ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม วัดแชกงมิว วัดหวังต้าเซียน บิน Royal Jordanian Airlines

ทั่วไป
รหัส 13167
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มีวันอิสระ
ก.ค.
Royal Jordanian Airlines
Royal Jordanian Airlines
เริ่มต้น 11,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
2 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว
วัดหวังต้าเซียน
วัดหวังต้าเซียน
จิมซาจุ่ย
จิมซาจุ่ย
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน