Tourkrub Logo
ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน

ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน

พบ 15 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 17112
17112 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เมืองฮ่องกง วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ วัดกังหันแชกง 3 บิน Thai Lion Air
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เมืองฮ่องกง วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ วัดกังหันแชกง
2
ที่เที่ยว
2
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น15,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17114
17114 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ชมTHE SYMPHONY OF LIGHT 3 บิน Thai Lion Air
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ชมTHE SYMPHONY OF LIGHT
4
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น16,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 17113
17113 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำยืมเงินเทพเจ้า วัดแชกงมิว ดิสนี่ย์แลนด์ ชมการแสดงพลุ 3 บิน Thai Lion Air
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำยืมเงินเทพเจ้า วัดแชกงมิว ดิสนี่ย์แลนด์ ชมการแสดงพลุ
3
ที่เที่ยว
1
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น20,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 16953
16953 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน Emirates Airline
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค. / พ.ค.
นองปิง แชกงหมิว ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น19,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 16990
16990 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน จุดชมวิว VICTORIA ดิสนี่ย์แลนด์ วัดแชกงหมิว 3 บิน Thai AirAsia
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค.
จุดชมวิว VICTORIA ดิสนี่ย์แลนด์ วัดแชกงหมิว
5
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น23,999
ทั่วไป
รหัส 16955
16955 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน นองปิง รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว 3 บิน การบินไทย
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย.
นองปิง รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น19,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 16956
16956 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย 3 บิน Emirates Airline
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Emirates Airline
เริ่มต้น20,990
เน้นไหว้พระ
รหัส 17650
17650 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน มาเก๊า วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ 3 บิน Thai Lion Air
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค.
มาเก๊า วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าเเม่กวนอิมฮองฮำ
2
ที่เที่ยว
2
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น10,999
ทั่วไป
รหัส 17655
17655 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง นั่งกระเช้า นองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน รีพัลส์เบย์ 3 บิน Cathay Pacific Airways
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค.
ฮ่องกง นั่งกระเช้า นองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน รีพัลส์เบย์
7
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
4 รีวิว
4.1/5ดี
เริ่มต้น19,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17273
17273 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง วิหารเซนต์ปอล หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน การบินไทย
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย.
ฮ่องกง วิหารเซนต์ปอล หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น20,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17275
17275 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง พระใหญ่เทียนถาน วิหารเซนต์ปอล วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ 3 บิน การบินไทย
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค. / พ.ค. / มิ.ย.
ฮ่องกง พระใหญ่เทียนถาน วิหารเซนต์ปอล วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
5
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
การบินไทย
เริ่มต้น20,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17657
17657 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน วิหารเซนต์ปอล 3 บิน Cathay Pacific Airways
ฮ่องกง มาเก๊า
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค.
ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่เทียนถาน วิหารเซนต์ปอล
5
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น20,990
เน้นสวนสนุก
รหัส 17497
17497 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน Disneyland Whole Day วัดหวังต้าเซียน วัดแชงกงหมิว 3 บิน Cathay Pacific Airways
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
Disneyland Whole Day วัดหวังต้าเซียน วัดแชงกงหมิว
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Cathay Pacific Airways
1 รีวิว
4.2/5ดี
23,999
เริ่มต้น21,999
เน้นสวนสนุก
รหัส 17495
17495 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ 3 บิน Hong Kong Airlines
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค.
ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
6
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
Hong Kong Airlines
เริ่มต้น23,999
เน้นไหว้พระ
รหัส 17316
17316 ทัวร์ฮ่องกง วัน 2 คืน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน 3 บิน Greater Bay Airlines
ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค.
วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ วัดโป่วหลิน พระใหญ่เทียนถาน
6
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Greater Bay Airlines
เริ่มต้น28,888
  • ‹‹
  • 1
  • ››

 

3 ที่เที่ยวสุดฮอต ในทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

Hongkong_3days

        แม้ว่าฮ่องกงจะเต็มไปด้วยที่เที่ยวมากมาย แต่กลับ ไม่ต้องใช้เวลาเที่ยวนานเลยค่ะ แค่ 3 วัน 2 คืน ก็ไปได้แล้ว เหมาะกับใครที่กำลังหาที่เที่ยวสำหรับทริปสั้นๆ ไปเที่ยวฮ่องกงแบบชิลๆ กับ 3 ที่เที่ยวสุดฮอต ในทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนค่ะ

  • ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

Hongkong_3days

        การได้มาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ก็เหมือนกับได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง โดยเฉพาะสาวกดิสนีย์ต้องเพลิดเพลินกับตัวละครในดวงใจที่ออกมาทักทายกับเราอย่างเป็นกันเอง และอย่าพลาดชมขบวนพาเหรดดิสนีย์ ซึ่งถือว่าเป็นทีเด็ดที่ห้ามพลาดสำหรับทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนเด็ดเลยทีเดียวค่ะ เป็นโอกาสที่ดีโดยเฉพาะสาวกดิสนีย์ที่ไม่ต้องหาวันหยุดยาว ก็มาตะลุยดิสนีย์ได้แล้วค่ะ 

  • จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui)

Hongkong_3days 

        หากใครกำลังเบื่อๆ อยากจะเยียวยาชีวิตด้วยการช้อปปิ้งแล้วล่ะก็ จิมซาจุ่ย คือคำตอบค่ะ ซึ่งย่านจิมซาจุ่ยนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าตั้งแต่แบรนด์ระดับโลก จนถึงสินค้าพื้นเมืองฮ่องกง หรือพูดง่ายๆว่ามีทุกอย่างนั่นเองค่ะ รับรองว่าขาช้อปที่ได้ไปเดินช้อปที่จิมซาจุ่ย จะต้องเดินเพลินจนลืมเวลาไปเลย 

  • วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple)

Hongkong_3days 

        ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืนเป็นอีกโปรแกรมที่เหมาะกับการไปไหว้พระ ขอพร เพิ่มแต้มบุญค่ะเพราะฮ่องกงนั้น เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องของศาตร์พลังฮวงจุ้ย ทำให้มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย และหลายคนที่มีโอกาสได้ไปขอพรที่ฮ่องกง ต่างก็สมปรารถนากันถ้วนหน้า โดยเฉพาะการมาขอพรที่ วัดแชกงหมิว ว่ากันว่าหากใครที่ได้มาหมุนกังหันลมที่วัดแชกงหมิวแห่งนี้ กังหันลมจะช่วยพัดโชคร้าย และสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต และพัดสิ่งดีดีเข้ามาแทนค่ะ