แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส 9 วัน 6 คืน หมู่บ้านฮัลล์ทัทท์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ยอดเขาจุงฟราว บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 13140
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิส
9 วัน 6 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
เวนิส
เวนิส
ยอดเขาจุงเฟรา
ยอดเขาจุงเฟรา
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 35 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน