ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (14 แพ็คเกจ)

พบ 14 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สถานที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(13)
(0)
(0)
(1)
(0)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(2)
(12)
(9)
(7)
(7)
(4)
(5)
(0)
(0)
(0)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(13)
สายการบิน
(4)
(5)
(0)
(3)
(0)
(1)
(0)
ดูเพิ่มเติม
พฤ 2 พ.ค. 19 4 พ.ค. 19 พฤ 02 พ.ค. / ส 04 พ.ค. ฿16,900
พฤ 23 พ.ค. 19 25 พ.ค. 19 พฤ 23 พ.ค. / ส 25 พ.ค. ฿16,900
1 มิ.ย. 19 3 มิ.ย. 19 ส 01 มิ.ย. / จ 03 มิ.ย. ฿17,900
8 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ส 08 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿17,900
14 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿16,900
22 มิ.ย. 19 24 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / จ 24 มิ.ย. ฿17,900
29 มิ.ย. 19 1 ก.ค. 19 ส 29 มิ.ย. / จ 01 ก.ค. ฿16,900
5 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 ศ 05 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿16,900
12 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿17,900
19 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 ศ 19 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿16,900
2 ส.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 ศ 02 ส.ค. / อา 04 ส.ค. ฿16,900
10 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿19,900
16 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿16,900
24 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿16,900
30 ส.ค. 19 อา 1 ก.ย. 19 ศ 30 ส.ค. / อา 01 ก.ย. ฿17,900
6 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 ศ 06 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿16,900
13 ก.ย. 19 อา 15 ก.ย. 19 ศ 13 ก.ย. / อา 15 ก.ย. ฿16,900
20 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿17,900
12 ต.ค. 19 14 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / จ 14 ต.ค. ฿20,900
25 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿17,900
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
7 มิ.ย. 19 อา 9 มิ.ย. 19 ศ 07 มิ.ย. / อา 09 มิ.ย. ฿16,999
8 มิ.ย. 19 10 มิ.ย. 19 ส 08 มิ.ย. / จ 10 มิ.ย. ฿16,999
14 มิ.ย. 19 อา 16 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / อา 16 มิ.ย. ฿16,999
15 มิ.ย. 19 17 มิ.ย. 19 ส 15 มิ.ย. / จ 17 มิ.ย. ฿16,999
21 มิ.ย. 19 อา 23 มิ.ย. 19 ศ 21 มิ.ย. / อา 23 มิ.ย. ฿16,999
22 มิ.ย. 19 24 มิ.ย. 19 ส 22 มิ.ย. / จ 24 มิ.ย. ฿16,999
28 มิ.ย. 19 อา 30 มิ.ย. 19 ศ 28 มิ.ย. / อา 30 มิ.ย. ฿16,999
29 มิ.ย. 19 1 ก.ค. 19 ส 29 มิ.ย. / จ 01 ก.ค. ฿15,999
5 ก.ค. 19 อา 7 ก.ค. 19 ศ 05 ก.ค. / อา 07 ก.ค. ฿17,999
6 ก.ค. 19 8 ก.ค. 19 ส 06 ก.ค. / จ 08 ก.ค. ฿17,999
พฤ 11 ก.ค. 19 13 ก.ค. 19 พฤ 11 ก.ค. / ส 13 ก.ค. ฿16,999
12 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿17,999
13 ก.ค. 19 15 ก.ค. 19 ส 13 ก.ค. / จ 15 ก.ค. ฿17,999
พฤ 18 ก.ค. 19 20 ก.ค. 19 พฤ 18 ก.ค. / ส 20 ก.ค. ฿16,999
19 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 ศ 19 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿17,999
20 ก.ค. 19 22 ก.ค. 19 ส 20 ก.ค. / จ 22 ก.ค. ฿17,999
26 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 ศ 26 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿18,999
27 ก.ค. 19 29 ก.ค. 19 ส 27 ก.ค. / จ 29 ก.ค. ฿19,999
พฤ 1 ส.ค. 19 3 ส.ค. 19 พฤ 01 ส.ค. / ส 03 ส.ค. ฿16,999
2 ส.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 ศ 02 ส.ค. / อา 04 ส.ค. ฿17,999
3 ส.ค. 19 5 ส.ค. 19 ส 03 ส.ค. / จ 05 ส.ค. ฿17,999
พฤ 8 ส.ค. 19 10 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / ส 10 ส.ค. ฿16,999
9 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿18,999
10 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ส 10 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿19,999
พฤ 15 ส.ค. 19 17 ส.ค. 19 พฤ 15 ส.ค. / ส 17 ส.ค. ฿16,999
16 ส.ค. 19 อา 18 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / อา 18 ส.ค. ฿17,999
17 ส.ค. 19 19 ส.ค. 19 ส 17 ส.ค. / จ 19 ส.ค. ฿17,999
23 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿17,999
24 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 ส 24 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿17,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
3 พ.ค. 19 6 พ.ค. 19 ศ 03 พ.ค. / จ 06 พ.ค. ฿18,999
4 พ.ค. 19 7 พ.ค. 19 ส 04 พ.ค. / อ 07 พ.ค. ฿18,999
10 พ.ค. 19 13 พ.ค. 19 ศ 10 พ.ค. / จ 13 พ.ค. ฿18,999
฿17,999
24 พ.ค. 19 27 พ.ค. 19 ศ 24 พ.ค. / จ 27 พ.ค. ฿18,999
฿17,999
31 พ.ค. 19 3 มิ.ย. 19 ศ 31 พ.ค. / จ 03 มิ.ย. ฿18,999
฿17,999
14 มิ.ย. 19 17 มิ.ย. 19 ศ 14 มิ.ย. / จ 17 มิ.ย. ฿17,999
28 มิ.ย. 19 1 ก.ค. 19 ศ 28 มิ.ย. / จ 01 ก.ค. ฿17,999
5 ก.ค. 19 8 ก.ค. 19 ศ 05 ก.ค. / จ 08 ก.ค. ฿18,999
12 ก.ค. 19 15 ก.ค. 19 ศ 12 ก.ค. / จ 15 ก.ค. ฿18,999
13 ก.ค. 19 16 ก.ค. 19 ส 13 ก.ค. / อ 16 ก.ค. ฿18,999
พฤ 25 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿18,999
2 ส.ค. 19 5 ส.ค. 19 ศ 02 ส.ค. / จ 05 ส.ค. ฿19,999
16 ส.ค. 19 19 ส.ค. 19 ศ 16 ส.ค. / จ 19 ส.ค. ฿19,999
23 ส.ค. 19 26 ส.ค. 19 ศ 23 ส.ค. / จ 26 ส.ค. ฿19,999
6 ก.ย. 19 9 ก.ย. 19 ศ 06 ก.ย. / จ 09 ก.ย. ฿19,999
20 ก.ย. 19 23 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / จ 23 ก.ย. ฿19,999
27 ก.ย. 19 30 ก.ย. 19 ศ 27 ก.ย. / จ 30 ก.ย. ฿19,999
พฤ 10 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. / อา 13 ต.ค. ฿21,999
18 ต.ค. 19 21 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / จ 21 ต.ค. ฿21,999
23 ต.ค. 19 26 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / ส 26 ต.ค. ฿19,999
25 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿19,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

สนุกแค่ไหนเมื่อไปทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนในฝันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดินแดนที่ใครๆ ต่างก็อยากไปสัมผัส มันมีมากกว่าคำว่าสวนสนุกเพราะเราจะได้พบเจอกับสิ่งต่างๆ แสนอัศจรรย์ใจมากมาย เรียกว่าเที่ยววันเดียวอาจไม่เต็มอิ่มเท่าที่ควร ซึ่งดิสนีย์แลนด์จริงๆ แล้วมีด้วยกันหลายประเทศทั่วโลก แต่หากเลือกให้ใกล้บ้านเราที่สุดการไปทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ถือเป็นความคุ้มค่าอย่างมาก เนื่องจากเดินทางก็ใกล้ ราคาไม่แพง แถมยังสามารถเที่ยวที่อื่นๆ ได้อีก ดังนั้นมาดูเรื่องสนุกๆ ในดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงดีกว่าแต่ละโซนมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

hk-disneyland

Toy Story Land

  • พบกับเหล่าตัวการ์ตูนดังจาก Toy Story นำโดย Andy พร้อมผองเพื่อนอีกหลาย มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ ให้ได้รู้สึกสนุกสนานพร้อมแอบหวาดเสียวเล็กๆ อย่าง RC Racer รถด่วนที่จะทำให้เด็กสนุกสนานแบบจุใจ

Grizzly Gutch

  • เหมืองทองจำลองยุคขุดทองของสหรัฐฯ พร้อมเครื่องเล่น Big Grizzly Mountain Runaway Mine Cars รถไฟเหาะตะลุยเหมืองสุดตื่นเต้น

Fantasyland

  • ตัวเด่นๆ ของดิสนีย์จะมาอยู่ตรงจุดนี้ เช่น มิกกี้, มินนี่, หมีพูห์ พร้อมจุดถ่ายรูปมากมาย เช่น ปราสาทเจ้าหญิง, เรื่องราวต่างๆ ในเทพนิยายแห่งดิสนีย์

Main Street U.S.A

  • ถนนคนเดินสองข้างทางจำลองบ้านคนอเมริกันพร้อมของที่ระลึกให้เลือกซื้อมากมาย เป็นโซนเบาๆ สำหรับการถ่ายรูปพร้อมแวะซื้อของฝากกลับบ้าน

Tomorrowland

  • พบเจอกับโลกอวกาศ รถไฟเหาะ Space Mountain สุดยอดเครื่องเล่นระดับตำนานของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก แถมยังพบเจอกับโลกของ Buzz Lightyear กับ Stich

Mystic Point

  • นักสำรวจต้องมาผจญภัยไปในดินแดนแสนลึกลับพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

Adventureland

  • ล่องเรือผจญภัยในป่าดงดิบ เข้าไปเกาะทาร์ซานเจอบ้านต้นไม้ให้ได้สนุกสนานปีนป่ายอย่างเพลิดเพลิน

hk-map

นอกจากการสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นพร้อมจุดถ่ายรูปต่างๆ แล้ว ความน่าสนใจของดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงที่ไม่ต่างจากดิสนีย์แลนด์อื่นๆ ทั่วโลกคือเมื่อถึงช่วงเวลาเย็นๆ จนพลบค่ำจะมีการแสดงแสง สี เสียงต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้ตื่นตาตื่นใจ โดยการแสดงที่ห้ามพลาด เช่น ขบวนพาเหรด Flights of Fantasy นำโดยเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนดังที่ทุกท่านชื่นชอบบริเวณถนน Main Street U.S.A, การแสดง PhilharMagic จากโดนัลด์ ดั๊ก ที่นำเอาภาพยนตร์ของดิสนีย์กลับมาอยู่ในความทรงจำอีกครั้งด้วยรูปแบบ 3 มิติ, The Golden Mickeys การแสดงดนตรีแนวบรอดเวย์ของบรรดามิกกี้และผองเพื่อน ถือว่าคุ้มค่ากับการได้มาท่องเที่ยวมากๆ แค่เลือกซื้อทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

describing-hk

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสนุกที่บอกเล่าให้ฟังเท่านั้น ยังมีความน่าประทับใจอีกมากมายรอทุกๆ คน อยู่ในดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ที่รอให้ลองไปสัมผัสดูแล้วคุณจะประทับใจไม่รู้ลืม รวมถึงการเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ได้มีเพียงสวนสนุกดีสนีย์แลนด์เท่านั้น แต่รวมถึงการช้อปปิ้งฮ่องกง หรือไหว้พระชื่อดังขอพรเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อคู่ ความรัก ความสมหวัง สุขภาพร่างกาย และอื่นๆอีกมากมายที่คนไทยเรานิยมไปสักการะ ทำให้การเที่ยวฮ่องกงนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ไปแล้วอยากกลับไปอีกในครั้งต่อๆ ไปอย่างแน่นอนจ้าา