ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) บิน Nok Air

เน้นประหยัด
รหัส 13034
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง
2 วัน 1 คืน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Nok Air
7,555
7,555
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นประหยัด
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
1 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์โบตะทาวน์
เจดีย์โบตะทาวน์
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน