ทัวร์เกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน ถ้ำควังมยอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บิน Korean Air

ทั่วไป
รหัส 13174
ทัวร์เกาหลี - โซล
5 วัน 3 คืน
ก.ค.
Korean Air
Korean Air
เริ่มต้น 19,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด)
ถนนฮงอิก (ย่านฮงแด)
พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง
พิพิธภัณท์ถ้ำควังเมียง
ป้อมฮวาซอง
ป้อมฮวาซอง
เอเวอร์แลนด์
เอเวอร์แลนด์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน