ทัวร์อิตาลี มิลาน เวนิส 8 วัน 5 คืน มหาวิหารดูโอโม หอเอนปิซ่า หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่ บิน Emirates Airline (ไม่รวมค่าวีซ่า)

ชมสถาปัตย์
รหัส 12904
ทัวร์อิตาลี - อิตาลี
8 วัน 5 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Emirates Airline
39,900
39,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สะพานถอนหายใจ
สะพานถอนหายใจ
หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่
หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่
ชิงเกว่ แตร์เร
ชิงเกว่ แตร์เร
หอเอนปิซ่า
หอเอนปิซ่า
มหาวิหารดูโอโมแห่งปิซ่า
มหาวิหารดูโอโมแห่งปิซ่า
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน