ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 8 วัน 6 คืน วิหารสเวติสเคอเวรี ถ้ำอุพลิสชิเค่ สวนบอร์โจมี บิน Air Astana

ชมสถาปัตย์
รหัส 13044
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
8 วัน 6 คืน
Air Astana
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
สวนบอร์โจมี
สวนบอร์โจมี
ป้อมอันนานูรี
ป้อมอันนานูรี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 50 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)