ทัวร์ยุโรป เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน 8 วัน 5 คืน ชมจัตุรัสโรเมอร์ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ บิน Cathay Pacific Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 13139
ทัวร์ยุโรป - เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน
8 วัน 5 คืน
พ.ย. ธ.ค.
Cathay Pacific Airways
39,900
39,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ล่องเรือกระจก
ล่องเรือกระจก
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
Church of Our Lady, Bruges
Church of Our Lady, Bruges
จัตุรัสโรเมอร์
จัตุรัสโรเมอร์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน