แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ทั้งหมด

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เดลลี 10 วัน 7 คืน ทัชมาฮาล ขึ้นกระเช้ากุลมาร์ค พาฮาลแกม บิน Air India

ทัวร์ The Unseen
รหัส 12940
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย แคชเมียร์
10 วัน 7 คืน
Air India
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
25 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
ฮาวามาฮาล (พระราชวังแห่งสายลม)
ล่องเรือซิคาร่า
ล่องเรือซิคาร่า
กระเช้ากุลมาร์ค
กระเช้ากุลมาร์ค
พาฮาลแกม
พาฮาลแกม
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)