ทัวร์จอร์เจีย ทัวร์จอร์เจีย (18 แพ็คเกจ)

พบ 18 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(11)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
ดูเพิ่มเติม
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(8)
(9)
(15)
(8)
(8)
(10)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(1)
(7)
(1)
(7)
(1)
ดูเพิ่มเติม
สายการบิน
(5)
(5)
(3)
(3)
(0)
(2)
ดูเพิ่มเติม
ชมสถาปัตย์
รหัส 13998
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลีซี ซักกากี 6 วัน 3 คืน รถจี๊บสู่โบสถ์เกอร์เกตี้ ชิมไวน์ขึ้นชื่อ วิหารสเวติสเคอเวรี บิน GF
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
ร้านไวน์จอร์เจีย / มหาวิหารสเวติสเคอเวรี / โบสถ์เกอร์เกตี้ / ป้อมอันนานูรี
17
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14300
ทัวร์จอร์เจีย บาห์เรน 6 วัน 3 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี บิน GF (เก็บทิปที่สนามบิน)
จอร์เจีย บาห์เรน
ทัวร์จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
ธ.ค.
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา) / โบสถ์เกอร์เกตี้ / มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี / อารามจิวารี
21
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿29,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13997
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลีซี ซิกนากี 6 วัน 4 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ สวนไร่องุ่น ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ บิน PS
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / มี.ค.
ร้านไวน์จอร์เจีย / มหาวิหารสเวติสเคอเวรี / มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี / โบสถ์เกอร์เกตี้
17
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿33,900
ทั่วไป
รหัส 14255
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน วิหารจวารี โบสถ์เกอร์เกตี้ กระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า บิน EK
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค.
โบสถ์เกอร์เกตี้ / เทือกเขาคอเคซัส / อารามจิวารี / ป้อมนาริคาล่า
20
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿34,333
ชมสถาปัตย์
รหัส 14163
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน วิหารจวารี ขึ้นรถ 4WD สู่เทือกเขาคอเคซัส กระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า บิน EK
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
สะพานแห่งสันติภาพทบิลิซี / ป้อมนาริคาล่า / โบสถ์เกอร์เกตี้ / เทือกเขาคอเคซัส / อารามจิวารี
18
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿34,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14252
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 5 วัน 3 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริกาลา บิน QR
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย.
ป้อมนาริคาล่า / พิพิธภัณฑ์สตาลิน / โบสถ์เกอร์เกตี้ / ป้อมอันนานูรี / อารามจิวารี
18
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿35,900
ทั่วไป
รหัส 14328
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน เทือกเขาคอเคซัส ป้อมอนานูรี โบสถ์เกอร์เกตี้ บิน TK
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค.
โบสถ์เกอร์เกตี้ / ป้อมอันนานูรี / เทือกเขาคอเคซัส / อารามจิวารี
19
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿36,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14101
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ 6 วัน 3 คืน วิหารสเวติสโคเวลี โบสถ์เกอร์เกตี้(รถจี๊บ 4WD) บิน TK
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี / วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา) / โบสถ์เกอร์เกตี้ / ป้อมอันนานูรี / ป้อมนาริคาล่า
16
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿36,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14231
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี 7 วัน 4 คืน มหาวิหารโฮลี่ทรินิตี้แห่งทบิลิซี นั่งรถ 4WD บิน EK/FZ
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
7 วัน 4 คืน
ต.ค. / ธ.ค.
มหาวิหารสเวติสเคอเวรี / อารามจิวารี / วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา) / โบสถ์เกอร์เกตี้ / ป้อมอันนานูรี / เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ / มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
21
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿37,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14205
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกี้ 8 วัน 6 คืน เมืองถ้ำอัพลีสสิค นั่งรถ4WDชมโบสถ์เกอร์เกตี้ บิน PS (เก็บทิปที่สนามบิน)
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
โรงอาบน้ำแร่ทบิลิซี / เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ / โบสถ์เกอร์เกตี้ / ป้อมอันนานูรี
23
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿38,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14162
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ 8 วัน 6 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ นั่งกระเช้าชมป้อมปราการนาริกาลา บิน PS
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 6 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี / มหาวิหารสเวติสเคอเวรี / สวนบอร์โจมี / พิพิธภัณฑ์สตาลิน / โบสถ์เกอร์เกตี้
26
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿43,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14179
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เซอร์ไบจาน 8 วัน 5 คืน พิพิธภัณฑ์ ROCK ART โบสถ์เกอร์เกตี้ บิน EK(รวมค่าวีซ่า)
จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน
ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
มัสยิดจูมา / พิพิธภัณฑ์ภาพแกะสลักหินโกบาสตัน / โบสถ์เกอร์เกตี้ / พระราชวังเชคี
29
ที่เที่ยว
13
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿45,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14071
ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี่ 8 วัน 5 คืน ถ้ำโพรมีธีอุส กระเช้าชมวิวผาเหนือสวนบอร์โจมิ บิน QR
จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 5 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
โบสถ์หินวาดเซีย / โบสถ์เกลาตี / ถ้ำโพรมีธีอุส / เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ / สวนบอร์โจมี
27
ที่เที่ยว
16
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿48,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 14249
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน ล่องเรือทะเลสาบเซวาน โบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ บิน EK (รวมค่าวีซ่า)
จอร์เจีย อาร์เมเนีย
ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 5 คืน
ธ.ค. / มี.ค. / เม.ย.
ล่องเรือทะเลสาบเซวาน / เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ / โบสถ์เกอร์เกตี้
31
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿49,900
ทั่วไป
รหัส 13781
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน ป้อมอันนานูรี นั่งรถ 4WDสู่เทือกเขาคอเคซัส ล่องเรือทะเลสาบเชวาน บิน QR
จอร์เจีย อาร์เมเนีย
ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 5 คืน
พ.ย.
อารามคอร์วิราพ / อารามจิวารี / ล่องเรือทะเลสาบเซวาน / หุบเขาเอวาน (หุบเขาการ์นี)
30
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿54,900
ทั่วไป
รหัส 13377
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย บาห์เรน 8 วัน 6 คืน มัสยิดAl Fateh อารามเก็กฮาร์ด ป้อมอนานูรี่ บิน GF (เก็บทิปที่สนามบิน)
จอร์เจีย อาร์เมเนีย บาห์เรน
ทัวร์จอร์เจีย
8 วัน 6 คืน
ธ.ค.
โบสถ์เกอร์เกตี้ / เทือกเขาคอเคซัส / มัสยิดอัลฟาเตห์
31
ที่เที่ยว
17
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿59,990
ทั่วไป
รหัส 13662
ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 9 วัน 6 คืน ล่องเรือทะเลสาบเซวาน กระเช้าไฟฟ้าทาเตฟ วิหารเอคมิอัดซิน บิน QR
จอร์เจีย อาร์เมเนีย
ทัวร์จอร์เจีย
9 วัน 6 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
อารามคอร์วิราพ / อารามทาเตฟ / หมู่บ้านถ้ำคันซอเรสค์ / ล่องเรือทะเลสาบเซวาน / อารามโบราณฮักห์พาท / โบสถ์เกอร์เกตี้
30
ที่เที่ยว
20
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿63,900
ชมสถาปัตย์
รหัส 13947
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน 9 คืน ชมโบสถ์ตรีนีตี้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าปีกแห่งทาเตฟ บิน QR
จอร์เจีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน
ทัวร์อาเซอร์ไบจาน
12 วัน 9 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
เมืองโบราณอิเชรี เชอร์เคอร์ / อารามโนราแวง / กระเช้าปีกแห่งทาเตฟ / ล่องเรือทะเลสาบเซวาน / ป้อมนาริคาล่า / เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ / โบสถ์เกอร์เกตี้ / มหาวิหารสเวติสเคอเวรี
41
ที่เที่ยว
28
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿89,900

ทัวร์จอร์เจีย