แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ปูซาน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ปูซานทั้งหมด

ทัวร์เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน วัดดงฮวาซา สวนสนุก E-world หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน บิน Jin Air

เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 13193
ทัวร์เกาหลี - ปูซาน
5 วัน 3 คืน
Jin Air
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นช้อปปิ้ง
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
วัดดองฮวาซา
วัดดองฮวาซา
สวนสนุก E-WORLD
สวนสนุก E-WORLD
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน