. 19 18 ม.ค. 19 พ 16 ม.ค. / ศ 18 ม.ค. ฿14,900
19 ม.ค. 19 21 ม.ค. 19 ส 19 ม.ค. / จ 21 ม.ค. ฿15,900
23 ม.ค. 19 25 ม.ค. 19 พ 23 ม.ค. / ศ 25 ม.ค. ฿14,900
26 ม.ค. 19 28 ม.ค. 19 ส 26 ม.ค. / จ 28 ม.ค. ฿15,900
13 ก.พ. 19 15 ก.พ. 19 พ 13 ก.พ. / ศ 15 ก.พ. ฿15,900
16 ก.พ. 19 18 ก.พ. 19 ส 16 ก.พ. / จ 18 ก.พ. ฿15,900
18 ก.พ. 19 20 ก.พ. 19 จ 18 ก.พ. / พ 20 ก.พ. ฿14,900
20 ก.พ. 19 22 ก.พ. 19 พ 20 ก.พ. / ศ 22 ก.พ. ฿15,900
2 มี.ค. 19 4 มี.ค. 19 ส 02 มี.ค. / จ 04 มี.ค. ฿15,900
6 มี.ค. 19 8 มี.ค. 19 พ 06 มี.ค. / ศ 08 มี.ค. ฿14,900
9 มี.ค. 19 11 มี.ค. 19 ส 09 มี.ค. / จ 11 มี.ค. ฿15,900
13 มี.ค. 19 15 มี.ค. 19 พ 13 มี.ค. / ศ 15 มี.ค. ฿14,900
16 มี.ค. 19 18 มี.ค. 19 ส 16 มี.ค. / จ 18 มี.ค. ฿15,900
20 มี.ค. 19 22 มี.ค. 19 พ 20 มี.ค. / ศ 22 มี.ค. ฿14,900
23 มี.ค. 19 25 มี.ค. 19 ส 23 มี.ค. / จ 25 มี.ค. ฿15,900
27 มี.ค. 19 29 มี.ค. 19 พ 27 มี.ค. / ศ 29 มี.ค. ฿14,900
30 มี.ค. 19 1 เม.ย. 19 ส 30 มี.ค. / จ 01 เม.ย. ฿15,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ทริปในฝันที่ไม่อยากรีบตื่น

หากมีโอกาสได้หยุดยาว เชื่อว่า “ฮ่องกง” ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน คงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่หลายคนใฝ่ฝันอยากลองไปเยือนกันดูซักครั้ง โดยจุดเด่นที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลายคนต่างพากันเดินทางมาเยี่ยมเยือนนั้น ได้แก่ทิวตึกที่เรียงกันอย่างลงตัว เมื่อถูกประทับด้วยแสงไฟยามค่ำคืนแล้ว เรียกได้ว่าตระการตาเสียจนอยากจะหยุดเวลาไว้เสียตรงนั้นเลย

สถานที่ท่องเที่ยวฮ่องกง

เมเปิล สตรีท

เมเปิล สตรีท ถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่มั่นใจว่าสาวๆขาช็อปทั้งหลายจะต้องติดอกติดใจกันเป็นแถวๆ เพราะที่นี่เป็นแหล่งจับจ่ายที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ปากกา นาฬิกา ซีดี อุปกรณ์ไฟฟ้า ไปจนถึงกระเป๋าเดินทาง ให้เลือกซื้อหากันได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ในระหว่างช็อป คุณยังได้ดื่มด่ำไปกับแสงไฟฮ่องกงยามค่ำคืนไปตลอดทั้งเส้นทาง หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายสตรีทแนววินเทจแบบนี้ขอบอกเลยว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาด

วัดหว่องไทซิน

วัด “หว่องไทซิน” หรือวัด “หวังต้าเซียน” นับเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในฮ่องกง ซึ่งหลายๆกรุ๊ปทัวร์นิยมพานักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรเทพเจ้าเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยกันบ่อยครั้ง ด้วยความสวยงามของสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสามลัทธิรวมกัน ซึ่งได้แก่ ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ บวกกับความงดงามของทัศนียภาพสีเขียวโดยรอบ ซึ่งหาไม่ได้ทั่วไปในตัวเมืองฮ่องกง ทำให้หากได้มาเยือนแล้ว จะรู้สึกได้ถึงความสงบและผ่อนคลายจิตใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นั้น ได้ขึ้นแท่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในฮ่องกง ที่คนไทยต่างว่ากันว่า ถ้าไม่ได้มาก็ถือว่ามาไม่ถึงฮ่องกงกันเลยทีเดียว พร้อมหรือยังที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดินแดนแห่งความสุขซึ่งถูกบรรจงสถานที่ได้สมจริงราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยาย ให้คุณสามารถเก็บภาพบรรยากาศที่ระลึกกันได้อย่างเต็มอิ่ม
 

Hong Kong Disney Land
Hong Kong Disney Land

กิจกรรมสุดฮิตในฮ่องกง

 • ช้อปปิ้งละลายทรัพย์

ถ้าให้พูดถึงสวรรค์ของนักช้อปละก็มั่นใจได้เลยว่า เหล่านักช้อปทั้งหลายคงต้องนึกถึงที่นี่เป็นที่แรกนั่นก็คือฮ่องกง เกาะปลอดภาษีที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งเป็นอย่างมาก และช่วงที่คนมักจะนิยมไปช้อปมากก็คือช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมที่ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆพากันลดกระหน่ำ ลดแลกแจกแถม พูดได้ว่าเหมือนแจกฟรีกันเลยทีเดียว ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวฮ่องกงก็อย่าลืมไปตาม4 สถานที่ช้อป ทีเด็ดไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงด้วย

 • ล่องเรือเคล้าเสียงเพลงชมพระอาทิตย์ตก

อีกหนึ่งกิจกรรมสุดแสนพิเศษสำหรับคู่รักที่เดินทางมาทัวร์ฮ่องกงกันสองต่อสอง คือการได้ล่องเรือสำราญชมเมืองฮ่องกงพร้อมกับคนพิเศษ โดยกิจกรรมนี้ตั้งอยู่ใจกลางอ่าววิคตอเรีย ภายในเรือมีอาหารอย่างดีคอยให้บริการตลอดทั้งทริปพร้อมทั้งดนตรีสดเพราะๆคอยบรรเลงสร้างบรรยากาศ ลองนึ

The Victoria Harbour, Hong Kong
The Victoria Harbour, Hong Kong

สภาพอากาศในฮ่องกง

หลายคนคิดว่า เที่ยวฮ่องกง ขึ้นชื่อว่า “ฮ่องกง” อากาศก็ต้องหนาวแน่ๆ แต่จริงๆแล้วฮ่องกงก็เหมือนกับประเทศไทยของเรานี่แหละที่มีทั้งอากาศร้อน ฝน หนาว ปนกันไป(ถึงแม้จะไม่ร้อนเท่าเมืองไทยก็ตาม) ซึ่งอุณหภูมิในหน้าร้อนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 26-31 องศาเซลเซียส ส่วนในหน้าหนาวก็จะอยู่ที่ 12-20 องศาเซลเซียส ดังนั้น การเสื้อผ้าให้เหมาะกับสภาพกันก่อนเดินทางก่อนจะเดินทางเข้ามาทัวร์ฮ่องกงจึงถือว่าสำคัญเหมือนกัน

สำหรับช่วงที่เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวฮ่องกงก็คือ ฤดูใบไม้ร่วงหรือในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนั่นเอง ด้วยอุณหภูมิประมาณ 18-29 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ากำลังเย็นสบายทำให้คนไทยชอบกันมากๆ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นช่วงที่อากาศกำลังปลอดโปร่ง เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นที่สุด

นอกจากฤดูกาลและอุณหภูมิแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นอุปสรรค์ที่สุดต่อการเดินทางก็คือพายุและลมมรสุมต่างๆ โดยเฉพาะพายุไต้ฝุ่น ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในฮ่องกง โดยหากพายุรุนแรงมากๆ เที่ยวบินต่างๆจะหยุดให้บริการทั้งหมด ซึ่งหากดันมาเกิดเอาวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านล่ะก็ถือว่าโชคร้ายสุดๆ ฉะนั้นอย่าลืมเช็คสภาพอากาศให้เรียบร้อยก่อนมาทัวร์ฮ่องกง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจทำให้ทริปของคุณล่มได้

เที่ยวเทศกาลในฮ่องกง

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ ชาวฮ่องกงก็มักจะเฉลิมฉลองกันอย่างจัดเต็มทุกครั้ง แต่ที่ยิ่งใหญ่อเป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆ ชาวฮ่องกงก็มักจะเฉลิมฉลองกันอย่างจัดเต็มทุกครั้ง แต่ที่ยิ่งใหญ่อลังการสุดคงจะต้องยกให้ ‘ตรุษจีน’ ซึ่งจัดขึ้นช่วงปลายเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในเทศกาลช่วงตรุษจีนของฮ่องกงนั้นตามบ้านเรือนและถนนหนทางของฮ่องกงจะถูกเติมเต็มด้วยโคมไฟสีแดงสดใส จนแลดูเฮง เฮง เฮง กันไปทั่วทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนก็จะได้ความรู้สึกราวกับเข้าไปอยู่ในโลกแห่งแฟนตาซีที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีแดงสดไปทั่วบริเวณ นอกจากนี้วัดวาอารามต่างๆ ก็มักจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาไหว้พระขอพร เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่อายุกว่าพันปี นอกจากนี้ยังมีตลาดดอกไม้ ขบวนพาเหรดยามค่ำคืน สตรีทโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากหลากหลายประเทศให้ท่านได้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน การแสดงดอกไม้ไฟอันน่าตื่นตาตื่นใจ และกิจกรรมพิเศษอีกมากมายที่ยกโขยงกันมามอบความสุขแก่ชาวฮ่องกงและทัวร์ริสต่างชาติที่มาร่วมเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะ เรียกได้ว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆ

อาหารฮ่องกง

ไหนๆก็ได้มาเที่ยวฮ่องกง เยือนเมืองแห่งของอร่อยกันแล้ว ทัวร์ครับขอแนะนำของกินเด็ดๆอย่าง “เฟรนช์โทสต์ฮ่องกง” ซึ่งแม้รสชาติจะไม่เหมือนต้นตำรับจากฝรั่งเศสซะทีเดียว แต่เฟรนช์โทสต์ฮ่องกงนี้ก็สามารถทำให้คุณอิ่มอร่อยกับความกรอบนอกนุ่มใน เนื้อขนมปังนุ่มๆชโลมไปด้วยเนยถั่วและแยมมะพร้าวสูตรเด็ด ตำรับแท้ๆของฮ่องกงโดยเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมกับเนยฉ่ำๆ ราดด้วยน้ำหวานหอมๆ รับรองว่าหากมันโอกาสได้ลิ้มรสเข้าแล้ว ไม่ว่าใครก็ติดใจจนต้องขอต่อกันอีกเซต ที่สำคัญคือ หาซื้อได้ง่าย และสามารถเดินถือไปไหนมาไหนได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเดินหาที่นั่งรับประทาน ให้คุณได้ลิ้มลองความหวานฉ่ำกันได้ตลอดการช็อปปิ้ง

5. อับดับ ของฝากจากฮ่องกง

 • 1. Bioderma เหมาะสำหรับสาวเป็นอย่างมาก เพราะราคาค่อนข้างถูก
 • 2. น้ำหอม ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น DKNY Apple หรือ Bvlgari 2 แบรนด์นี้ได้ยินว่าดังนักแล แต่หากใครยังไม่โดนใจก็มีแบรนด์อื่นๆกันให้เลือกอีกมากมายเลยนะจ๊ะ
 • 3. เครื่องสำอางยี่ห้อดัง แทบทุกชนิด แบรนด์ชื่อดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น MAC ครีมบำรุงผิวทั้งหลาย
 • 4. ทาร์ตไข่ อันนี้เลื่องชื่อมากๆ ทั้งที่มาเก๊าและฮ่องกง ถือเป็นของอร่อยขึ้นชื่อมากๆเลยทีเดียว แต่เพื่อให้ความอร่อยยังคงอยู่ยาวนานก็ควรจะรับประทานทันที หากใครที่ซื้อกลับบ้านก็อยู่ได้ประมาณ 1 วัน ละต้องมีเตาอุ่นที่สามารถทำให้ตัวทาร์ตนั้นกรอบนอกนุ่มใน ยังคงอยู่
 • 5. ตราที่สามารถสั่งทำตราประจับแบบราชวงศ์โบราณที่จะแปลชื่อของเราเป็นภาษาจีน โดยราคาถูกหรือแพงจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกทำมีทั้งแบบไม้ โลหะ หยก หินอ่อน และพลาสติก ถือเป็นของฝากสุดเก๋ ที่หาได้ไม่ง่ายในเมืองไทยเลยทีเดียว

5. อับดับ ขนมจากฮ่องกง

 • 1. ร้าน Kee Wah ขนมขึ้นชื่อก็ egg roll ที่ขายเป็นปี๊บ (หรือ ในกล่องเล็ก)
 • 2. ร้าน Koi Kei Bakery เป็นร้านของมาเก๊าแต่ว่ามีสาขาที่ฮ่องกงด้วย เค้าขายพวกขนมทองม้วนต่างๆ ถือว่าขึ้นชื่อว่าอร่อยๆมากๆเลยทีเดียว
 • 3. ร้าน หมูแผ่น Bee cheng hiang อ่านว่า บี เชง เฮีย แปลว่า สวย ล้ำค่า หอมอร่อย เป็นหมูแผ่นสุดฮอต ที่ใครไปเยือนก็ต้องซื้อกลับมาเป็นของฝาก ราคาไม่เบา แต่รสชาติถือว่าคุ้มราคามาก เพราะทั้งหอมนุ่ม อร่อยสมคำล่ำลือจริงๆ
 • 4. พายสับปะรดยี่ห้อ Wing Wah ของขึ้นชื่อของเมืองไต้หวัน แต่ก็มาดังที่ฮ่องกงได้เช่นกัน เพราะด้วยความอร่อยที่เลื่องชื่อ ทำให้ตรงเป็นเป้าหมายของผู้ที่ชื่นชอบความหวานอมเปรี้ยวเลยทีเดียว
 • 5. egg roll จะคล้ายๆกับทองม้วน แต่จะมีความกรอบร่วน หอมนมหอมไข่ เมื่อกัดเข้าไป จะกระจายละลายฟุ้งในปาก อร่อยสุดๆไปเลย ใครที่หาฮ่องกงนี่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียว

สนใจเที่ยวโปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก คลิกที่นี่เลย ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูก