Tourkrub Logo
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน

พบ 17 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นไหว้พระ
รหัส 16953
16953 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
18,990
เริ่มต้น15,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 16956
16956 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
21,990
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18206
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
21%
18206 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง จิมซาจุ่ย หาดรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 3 บิน Greater Bay Airlines
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ฮ่องกง จิมซาจุ่ย หาดรีพลัสเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
6
ที่เที่ยว
2
มื้ออาหาร
ที่พัก
Greater Bay Airlines
18,888
เริ่มต้น14,888ทัวร์ราคาไฟไหม้
ทั่วไป
รหัส 18525
18525 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
5
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
15,990
เริ่มต้น14,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18163
18163 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน พระใหญ่นองปิง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
พระใหญ่นองปิง เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดหวังต้าเซียน
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น17,988
ทั่วไป
รหัส 18390
18390 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เมืองฮ่องกง ชมวิววิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เมืองฮ่องกง ชมวิววิคตอเรียพีค วัดแชกงหมิว
4
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
20,999
เริ่มต้น18,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 17933
17933 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เมืองฮ่องกง วัดกวนไท วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ วัดแชกงหมิว 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
เมืองฮ่องกง วัดกวนไท วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดฮองฮำ วัดแชกงหมิว
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น20,899
เน้นสวนสนุก
รหัส 18165
18165 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน AVENUE OF STAR ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 3 บิน Emirates Airline
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
AVENUE OF STAR ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
7
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น20,988
เน้นไหว้พระ
รหัส 18507
18507 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เซนาโด้สแควร์ วัดแชกงหมิว 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค.
ฮ่องกง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน เซนาโด้สแควร์ วัดแชกงหมิว
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น20,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 17497
17497 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน Disneyland Whole Day วัดหวังต้าเซียน วัดแชงกงหมิว 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
Disneyland Whole Day วัดหวังต้าเซียน วัดแชงกงหมิว
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
1 รีวิว
4.2/5ดี
25,999
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18506
18506 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ โบสถ์เซนต์พอล เซนาโด้ แสควร์ 3 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ โบสถ์เซนต์พอล เซนาโด้ แสควร์
3
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น20,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 18198
18198 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ย่านมงก๊ก 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ไหว้พระใหญ่เทียนถาน ย่านมงก๊ก
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น22,899
เน้นสวนสนุก
รหัส 18421
18421 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน Asia Atlantic Airlines
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค.
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Asia Atlantic Airlines
เริ่มต้น22,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 17953
17953 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชมโชว์SYMPHONY OF LIGHTS 3 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.ค.
ฮ่องกง สวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ชมโชว์SYMPHONY OF LIGHTS
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น23,899
เน้นสวนสนุก
รหัส 17800
17800 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์ 3 บิน Cathay Pacific Airways
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วัดหวังต้าเซียน รีพัลส์เบย์
5
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
4 รีวิว
4.1/5ดี
เริ่มต้น29,990

 

3 ที่เที่ยวสุดฮอต ในทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

Hongkong_3days

        แม้ว่าฮ่องกงจะเต็มไปด้วยที่เที่ยวมากมาย แต่กลับ ไม่ต้องใช้เวลาเที่ยวนานเลยค่ะ แค่ 3 วัน 2 คืน ก็ไปได้แล้ว เหมาะกับใครที่กำลังหาที่เที่ยวสำหรับทริปสั้นๆ ไปเที่ยวฮ่องกงแบบชิลๆ กับ 3 ที่เที่ยวสุดฮอต ในทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนค่ะ

  • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

Hongkong_3days

        การได้มาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก็เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง โดยเฉพาะสาวกดิสนีย์ต้องเพลิดเพลินกับตัวละครในดวงใจที่ออกมาทักทายกับเราอย่างเป็นกันเอง และอย่าพลาดชมขบวนพาเหรดดิสนีย์ ซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดที่ห้ามพลาดสำหรับทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนเด็ดเลยทีเดียวค่ะ เป็นโอกาสที่ดีโดยเฉพาะสาวกดิสนีย์ที่ไม่ต้องหาวันหยุดยาว ก็มาตะลุยดิสนีย์ได้แล้วค่ะ 

  • จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)

Hongkong_3days 

        หากใครกำลังเบื่อๆ อยากจะเยียวยาชีวิตด้วยการช้อปปิ้งแล้วล่ะก็ จิมซาจุ่ย คือคำตอบค่ะ ซึ่งย่านจิมซาจุ่ยนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าตั้งแต่แบรนด์ระดับโลก จนถึงสินค้าพื้นเมืองฮ่องกง หรือพูดง่ายๆว่ามีทุกอย่างนั่นเองค่ะ รับรองว่าขาช้อปที่ได้ไปเดินช้อปที่จิมซาจุ่ย จะต้องเดินเพลินจนลืมเวลาไปเลย 

  • วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

Hongkong_3days 

        ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนเป็นอีกโปรแกรมที่เหมาะกับการไปไหว้พระ ขอพร เพิ่มแต้มบุญค่ะเพราะฮ่องกงนั้น เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องของศาตร์พลังฮวงจุ้ย ทำให้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย และหลายคนที่มีโอกาสได้ไปขอพรที่ฮ่องกง ต่างก็สมปรารถนากันถ้วนหน้า โดยเฉพาะการมาขอพรที่ วัดแชกงหมิว ว่ากันว่าหากใครที่ได้มาหมุนกังหันลมที่วัดแชกงหมิวแห่งนี้ กังหันลมจะช่วยพัดโชคร้าย และสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต และพัดสิ่งดีดีเข้ามาแทนค่ะ